Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Brandy

  Vòng Tay GLAMIRA Brandy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.65 crt - VS

  72.745.733,00 ₫
  13.910.223  - 3.405.152.320  13.910.223 ₫ - 3.405.152.320 ₫
 2. Vòng Tay Anika

  Vòng Tay GLAMIRA Anika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  22.208.501,00 ₫
  10.166.764  - 131.599.631  10.166.764 ₫ - 131.599.631 ₫
 3. Vòng Tay Ayesha

  Vòng Tay GLAMIRA Ayesha

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.595 crt - VS1

  67.100.805,00 ₫
  17.470.915  - 266.646.397  17.470.915 ₫ - 266.646.397 ₫
 4. Vòng Tay Eva

  Vòng Tay GLAMIRA Eva

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  41.693.628,00 ₫
  14.463.116  - 199.325.786  14.463.116 ₫ - 199.325.786 ₫
 5. Vòng Tay Anya

  Vòng Tay GLAMIRA Anya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.25 crt - AA

  44.101.218,00 ₫
  18.509.113  - 1.186.221.647  18.509.113 ₫ - 1.186.221.647 ₫
 6. Vòng Tay Alia

  Vòng Tay GLAMIRA Alia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  48.698.217,00 ₫
  14.542.333  - 229.390.256  14.542.333 ₫ - 229.390.256 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng