1. Tắt Apple Watch® của bạn.

2. Đeo vỏ silicon vào Apple Watch® của bạn,
đảm bảo vỏ silicon vừa khít với đồng hồ.

3. Một lần nữa, đảm bảo rằng Apple Watch® của bạn đã được tắt.

4. Tháo mặt sau của vỏ bằng con vít được cung cấp và đặt Apple Watch® tương ứng.

5. Đóng hộp lại và đảm bảo các cạnh bên phải khớp với nhau trước khi đóng.

6. Bật Apple Watch® của bạn và sử dụng.

Đang tải...