Đang tải...
Tìm thấy 7160 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Fouett

  Vòng tay nữ Fouett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.711.730,00 ₫
  5.399.974  - 63.240.262  5.399.974 ₫ - 63.240.262 ₫
 2. Vòng tay Tamelia

  Vòng tay GLAMIRA Tamelia

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.7 crt - AA

  58.360.193,00 ₫
  15.815.019  - 136.095.202  15.815.019 ₫ - 136.095.202 ₫
 3. Vòng tay nữ Donetta

  Vòng tay nữ Donetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  17.471.236,00 ₫
  5.773.557  - 82.952.431  5.773.557 ₫ - 82.952.431 ₫
 4. Vòng tay nữ Clasia

  Vòng tay nữ Clasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  11.110.416,00 ₫
  5.312.804  - 58.994.996  5.312.804 ₫ - 58.994.996 ₫
 5. Vòng tay nữ Chomac

  Vòng tay nữ Chomac

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  8.437.599,00 ₫
  5.175.257  - 54.721.432  5.175.257 ₫ - 54.721.432 ₫
 6. Vòng tay nữ Tressa

  Vòng tay nữ Tressa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  8.992.597,00 ₫
  3.268.851  - 43.896.011  3.268.851 ₫ - 43.896.011 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.473.303,00 ₫
  6.458.459  - 30.021.365  6.458.459 ₫ - 30.021.365 ₫
 8. Vòng tay nữ Denyse

  Vòng tay nữ Denyse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  12.048.620,00 ₫
  6.446.006  - 68.037.407  6.446.006 ₫ - 68.037.407 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  10.433.156,00 ₫
  4.972.051  - 21.521.783  4.972.051 ₫ - 21.521.783 ₫
 11. Vòng tay nữ Iliana

  Vòng tay nữ Iliana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.35 crt - VS

  61.774.234,00 ₫
  13.273.521  - 156.486.050  13.273.521 ₫ - 156.486.050 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  7.160.624,00 ₫
  3.678.095  - 41.900.739  3.678.095 ₫ - 41.900.739 ₫
 13. Vòng tay nữ Tamesha

  Vòng tay nữ Tamesha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  13.632.103,00 ₫
  5.236.956  - 67.881.750  5.236.956 ₫ - 67.881.750 ₫
 14. Vòng tay nữ Gunhilda

  Vòng tay nữ Gunhilda

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  8.684.674,00 ₫
  4.430.922  - 48.226.185  4.430.922 ₫ - 48.226.185 ₫
 15. Vòng tay nữ Gunay

  Vòng tay nữ Gunay

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.743.075,00 ₫
  4.011.773  - 42.834.700  4.011.773 ₫ - 42.834.700 ₫
 16. Vòng tay nữ Haylou

  Vòng tay nữ Haylou

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  12.582.958,00 ₫
  5.150.918  - 66.905.337  5.150.918 ₫ - 66.905.337 ₫
 17. Vòng tay nữ Astropel

  Vòng tay nữ Astropel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  6.842.513,00 ₫
  3.592.057  - 37.146.045  3.592.057 ₫ - 37.146.045 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm

  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  19.125.756,00 ₫
  8.057.508  - 335.768.595  8.057.508 ₫ - 335.768.595 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Krisanta

  Vòng tay nữ Krisanta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  19.297.264,00 ₫
  6.593.175  - 85.159.965  6.593.175 ₫ - 85.159.965 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 2.5 mm

  Vòng tay nữ Fionnuala 2.5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.379.086,00 ₫
  5.766.765  - 21.087.068  5.766.765 ₫ - 21.087.068 ₫
 22. Vòng tay nữ Waren

  Vòng tay nữ Waren

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.495 crt - VS

  23.487.057,00 ₫
  8.241.470  - 141.027.630  8.241.470 ₫ - 141.027.630 ₫
 23. Vòng tay nữ Amazzi

  Vòng tay nữ Amazzi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  6.866.853,00 ₫
  3.721.114  - 39.664.904  3.721.114 ₫ - 39.664.904 ₫
 24. Vòng tay nữ Gwenu

  Vòng tay nữ Gwenu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.582.222,00 ₫
  4.387.903  - 49.924.287  4.387.903 ₫ - 49.924.287 ₫
 25. Vòng tay nữ Unerka

  Vòng tay nữ Unerka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  21.539.330,00 ₫
  7.233.927  - 110.037.209  7.233.927 ₫ - 110.037.209 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay Song

  Vòng tay GLAMIRA Song

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  26.622.042,00 ₫
  10.785.797  - 55.595.961  10.785.797 ₫ - 55.595.961 ₫
 28. Vòng tay nữ Tanel

  Vòng tay nữ Tanel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.051 crt - VS

  11.946.451,00 ₫
  5.726.010  - 61.174.234  5.726.010 ₫ - 61.174.234 ₫
 29. Vòng tay nữ Subtrat

  Vòng tay nữ Subtrat

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.398.912,00 ₫
  5.370.257  - 57.381.799  5.370.257 ₫ - 57.381.799 ₫
 30. Vòng đeo tay dây Munas

  Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.276.578,00 ₫
  2.035.461  - 35.688.507  2.035.461 ₫ - 35.688.507 ₫
 31. Vòng tay nữ Enla

  Vòng tay nữ Enla

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  15.236.530,00 ₫
  7.254.304  - 82.924.127  7.254.304 ₫ - 82.924.127 ₫
 32. Vòng tay nữ Crocosmia

  Vòng tay nữ Crocosmia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.168 crt - AAA

  10.014.008,00 ₫
  4.096.678  - 61.570.460  4.096.678 ₫ - 61.570.460 ₫
 33. Vòng tay Seema

  Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  24.537.617,00 ₫
  11.207.493  - 59.320.471  11.207.493 ₫ - 59.320.471 ₫
 34. Vòng tay nữ Violette

  Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  65.571.480,00 ₫
  5.879.688  - 845.642.213  5.879.688 ₫ - 845.642.213 ₫
 35. Vòng tay nữ Cursion

  Vòng tay nữ Cursion

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.349.283,00 ₫
  5.752.330  - 62.730.827  5.752.330 ₫ - 62.730.827 ₫
 36. Vòng tay nữ Neima

  Vòng tay nữ Neima

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.665 crt - VS

  45.629.781,00 ₫
  9.580.708  - 180.933.097  9.580.708 ₫ - 180.933.097 ₫
 37. Vòng tay nữ Vitale

  Vòng tay nữ Vitale

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  24.444.788,00 ₫
  7.579.209  - 235.187.563  7.579.209 ₫ - 235.187.563 ₫
 38. Vòng tay nữ Jona

  Vòng tay nữ Jona

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.032.828,00 ₫
  8.292.413  - 209.928.245  8.292.413 ₫ - 209.928.245 ₫
 39. Vòng tay nữ Mylah

  Vòng tay nữ Mylah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Thạch Anh Tím

  0.816 crt - AA

  27.634.394,00 ₫
  8.457.695  - 917.288.098  8.457.695 ₫ - 917.288.098 ₫
 40. Vòng tay nữ Obstans

  Vòng tay nữ Obstans

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  8.505.524,00 ₫
  3.506.020  - 43.004.507  3.506.020 ₫ - 43.004.507 ₫
 41. Vòng tay nữ Eneida

  Vòng tay nữ Eneida

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  21.406.311,00 ₫
  7.355.058  - 104.433.459  7.355.058 ₫ - 104.433.459 ₫
 42. Vòng tay nữ Verdoiment

  Vòng tay nữ Verdoiment

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  23.695.357,00 ₫
  10.769.382  - 34.670.777  10.769.382 ₫ - 34.670.777 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 2.0 mm

  Vòng tay nữ Fionnuala 2.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.572.585,00 ₫
  5.909.405  - 17.247.087  5.909.405 ₫ - 17.247.087 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  8.525.618,00 ₫
  4.387.903  - 55.528.033  4.387.903 ₫ - 55.528.033 ₫
 46. Vòng tay nữ Esobbig

  Vòng tay nữ Esobbig

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  8.976.183,00 ₫
  5.009.409  - 57.084.629  5.009.409 ₫ - 57.084.629 ₫
 47. Vòng tay nữ Alama

  Vòng tay nữ Alama

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  8.519.675,00 ₫
  4.822.618  - 66.947.793  4.822.618 ₫ - 66.947.793 ₫
 48. Vòng tay nữ Buendia

  Vòng tay nữ Buendia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.19 crt - AAA

  16.371.430,00 ₫
  7.043.739  - 93.820.306  7.043.739 ₫ - 93.820.306 ₫
 49. Vòng tay Georgin

  Vòng tay GLAMIRA Georgin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.584 crt - AAA

  39.799.904,00 ₫
  16.118.413  - 104.374.598  16.118.413 ₫ - 104.374.598 ₫
 50. Vòng tay nữ Boundness

  Vòng tay nữ Boundness

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.66 crt - AAA

  7.888.546,00 ₫
  3.936.207  - 1.585.959.459  3.936.207 ₫ - 1.585.959.459 ₫
 51. Vòng tay nữ August

  Vòng tay nữ August

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.056 crt - AAA

  10.790.041,00 ₫
  5.837.235  - 63.523.275  5.837.235 ₫ - 63.523.275 ₫
 52. Vòng tay Porrima

  Vòng tay GLAMIRA Porrima

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  38.042.648,00 ₫
  13.915.405  - 79.054.717  13.915.405 ₫ - 79.054.717 ₫
 53. Vòng tay nữ Sakebomb

  Vòng tay nữ Sakebomb

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.354 crt - VS

  15.850.961,00 ₫
  5.463.653  - 106.457.038  5.463.653 ₫ - 106.457.038 ₫
 54. Vòng tay nữ Emitif

  Vòng tay nữ Emitif

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  8.917.597,00 ₫
  5.073.088  - 52.372.386  5.073.088 ₫ - 52.372.386 ₫
 55. Vòng tay Monika

  Vòng tay GLAMIRA Monika

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.49 crt - VS

  57.255.860,00 ₫
  18.512.176  - 81.276.972  18.512.176 ₫ - 81.276.972 ₫
 56. Vòng tay nữ Luminara

  Vòng tay nữ Luminara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.46 crt - VS

  40.737.540,00 ₫
  11.592.397  - 68.869.482  11.592.397 ₫ - 68.869.482 ₫
 57. Vòng tay nữ Lebron

  Vòng tay nữ Lebron

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.042.776,00 ₫
  5.507.520  - 61.726.120  5.507.520 ₫ - 61.726.120 ₫
 58. Vòng tay nữ Cortexa

  Vòng tay nữ Cortexa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  14.659.740,00 ₫
  7.092.418  - 85.358.082  7.092.418 ₫ - 85.358.082 ₫
 59. Vòng tay nữ Viole

  Vòng tay nữ Viole

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  9.701.556,00 ₫
  4.436.299  - 51.240.320  4.436.299 ₫ - 51.240.320 ₫
 60. Vòng tay nữ Castaway

  Vòng tay nữ Castaway

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  20.232.638,00 ₫
  8.063.735  - 105.862.703  8.063.735 ₫ - 105.862.703 ₫
 61. Vòng tay Shondra

  Vòng tay GLAMIRA Shondra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  28.763.918,00 ₫
  9.099.013  - 44.764.313  9.099.013 ₫ - 44.764.313 ₫
 62. Vòng tay nữ Leia

  Vòng tay nữ Leia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  67.797.696,00 ₫
  7.396.945  - 862.708.173  7.396.945 ₫ - 862.708.173 ₫
 63. Vòng tay nữ Cleopatra

  Vòng tay nữ Cleopatra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.416 crt - VS

  24.703.465,00 ₫
  10.740.514  - 145.669.113  10.740.514 ₫ - 145.669.113 ₫
 64. Vòng tay nữ Abilene

  Vòng tay nữ Abilene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  57.285.859,00 ₫
  14.960.306  - 233.843.230  14.960.306 ₫ - 233.843.230 ₫

You’ve viewed 60 of 7160 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng

Nâng cao Phong cách của Bạn với Bộ sưu tập Vòng Cổ tay GLAMIRA

Vòng cổ tay là món trang sức vượt thời gian có thể thêm chút thanh lịch và duyên dáng vào bất kỳ trang phục nào. Cho dù bạn đang tìm kiếm một thiết kế đơn giản, tối giản để mặc hàng ngày hoặc một mảnh trang sức nổi bật cho dịp đặc biệt, GLAMIRA cung cấp một loạt rộng lớn các vòng cổ tay phù hợp với phong cách của bạn.

Vòng Cổ tay Kim Cương

Vòng cổ tay kim cương là một lựa chọn cổ điển thể hiện sự tinh tế và xa xỉ. Tại GLAMIRA, chúng tôi cung cấp một loạt các vòng cổ tay kim cương, từ những thiết kế tinh tế, tối giản đến những mảnh nổi bật và đẳng cấp. Các vòng cổ tay kim cương của chúng tôi được chế tác bằng những viên kim cương chất lượng tốt nhất và có nhiều kiểu dáng và cắt khác nhau. Những vòng cổ tay này hoàn hảo cho các sự kiện đặc biệt như đám cưới hoặc tiệc tùng, nhưng cũng có thể mặc hàng ngày để thêm chút sự quyến rũ.

