Đang tải...
Tìm thấy 7324 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay GLAMIRA Song

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  35.023.983,00 ₫
  11.560.699  - 57.438.971  11.560.699 ₫ - 57.438.971 ₫
 2. Vòng tay nữ Fouett

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.933.503,00 ₫
  5.746.387  - 66.848.737  5.746.387 ₫ - 66.848.737 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm Vàng 18K

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  24.920.257,00 ₫
  6.973.551  - 31.316.453  6.973.551 ₫ - 31.316.453 ₫
 4. Vòng tay nữ Enla

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  20.965.938,00 ₫
  7.743.359  - 88.018.450  7.743.359 ₫ - 88.018.450 ₫
 5. Vòng tay GLAMIRA Hermina

  Vàng 18K
  57.183.125,00 ₫
  21.118.767  - 57.183.125  21.118.767 ₫ - 57.183.125 ₫
 6. Vòng tay nữ Sakebomb

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.354 crt - VS

  20.281.034,00 ₫
  5.702.802  - 109.216.460  5.702.802 ₫ - 109.216.460 ₫
 7. Vòng tay nữ Mylah

  Vàng 18K & Đá Sapphire Vàng & Đá Thạch Anh Tím

  0.816 crt - AA

  35.516.433,00 ₫
  9.071.843  - 924.717.313  9.071.843 ₫ - 924.717.313 ₫
 8. Vòng tay nữ Denyse

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  16.968.597,00 ₫
  6.838.552  - 72.070.412  6.838.552 ₫ - 72.070.412 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Tamesha

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  17.602.555,00 ₫
  5.522.237  - 70.853.430  5.522.237 ₫ - 70.853.430 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 2.5 mm Vàng 18K

  Vòng tay nữ Fionnuala 2.5 mm

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  18.079.157,00 ₫
  6.215.064  - 22.182.911  6.215.064 ₫ - 22.182.911 ₫
 12. Vòng tay nữ Clasia

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  14.953.512,00 ₫
  5.613.935  - 61.966.683  5.613.935 ₫ - 61.966.683 ₫
 13. Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  34.420.589,00 ₫
  12.048.055  - 61.561.970  12.048.055 ₫ - 61.561.970 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm Vàng 18K

  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  26.497.230,00 ₫
  8.719.769  - 337.561.794  8.719.769 ₫ - 337.561.794 ₫
 15. Vòng tay nữ Onega

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  19.077.644,00 ₫
  7.351.096  - 87.494.863  7.351.096 ₫ - 87.494.863 ₫
 16. Vòng tay nữ Esobbig

  Vàng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  12.679.184,00 ₫
  5.306.578  - 60.056.317  5.306.578 ₫ - 60.056.317 ₫
 17. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Jayla - Princess Vàng 18K

  Vòng tay nữ Jayla - Princess

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.05 crt - VS

  51.449.186,00 ₫
  9.135.805  - 2.545.201.518  9.135.805 ₫ - 2.545.201.518 ₫
 18. Vòng tay nữ Kizerain

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  19.041.419,00 ₫
  7.528.266  - 83.461.868  7.528.266 ₫ - 83.461.868 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Ronquillo Vàng 18K

  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  9.687.121,00 ₫
  3.828.660  - 43.386.579  3.828.660 ₫ - 43.386.579 ₫
 21. Vòng tay nữ Sladkor

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  21.402.915,00 ₫
  7.621.095  - 101.518.382  7.621.095 ₫ - 101.518.382 ₫
 22. Vòng tay nữ Luaths

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.068 crt - VS

  11.223.342,00 ₫
  4.430.922  - 47.122.417  4.430.922 ₫ - 47.122.417 ₫
 23. Vòng tay GLAMIRA Jana

  Vàng 18K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  24.808.183,00 ₫
  9.529.200  - 126.071.854  9.529.200 ₫ - 126.071.854 ₫
 24. Vòng tay nữ Donetta

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  21.632.726,00 ₫
  6.070.725  - 85.924.118  6.070.725 ₫ - 85.924.118 ₫
 25. Vòng tay nữ Jona

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  24.710.823,00 ₫
  8.830.146  - 213.961.243  8.830.146 ₫ - 213.961.243 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay Paperclip Apiece

  Vàng 18K & Ngọc Trai Trắng
  19.525.945,00 ₫
  7.987.886  - 28.356.091  7.987.886 ₫ - 28.356.091 ₫
 28. Vòng tay nữ Verdoiment

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  33.778.705,00 ₫
  11.625.227  - 37.061.708  11.625.227 ₫ - 37.061.708 ₫
 29. Vòng tay nữ Joelle

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  39.217.170,00 ₫
  7.563.359  - 114.240.018  7.563.359 ₫ - 114.240.018 ₫
 30. Vòng tay nữ Sedona

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  38.210.761,00 ₫
  8.683.260  - 698.416.496  8.683.260 ₫ - 698.416.496 ₫
 31. Vòng đeo ngón tay Mestura

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - VS

  14.172.384,00 ₫
  4.797.147  - 68.943.068  4.797.147 ₫ - 68.943.068 ₫
 32. Vòng tay nữ Courtney

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  40.900.559,00 ₫
  12.968.994  - 54.004.270  12.968.994 ₫ - 54.004.270 ₫
 33. Vòng tay nữ Sword

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  25.884.780,00 ₫
  9.382.030  - 119.291.880  9.382.030 ₫ - 119.291.880 ₫
 34. Vòng tay nữ Token

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.5 crt - VS

  116.226.239,00 ₫
  14.139.272  - 554.733.595  14.139.272 ₫ - 554.733.595 ₫
 35. Vòng tay nữ Iliana

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.35 crt - VS

  72.797.766,00 ₫
  14.264.082  - 158.976.603  14.264.082 ₫ - 158.976.603 ₫
 36. Vòng tay nữ Lebron

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.430.114,00 ₫
  5.844.311  - 65.334.595  5.844.311 ₫ - 65.334.595 ₫
 37. Vòng tay nữ Tressa

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.153.152,00 ₫
  3.353.757  - 44.745.064  3.353.757 ₫ - 44.745.064 ₫
 38. Vòng tay nữ Cesenaro Vàng 18K
  Mới

  Vòng tay nữ Cesenaro

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  15.269.361,00 ₫
  6.153.932  - 65.575.158  6.153.932 ₫ - 65.575.158 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm Vàng 18K

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  14.437.288,00 ₫
  5.338.842  - 22.418.383  5.338.842 ₫ - 22.418.383 ₫
 40. Vòng tay nữ Bramwell

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.48 crt - AAA

  23.408.943,00 ₫
  6.622.609  - 110.376.829  6.622.609 ₫ - 110.376.829 ₫
 41. Vòng tay nữ Jada

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  33.890.782,00 ₫
  9.308.446  - 44.503.939  9.308.446 ₫ - 44.503.939 ₫
 42. Vòng tay nữ Balia

  Vàng 18K & Đá Cabochon Rhodolite

  8 crt - AAA

  31.898.337,00 ₫
  10.749.004  - 182.051.017  10.749.004 ₫ - 182.051.017 ₫
 43. Vòng tay nữ Obstans

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.880.324,00 ₫
  3.635.076  - 44.278.090  3.635.076 ₫ - 44.278.090 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Gnikcots

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.006 crt - VS

  8.816.561,00 ₫
  3.807.151  - 38.306.420  3.807.151 ₫ - 38.306.420 ₫
 46. Vòng tay nữ Nashs

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.062 crt - VS

  13.750.121,00 ₫
  5.497.614  - 60.721.402  5.497.614 ₫ - 60.721.402 ₫
 47. Vòng tay nữ Aimee

  Vàng 18K & Kim Cương

  4.84 crt - VS

  626.449.104,00 ₫
  15.413.700  - 8.627.354.581  15.413.700 ₫ - 8.627.354.581 ₫
 48. Vòng tay nữ Tnersotrif

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.032 crt - VS

  14.010.497,00 ₫
  5.922.141  - 62.164.792  5.922.141 ₫ - 62.164.792 ₫
 49. Vòng tay nữ Pigling

  Vàng 18K & Đá Tanzanite

  9.75 crt - AAA

  50.499.381,00 ₫
  13.497.388  - 8.104.046.118  13.497.388 ₫ - 8.104.046.118 ₫
 50. Vòng tay nữ Doutzen

  Vàng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  1.2 crt - AAA

  33.937.196,00 ₫
  12.178.244  - 252.932.761  12.178.244 ₫ - 252.932.761 ₫
 51. Vòng tay nữ Acee

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  12.770.881,00 ₫
  5.285.352  - 60.494.993  5.285.352 ₫ - 60.494.993 ₫
 52. Vòng tay nữ Aughek

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  15.330.491,00 ₫
  6.219.309  - 79.004.338  6.219.309 ₫ - 79.004.338 ₫
 53. Vòng tay nữ Sante

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  14.010.499,00 ₫
  5.391.483  - 62.744.983  5.391.483 ₫ - 62.744.983 ₫
 54. Vòng đeo ngón tay Roheline

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.306 crt - VS

  18.320.289,00 ₫
  5.985.820  - 89.659.949  5.985.820 ₫ - 89.659.949 ₫
 55. Vòng tay nữ Epuise

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  64.663.842,00 ₫
  16.324.450  - 142.720.076  16.324.450 ₫ - 142.720.076 ₫
 56. Vòng đeo ngón tay Urhea

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  14.332.006,00 ₫
  5.624.973  - 63.608.185  5.624.973 ₫ - 63.608.185 ₫
 57. Vòng tay GLAMIRA Tamar

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.075 crt - VS

  26.234.591,00 ₫
  9.142.032  - 32.460.977  9.142.032 ₫ - 32.460.977 ₫
 58. Vòng tay GLAMIRA Karoline

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AAA

  31.574.565,00 ₫
  10.215.800  - 74.932.850  10.215.800 ₫ - 74.932.850 ₫
 59. Vòng tay nữ Activiste

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.436 crt - VS

  32.047.771,00 ₫
  6.601.383  - 100.117.448  6.601.383 ₫ - 100.117.448 ₫
 60. Vòng tay nữ Humfeld

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  17.875.384,00 ₫
  5.518.841  - 468.846.828  5.518.841 ₫ - 468.846.828 ₫
 61. Vòng tay nữ Kehl

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.055 crt - VS

  17.224.445,00 ₫
  6.667.892  - 70.471.361  6.667.892 ₫ - 70.471.361 ₫
 62. Vòng tay nữ Ayreip

  Vàng 18K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.176 crt - VS

  18.390.477,00 ₫
  6.724.496  - 81.848.665  6.724.496 ₫ - 81.848.665 ₫
 63. Vòng tay nữ Neima

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.665 crt - VS

  54.575.966,00 ₫
  10.282.592  - 189.423.629  10.282.592 ₫ - 189.423.629 ₫
 64. Vòng tay Paperclip Ceasere

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  31.820.225,00 ₫
  9.786.745  - 45.631.480  9.786.745 ₫ - 45.631.480 ₫

You’ve viewed 60 of 7324 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng