Đang tải...
Tìm thấy 315 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Tanel Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Tanel

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.051 crt - VS

  8.489.426,00 ₫
  5.255.874  - 55.938.288  5.255.874 ₫ - 55.938.288 ₫
 2. Vòng Tay Ovidiu Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Ovidiu

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  7.786.480,00 ₫
  5.041.746  - 55.194.789  5.041.746 ₫ - 55.194.789 ₫
 3. Vòng Tay Sorin Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Sorin

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  7.840.552,00 ₫
  5.255.874  - 55.289.414  5.255.874 ₫ - 55.289.414 ₫
 4. Vòng Tay Stirup Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Stirup

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  17.573.652,00 ₫
  8.081.176  - 92.613.149  8.081.176 ₫ - 92.613.149 ₫
 5. Vòng Tay Eundra Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Eundra

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  17.438.471,00 ₫
  6.696.372  - 90.842.269  6.696.372 ₫ - 90.842.269 ₫
 6. Vòng Tay Caleigh Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Caleigh

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  19.358.054,00 ₫
  9.138.029  - 46.634.527  9.138.029 ₫ - 46.634.527 ₫
 7. Vòng Tay Marras Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Marras

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.214 crt - VS

  13.355.976,00 ₫
  4.944.414  - 57.993.055  4.944.414 ₫ - 57.993.055 ₫
 8. Vòng Tay Grundy Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Grundy

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.193.758,00 ₫
  6.986.203  - 87.597.902  6.986.203 ₫ - 87.597.902 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Ramese Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Ramese

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.273.135,00 ₫
  4.944.414  - 56.208.654  4.944.414 ₫ - 56.208.654 ₫
 11. Vòng Tay Terrie Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Terrie

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.571.574,00 ₫
  6.242.161  - 73.971.557  6.242.161 ₫ - 73.971.557 ₫
 12. Vòng Tay Castaway Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  15.302.596,00 ₫
  7.353.898  - 97.276.931  7.353.898 ₫ - 97.276.931 ₫
 13. Vòng Tay Hitam Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Hitam

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  8.408.316,00 ₫
  6.246.487  - 65.103.623  6.246.487 ₫ - 65.103.623 ₫
 14. Vòng Tay Lounas Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Lounas

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.869.668,00 ₫
  6.599.041  - 85.610.727  6.599.041 ₫ - 85.610.727 ₫
 15. Vòng Tay Gabona Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Gabona

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  6.894.278,00 ₫
  5.364.019  - 53.748.338  5.364.019 ₫ - 53.748.338 ₫
 16. Vòng Tay Inari Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Inari

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  14.004.850,00 ₫
  6.794.244  - 88.260.295  6.794.244 ₫ - 88.260.295 ₫
 17. Vòng Tay Vattern Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Vattern

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  13.220.794,00 ₫
  7.499.353  - 95.708.817  7.499.353 ₫ - 95.708.817 ₫
 18. Vòng Tay Cedar Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Cedar

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  10.219.754,00 ₫
  5.372.670  - 62.643.310  5.372.670 ₫ - 62.643.310 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Onuth Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Onuth

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.111.263,00 ₫
  5.898.258  - 63.873.470  5.898.258 ₫ - 63.873.470 ₫
 21. Vòng Tay Minske Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Minske

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  12.815.249,00 ₫
  6.326.515  - 76.891.493  6.326.515 ₫ - 76.891.493 ₫
 22. Vòng Tay Balamy Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Balamy

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  12.490.812,00 ₫
  6.599.041  - 80.690.104  6.599.041 ₫ - 80.690.104 ₫
 23. Vòng Tay Mehry Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Mehry

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  16.465.161,00 ₫
  7.144.095  - 96.371.210  7.144.095 ₫ - 96.371.210 ₫
 24. Vòng Tay Roskilde Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Roskilde

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.198 crt - VS

  12.301.557,00 ₫
  6.910.501  - 96.195.473  6.910.501 ₫ - 96.195.473 ₫
 25. Vòng Tay Diona Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Diona

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  6.623.915,00 ₫
  4.555.090  - 48.692.535  4.555.090 ₫ - 48.692.535 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Dumitra Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Dumitra

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.328 crt - VS

  13.139.685,00 ₫
  6.229.184  - 93.708.129  6.229.184 ₫ - 93.708.129 ₫
 28. Vòng Tay Sycamore Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Sycamore

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.75 crt - AA

  51.044.704,00 ₫
  7.105.163  - 154.472.413  7.105.163 ₫ - 154.472.413 ₫
 29. Vòng Tay Horatis Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Horatis

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  10.706.410,00 ₫
  5.236.408  - 63.467.925  5.236.408 ₫ - 63.467.925 ₫
 30. Vòng Tay Waterlily Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Waterlily

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  11.193.064,00 ₫
  7.611.284  - 85.962.198  7.611.284 ₫ - 85.962.198 ₫
 31. Vòng Tay Aquarius Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  23.521.659,00 ₫
  7.006.750  - 116.391.659  7.006.750 ₫ - 116.391.659 ₫
 32. Vòng Tay Almeria Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  12.004.157,00 ₫
  6.980.255  - 78.473.121  6.980.255 ₫ - 78.473.121 ₫
 33. Vòng Tay Alova Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Alova

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  13.166.721,00 ₫
  8.013.045  - 98.547.639  8.013.045 ₫ - 98.547.639 ₫
 34. Vòng Tay Athole Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  13.491.158,00 ₫
  4.871.416  - 73.660.644  4.871.416 ₫ - 73.660.644 ₫
 35. Vòng Tay Adalia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  10.814.555,00 ₫
  7.106.785  - 76.850.935  7.106.785 ₫ - 76.850.935 ₫
 36. Vòng Tay Boreas Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Boreas

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  10.030.500,00 ₫
  6.621.752  - 72.592.703  6.621.752 ₫ - 72.592.703 ₫
 37. Vòng Tay Mallorca Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  12.328.593,00 ₫
  6.792.892  - 76.445.388  6.792.892 ₫ - 76.445.388 ₫
 38. Vòng Tay Mayaguana Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  12.139.338,00 ₫
  7.862.722  - 99.372.249  7.862.722 ₫ - 99.372.249 ₫
 39. Vòng Tay Mindona Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  13.842.631,00 ₫
  7.835.145  - 90.842.266  7.835.145 ₫ - 90.842.266 ₫
 40. Vòng Tay Musha Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Musha

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.303 crt - AAA

  13.815.595,00 ₫
  7.499.894  - 83.637.070  7.499.894 ₫ - 83.637.070 ₫
 41. Vòng Tay Novaya Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  14.085.958,00 ₫
  7.697.259  - 84.961.853  7.697.259 ₫ - 84.961.853 ₫
 42. Vòng Tay Olchania Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Olchania

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  16.194.797,00 ₫
  7.699.964  - 79.865.496  7.699.964 ₫ - 79.865.496 ₫
 43. Vòng Tay Paramusie Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Paramusie

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.108 crt - AAA

  11.328.246,00 ₫
  6.513.606  - 76.093.914  6.513.606 ₫ - 76.093.914 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Samona Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Samona

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.408 crt - VS

  18.195.490,00 ₫
  8.347.485  - 140.440.526  8.347.485 ₫ - 140.440.526 ₫
 46. Vòng Tay Dora Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Dora

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  14.761.869,00 ₫
  7.533.419  - 93.937.937  7.533.419 ₫ - 93.937.937 ₫
 47. Vòng Tay Assen Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Assen

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  6.380.587,00 ₫
  4.866.549  - 54.059.255  4.866.549 ₫ - 54.059.255 ₫
 48. Vòng Tay Betize Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Betize

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  8.597.571,00 ₫
  6.199.984  - 76.485.942  6.199.984 ₫ - 76.485.942 ₫
 49. Vòng Tay Cinturon Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Cinturon

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.221.141,00 ₫
  7.042.438  - 88.246.774  7.042.438 ₫ - 88.246.774 ₫
 50. Vòng Tay Corina Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Corina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.204 crt - AAA

  12.301.556,00 ₫
  7.618.313  - 102.170.514  7.618.313 ₫ - 102.170.514 ₫
 51. Vòng Tay Delia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  11.382.320,00 ₫
  7.233.315  - 77.337.595  7.233.315 ₫ - 77.337.595 ₫
 52. Vòng Tay Drite Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Drite

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  7.218.715,00 ₫
  4.909.808  - 59.872.082  4.909.808 ₫ - 59.872.082 ₫
 53. Vòng Tay Florica Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Florica

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.492 crt - VS

  31.064.812,00 ₫
  7.502.598  - 170.180.555  7.502.598 ₫ - 170.180.555 ₫
 54. Vòng Tay Gaire Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Gaire

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  10.030.500,00 ₫
  6.949.433  - 79.446.430  6.949.433 ₫ - 79.446.430 ₫
 55. Vòng Tay Huzal Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Huzal

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  10.922.701,00 ₫
  7.324.158  - 82.690.798  7.324.158 ₫ - 82.690.798 ₫
 56. Vòng Tay Jeny Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Jeny

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  11.166.028,00 ₫
  6.582.279  - 87.097.728  6.582.279 ₫ - 87.097.728 ₫
 57. Vòng Tay Joshes Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Joshes

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  14.761.868,00 ₫
  8.039.540  - 87.341.056  8.039.540 ₫ - 87.341.056 ₫
 58. Vòng Tay Kalung Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Kalung

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  12.544.885,00 ₫
  7.752.955  - 93.816.273  7.752.955 ₫ - 93.816.273 ₫
 59. Vòng Tay Luisa Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Luisa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  11.138.992,00 ₫
  6.833.447  - 72.795.476  6.833.447 ₫ - 72.795.476 ₫
 60. Vòng Tay Luiza Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Luiza

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.252 crt - VS

  14.140.032,00 ₫
  7.608.040  - 111.038.455  7.608.040 ₫ - 111.038.455 ₫
 61. Vòng Tay Nicci Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Nicci

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.215 crt - AAA

  11.679.720,00 ₫
  8.009.530  - 97.533.777  8.009.530 ₫ - 97.533.777 ₫
 62. Vòng Tay Prepinac Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Prepinac

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  13.923.740,00 ₫
  8.002.771  - 89.084.903  8.002.771 ₫ - 89.084.903 ₫
 63. Vòng Tay Romia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Romia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  22.737.604,00 ₫
  9.183.991  - 154.715.745  9.183.991 ₫ - 154.715.745 ₫
 64. Vòng Tay Stansie Vàng Trắng-Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Stansie

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  14.329.286,00 ₫
  7.728.081  - 112.836.375  7.728.081 ₫ - 112.836.375 ₫

You’ve viewed 60 of 315 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng