Đang tải...
Tìm thấy 69 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Bernilai
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Bernilai

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.234 crt - AAA

  10.935.136,00 ₫
 2. Vòng tay GLAMIRA Andersa
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Andersa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  40.504.026,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Joyous
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Joyous

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  20.227.272,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Reticence
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Reticence

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  10.197.854,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Gaiety
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Gaiety

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  15.310.976,00 ₫
 6. Vòng Tay GLAMIRA Gird
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Gird

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.162 crt - AAA

  65.469.429,00 ₫
 7. Vòng Tay GLAMIRA Bighero
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Bighero

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  26.756.562,00 ₫
 8. Vòng Tay GLAMIRA Aosgara
  Mới

 9. Vòng Tay GLAMIRA Discretion
  Mới

 10. Vòng Tay GLAMIRA Tagticket
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Tagticket

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  12.589.494,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Arvora
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Arvora

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  8.578.645,00 ₫
 12. Vòng Tay GLAMIRA Astrii
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Astrii

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.046 crt - AAA

  8.241.230,00 ₫
 13. Vòng Tay GLAMIRA Scrape
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Scrape

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.23 crt - AAA

  11.794.624,00 ₫
 14. Vòng Tay GLAMIRA Haakon
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Haakon

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  25.974.940,00 ₫
 15. Vòng tay GLAMIRA Kantidad
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Kantidad

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  36.674.322,00 ₫
 16. Vòng tay GLAMIRA Alreda
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Alreda

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.952 crt - AAA

  52.980.239,00 ₫
 17. Vòng tay GLAMIRA Commit
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Commit

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  37.603.833,00 ₫
 18. Vòng tay GLAMIRA Pixar
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Pixar

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  64.387.432,00 ₫
 19. Vòng Tay GLAMIRA Concealment
  Mới

 20. Vòng Tay GLAMIRA Contented
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Contented

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  14.717.528,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Coreyta
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Coreyta

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  11.174.137,00 ₫
 22. Vòng Tay GLAMIRA Fika
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Fika

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  11.975.767,00 ₫
 23. GLAMIRA Vòng đeo ngón tay Vaxt
  Mới

 24. Vòng Tay GLAMIRA Demonstrate
  Mới

 25. Vòng Tay GLAMIRA Display
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Display

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  10.162.436,00 ₫
 26. Vòng Tay GLAMIRA Flosiva
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Flosiva

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  8.942.283,00 ₫
 27. Vòng Tay GLAMIRA Gisli
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Gisli

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  14.219.248,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Gunhilda
  Mới

 29. Vòng Tay GLAMIRA Hallex
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Hallex

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.195 crt - AAA

  10.085.923,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Hraf
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Hraf

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  7.134.902,00 ₫
 31. Vòng Tay GLAMIRA Tarhilda
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Tarhilda

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  10.207.858,00 ₫
 32. Vòng Tay GLAMIRA Apnapon
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Apnapon

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.284 crt - AAA

  13.903.733,00 ₫
 33. Vòng tay GLAMIRA Cvijet
  Mới

 34. Vòng Tay GLAMIRA Flounder
  Mới

 35. Vòng Tay GLAMIRA Daraja
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Daraja

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.436 crt - AAA

  15.683.537,00 ₫
 36. Vòng tay GLAMIRA Fastpass
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Fastpass

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  31.118.614,00 ₫
 37. Vòng tay GLAMIRA Fjola
  Mới

 38. Vòng Tay GLAMIRA Gadget
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Gadget

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  11.720.815,00 ₫
 39. Vòng tay GLAMIRA Jaunty
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Jaunty

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  43.904.123,00 ₫
 40. Vòng Tay GLAMIRA Otillie
  Mới

 41. Vòng tay GLAMIRA Label
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Label

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.506 crt - AAA

  39.515.845,00 ₫
 42. Vòng Tay GLAMIRA Philotimo
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Philotimo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.678 crt - AAA

  18.313.636,00 ₫
 43. Vòng Tay GLAMIRA Poppins
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Poppins

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  12.199.899,00 ₫
 44. Vòng Tay GLAMIRA Renao
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Renao

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  10.146.485,00 ₫
 45. Vòng Tay GLAMIRA Represent
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Represent

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  11.906.284,00 ₫
 46. Vòng tay GLAMIRA Dyarvin
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Dyarvin

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.768 crt - AAA

  47.405.335,00 ₫
 47. Vòng tay GLAMIRA Furlall
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Furlall

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.482 crt - AAA

  42.367.104,00 ₫
 48. Vòng tay GLAMIRA Gungwa
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Gungwa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.667 crt - AAA

  53.534.214,00 ₫
 49. Vòng Tay GLAMIRA Loreane
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Loreane

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.732 crt - AAA

  48.301.862,00 ₫
 50. Vòng Tay GLAMIRA Leifa
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Leifa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  7.505.841,00 ₫
 51. Vòng Tay GLAMIRA Ollega
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Ollega

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  9.486.527,00 ₫
 52. Vòng tay GLAMIRA Njanja
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Njanja

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.2 crt - AAA

  41.582.237,00 ₫
 53. Vòng tay GLAMIRA Ozeanoa
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Ozeanoa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.81 crt - AAA

  47.025.475,00 ₫
 54. Vòng Tay GLAMIRA Sunyata
  Mới

 55. Vòng Tay GLAMIRA Verta
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Verta

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.374 crt - AAA

  12.148.801,00 ₫

You’ve viewed 60 of 69 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng