Đang tải...
Tìm thấy 320 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Cursion Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Cursion

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  10.487.685,00 ₫
  5.292.373  - 57.898.430  5.292.373 ₫ - 57.898.430 ₫
 2. Vòng Tay Maryrose Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Maryrose

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  51.511.623,00 ₫
  13.253.238  - 224.064.086  13.253.238 ₫ - 224.064.086 ₫
 3. Vòng Tay Parto Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Parto

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  13.872.100,00 ₫
  6.599.041  - 72.768.442  6.599.041 ₫ - 72.768.442 ₫
 4. Vòng Tay Terrie Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Terrie

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.186.533,00 ₫
  6.242.161  - 73.971.557  6.242.161 ₫ - 73.971.557 ₫
 5. Vòng Tay Tanel Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Tanel

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.051 crt - VS

  10.752.371,00 ₫
  5.255.874  - 55.938.288  5.255.874 ₫ - 55.938.288 ₫
 6. Vòng Tay Lounas Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Lounas

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.710.922,00 ₫
  6.599.041  - 85.610.727  6.599.041 ₫ - 85.610.727 ₫
 7. Vòng Tay Briseida Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Briseida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  3.49 crt - AAA

  57.389.604,00 ₫
  18.908.169  - 256.799.207  18.908.169 ₫ - 256.799.207 ₫
 8. Vòng Tay Roya Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Roya

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  16.139.371,00 ₫
  6.715.838  - 83.339.667  6.715.838 ₫ - 83.339.667 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Carlisa Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Carlisa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  53.884.878,00 ₫
  17.557.432  - 65.503.767  17.557.432 ₫ - 65.503.767 ₫
 11. Vòng Tay Ramese Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Ramese

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  10.401.980,00 ₫
  4.944.414  - 56.208.654  4.944.414 ₫ - 56.208.654 ₫
 12. Vòng Tay Janeen Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Janeen

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  25.792.445,00 ₫
  9.725.530  - 120.433.597  9.725.530 ₫ - 120.433.597 ₫
 13. Vòng Tay Carolee Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Carolee

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  13.580.918,00 ₫
  7.001.343  - 93.005.180  7.001.343 ₫ - 93.005.180 ₫
 14. Vòng Tay Castaway Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  18.655.108,00 ₫
  7.353.898  - 97.276.931  7.353.898 ₫ - 97.276.931 ₫
 15. Vòng Tay Talayer Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Talayer

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  16.640.086,00 ₫
  6.560.109  - 73.038.804  6.560.109 ₫ - 73.038.804 ₫
 16. Vòng Tay Linn Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Linn

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.09 crt - VS

  50.976.572,00 ₫
  7.721.592  - 154.028.480  7.721.592 ₫ - 154.028.480 ₫
 17. Vòng Tay Melisa Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Melisa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  1.068 crt - AAA

  50.415.837,00 ₫
  14.315.227  - 143.266.914  14.315.227 ₫ - 143.266.914 ₫
 18. Vòng Tay Cedar Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Cedar

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.532.987,00 ₫
  5.372.670  - 62.643.310  5.372.670 ₫ - 62.643.310 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Sorin Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Sorin

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  10.103.497,00 ₫
  5.255.874  - 55.289.414  5.255.874 ₫ - 55.289.414 ₫
 21. Vòng Tay Dumitra Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Dumitra

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.328 crt - VS

  15.821.694,00 ₫
  6.229.184  - 93.708.129  6.229.184 ₫ - 93.708.129 ₫
 22. Vòng Tay Greatness Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Greatness

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  20.676.348,00 ₫
  6.002.078  - 89.625.629  6.002.078 ₫ - 89.625.629 ₫
 23. Vòng Tay Crifie Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Crifie

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  2.4 crt - AAA

  79.386.142,00 ₫
  24.562.561  - 281.122.228  24.562.561 ₫ - 281.122.228 ₫
 24. Vòng Tay Boreas Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Boreas

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  12.662.222,00 ₫
  6.621.752  - 72.592.703  6.621.752 ₫ - 72.592.703 ₫
 25. Vòng Tay Inari Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Inari

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  17.013.729,00 ₫
  6.794.244  - 88.260.295  6.794.244 ₫ - 88.260.295 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Maryjane Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Maryjane

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.455 crt - VS

  37.023.902,00 ₫
  6.053.988  - 277.271.700  6.053.988 ₫ - 277.271.700 ₫
 28. Vòng Tay Incontrare Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Incontrare

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  22.644.328,00 ₫
  7.664.816  - 97.912.287  7.664.816 ₫ - 97.912.287 ₫
 29. Vòng Tay Briden Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Briden

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  10.072.676,00 ₫
  5.596.532  - 57.208.995  5.596.532 ₫ - 57.208.995 ₫
 30. Vòng Tay Caleigh Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Caleigh

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.238.586,00 ₫
  9.138.029  - 46.634.527  9.138.029 ₫ - 46.634.527 ₫
 31. Vòng Tay Diona Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Diona

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  8.585.134,00 ₫
  4.555.090  - 48.692.535  4.555.090 ₫ - 48.692.535 ₫
 32. Vòng Tay Mazarine Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Mazarine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.052 crt - VS

  38.352.742,00 ₫
  10.965.960  - 187.064.786  10.965.960 ₫ - 187.064.786 ₫
 33. Vòng Tay Drite Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Drite

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  9.121.265,00 ₫
  4.909.808  - 59.872.082  4.909.808 ₫ - 59.872.082 ₫
 34. Vòng Tay Houri Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Houri

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.41 crt - VS

  181.995.463,00 ₫
  8.759.790  - 257.305.324  8.759.790 ₫ - 257.305.324 ₫
 35. Vòng Tay Onuth Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Onuth

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.650.791,00 ₫
  5.898.258  - 63.873.470  5.898.258 ₫ - 63.873.470 ₫
 36. Vòng Tay Mayaguana Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  15.433.181,00 ₫
  7.862.722  - 99.372.249  7.862.722 ₫ - 99.372.249 ₫
 37. Vòng Tay Assen Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Assen

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  8.266.374,00 ₫
  4.866.549  - 54.059.255  4.866.549 ₫ - 54.059.255 ₫
 38. Vòng Tay Hitam Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Hitam

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  10.956.225,00 ₫
  6.246.487  - 65.103.623  6.246.487 ₫ - 65.103.623 ₫
 39. Vòng Tay Mehry Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Mehry

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  19.541.091,00 ₫
  7.144.095  - 96.371.210  7.144.095 ₫ - 96.371.210 ₫
 40. Vòng Tay Roxana Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Roxana

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  9.789.335,00 ₫
  5.216.941  - 56.073.469  5.216.941 ₫ - 56.073.469 ₫
 41. Vòng Tay Soheila Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Soheila

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Garnet

  1.52 crt - AAA

  17.301.667,00 ₫
  7.280.359  - 484.356.941  7.280.359 ₫ - 484.356.941 ₫
 42. Vòng Tay Corina Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Corina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.204 crt - AAA

  15.536.730,00 ₫
  7.618.313  - 102.170.514  7.618.313 ₫ - 102.170.514 ₫
 43. Vòng Tay Delia Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.257.099,00 ₫
  7.233.315  - 77.337.595  7.233.315 ₫ - 77.337.595 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Alder Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Alder

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  15.273.396,00 ₫
  6.462.778  - 79.973.637  6.462.778 ₫ - 79.973.637 ₫
 46. Vòng Tay Marras Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Marras

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.214 crt - VS

  15.484.821,00 ₫
  4.944.414  - 57.993.055  4.944.414 ₫ - 57.993.055 ₫
 47. Vòng Tay Ovidiu Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Ovidiu

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  9.957.231,00 ₫
  5.041.746  - 55.194.789  5.041.746 ₫ - 55.194.789 ₫
 48. Vòng Tay Eundra Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Eundra

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  20.321.631,00 ₫
  6.696.372  - 90.842.269  6.696.372 ₫ - 90.842.269 ₫
 49. Vòng Tay Stirup Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Stirup

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  21.152.458,00 ₫
  8.081.176  - 92.613.149  8.081.176 ₫ - 92.613.149 ₫
 50. Vòng Tay Luisa Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Luisa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  13.963.483,00 ₫
  6.833.447  - 72.795.476  6.833.447 ₫ - 72.795.476 ₫
 51. Vòng Tay Onega Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Onega

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  12.933.667,00 ₫
  6.284.338  - 76.485.946  6.284.338 ₫ - 76.485.946 ₫
 52. Vòng Tay Vattern Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Vattern

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  16.690.644,00 ₫
  7.499.353  - 95.708.817  7.499.353 ₫ - 95.708.817 ₫
 53. Vòng Tay Talu Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Talu

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.284 crt - VS

  20.167.525,00 ₫
  7.280.359  - 82.758.391  7.280.359 ₫ - 82.758.391 ₫
 54. Vòng Tay Talvella Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Talvella

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  9.172.365,00 ₫
  4.788.685  - 51.612.469  4.788.685 ₫ - 51.612.469 ₫
 55. Vòng Tay Mallorca Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  15.136.321,00 ₫
  6.792.892  - 76.445.388  6.792.892 ₫ - 76.445.388 ₫
 56. Vòng Tay Gabona Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Gabona

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  8.972.835,00 ₫
  5.364.019  - 53.748.338  5.364.019 ₫ - 53.748.338 ₫
 57. Vòng Tay Minske Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Minske

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  15.329.633,00 ₫
  6.326.515  - 76.891.493  6.326.515 ₫ - 76.891.493 ₫
 58. Vòng Tay Horsens Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Horsens

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.871.053,00 ₫
  7.353.898  - 94.465.147  7.353.898 ₫ - 94.465.147 ₫
 59. Vòng Tay Arthesi Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Arthesi

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  13.115.352,00 ₫
  6.034.522  - 102.927.538  6.034.522 ₫ - 102.927.538 ₫
 60. Vòng Tay Mahasti Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Mahasti

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.161 crt - VS

  16.544.106,00 ₫
  6.462.778  - 72.106.047  6.462.778 ₫ - 72.106.047 ₫
 61. Vòng Tay Mindona Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  17.312.481,00 ₫
  7.835.145  - 90.842.266  7.835.145 ₫ - 90.842.266 ₫
 62. Vòng Tay Horatis Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Horatis

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  12.960.974,00 ₫
  5.236.408  - 63.467.925  5.236.408 ₫ - 63.467.925 ₫
 63. Vòng Tay Monivar Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Monivar

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  15.642.713,00 ₫
  6.190.251  - 81.893.224  6.190.251 ₫ - 81.893.224 ₫
 64. Vòng Tay Aquarius Vàng Trắng-Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  27.025.034,00 ₫
  7.006.750  - 116.391.659  7.006.750 ₫ - 116.391.659 ₫

You’ve viewed 60 of 320 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng