Đang tải...
Tìm thấy 624 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Lorenz

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.049 crt - AAA

  11.110.983,00 ₫
  6.134.404  - 63.777.995  6.134.404 ₫ - 63.777.995 ₫
 2. Nhẫn Giorgetta

  Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.022 crt - AAA

  7.615.151,00 ₫
  4.237.338  - 43.287.528  4.237.338 ₫ - 43.287.528 ₫
 3. Nhẫn Mirkos

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.049 crt - AAA

  8.070.809,00 ₫
  3.983.754  - 46.372.415  3.983.754 ₫ - 46.372.415 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Histomania

  Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  9.547.595,00 ₫
  3.979.226  - 64.315.731  3.979.226 ₫ - 64.315.731 ₫
 5. Nhẫn Campania

  Nhẫn GLAMIRA Campania

  Vàng 14K
  9.083.446,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 6. Nhẫn Lytop

  Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  8.255.336,00 ₫
  4.280.356  - 58.004.436  4.280.356 ₫ - 58.004.436 ₫
 7. Nhẫn Varenza

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.049 crt - AAA

  9.850.423,00 ₫
  5.412.709  - 56.561.045  5.412.709 ₫ - 56.561.045 ₫
 8. Nhẫn Lutande

  Nhẫn GLAMIRA Lutande

  Vàng 14K
  6.970.154,00 ₫
  4.043.754  - 39.905.467  4.043.754 ₫ - 39.905.467 ₫
  Mới

 9. Nhẫn Rozarano

  Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  7.698.075,00 ₫
  4.301.866  - 49.443.157  4.301.866 ₫ - 49.443.157 ₫
 10. Vòng tay nữ Gunhilda

  Vòng tay nữ Gunhilda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.005.432,00 ₫
  4.430.922  - 48.226.185  4.430.922 ₫ - 48.226.185 ₫
 11. Dây chuyền nữ Armita

  Dây chuyền nữ Armita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  9.058.257,00 ₫
  3.842.245  - 19.606.319  3.842.245 ₫ - 19.606.319 ₫
 12. Nhẫn Ylua

  Nhẫn GLAMIRA Ylua

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  8.291.280,00 ₫
  4.646.015  - 52.839.367  4.646.015 ₫ - 52.839.367 ₫
 13. Nhẫn Nanina

  Nhẫn GLAMIRA Nanina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  13.579.745,00 ₫
  6.834.873  - 73.669.459  6.834.873 ₫ - 73.669.459 ₫
 14. Nhẫn Pleka

  Nhẫn GLAMIRA Pleka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  7.994.677,00 ₫
  4.473.940  - 46.358.266  4.473.940 ₫ - 46.358.266 ₫
 15. Dây chuyền nữ Freugde

  Dây chuyền nữ Freugde

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.402 crt - AA

  12.923.145,00 ₫
  5.476.955  - 267.649.673  5.476.955 ₫ - 267.649.673 ₫
 16. Nhẫn Thrya

  Nhẫn GLAMIRA Thrya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  10.914.569,00 ₫
  4.624.505  - 57.947.832  4.624.505 ₫ - 57.947.832 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Querteira

  Mặt dây chuyền nữ Querteira

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.075 crt - AAA

  9.950.894,00 ₫
  3.441.492  - 44.801.670  3.441.492 ₫ - 44.801.670 ₫
 18. Nhẫn Gitano

  Nhẫn GLAMIRA Gitano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  11.483.717,00 ₫
  6.282.988  - 72.424.178  6.282.988 ₫ - 72.424.178 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đeo ngón út Govinde

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Govinde

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  8.984.956,00 ₫
  5.097.711  - 53.108.235  5.097.711 ₫ - 53.108.235 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Folio

  Nhẫn đính hôn Folio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.274 crt - AAA

  13.659.273,00 ₫
  5.794.783  - 92.560.878  5.794.783 ₫ - 92.560.878 ₫
 22. Nhẫn Ankrida

  Nhẫn GLAMIRA Ankrida

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  10.515.232,00 ₫
  5.033.183  - 57.792.177  5.033.183 ₫ - 57.792.177 ₫
 23. Nhẫn Wrapup

  Nhẫn GLAMIRA Wrapup

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  24.345.448,00 ₫
  10.872.117  - 141.296.492  10.872.117 ₫ - 141.296.492 ₫
 24. Bông tai nữ Thorin

  Bông tai nữ Thorin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  9.067.031,00 ₫
  4.818.372  - 66.919.487  4.818.372 ₫ - 66.919.487 ₫
 25. Nhẫn Feuille

  Nhẫn GLAMIRA Feuille

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  15.207.944,00 ₫
  7.845.245  - 96.070.292  7.845.245 ₫ - 96.070.292 ₫
 26. Nhẫn Mjalte

  Nhẫn GLAMIRA Mjalte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  10.314.006,00 ₫
  5.441.860  - 68.051.559  5.441.860 ₫ - 68.051.559 ₫
 27. Nhẫn Tenger

  Nhẫn GLAMIRA Tenger

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.802 crt - AA

  29.317.499,00 ₫
  11.387.209  - 1.361.441.653  11.387.209 ₫ - 1.361.441.653 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Meringata

  Nhẫn đính hôn Meringata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AA

  13.013.143,00 ₫
  5.943.367  - 839.486.581  5.943.367 ₫ - 839.486.581 ₫
 29. Bông tai nữ Sissel

  Bông tai nữ Sissel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  15.273.322,00 ₫
  7.647.133  - 101.518.382  7.647.133 ₫ - 101.518.382 ₫
 30. Nhẫn Sayang

  Nhẫn GLAMIRA Sayang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  18.831.700,00 ₫
  9.291.464  - 116.928.683  9.291.464 ₫ - 116.928.683 ₫
 31. Nhẫn Kartinia

  Nhẫn GLAMIRA Kartinia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  9.279.011,00 ₫
  4.430.922  - 49.046.936  4.430.922 ₫ - 49.046.936 ₫
 32. Nhẫn Calivita

  Nhẫn GLAMIRA Calivita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  17.228.974,00 ₫
  8.069.395  - 99.678.771  8.069.395 ₫ - 99.678.771 ₫
 33. Nhẫn Gandorhun

  Nhẫn GLAMIRA Gandorhun

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  15.008.982,00 ₫
  7.580.340  - 90.452.393  7.580.340 ₫ - 90.452.393 ₫
 34. Nhẫn Verdot

  Nhẫn GLAMIRA Verdot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.454 crt - AAA

  22.838.381,00 ₫
  10.222.592  - 285.225.059  10.222.592 ₫ - 285.225.059 ₫
 35. Nhẫn Twistmore

  Nhẫn GLAMIRA Twistmore

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  13.010.880,00 ₫
  6.622.609  - 72.565.687  6.622.609 ₫ - 72.565.687 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Serviro

  Nhẫn đính hôn Serviro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  16.068.318,00 ₫
  8.419.770  - 99.579.710  8.419.770 ₫ - 99.579.710 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Barketa

  Nhẫn đính hôn Barketa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  18.201.704,00 ₫
  8.380.148  - 114.834.358  8.380.148 ₫ - 114.834.358 ₫
 38. Nhẫn Kuyaykim

  Nhẫn GLAMIRA Kuyaykim

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.464 crt - AAA

  22.746.683,00 ₫
  10.143.347  - 151.357.769  10.143.347 ₫ - 151.357.769 ₫
 39. Bông tai nữ Marvin

  Bông tai nữ Marvin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  12.164.658,00 ₫
  6.561.478  - 70.952.491  6.561.478 ₫ - 70.952.491 ₫
 40. Nhẫn Alcosta

  Nhẫn GLAMIRA Alcosta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.046 crt - AAA

  12.927.673,00 ₫
  6.887.514  - 76.018.504  6.887.514 ₫ - 76.018.504 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Numrana

  Nhẫn đính hôn Numrana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AA

  14.071.914,00 ₫
  6.176.857  - 934.651.230  6.176.857 ₫ - 934.651.230 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Repica

  Nhẫn đính hôn Repica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  15.309.831,00 ₫
  7.030.154  - 98.277.831  7.030.154 ₫ - 98.277.831 ₫
 43. Dây chuyền nữ Vrednosto

  Dây chuyền nữ Vrednosto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.434 crt - AAA

  18.275.289,00 ₫
  7.139.117  - 106.626.852  7.139.117 ₫ - 106.626.852 ₫
 44. Mặt dây chuyền nữ Croes

  Mặt dây chuyền nữ Croes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  13.790.310,00 ₫
  5.221.673  - 63.537.432  5.221.673 ₫ - 63.537.432 ₫
 45. Nhẫn Cortese

  Nhẫn GLAMIRA Cortese

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  18.284.629,00 ₫
  8.680.713  - 118.386.226  8.680.713 ₫ - 118.386.226 ₫
 46. Nhẫn Kujeclahay

  Nhẫn GLAMIRA Kujeclahay

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.624 crt - AAA

  22.927.532,00 ₫
  9.801.462  - 159.494.525  9.801.462 ₫ - 159.494.525 ₫
 47. Bông tai nữ Vernaccia

  Bông tai nữ Vernaccia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  12.435.506,00 ₫
  5.709.878  - 352.569.079  5.709.878 ₫ - 352.569.079 ₫
 48. Nhẫn Hostoa

  Nhẫn GLAMIRA Hostoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  10.361.835,00 ₫
  5.420.351  - 70.952.488  5.420.351 ₫ - 70.952.488 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Osimiri

  Nhẫn đính hôn Osimiri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.57 crt - AAA

  22.271.213,00 ₫
  8.802.977  - 136.697.463  8.802.977 ₫ - 136.697.463 ₫
 50. Nhẫn Gunillaess

  Nhẫn GLAMIRA Gunillaess

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  14.073.328,00 ₫
  7.344.304  - 87.424.110  7.344.304 ₫ - 87.424.110 ₫
 51. Vòng tay nữ Hraf

  Vòng tay nữ Hraf

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  7.654.207,00 ₫
  4.194.319  - 46.796.941  4.194.319 ₫ - 46.796.941 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Plumatte

  Nhẫn đính hôn Plumatte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.67 crt - AA

  21.981.119,00 ₫
  9.053.730  - 1.185.121.733  9.053.730 ₫ - 1.185.121.733 ₫
 53. Vòng tay nữ Otillie

  Vòng tay nữ Otillie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AA

  18.817.551,00 ₫
  7.707.982  - 961.820.910  7.707.982 ₫ - 961.820.910 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Feierabend

  Mặt dây chuyền nữ Feierabend

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  12.554.090,00 ₫
  4.627.336  - 64.584.597  4.627.336 ₫ - 64.584.597 ₫
 55. Nhẫn Hugging

  Nhẫn GLAMIRA Hugging

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.117 crt - AAA

  14.614.740,00 ₫
  7.519.209  - 83.985.445  7.519.209 ₫ - 83.985.445 ₫
 56. Nhẫn Prakas

  Nhẫn GLAMIRA Prakas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.164 crt - AAA

  17.328.030,00 ₫
  8.835.806  - 111.254.183  8.835.806 ₫ - 111.254.183 ₫
 57. Bông tai nữ Encompass

  Bông tai nữ Encompass

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.85 crt - AAA

  30.238.439,00 ₫
  11.643.057  - 196.654.724  11.643.057 ₫ - 196.654.724 ₫
 58. Vòng tay nữ Vivacity

  Vòng tay nữ Vivacity

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  19.569.810,00 ₫
  8.657.505  - 127.372.030  8.657.505 ₫ - 127.372.030 ₫
 59. Nhẫn Ranates

  Nhẫn GLAMIRA Ranates

  Vàng 14K
  8.712.693,00 ₫
  4.988.183  - 49.881.832  4.988.183 ₫ - 49.881.832 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Ginolinda

  Nhẫn đính hôn Ginolinda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  14.494.175,00 ₫
  6.856.099  - 93.608.046  6.856.099 ₫ - 93.608.046 ₫
 61. Nhẫn Acwella

  Nhẫn GLAMIRA Acwella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - AAA

  16.345.110,00 ₫
  7.396.945  - 104.900.444  7.396.945 ₫ - 104.900.444 ₫

You’ve viewed 60 of 624 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng