Đang tải...
Tìm thấy 149 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Bông Tai GLAMIRA Encompass
  Mới

 2. Bông Tai GLAMIRA Beeni
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Beeni

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  10.411.171,00 ₫
 3. Bông Tai GLAMIRA Allsorts
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Allsorts

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.732 crt - AAA

  20.308.652,00 ₫
 4. Bông Tai GLAMIRA Formwork
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Formwork

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  18.052.467,00 ₫
 5. Bông Tai GLAMIRA Goodfew
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Goodfew

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  10.329.522,00 ₫
 6. Bông Tai GLAMIRA Graceas
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Graceas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  12.234.236,00 ₫
 7. Bông Tai GLAMIRA Inosan
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Inosan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.728 crt - AAA

  16.344.305,00 ₫
 8. Bông Tai GLAMIRA Imprint
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Imprint

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.322 crt - AAA

  18.062.740,00 ₫
 9. Bông Tai GLAMIRA Pyliene
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Pyliene

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  16.499.226,00 ₫
 10. Bông Tai GLAMIRA Melamas
  Mới

 11. Bông Tai GLAMIRA Affirm
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Affirm

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  15.876.037,00 ₫
 12. Bông Tai GLAMIRA Marvin
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Marvin

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.195.769,00 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Miarana
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Miarana

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.044 crt - AAA

  12.663.843,00 ₫
 14. Bông Tai GLAMIRA Albania
  Mới

 15. Bông Tai GLAMIRA Crusn
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Crusn

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.824 crt - AAA

  28.323.320,00 ₫
 16. Bông Tai GLAMIRA Blaar
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Blaar

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  12.074.991,00 ₫
 17. Bông Tai GLAMIRA Cybill
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Cybill

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  10.230.299,00 ₫
 18. Bông Tai GLAMIRA Feature
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Feature

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  14.049.459,00 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai GLAMIRA Weighdown
  Mới

 21. Bông Tai GLAMIRA Basnful
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Basnful

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.516 crt - AAA

  26.071.191,00 ₫
 22. Bông Tai GLAMIRA Flovarte
  Mới

 23. Bông Tai GLAMIRA Certify
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Certify

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  13.704.204,00 ₫
 24. Bông Tai GLAMIRA Marker
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Marker

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  15.593.778,00 ₫
 25. Bông Tai GLAMIRA Endorse
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Endorse

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  16.444.612,00 ₫
 26. Bông Tai GLAMIRA Khushies
  Mới

 27. Bông Tai GLAMIRA Evidence
  Mới

 28. Bông Tai GLAMIRA Hunneg
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Hunneg

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  12.535.421,00 ₫
 29. Bông Tai GLAMIRA Cue
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Cue

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  11.379.886,00 ₫
 30. Bông Tai GLAMIRA Wollied
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Wollied

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  10.371.969,00 ₫
 31. Bông Tai GLAMIRA Karri
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Karri

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  11.246.867,00 ₫
 32. Bông Tai GLAMIRA Asal
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Asal

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  15.085.493,00 ₫
 33. Bông Tai GLAMIRA Roscoear
  Mới

 34. Bông Tai GLAMIRA Ornike
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Ornike

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  14.266.291,00 ₫
 35. Bông Tai GLAMIRA Viattomia
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Viattomia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  17.512.008,00 ₫
 36. Bông Tai GLAMIRA Bhae
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Bhae

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.68 crt - AAA

  22.086.567,00 ₫
 37. Bông Tai GLAMIRA Binjak
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Binjak

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.564 crt - AAA

  24.213.520,00 ₫
 38. Bông Tai GLAMIRA Shadad
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Shadad

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.548 crt - AAA

  22.582.414,00 ₫
 39. Bông Tai GLAMIRA Alruwh
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Alruwh

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  18.485.589,00 ₫
 40. Bông Tai GLAMIRA Lenavas
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Lenavas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  12.385.099,00 ₫
 41. Bông Tai GLAMIRA Gwadenya
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Gwadenya

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  21.691.294,00 ₫
 42. Bông Tai GLAMIRA Lagihain
  Mới

 43. Bông Tai GLAMIRA Nevinny
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Nevinny

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.564 crt - AAA

  19.786.311,00 ₫
 44. Bông Tai GLAMIRA Innosente
  Mới

 45. Bông Tai GLAMIRA Halaale
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Halaale

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AAA

  17.029.949,00 ₫
 46. Bông Tai GLAMIRA Harakore
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Harakore

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.908 crt - AAA

  22.322.863,00 ₫
 47. Bông Tai GLAMIRA Hargana
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Hargana

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  12.393.750,00 ₫
 48. Bông Tai GLAMIRA Senkulpa
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Senkulpa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.504 crt - AAA

  17.628.535,00 ₫
 49. Bông Tai GLAMIRA Uskyldig
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Uskyldig

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  17.830.768,00 ₫
 50. Bông Tai GLAMIRA Medovyy
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Medovyy

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  21.951.384,00 ₫
 51. Bông Tai GLAMIRA Saklaus
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Saklaus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  6.427.630,00 ₫
 52. Bông Tai GLAMIRA Goaround
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Goaround

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.748 crt - AAA

  31.063.730,00 ₫
 53. Bông Tai GLAMIRA Sissel
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Sissel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  14.059.192,00 ₫
 54. Bông Tai GLAMIRA Thamani
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Thamani

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.564 crt - AAA

  23.186.407,00 ₫
 55. Bông Tai GLAMIRA Ursulare
  Mới

 56. Bông Tai GLAMIRA Valentinos
  Mới

 57. Bông Tai GLAMIRA Lasselas - A
  Mới

 58. Bông Tai GLAMIRA Lasselas - B
  Mới

 59. Bông Tai GLAMIRA Lasselas Set
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Lasselas Set

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.089 crt - AAA

  19.338.318,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 60. Bông Tai GLAMIRA Latabian
  Mới

 61. Bông Tai GLAMIRA Luafer
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Luafer

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  16.674.693,00 ₫

You’ve viewed 60 of 149 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng