Đang tải...
Tìm thấy 45 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly

  Bộ Nhẫn Cưới Crinkly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.23 crt - VS

  53.189.501,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.297.189  - 267.403.418  15.297.189 ₫ - 267.403.418 ₫
 2. Nhẫn Consecratedness SET

  Nhẫn Consecratedness SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.824 crt - VS

  27.919.127,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.078.473  - 1.103.747.137  8.078.473 ₫ - 1.103.747.137 ₫
 3. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty

  Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.935 crt - VS

  39.575.327,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.969.356  - 182.901.180  12.969.356 ₫ - 182.901.180 ₫
 4. Bộ Nhẫn Cưới Grede

  Bộ Nhẫn Cưới Grede

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.138 crt - VS

  27.454.911,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.328.593  - 1.440.255.572  12.328.593 ₫ - 1.440.255.572 ₫
 5. Bộ Nhẫn Cưới Fendr

  Bộ Nhẫn Cưới Fendr

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.06 crt - VS

  38.286.231,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.369.148  - 1.154.534.995  12.369.148 ₫ - 1.154.534.995 ₫
 6. Bộ Nhẫn Cưới Keyser

  Bộ Nhẫn Cưới Keyser

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.135 crt - VS

  17.607.719,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  8.440.761  - 102.224.591  8.440.761 ₫ - 102.224.591 ₫
 7. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy

  Bộ Nhẫn Cưới Dreamy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.07 crt - VS

  45.202.951,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.111.643  - 213.276.562  14.111.643 ₫ - 213.276.562 ₫
 8. Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous

  Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.592 crt - VS

  56.091.047,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.079.893  - 273.351.423  16.079.893 ₫ - 273.351.423 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments

  Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.945 crt - AAA

  32.684.561,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.130.915  - 227.092.161  15.130.915 ₫ - 227.092.161 ₫
 11. Bộ Nhẫn Cưới Swanky

  Bộ Nhẫn Cưới Swanky

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.94 crt - VS

  72.919.037,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.173.168  - 421.402.700  16.173.168 ₫ - 421.402.700 ₫
 12. Bộ Nhẫn Cưới Graceful

  Bộ Nhẫn Cưới Graceful

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.755 crt - VS

  33.360.201,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  11.485.058  - 163.516.087  11.485.058 ₫ - 163.516.087 ₫
 13. Bộ Nhẫn Cưới Perfect Match

  Bộ Nhẫn Cưới Perfect Match

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  25.164.660,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  11.037.335  - 120.055.088  11.037.335 ₫ - 120.055.088 ₫
 14. Bộ Nhẫn Cưới Syfig

  Bộ Nhẫn Cưới Syfig

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.17 crt - VS

  27.342.169,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.186.652  - 1.441.647.945  12.186.652 ₫ - 1.441.647.945 ₫
 15. Bộ Nhẫn Cưới Grande

  Bộ Nhẫn Cưới Grande

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.876 crt - VS

  226.357.855,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.819.685  - 396.056.086  17.819.685 ₫ - 396.056.086 ₫
 16. Bộ Nhẫn Cưới Htingi

  Bộ Nhẫn Cưới Htingi

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.994 crt - VS

  34.917.768,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  10.564.469  - 1.409.961.297  10.564.469 ₫ - 1.409.961.297 ₫
 17. Bộ Nhẫn Cưới Marvelous

  Bộ Nhẫn Cưới Marvelous

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.45 crt - VS

  67.580.430,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.724.710  - 399.124.712  16.724.710 ₫ - 399.124.712 ₫
 18. Bộ Nhẫn Cưới True Love

  Bộ Nhẫn Cưới True Love

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  28.624.507,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  9.735.804  - 189.957.678  9.735.804 ₫ - 189.957.678 ₫
 19. Bộ Nhẫn Cưới Xoden

  Bộ Nhẫn Cưới Xoden

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.65 crt - VS

  21.233.028,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  9.834.486  - 1.372.434.787  9.834.486 ₫ - 1.372.434.787 ₫
 20. Bộ Nhẫn Cưới Scump

  Bộ Nhẫn Cưới Scump

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.378 crt - VS

  28.174.620,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.369.148  - 2.559.129.574  12.369.148 ₫ - 2.559.129.574 ₫
 21. Bộ Nhẫn Cưới Snazy

  Bộ Nhẫn Cưới Snazy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  73.940.742,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.164.365  - 208.829.081  14.164.365 ₫ - 208.829.081 ₫
 22. Bộ Nhẫn Cưới Oferih

  Bộ Nhẫn Cưới Oferih

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.308 crt - VS

  27.594.691,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  11.971.713  - 2.040.179.570  11.971.713 ₫ - 2.040.179.570 ₫
 23. Bộ Nhẫn Cưới Blessing

  Bộ Nhẫn Cưới Blessing

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.3 crt - VS

  26.959.875,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.308.316  - 1.154.061.859  12.308.316 ₫ - 1.154.061.859 ₫
 24. Bộ Nhẫn Cưới Flamboyant

  Bộ Nhẫn Cưới Flamboyant

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.001 crt - VS

  50.569.403,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.257.327  - 272.661.994  17.257.327 ₫ - 272.661.994 ₫
 25. Nhẫn đính hôn
 26. Bộ Nhẫn Cưới Clover

  Bộ Nhẫn Cưới Clover

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.534 crt - VS

  246.733.831,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.070.084  - 402.206.866  15.070.084 ₫ - 402.206.866 ₫
 27. Bộ Nhẫn Cưới Polloc

  Bộ Nhẫn Cưới Polloc

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.638 crt - VS

  30.914.759,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.120.447  - 997.196.716  16.120.447 ₫ - 997.196.716 ₫
 28. Bộ Nhẫn Cưới Puffin

  Bộ Nhẫn Cưới Puffin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.12 crt - VS

  119.965.871,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.924.087  - 273.932.706  14.924.087 ₫ - 273.932.706 ₫
 29. Bộ Nhẫn Cưới Soulmates

  Bộ Nhẫn Cưới Soulmates

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.338 crt - VS

  40.699.770,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.651.366  - 198.974.315  15.651.366 ₫ - 198.974.315 ₫
 30. Bộ Nhẫn Cưới Sinuous

  Bộ Nhẫn Cưới Sinuous

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  1.957 crt - AAA

  40.041.163,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.751.401  - 498.131.978  15.751.401 ₫ - 498.131.978 ₫
 31. Bộ Nhẫn Cưới Elegance

  Bộ Nhẫn Cưới Elegance

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.51 crt - VS

  90.662.750,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.200.205  - 248.815.900  16.200.205 ₫ - 248.815.900 ₫
 32. Bộ Nhẫn Cưới One Only

  Bộ Nhẫn Cưới One Only

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - VS

  33.081.455,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.039.651  - 166.368.427  13.039.651 ₫ - 166.368.427 ₫
 33. Bộ Nhẫn Cưới Sweold

  Bộ Nhẫn Cưới Sweold

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.792 crt - VS

  27.834.503,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.031.886  - 177.223.538  14.031.886 ₫ - 177.223.538 ₫
 34. Bộ Nhẫn Cưới Heavenly Vows

  Bộ Nhẫn Cưới Heavenly Vows

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  30.017.421,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.101.488  - 228.890.080  12.101.488 ₫ - 228.890.080 ₫
 35. Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous

  Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.288 crt - VS

  55.597.903,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.766.964  - 262.185.398  17.766.964 ₫ - 262.185.398 ₫
 36. Bộ Nhẫn Cưới Fashionable

  Bộ Nhẫn Cưới Fashionable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.809 crt - VS

  249.678.364,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.843.670  - 398.624.540  16.843.670 ₫ - 398.624.540 ₫
 37. Bộ Nhẫn Cưới Blooming

  Bộ Nhẫn Cưới Blooming

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.23 crt - VS

  51.200.434,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.745.993  - 279.961.825  15.745.993 ₫ - 279.961.825 ₫
 38. Bộ Nhẫn Cưới Courteous

  Bộ Nhẫn Cưới Courteous

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.915 crt - VS

  96.102.472,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.578.714  - 242.705.677  16.578.714 ₫ - 242.705.677 ₫
 39. Bộ Nhẫn Cưới Cuddly

  Bộ Nhẫn Cưới Cuddly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.038 crt - VS

  336.126.684,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.781.141  - 501.552.086  15.781.141 ₫ - 501.552.086 ₫
 40. Bộ Nhẫn Cưới Exquisite

  Bộ Nhẫn Cưới Exquisite

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Sapphire Trắng

  1.41 crt - AAA

  31.288.402,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.903.886  - 492.778.775  15.903.886 ₫ - 492.778.775 ₫
 41. Bộ Nhẫn Cưới Bogd

  Bộ Nhẫn Cưới Bogd

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.218 crt - VS

  27.198.607,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.166.375  - 2.543.042.921  12.166.375 ₫ - 2.543.042.921 ₫
 42. Bộ Nhẫn Cưới Soft Life

  Bộ Nhẫn Cưới Soft Life

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  1.468 crt - AAA

  52.325.418,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.758.506  - 327.018.661  16.758.506 ₫ - 327.018.661 ₫
 43. Bộ Nhẫn Cưới Splendiferous

  Bộ Nhẫn Cưới Splendiferous

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.934 crt - VS

  78.081.636,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  20.147.518  - 360.259.903  20.147.518 ₫ - 360.259.903 ₫
 44. Bộ Nhẫn Cưới Idan

  Bộ Nhẫn Cưới Idan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.206 crt - VS

  26.923.646,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.024.434  - 2.529.538.242  12.024.434 ₫ - 2.529.538.242 ₫
 45. Bộ Nhẫn Cưới Mannas

  Bộ Nhẫn Cưới Mannas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.762 crt - VS

  29.501.837,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.580.184  - 183.969.115  14.580.184 ₫ - 183.969.115 ₫
 46. Bộ Nhẫn Cưới Niliev

  Bộ Nhẫn Cưới Niliev

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.616 crt - VS

  31.291.376,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.181.279  - 222.293.197  16.181.279 ₫ - 222.293.197 ₫
 47. Bộ Nhẫn Cưới Fnel

  Bộ Nhẫn Cưới Fnel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.938 crt - VS

  26.131.211,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.004.157  - 1.419.437.553  12.004.157 ₫ - 1.419.437.553 ₫

You’ve viewed 45 of 45 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng