Đang tải...
Tìm thấy 2939 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  15.353.700,00 ₫
  7.726.378  - 78.027.928  7.726.378 ₫ - 78.027.928 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  9.061.088,00 ₫
  5.076.201  - 51.395.977  5.076.201 ₫ - 51.395.977 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.46 crt - VS

  25.604.594,00 ₫
  5.807.519  - 99.112.735  5.807.519 ₫ - 99.112.735 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  17.124.822,00 ₫
  5.916.197  - 73.895.870  5.916.197 ₫ - 73.895.870 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.217.907,00 ₫
  9.184.484  - 104.419.313  9.184.484 ₫ - 104.419.313 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.521.316,00 ₫
  9.069.862  - 102.551.397  9.069.862 ₫ - 102.551.397 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.957.955,00 ₫
  5.054.692  - 21.073.483  5.054.692 ₫ - 21.073.483 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.975.390,00 ₫
  7.528.266  - 87.650.527  7.528.266 ₫ - 87.650.527 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Kim Cương

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.989.257,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Kim Cương

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.010.795,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.619.537,00 ₫
  5.936.575  - 72.367.575  5.936.575 ₫ - 72.367.575 ₫
 13. Nhẫn
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.667.551,00 ₫
  7.706.566  - 91.938.237  7.706.566 ₫ - 91.938.237 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  32.827.767,00 ₫
  7.141.097  - 277.300.565  7.141.097 ₫ - 277.300.565 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  15.573.886,00 ₫
  6.113.178  - 73.103.421  6.113.178 ₫ - 73.103.421 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Fontana

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.201 crt - VS

  22.892.721,00 ₫
  9.129.013  - 105.735.345  9.129.013 ₫ - 105.735.345 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  19.031.795,00 ₫
  5.420.351  - 204.197.143  5.420.351 ₫ - 204.197.143 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  35.682.564,00 ₫
  8.102.791  - 293.644.828  8.102.791 ₫ - 293.644.828 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.181.440,00 ₫
  5.764.500  - 66.254.397  5.764.500 ₫ - 66.254.397 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  24.354.505,00 ₫
  9.434.671  - 115.287.185  9.434.671 ₫ - 115.287.185 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  67.207.321,00 ₫
  9.700.425  - 1.129.791.807  9.700.425 ₫ - 1.129.791.807 ₫
 23. Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  22.479.797,00 ₫
  7.315.436  - 223.937.615  7.315.436 ₫ - 223.937.615 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.744 crt - VS

  105.555.346,00 ₫
  7.301.851  - 1.626.699.830  7.301.851 ₫ - 1.626.699.830 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.646 crt - VS

  47.008.076,00 ₫
  9.183.352  - 322.215.451  9.183.352 ₫ - 322.215.451 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn đính hôn Roenou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.526 crt - VS

  47.611.470,00 ₫
  8.235.810  - 412.498.044  8.235.810 ₫ - 412.498.044 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  40.300.278,00 ₫
  9.445.709  - 306.833.443  9.445.709 ₫ - 306.833.443 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  60.198.392,00 ₫
  7.356.191  - 1.100.174.027  7.356.191 ₫ - 1.100.174.027 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Pavon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  84.307.522,00 ₫
  7.386.756  - 1.407.587.661  7.386.756 ₫ - 1.407.587.661 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Macolie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  16.211.240,00 ₫
  6.339.592  - 76.612.837  6.339.592 ₫ - 76.612.837 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.261.718,00 ₫
  5.915.065  - 157.683.207  5.915.065 ₫ - 157.683.207 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.556 crt - VS

  33.579.461,00 ₫
  9.006.749  - 127.471.091  9.006.749 ₫ - 127.471.091 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Kim Cương

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.166.822,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  59.790.564,00 ₫
  7.025.910  - 1.097.839.135  7.025.910 ₫ - 1.097.839.135 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Rokh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.876 crt - VS

