Đang tải...
Tìm thấy 416 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. GLAMIRA Vòng Cổ Livvia
  Mới

  GLAMIRA Vòng Cổ Livvia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.64 crt - AA

  107.379.890,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Bernilai
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Bernilai

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.234 crt - AAA

  10.935.136,00 ₫
 3. Vòng tay GLAMIRA Andersa
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Andersa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  40.504.026,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Joyous
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Joyous

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  20.227.272,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Reticence
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Reticence

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  10.197.854,00 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Ysra
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ysra

  Vàng 585

  8.358.570,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Duille
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Duille

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.464 crt - AAA

  19.439.973,00 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Shizha
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Shizha

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.542 crt - AAA

  25.296.055,00 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Convolution
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Convolution

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  16.771.752,00 ₫
 10. Bông Tai GLAMIRA Encompass
  Mới

 11. Bông Tai GLAMIRA Beeni
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Beeni

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  10.411.171,00 ₫
 12. Bông Tai GLAMIRA Allsorts
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Allsorts

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.732 crt - AAA

  20.308.652,00 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Formwork
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Formwork

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  18.052.467,00 ₫
 14. Bông Tai GLAMIRA Goodfew
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Goodfew

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  10.329.522,00 ₫
 15. GLAMIRA Vòng Cổ Yebo
  Mới

  GLAMIRA Vòng Cổ Yebo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.318 crt - AA

  128.283.887,00 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zieds
  Mới

 17. Thiết kế mới nhất
 18. Vòng Tay GLAMIRA Gaiety
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Gaiety

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  15.310.976,00 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Hostoa
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Hostoa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  9.650.637,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Feuille
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Feuille

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  13.996.736,00 ₫
 21. Bông Tai GLAMIRA Graceas
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Graceas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  12.234.236,00 ₫
 22. Bông Tai GLAMIRA Inosan
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Inosan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.728 crt - AAA

  16.344.305,00 ₫
 23. Bông Tai GLAMIRA Imprint
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Imprint

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.322 crt - AAA

  18.062.740,00 ₫
 24. Kẹp môi GLAMIRA Geair
  Mới

  Kẹp môi GLAMIRA Geair

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.218 crt - AAA

  10.078.083,00 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Acwella
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Acwella

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  15.153.895,00 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Histomania
  Mới

 27. Bông Tai GLAMIRA Pyliene
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Pyliene

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  16.499.226,00 ₫
 28. Bông Tai GLAMIRA Melamas
  Mới

 29. Vòng Tay GLAMIRA Gird
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Gird

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.162 crt - AAA

  65.469.429,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Bighero
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Bighero

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  26.756.562,00 ₫
 31. Vòng Tay GLAMIRA Aosgara
  Mới

 32. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kines
  Mới

 33. Bông Tai GLAMIRA Affirm
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Affirm

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  15.876.037,00 ₫
 34. Bông Tai GLAMIRA Marvin
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Marvin

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.195.769,00 ₫
 35. Bông Tai GLAMIRA Miarana
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Miarana

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.044 crt - AAA

  12.663.843,00 ₫
 36. Vòng Tay GLAMIRA Discretion
  Mới

 37. Vòng Tay GLAMIRA Tagticket
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Tagticket

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  12.589.494,00 ₫
 38. Bông Tai GLAMIRA Albania
  Mới

 39. Bông Tai GLAMIRA Crusn
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Crusn

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.824 crt - AAA

  28.323.320,00 ₫
 40. Bông Tai GLAMIRA Blaar
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Blaar

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  12.074.991,00 ₫
 41. Bông Tai GLAMIRA Cybill
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Cybill

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  10.230.299,00 ₫
 42. Bông Tai GLAMIRA Feature
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Feature

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  14.049.459,00 ₫
 43. Vòng Tay GLAMIRA Arvora
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Arvora

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  8.578.645,00 ₫
 44. Vòng Tay GLAMIRA Astrii
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Astrii

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.046 crt - AAA

  8.241.230,00 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Huning
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Huning

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.458 crt - AAA

  18.873.292,00 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Dicirana
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Dicirana

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  15.389.653,00 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Barketa
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Barketa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  16.785.811,00 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aoga
  Mới

You’ve viewed 60 of 416 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng