Đang tải...
Tìm thấy 7030 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  29.565.141,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  12.788.429,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 4. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  15.850.112,00 ₫
  6.028.272  - 79.414.711  6.028.272 ₫ - 79.414.711 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.746.640,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.947.300,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 7. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  17.810.292,00 ₫
  6.724.496  - 92.178.805  6.724.496 ₫ - 92.178.805 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Nomusa

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  18.283.213,00 ₫
  9.597.690  - 118.089.058  9.597.690 ₫ - 118.089.058 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  9.414.576,00 ₫
  4.137.715  - 48.070.520  4.137.715 ₫ - 48.070.520 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Agapanthus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  18.404.628,00 ₫
  8.883.919  - 97.641.041  8.883.919 ₫ - 97.641.041 ₫
 13. Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  26.875.060,00 ₫
  7.156.097  - 132.041.820  7.156.097 ₫ - 132.041.820 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  24.924.786,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.557.953,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  12.786.729,00 ₫
  6.022.612  - 74.886.431  6.022.612 ₫ - 74.886.431 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.805.295,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  48.295.523,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  12.333.901,00 ₫
  5.943.367  - 74.971.337  5.943.367 ₫ - 74.971.337 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 23. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.993.050,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Malika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.998.314,00 ₫
  6.744.873  - 76.966.615  6.744.873 ₫ - 76.966.615 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.022 crt - VS

  8.166.470,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Zeno

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  14.883.890,00 ₫
  8.278.262  - 83.518.467  8.278.262 ₫ - 83.518.467 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  17.186.238,00 ₫
  7.641.473  - 92.617.483  7.641.473 ₫ - 92.617.483 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  12.111.450,00 ₫
  5.893.556  - 75.820.393  5.893.556 ₫ - 75.820.393 ₫
 30. Glamira Bộ cô dâu Lovebirds-Ring B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  20.283.864,00 ₫
  7.330.153  - 104.574.972  7.330.153 ₫ - 104.574.972 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  14.648.420,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Movemento

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  21.803.670,00 ₫
  8.965.995  - 128.716.369  8.965.995 ₫ - 128.716.369 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.919.650,00 ₫
  6.219.309  - 73.230.780  6.219.309 ₫ - 73.230.780 ₫
 34. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Leocadia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.128 crt - AAA

  21.165.464,00 ₫
  10.599.005  - 120.070.180  10.599.005 ₫ - 120.070.180 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  32.663.900,00 ₫
  8.619.581  - 120.947.536  8.619.581 ₫ - 120.947.536 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  16.369.449,00 ₫
  7.936.942  - 88.287.311  7.936.942 ₫ - 88.287.311 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  23.082.624,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.557.953,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Promij

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  18.510.194,00 ₫
  8.415.808  - 108.268.347  8.415.808 ₫ - 108.268.347 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Jerolin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  28 crt - VS

  10.035.406.905,00 ₫
  20.271.129  - 69.303.421.538  20.271.129 ₫ - 69.303.421.538 ₫
 41. Glamira Bộ cô dâu Glowing Beauty-RING B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  23.818.187,00 ₫
  7.689.585  - 139.499.334  7.689.585 ₫ - 139.499.334 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.981.630,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  36.705.390,00 ₫
  8.212.036  - 123.409.790  8.212.036 ₫ - 123.409.790 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  10.506.740,00 ₫
  4.387.903  - 51.084.658  4.387.903 ₫ - 51.084.658 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  43.365.925,00 ₫
  8.261.281  - 187.003.824  8.261.281 ₫ - 187.003.824 ₫
 46. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  11.870.037,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  17.263.501,00 ₫
  5.549.407  - 79.471.319  5.549.407 ₫ - 79.471.319 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.522.944,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  17.177.181,00 ₫
  7.983.924  - 93.636.346  7.983.924 ₫ - 93.636.346 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.656.359,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  10.345.987,00 ₫
  5.858.462  - 61.131.779  5.858.462 ₫ - 61.131.779 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  8.636.844,00 ₫
  4.452.431  - 59.702.541  4.452.431 ₫ - 59.702.541 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  35.984.262,00 ₫
  8.049.018  - 156.692.651  8.049.018 ₫ - 156.692.651 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Mora

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.405 crt - AAA

  20.473.203,00 ₫
  8.362.318  - 134.702.183  8.362.318 ₫ - 134.702.183 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  24.124.412,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.9 crt - VS

  15.543.320,00 ₫
  6.792.420  - 151.980.405  6.792.420 ₫ - 151.980.405 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Golben

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  16.782.654,00 ₫
  6.983.457  - 99.268.392  6.983.457 ₫ - 99.268.392 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  10.400.893,00 ₫
  5.377.332  - 62.178.949  5.377.332 ₫ - 62.178.949 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.472.269,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Michael

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  18.567.364,00 ₫
  9.014.107  - 114.806.055  9.014.107 ₫ - 114.806.055 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  36.088.129,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.666 crt - VS

  24.708.277,00 ₫
  8.415.808  - 148.400.233  8.415.808 ₫ - 148.400.233 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Does

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  18.040.102,00 ₫
  8.108.451  - 89.074.670  8.108.451 ₫ - 89.074.670 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Creasez

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  11.076.738,00 ₫
  6.325.441  - 63.990.260  6.325.441 ₫ - 63.990.260 ₫

You’ve viewed 60 of 7030 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng

Bộ Sưu Tập Hoàn Hảo Của Nhẫn tại GLAMIRA

Nhẫn Kim Cương

Nhẫn đã từng là một hình thức trang sức phổ biến trong suốt thế kỷ và là phụ kiện hoàn hảo để hoàn thiện bất kỳ trang phục nào. GLAMIRA cung cấp một lựa chọn rộng rãi các nhẫn kim cương tuyệt đẹp, mà là bắt buộc phải có trong bất kỳ bộ sưu tập trang sức nào. Cho dù bạn đang tìm kiếm một nhẫn đơn đơn giản hay một thiết kế tinh tế, chúng tôi có chiếc nhẫn phù hợp với bạn.

Nhẫn Đá Quý

Ngoài kim cương, chúng tôi cũng có nhiều đá quý khác nhau trong các chiếc nhẫn của chúng tôi, bao gồm nhẫn ngọc sapphire, nhẫn ngọc smaragd, nhẫn ngọc ruby, và nhẫn ngọc tím amethyst. Những viên đá quý này có nhiều màu sắc, kiểu cắt và kích thước khác nhau, và được lựa chọn một cách cẩn thận để đảm bảo chất lượng của chúng. Đối với những người ưa thích vẻ ngoại cảnh cổ điển, chúng tôi cung cấp bộ sưu tập các nhẫn ngọc trai trong màu trắng, hồng và đen.

Lựa Chọn Kim Loại Cho Nhẫn

Tại GLAMIRA, chúng tôi chỉ sử dụng những kim loại tốt nhất cho trang sức của chúng tôi, bao gồm vàng, vàng trắng, vàng hồng, bạch kim, palladium, và bạc. Mỗi loại kim loại được chọn vì độ bền và vẻ đẹp của nó, đảm bảo những chiếc nhẫn của chúng tôi sẽ kéo dài suốt nhiều năm tới.

Các Kiểu Nhẫn Phù Hợp Với Mọi Sở Thích

Khi nói đến kiểu nhẫn, chúng tôi cung cấp một loạt các tùy chọn đa dạng để phù hợp với mọi sở thích. Từ những chiếc nhẫn đơn đơn giản và tinh tế đến những chiếc nhẫn thời trang phức tạp và tinh xảo, tại GLAMIRA có một cái gì đó cho mọi người. Đối với những người tìm kiếm một chút sự cá nhân hóa, chúng tôi cung cấp nhẫn tùy chỉnh phù hợp với phong cách và sở thích cá nhân của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một món trang sức nổi bật, bộ sưu tập nhẫn cao cấp của chúng tôi chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn, với những thiết kế mạnh mẽ và nổi bật. Nếu bạn đang tìm kiếm một kiểu cổ điển vượt thời gian, bộ sưu tập nhẫn vàng và bạc của chúng tôi là lựa chọn lý tưởng cho việc mặc hàng ngày hoặc các dịp đặc biệt. Khám phá bộ sưu tập của chúng tôi hôm nay và tìm kiếm kiểu nhẫn hoàn hảo phù hợp với tính cách và sở thích của bạn.

Tuỳ Chọn Tùy Chỉnh Cho Chiếc Nhẫn Hoàn Hảo Của Bạn

Đối với những người mong muốn một cái gì đó thực sự độc đáo, chúng tôi có một loạt các tùy chọn tùy chỉnh, bao gồm sự lựa chọn về kích thước đá quý, loại kim loại, và thậm chí là thiết kế nhẫn chính nó. Đội ngũ thiết kế và thợ thủ công tài năng của chúng tôi sẽ làm việc cùng bạn để tạo ra chiếc nhẫn mơ ước của bạn.

Nhẫn Đính Hôn Cho Ngày Đặc Biệt Của Bạn

Nếu bạn đang tìm kiếm một nhẫn kim cương đính hôn, GLAMIRA có một loạt các tùy chọn để lựa chọn. Cho dù bạn muốn điều gì đó cổ điển và vượt thời gian hoặc mạnh mẽ và nổi bật, chúng tôi có chiếc nhẫn phù hợp với bạn. Đối với những người muốn thêm chút màu sắc cho nhẫn đính hôn của họ, chúng tôi cung cấp một loạt các nhẫn màu sắc, đảm bảo sẽ tạo sự ấn tượng.

Nhẫn Sứ Ceramic và Nhẫn Cocktail Cho Mọi Dịp

Dù bạn đang tìm kiếm một món trang sức nổi bật cho dịp đặc biệt hay một phụ kiện mạnh mẽ và nổi bật cho việc mặc hàng ngày, bộ sưu tập nhẫn sứ ceramicnhẫn cocktail của GLAMIRA đã bao gồm bạn. Những chiếc nhẫn sứ ceramic của chúng tôi không chỉ bền mà còn nhẹ nhàng, là một sự lựa chọn tuyệt vời thay thế cho những chiếc nhẫn kim loại truyền thống. Và bộ sưu tập nhẫn cocktail của chúng tôi chắc chắn sẽ thêm một chút ánh sáng cho bất kỳ trang phục nào, với những thiết kế từ đơn giản và tinh tế đến mạnh mẽ và nổi bật.

Tìm Kiếm Chiếc Nhẫn Hoàn Hảo Của Bạn Với Bộ Sưu Tập Đa Dạng Tại GLAMIRA

Tại GLAMIRA, chúng tôi tin rằng mỗi chiếc nhẫn kể một câu chuyện độc đáo và phản ánh tính cách của người mang nó. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp một loạt các nhẫn tuyệt đẹp và chất lượng cao để phù hợp với mọi sở thích và dịp. Cho dù bạn đang tìm kiếm một nhẫn đính hôn kim cương, một nhẫn cưới tùy chỉnh, hoặc chỉ đơn giản là một món trang sức nổi bật để mặc hàng ngày, GLAMIRA có một loạt các tùy chọn để lựa chọn.

Mua Sắm Với Tự Tin Tại GLAMIRA

Tại GLAMIRA, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng trải nghiệm mua sắm tốt nhất có thể. Tất cả những chiếc nhẫn của chúng tôi được làm từ các vật liệu tốt nhất và được chế tạo với sự chăm chỉ và tận tâm đến chi tiết. Và với cam kết về dịch vụ khách hàng, bạn có thể mua sắm với sự tự tin tại GLAMIRA, biết rằng chúng tôi ở đây để giúp đỡ cho bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào bạn có thể có. Vậy tại sao bạn không bắt đầu khám phá bộ sưu tập nhẫn của chúng tôi ngay hôm nay và tìm kiếm món trang sức hoàn hảo để hoàn thiện diện mạo của bạn.