  107.758.922,00 ₫
  7.429.209  - 1.644.841.257  7.429.209 ₫ - 1.644.841.257 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  31.604.283,00 ₫
  6.346.668  - 270.295.888  6.346.668 ₫ - 270.295.888 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Puzo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  21.256.312,00 ₫
  6.919.778  - 96.678.783  6.919.778 ₫ - 96.678.783 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Brielle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.316 crt - VS

  26.796.662,00 ₫
  8.360.337  - 113.150.401  8.360.337 ₫ - 113.150.401 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.16 crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.399.151,00 ₫
  7.702.604  - 82.556.205  7.702.604 ₫ - 82.556.205 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  25.932.611,00 ₫
  8.128.263  - 110.815.509  8.128.263 ₫ - 110.815.509 ₫
 42. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  14.479.741,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Aunay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.136 crt - VS

  18.783.588,00 ₫
  8.469.299  - 98.730.660  8.469.299 ₫ - 98.730.660 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Sora

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  58.900.757,00 ₫
  6.516.478  - 1.092.744.820  6.516.478 ₫ - 1.092.744.820 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Shaed

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  35.993.601,00 ₫
  7.174.494  - 286.215.621  7.174.494 ₫ - 286.215.621 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  64.148.750,00 ₫
  7.947.131  - 1.115.202.254  7.947.131 ₫ - 1.115.202.254 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Neveda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  34.908.228,00 ₫
  8.392.035  - 286.342.976  8.392.035 ₫ - 286.342.976 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Fegolasens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  46.296.854,00 ₫
  8.008.263  - 306.748.539  8.008.263 ₫ - 306.748.539 ₫
 49. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 50. Nhẫn đính hôn Huesin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  25.630.914,00 ₫
  7.600.718  - 198.183.016  7.600.718 ₫ - 198.183.016 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella 0.25 crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Abella 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.356 crt - VS

  39.256.509,00 ₫
  8.539.204  - 297.805.185  8.539.204 ₫ - 297.805.185 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  63.757.620,00 ₫
  8.677.316  - 1.120.551.287  8.677.316 ₫ - 1.120.551.287 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  45.039.408,00 ₫
  8.965.995  - 407.347.124  8.965.995 ₫ - 407.347.124 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.08 crt - VS

  115.462.941,00 ₫
  7.238.172  - 1.818.939.486  7.238.172 ₫ - 1.818.939.486 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Mayetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.566 crt - VS

  46.884.964,00 ₫
  7.213.267  - 407.644.293  7.213.267 ₫ - 407.644.293 ₫
 56. Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  25.006.010,00 ₫
  8.252.790  - 202.937.710  8.252.790 ₫ - 202.937.710 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.1 crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.998.130,00 ₫
  7.536.190  - 76.655.292  7.536.190 ₫ - 76.655.292 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.73 crt - VS

  102.904.038,00 ₫
  6.707.514  - 1.620.133.824  6.707.514 ₫ - 1.620.133.824 ₫
 59. Nhẫn Hình Trái Tim
 60. Nhẫn đính hôn Auray

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  18.752.173,00 ₫
  6.749.967  - 78.424.153  6.749.967 ₫ - 78.424.153 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.25crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Julia 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  33.865.875,00 ₫
  7.132.041  - 283.243.933  7.132.041 ₫ - 283.243.933 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Aseli

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.376 crt - VS

  29.352.310,00 ₫
  7.471.662  - 209.914.091  7.471.662 ₫ - 209.914.091 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Aubriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  36.224.826,00 ₫
  7.811.283  - 287.701.460  7.811.283 ₫ - 287.701.460 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Tonia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  28.734.768,00 ₫
  8.275.432  - 119.348.485  8.275.432 ₫ - 119.348.485 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Dohtig

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.286.893,00 ₫
  6.240.536  - 76.188.315  6.240.536 ₫ - 76.188.315 ₫

You’ve viewed 60 of 2939 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng