Đang tải...
Tìm thấy 540 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.810.036,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 2. Nhẫn cặp Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.18 crt

  27.224.869,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.599.968  - 177.204.339  6.599.968 ₫ - 177.204.339 ₫
 3. Nhẫn hứa cặp Eternal Love

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  4.188.659,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.188.659  - 8.716.939  4.188.659 ₫ - 8.716.939 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 5. Nhẫn hứa cặp Silver & Design Adorable

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  3.367.908,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 6. Nhẫn hứa cặp Silver & Diamonds Shiny

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  2.801.873,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 7. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  38.712.833,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.947.300,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  34.461.910,00 ₫
  15.571.623  - 67.877.789  15.571.623 ₫ - 67.877.789 ₫
 11. Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  14.892.947,00 ₫
  7.376.568  - 80.659.991  7.376.568 ₫ - 80.659.991 ₫
 12. Nhẫn cặp Winsome Aura

  Vàng 14K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  19.686.981,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.762.703  - 138.466.319  6.762.703 ₫ - 138.466.319 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.010.795,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm

  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  30.493.722,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.392.417  - 204.727.867  7.392.417 ₫ - 204.727.867 ₫
 15. Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  26.711.192,00 ₫
  10.669.760  - 143.942.708  10.669.760 ₫ - 143.942.708 ₫
 16. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.993.050,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 17. Nhẫn hứa cặp Eternal Heaven

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4.188.659,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 18. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  24.924.786,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 19. Nhẫn hứa cặp Silver & Diamonds Sun

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  4.499.978,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 20. Nhẫn hứa cặp Silver Sky

  Bạc 925
  5,0 mm
  2.490.554,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 21. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.805.295,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 23. Nhẫn hứa cặp Eternal Heart

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,5 mm
  3.367.908,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 24. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  11.667.112,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  10.258.252,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 27. Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  22.479.797,00 ₫
  7.315.436  - 223.937.615  7.315.436 ₫ - 223.937.615 ₫
 28. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  14.479.741,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  23.082.624,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.931.734,00 ₫
  6.134.404  - 65.759.118  6.134.404 ₫ - 65.759.118 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 32. Nhẫn cặp Charming View

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.106 crt

  40.533.769,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.826.368  - 194.036.813  9.826.368 ₫ - 194.036.813 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.522.944,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  24.124.412,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 35. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  22.920.739,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.656.359,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.166.822,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  36.088.129,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.472.269,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 40. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  37.778.593,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 41. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  15.421.906,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 42. Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  13.711.348,00 ₫
  6.867.136  - 75.947.748  6.867.136 ₫ - 75.947.748 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  13.451.822,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 45. Nhẫn cặp Pretty Guns Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  27.472.793,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.631.538  - 209.362.209  13.631.538 ₫ - 209.362.209 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm

  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  36.984.730,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.913.828  8.965.995 ₫ - 226.913.828 ₫
 47. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  16.305.488,00 ₫
  6.581.855  - 149.815.326  6.581.855 ₫ - 149.815.326 ₫
 48. Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  15.966.999,00 ₫
  8.293.545  - 100.174.050  8.293.545 ₫ - 100.174.050 ₫
 49. Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.945.927,00 ₫
  6.282.988  - 74.801.526  6.282.988 ₫ - 74.801.526 ₫
 50. Nhẫn hứa cặp Silver Bullet

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  3.339.606,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 51. Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  13.419.557,00 ₫
  6.846.759  - 170.631.260  6.846.759 ₫ - 170.631.260 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.087.408,00 ₫
  5.073.088  - 51.636.541  5.073.088 ₫ - 51.636.541 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.773.597,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 54. Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  41.906.686,00 ₫
  16.661.241  - 189.239.661  16.661.241 ₫ - 189.239.661 ₫
 55. Nhẫn nam Dossleyn

  Vàng 14K
  9.120.522,00 ₫
  5.221.673  - 52.216.732  5.221.673 ₫ - 52.216.732 ₫
 56. Nhẫn hứa cặp Eternal Passion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.622.624,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 57. Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  25.006.010,00 ₫
  8.252.790  - 202.937.710  8.252.790 ₫ - 202.937.710 ₫
 58. Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  21.301.879,00 ₫
  11.034.853  - 120.523.011  11.034.853 ₫ - 120.523.011 ₫
 59. Nhẫn hứa cặp Magnetic Style

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  9,0 mm
  4.188.659,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 60. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  37.158.783,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 61. Nhẫn hứa cặp Eternal Luxury

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.056.589,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 62. Nhẫn hứa cặp Silver Devotion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.367.908,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 63. Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  9.781.084,00 ₫
  5.518.841  - 55.612.938  5.518.841 ₫ - 55.612.938 ₫

You’ve viewed 60 of 540 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng