Đang tải...
Tìm thấy 2407 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Tension Nhẫn Đính hôn Gratia Vàng Hồng-Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  13.184.295,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 2. Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Angelika Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Angelika

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  8.053.869,00 ₫
  4.499.936  - 45.056.140  4.499.936 ₫ - 45.056.140 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Joy Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Joy

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  20.621.465,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Bridal Rise 0.16crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.981.750,00 ₫
  5.178.009  - 64.265.497  5.178.009 ₫ - 64.265.497 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Joy 0.25crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  32.599.668,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 6. Solitaire Pave Nhẫn Đính hôn Empire Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Empire

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  15.650.823,00 ₫
  5.229.918  - 65.563.240  5.229.918 ₫ - 65.563.240 ₫
 7. 3 & 5 Stones Nhẫn Đính hôn Zanessa Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Zanessa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  60.076.481,00 ₫
  6.874.813  - 117.446.077  6.874.813 ₫ - 117.446.077 ₫
 8. Solitaire Pave Nhẫn Đính hôn Institutionalize Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Institutionalize

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.46 crt - VS

  23.751.468,00 ₫
  5.136.913  - 78.729.963  5.136.913 ₫ - 78.729.963 ₫
  Mới

 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Bridal Rise 0.1crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.697.369,00 ₫
  5.013.628  - 58.425.637  5.013.628 ₫ - 58.425.637 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Linderoth Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.450.485,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 12. Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Averasa Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Averasa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.776.510,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Bridal Rise Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  30.262.101,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.739.318,00 ₫
  4.787.604  - 50.544.531  4.787.604 ₫ - 50.544.531 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Joy 0.1crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.487.060,00 ₫
  6.642.841  - 80.122.342  6.642.841 ₫ - 80.122.342 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Joy 0.07crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.870.553,00 ₫
  6.472.511  - 74.566.360  6.472.511 ₫ - 74.566.360 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Joy 0.5crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  59.313.244,00 ₫
  7.437.710  - 125.083.857  7.437.710 ₫ - 125.083.857 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Solitaire Pave Nhẫn Đính hôn Roenou Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Roenou

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.526 crt - VS

  44.349.413,00 ₫
  7.218.716  - 381.023.854  7.218.716 ₫ - 381.023.854 ₫
 21. Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Breadth Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Breadth

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  56.054.818,00 ₫
  6.103.464  - 106.428.747  6.103.464 ₫ - 106.428.747 ₫
 22. Design Solitaire Nhẫn Đính hôn Enero Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Enero

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.903.766,00 ₫
  7.716.996  - 88.233.255  7.716.996 ₫ - 88.233.255 ₫
 23. 3 & 5 Stones Nhẫn Đính hôn Macolie Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Macolie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  14.707.252,00 ₫
  5.580.310  - 62.616.273  5.580.310 ₫ - 62.616.273 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Bridal Rise 0.5crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  56.373.578,00 ₫
  6.369.773  - 108.253.707  6.369.773 ₫ - 108.253.707 ₫
 25. Side-Stone Nhẫn Đính hôn Iodine Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Iodine

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  14.027.559,00 ₫
  5.353.205  - 63.778.843  5.353.205 ₫ - 63.778.843 ₫
 26. Tension Nhẫn Đính hôn Marissa Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Marissa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.698.519,00 ₫
  7.891.921  - 107.388.541  7.891.921 ₫ - 107.388.541 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Alfrida 0.16 Crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Alfrida 0.16 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.433.875,00 ₫
  6.654.196  - 72.579.187  6.654.196 ₫ - 72.579.187 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Solitaire Pave Nhẫn Đính hôn Cadence Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Cadence

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.12 crt - VS

  215.060.428,00 ₫
  6.411.950  - 269.633.922  6.411.950 ₫ - 269.633.922 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Tension Nhẫn Đính hôn April Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA April

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.373.937,00 ₫
  5.497.038  - 61.413.155  5.497.038 ₫ - 61.413.155 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Exclusive Nhẫn Đính hôn Daffney 0.25 Crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Daffney 0.25 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.646 crt - VS

  42.776.435,00 ₫
  7.971.408  - 293.561.124  7.971.408 ₫ - 293.561.124 ₫
 32. Design Solitaire Nhẫn Đính hôn Alfreda Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Alfreda

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.270.406,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Design Solitaire Nhẫn Đính hôn Hearteye 3.5 Mm Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Hearteye 3.5 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  17.437.118,00 ₫
  4.769.218  - 190.809.322  4.769.218 ₫ - 190.809.322 ₫
 34. Tension Nhẫn Đính hôn Daniele Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Daniele

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  21.600.992,00 ₫
  8.097.939  - 99.629.095  8.097.939 ₫ - 99.629.095 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Solitaire Pave Nhẫn Đính hôn Kabena 0.5 Crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  62.402.692,00 ₫
  8.313.690  - 133.505.695  8.313.690 ₫ - 133.505.695 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Exclusive Nhẫn Đính hôn Daffney 0.16 Crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Daffney 0.16 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.556 crt - VS

  30.019.044,00 ₫
  7.844.878  - 107.929.267  7.844.878 ₫ - 107.929.267 ₫
 37. Side-Stone Nhẫn Đính hôn Gisu Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Gisu

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.744 crt - VS

  99.773.472,00 ₫
  6.367.069  - 153.350.402  6.367.069 ₫ - 153.350.402 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Solitaire Pave Nhẫn Đính hôn Kabena 0.25 Crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kabena 0.25 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  36.418.017,00 ₫
  8.110.917  - 283.990.246  8.110.917 ₫ - 283.990.246 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Solitaire Pave Nhẫn Đính hôn Abella 0.16 Crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Abella 0.16 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.266 crt - VS

  22.876.029,00 ₫
  7.232.774  - 90.950.413  7.232.774 ₫ - 90.950.413 ₫
 40. Exclusive Nhẫn Đính hôn Brielle Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Brielle

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.316 crt - VS

  23.622.503,00 ₫
  7.248.455  - 98.615.229  7.248.455 ₫ - 98.615.229 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Solitaire Pave Nhẫn Đính hôn Ageall 0.16 Crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ageall 0.16 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  23.639.807,00 ₫
  7.072.719  - 89.855.438  7.072.719 ₫ - 89.855.438 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Exclusive Nhẫn Đính hôn Daffney Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Daffney

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  70.075.619,00 ₫
  8.224.469  - 145.888.360  8.224.469 ₫ - 145.888.360 ₫
 43. Vintage Nhẫn Đính hôn Bagu Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bagu

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  41.396.498,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 44. Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Pavon Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Pavon

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  79.369.380,00 ₫
  6.387.347  - 132.086.286  6.387.347 ₫ - 132.086.286 ₫
 45. Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Bộ Cưới Glowing Beauty-nhẫn A Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn A

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.35 crt - SI

  32.857.054,00 ₫
  6.308.941  - 92.937.591  6.308.941 ₫ - 92.937.591 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Julia Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Julia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.283.898,00 ₫
  5.999.374  - 77.445.734  5.999.374 ₫ - 77.445.734 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Grace 0.16crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.717.216,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Layla 0.16crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Layla 0.16crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.885.999,00 ₫
  6.862.917  - 80.892.877  6.862.917 ₫ - 80.892.877 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Solitaire Pave Nhẫn Đính hôn Ageall Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ageall

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.49 crt - VS

  40.116.055,00 ₫
  9.473.551  - 296.778.460  9.473.551 ₫ - 296.778.460 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Bridal Choice Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Choice

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  58.392.385,00 ₫
  7.937.884  - 119.811.762  7.937.884 ₫ - 119.811.762 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Solitaire Pave Nhẫn Đính hôn Kabena Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kabena

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  19.986.650,00 ₫
  7.603.984  - 90.288.022  7.603.984 ₫ - 90.288.022 ₫
 53. Halo Nhẫn Đính hôn Fegolasens Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Fegolasens

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  40.687.334,00 ₫
  7.027.298  - 286.545.186  7.027.298 ₫ - 286.545.186 ₫
 54. Design Solitaire Nhẫn Đính hôn Juicy Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Juicy

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.270.533,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Side-Stone Nhẫn Đính hôn Neveda Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Neveda

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  32.107.875,00 ₫
  7.221.960  - 264.172.572  7.221.960 ₫ - 264.172.572 ₫
 56. Halo Nhẫn Đính hôn Kailey Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kailey

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  45.231.339,00 ₫
  9.163.173  - 121.880.048  9.163.173 ₫ - 121.880.048 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Tension Nhẫn Đính hôn April 0.07crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA April 0.07crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.960.196,00 ₫
  7.372.282  - 84.069.651  7.372.282 ₫ - 84.069.651 ₫
 58. 3 & 5 Stones Nhẫn Đính hôn Bộ Cưới Perfect Match A Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Perfect Match Nhẫn A

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  11.844.101,00 ₫
  5.216.941  - 56.695.306  5.216.941 ₫ - 56.695.306 ₫
 59. Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Gamed Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Gamed

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  40.070.634,00 ₫
  6.285.960  - 108.956.653  6.285.960 ₫ - 108.956.653 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Solitaire Pave Nhẫn Đính hôn Manana Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Manana

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.08 crt - VS

  109.308.937,00 ₫
  6.346.792  - 169.883.159  6.346.792 ₫ - 169.883.159 ₫
 62. Solitaire Pave Nhẫn Đính hôn SYLVIE Krin Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn SYLVIE Krin

  Vàng 585 & Kim Cương

  2.438 crt - VS

  649.763.687,00 ₫
  9.519.512  - 742.000.224  9.519.512 ₫ - 742.000.224 ₫
  Mới

 63. Solitaire Pave Nhẫn Đính hôn Zamazenta Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Zamazenta

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.116 crt - VS

  78.515.299,00 ₫
  8.292.601  - 166.084.545  8.292.601 ₫ - 166.084.545 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Grace Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Grace

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  38.988.096,00 ₫
  7.051.090  - 366.018.656  7.051.090 ₫ - 366.018.656 ₫
 65. Classic Solitaire Nhẫn Đính hôn Sualst Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Sualst

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  44.379.693,00 ₫
  6.245.406  - 106.198.940  6.245.406 ₫ - 106.198.940 ₫
 66. Design Solitaire Nhẫn Đính hôn Ayoova Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ayoova

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.73 crt - VS

  97.417.791,00 ₫
  5.900.691  - 148.848.843  5.900.691 ₫ - 148.848.843 ₫

You’ve viewed 60 of 2407 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng