Đang tải...
Tìm thấy 30 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Soulmates

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  0.338 crt - VS

  37.563.549,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 2. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.07 crt - AAA

  32.685.102,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 3. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Elegance

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.51 crt - VS

  101.077.168,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 4. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Perfect Match

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  25.164.660,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 5. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Snazy

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Snazy

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  83.746.841,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 6. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty

  Vàng Hồng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.935 crt - AAA

  23.927.205,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 7. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA True Love

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  16.248.870,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 8. Bảo hành trọn đời
 9. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.755 crt - AAA

  24.167.828,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 10. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Swanky

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Swanky

  Vàng Trắng 375 & Đá Sapphire Trắng

  1.94 crt - AAA

  41.257.531,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 11. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Grande

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Grande

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Đá Sapphire Trắng

  1.876 crt - VS

  214.975.534,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 12. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  1.212 crt - AAA

  32.641.033,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 13. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Heavenly Vows

  Vàng 375 & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  23.764.986,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 14. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Courteous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Courteous

  Vàng 585 & Kim Cương & Đá Sapphire Trắng

  0.915 crt - VS

  94.074.743,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 15. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA One Only

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AAA

  28.458.232,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 16. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Clover

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Clover

  Vàng 585 & Kim Cương & Đá Sapphire Trắng

  1.534 crt - VS

  243.056.882,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 17. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Cuddly

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Cuddly

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương & Đá Sapphire Trắng

  2.038 crt - VS

  343.294.031,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 18. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Splendiferous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Splendiferous

  Vàng Trắng 750 & Đá Sapphire Trắng

  1.934 crt - AAA

  72.482.399,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 19. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  1.23 crt - AAA

  24.246.234,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 20. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Puffin

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Puffin

  Bạc 925 & Kim Cương & Đá Sapphire Trắng

  1.12 crt - VS

  100.250.935,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 21. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.288 crt - AAA

  43.242.272,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 22. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Marvelous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Marvelous

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.45 crt - AAA

  47.005.736,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 23. Nhẫn đính hôn
 24. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Flamboyant

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Flamboyant

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.001 crt - AAA

  39.430.410,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 25. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Blooming

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Blooming

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.23 crt - AAA

  39.493.676,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 26. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Soft Life

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Soft Life

  Vàng 585 & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  1.468 crt - AAA

  52.325.418,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 27. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Keyser

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Keyser

  Vàng Trắng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.135 crt - AAA

  13.031.539,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 28. Nhẫn GLAMIRA Consecratedness SET

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness SET

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.824 crt - AA

  19.348.591,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)

You’ve viewed 60 of 30 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng