Đang tải...
Tìm thấy 5820 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vontasia Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
 2. Nhẫn Soderman Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  27.853.700,00 ₫
 3. Nhẫn Emmy Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  32.880.846,00 ₫
 4. Bảo hành trọn đời
 5. Nhẫn Harriet Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  13.426.810,00 ₫
 6. Nhẫn Mirkos Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  8.398.041,00 ₫
 7. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 8. Nhẫn Amelie Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.476.938,00 ₫
 9. Nhẫn Violinda Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.406.762,00 ₫
 10. Nhẫn Zangoose Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  32.323.625,00 ₫
 11. Thiết kế mới nhất
 12. Nhẫn Stella Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  14.362.541,00 ₫
 13. Nhẫn Nomusa Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Nomusa

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  15.052.510,00 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  10.612.592,00 ₫
 15. Nhẫn Leanne Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  15.063.323,00 ₫
 16. Bảo hành trọn đời
 17. Nhẫn Amberly Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  20.079.654,00 ₫
 18. Nhẫn Verde Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  20.138.054,00 ₫
 19. Nhẫn Katharyn Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.872.640,00 ₫
 20. Nhẫn Agapanthus Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Agapanthus

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  16.271.310,00 ₫
 21. Nhẫn Jesasia Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  18.021.645,00 ₫
 22. Nhẫn Aglio Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.079.013,00 ₫
 23. Nhẫn Malika Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Malika

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.084.066,00 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.673.078,00 ₫
 25. Nhẫn Edera Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  18.536.689,00 ₫
 26. Nhẫn Vind - A Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  29.438.032,00 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Geraldine Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Geraldine

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  23.483.267,00 ₫
 28. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 29. Nhẫn Emmeline Vàng 585 & Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 585 & Đá Morganite

  7.5 crt - AAA

  54.959.844,00 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.349.681,00 ₫
 31. Nhẫn Carnssier Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.600.004,00 ₫
 32. Nhẫn Luna Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Luna

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.597.132,00 ₫
 33. Nhẫn Giftani Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Giftani

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.708 crt - AAAAA

  22.348.550,00 ₫
  Mới

 34. Nhẫn Bavegels - D Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  33.135.799,00 ₫
 35. Nhẫn Rosalie Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Rosalie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  16.242.111,00 ₫
 36. Nhẫn Varenza Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  10.027.254,00 ₫
 37. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 38. Nhẫn Mora Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Mora

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.405 crt - AAA

  17.928.640,00 ₫
 39. Nhẫn Pyropus Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  9.218.325,00 ₫
 40. Nhẫn Angelina Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.566.242,00 ₫
 41. Nhẫn Michael Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Michael

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  16.355.933,00 ₫

You’ve viewed 60 of 5820 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...