Đang tải...
Tìm thấy 490 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
  1. Bảo hành trọn đời
  2. Nhẫn Soldin Vàng 585 & Đá Swarovski

    Nhẫn GLAMIRA Soldin

    Vàng 585 & Đá Swarovski

    0.224 crt - AAAAA

    17.602.582,00 ₫
  3. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
  4. Nhẫn Tilf Vàng 585 & Đá Swarovski

    Nhẫn GLAMIRA Tilf

    Vàng 585 & Đá Swarovski

    0.144 crt - AAAAA

    13.742.055,00 ₫
  5. Nhẫn Unlit Vàng 585 & Đá Swarovski

    Nhẫn GLAMIRA Unlit

    Vàng 585 & Đá Swarovski

    0.112 crt - AAAAA

    12.396.184,00 ₫
  6. Nhẫn Zige Vàng 585 & Đá Swarovski

    Nhẫn GLAMIRA Zige

    Vàng 585 & Đá Swarovski

    0.168 crt - AAAAA

    12.289.931,00 ₫
  7. Kích Thước Đá Quý
    Nhẫn Linderoth Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

    Nhẫn GLAMIRA Linderoth

    Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

    0.16 crt - AAA

    8.772.496,00 ₫
  8. Nhẫn Vontasia Vàng Trắng 585 & Kim Cương

    Nhẫn GLAMIRA Vontasia

    Vàng Trắng 585 & Kim Cương

    0.144 crt - VS

    13.927.524,00 ₫
  9. Infinite Anticipation Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

    Infinite Anticipation

    Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

    0.18 crt

    23.509.492,00 ₫
    (Giá Nhẫn Đôi)
  10. Silver Sky Bạc 925

    Silver Sky

    Bạc 925
    5,0 mm
    2.379.202,00 ₫
    (Giá Nhẫn Đôi)
  11. Silver & Diamonds Shiny Bạc 925 & Đá Zirconia

    Silver & Diamonds Shiny

    Bạc 925 & Đá Zirconia
    4,0 mm
    2.676.602,00 ₫
    (Giá Nhẫn Đôi)
  12. Nhẫn Joanna Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

    Nhẫn GLAMIRA Joanna

    Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

    0.76 crt - AA

    21.083.246,00 ₫
  13. Silver & Design Adorable Bạc 925 & Đá Zirconia

    Silver & Design Adorable

    Bạc 925 & Đá Zirconia
    4,0 mm
    3.217.330,00 ₫
    (Giá Nhẫn Đôi)
  14. Nhẫn đính hôn
  15. Nhẫn Amelie Vàng Trắng 585 & Kim Cương

    Nhẫn GLAMIRA Amelie

    Vàng Trắng 585 & Kim Cương

    0.16 crt - VS

    18.476.938,00 ₫
  16. Kích Thước Đá Quý
    Nhẫn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương

    Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.05crt

    Vàng Trắng 585 & Kim Cương

    0.05 crt - VS

    9.739.318,00 ₫
  17. Nhẫn Vitaly Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

    Nhẫn GLAMIRA Vitaly

    Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

    0.11 crt - AAA

    10.002.111,00 ₫
  18. Eternal Love Bạc 925 & Đá Zirconia

    Eternal Love

    Bạc 925 & Đá Zirconia
    6,0 mm
    4.001.385,00 ₫
    (Giá Nhẫn Đôi)
  19. Eternal Heaven Bạc 925 & Đá Zirconia

    Eternal Heaven

    Bạc 925 & Đá Zirconia
    4.001.385,00 ₫
    (Giá Nhẫn Đôi)
  20. Nhẫn nam Buizel Vàng Trắng 585 & Kim Cương

    Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

    Vàng Trắng 585 & Kim Cương

    0.045 crt - VS

    12.987.469,00 ₫
  21. Winsome Aura Vàng 585 & Đá Swarovski

    Winsome Aura

    Vàng 585 & Đá Swarovski
    3.4 mm
    17.319.241,00 ₫
    (Giá Nhẫn Đôi)
  22. Xem thêm kích cỡ
    Passionate Waiting 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Zirconia

    Passionate Waiting 4 mm

    Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Zirconia
    4.0 mm
    26.186.095,00 ₫
    (Giá Nhẫn Đôi)
  23. Kích Thước Đá Quý
    Nhẫn April Vàng Trắng 585 & Kim Cương

    Nhẫn GLAMIRA April

    Vàng Trắng 585 & Kim Cương

    0.03 crt - VS

    11.373.937,00 ₫
  24. Eternal Heart Bạc 925 & Đá Zirconia

    Eternal Heart

    Bạc 925 & Đá Zirconia
    6,5 mm
    3.217.330,00 ₫
    (Giá Nhẫn Đôi)
  25. Nhẫn Emmy Vàng 585 & Kim Cương

    Nhẫn GLAMIRA Emmy

    Vàng 585 & Kim Cương

    0.34 crt - VS

    32.880.846,00 ₫
  26. Xem thêm kích cỡ
    Fantastic Spell 5 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

    Fantastic Spell 5 mm

    Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
    5.0 mm
    31.360.860,00 ₫
    (Giá Nhẫn Đôi)
  27. Nhẫn Verde Vàng Trắng 585 & Kim Cương

    Nhẫn GLAMIRA Verde

    Vàng Trắng 585 & Kim Cương

    0.174 crt - VS

    20.138.054,00 ₫
  28. Nhẫn Violinda Vàng 585 & Kim Cương

    Nhẫn GLAMIRA Violinda

    Vàng 585 & Kim Cương

    0.144 crt - VS

    16.406.762,00 ₫
  29. Silver & Diamonds Sun Bạc 925 & Đá Zirconia

    Silver & Diamonds Sun

    Bạc 925 & Đá Zirconia
    7,0 mm
    4.298.786,00 ₫
    (Giá Nhẫn Đôi)

You’ve viewed 60 of 490 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...