Đang tải...
Tìm thấy 5680 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Plana

  Vòng Tay GLAMIRA Plana

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  18.239.829,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Florica

  Vòng Tay GLAMIRA Florica

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.492 crt - VS

  42.468.760,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Ema

  Vòng Tay GLAMIRA Ema

  Vàng 750 & Đá Sapphire

  1.02 crt - AAA

  41.004.470,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Celestina

  Vòng Tay GLAMIRA Celestina

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.790.679,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  21.585.852,00 ₫
 6. Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  23.521.658,00 ₫
 7. Vòng Tay GLAMIRA Eliza

  Vòng Tay GLAMIRA Eliza

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.468 crt - AAA

  23.471.911,00 ₫
 8. Bảo hành trọn đời
 9. Vòng Tay GLAMIRA Gaire

  Vòng Tay GLAMIRA Gaire

  Vàng 750 & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  17.366.013,00 ₫
 10. Vòng Tay GLAMIRA Jeny

  Vòng Tay GLAMIRA Jeny

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  17.466.588,00 ₫
 11. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Jerica - Scorpio
 12. Vòng tay GLAMIRA Anemone

  Vòng tay GLAMIRA Anemone

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.984 crt - VS

  144.791.767,00 ₫
 13. Vòng Tay GLAMIRA Celesia

  Vòng Tay GLAMIRA Celesia

  Vàng 750 & Kim Cương Đen

  0.45 crt - AAA

  27.108.847,00 ₫
 14. Vòng Tay GLAMIRA Ramese

  Vòng Tay GLAMIRA Ramese

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.492.239,00 ₫
 15. Vòng Tay GLAMIRA Soheila

  Vòng Tay GLAMIRA Soheila

  Vàng 750 & Đá Garnet

  1.52 crt - AAA

  21.851.891,00 ₫
 16. Vòng Tay GLAMIRA Saimaa

  Vòng Tay GLAMIRA Saimaa

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  15.219.322,00 ₫
 17. Thiết kế mới nhất
 18. Vòng Tay GLAMIRA Thames

  Vòng Tay GLAMIRA Thames

  Vàng 750 & Đá sapphire đen

  1.32 crt - AAA

  54.634.055,00 ₫
 19. Vòng Tay GLAMIRA Mae

  Vòng Tay GLAMIRA Mae

  Vàng 750 & Đá Sapphire Vàng

  0.8 crt - AA

  34.517.900,00 ₫
 20. Vòng Tay GLAMIRA Stirup

  Vòng Tay GLAMIRA Stirup

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  26.347.500,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Arthesi

  Vòng Tay GLAMIRA Arthesi

  Vàng 750 & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  16.886.928,00 ₫
 22. Bảo hành trọn đời
 23. Vòng Tay GLAMIRA Jimmie

  Vòng Tay GLAMIRA Jimmie

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  30.130.434,00 ₫
 24. Vòng tay GLAMIRA Buklo

  Vòng tay GLAMIRA Buklo

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  55.820.413,00 ₫
 25. Vòng Tay GLAMIRA Rangatira

  Vòng Tay GLAMIRA Rangatira

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  11.171.434,00 ₫
 26. Vòng Tay GLAMIRA Wasomi

  Vòng Tay GLAMIRA Wasomi

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  14.463.385,00 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay GLAMIRA Elitea

  Vòng Tay GLAMIRA Elitea

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.244 crt - AAA

  15.629.194,00 ₫
 28. Vòng tay GLAMIRA Jamka

  Vòng tay GLAMIRA Jamka

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  59.181.577,00 ₫
 29. Vòng tay GLAMIRA Haske

  Vòng tay GLAMIRA Haske

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  43.425.850,00 ₫
 30. Vòng tay GLAMIRA Whiti

  Vòng tay GLAMIRA Whiti

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.996 crt - AAA

  73.510.863,00 ₫
 31. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 32. Vòng tay GLAMIRA Calla

  Vòng tay GLAMIRA Calla

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  60.118.117,00 ₫
 33. Vòng tay GLAMIRA Bettyann

  Vòng tay GLAMIRA Bettyann

  Vàng 750 & Kim Cương Đen

  1.92 crt - AAA

  99.234.368,00 ₫
 34. Vòng tay GLAMIRA Liatris

  Vòng tay GLAMIRA Liatris

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  100.834.921,00 ₫
 35. Vòng tay GLAMIRA Lotus

  Vòng tay GLAMIRA Lotus

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.308 crt - VS

  76.850.398,00 ₫
 36. Vòng Tay GLAMIRA Alyn

  Vòng Tay GLAMIRA Alyn

  Vàng 750 & Đá Sapphire

  1.32 crt - AAA

  50.799.213,00 ₫
 37. Vòng Tay GLAMIRA Wye

  Vòng Tay GLAMIRA Wye

  Vàng 750 & Hồng Ngọc

  1.32 crt - AAA

  57.430.700,00 ₫
 38. Vòng Tay GLAMIRA Eden

  Vòng Tay GLAMIRA Eden

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  93.009.509,00 ₫
 39. Vòng Tay GLAMIRA Elbe

  Vòng Tay GLAMIRA Elbe

  Vàng 750 & Kim Cương

  2.64 crt - VS

  120.673.144,00 ₫
 40. Vòng Tay GLAMIRA Ellen

  Vòng Tay GLAMIRA Ellen

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.32 crt - VS

  81.701.808,00 ₫
 41. Vòng Tay GLAMIRA Werra

  Vòng Tay GLAMIRA Werra

  Vàng 750 & Kim Cương

  2.52 crt - VS

  119.202.365,00 ₫
 42. Vòng Tay GLAMIRA Ely

  Vòng Tay GLAMIRA Ely

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  92.343.333,00 ₫
 43. Vòng Tay GLAMIRA Vils

  Vòng Tay GLAMIRA Vils

  Vàng 750 & Ngọc Lục Bảo

  2.52 crt - AAA

  82.672.955,00 ₫
 44. Vòng Tay GLAMIRA Thelasar

  Vòng Tay GLAMIRA Thelasar

  Vàng 750 & Ngọc Lục Bảo

  1.32 crt - AAA

  60.991.933,00 ₫
 45. Vòng Tay GLAMIRA Kiowa

  Vòng Tay GLAMIRA Kiowa

  Vàng 750 & Ngọc Lục Bảo

  2.16 crt - AAA

  67.256.806,00 ₫
 46. Vòng Tay GLAMIRA Silvies

  Vòng Tay GLAMIRA Silvies

  Vàng 750 & Đá Sapphire

  2.52 crt - AAA

  70.181.061,00 ₫
 47. Vòng Tay GLAMIRA Liza

  Vòng Tay GLAMIRA Liza

  Vàng 750 & Kim Cương

  3.48 crt - VS

  143.054.950,00 ₫
 48. Vòng Tay GLAMIRA Rhine

  Vòng Tay GLAMIRA Rhine

  Vàng 750 & Kim Cương

  2.46 crt - VS

  117.634.254,00 ₫

You’ve viewed 60 of 5680 products