Vòng Cổ tay Đá Quý

Vòng cổ tay đá quý là một lựa chọn phổ biến với vẻ đẹp tự nhiên và sắc màu độc đáo. Tại GLAMIRA, chúng tôi cung cấp một loạt rộng lớn các vòng cổ tay đá quý, bao gồm Ruby, Emerald, Sapphirekim cương. Những viên đá quý quý báu này thêm một chút màu sắc vào bất kỳ trang phục nào và có nhiều kiểu dáng và cắt khác nhau, từ những thiết kế tinh tế và nhỏ nhắn đến những mảnh nổi bật và đẳng cấp.

Vòng cổ tay Ruby từ GLAMIRA là một lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu màu đỏ. Những chiếc vòng cổ tay này táo bạo, sặc sỡ và thêm chút drama vào bất kỳ diện mạo nào. Vòng cổ tay Emerald từ GLAMIRA hoàn hảo cho những người yêu màu xanh lá và muốn có một diện mạo tinh tế hơn. Những vòng cổ tay này thường tinh tế hơn, nhưng vẫn thêm một chút sự quý phái vào bất kỳ trang phục nào. Vòng cổ tay Sapphire từ GLAMIRA là lựa chọn tốt cho những người yêu màu xanh dương. Những vòng cổ tay này sáng bóng và nổi bật, thích hợp cho các dịp đặc biệt.

Vòng Cổ tay Bạch Kim và Vàng

Bạch kim và vàng là những kim loại xa xỉ và bền bỉ được ưa chuộng với độ sáng tỏa và khả năng chống đen đi. Tại GLAMIRA, chúng tôi cung cấp một loạt các vòng cổ tay bạch kim và vàng có sẵn trong các kiểu dáng và thiết kế khác nhau.

Vòng cổ tay bạch kim nổi tiếng với sự sáng tỏa trắng tinh khiết và là một lựa chọn tốt cho những người muốn có vẻ ngoại hình cổ điển, vượt thời gian. Vòng cổ tay bạch kim của GLAMIRA là một món đồ trang sức quý báu trong bất kỳ bộ sưu tập trang sức nào và chắc chắn sẽ kéo dài cả đời.

Vòng cổ tay vàng có trong nhiều loại và màu sắc, bao gồm vàng vàng, vàng hồng và vàng trắng. Những vòng cổ tay này là lựa chọn ấm áp và truyền thống và được ưa chuộng với tính đa dạng của chúng. Cho dù bạn đang tìm kiếm một thiết kế đơn giản, tối giản để mặc hàng ngày hoặc một mảnh trang sức tinh tế cho các dịp đặc biệt, GLAMIRA có một loạt các vòng cổ tay vàng để phù hợp với phong cách và gu thẩm mỹ cá nhân của bạn.

Vòng Cổ tay Thiết Kế Đơn Giản

Đối với những người ưa thích trang sức tối giản, GLAMIRA cung cấp một loạt các vòng cổ tay thiết kế đơn giản. Những vòng cổ tay này không có đá quý hoặc trang trí và có sẵn trong các kiểu dáng và chất liệu khác nhau, bao gồm vàng, bạcbạch kim. Những vòng cổ tay thiết kế đơn giản này có thể được mặc một mình để có vẻ ngoại hình tinh tế và tối giản hoặc kết hợp với các vòng cổ tay khác để có vẻ ngoại hình táo bạo và thời trang hơn. Cho dù bạn đang tìm kiếm một vòng cổ tay hàng ngày hoặc phụ kiện cho các dịp đặc biệt, những vòng cổ tay thiết kế đơn giản này linh hoạt và không thời gian.

Loạt Sản Phẩm Vòng Cổ tay Của Chúng Tôi

Vòng cổ tay có nhiều kiểu dáng khác nhau, mỗi kiểu dáng đều có vẻ ngoại hình và cảm giác riêng. Các kiểu dáng phổ biến nhất bao gồm vòng cổ tay tennis, vòng cổ tay bản, vòng cổ tay bolo, vòng cổ tay davòng cổ tay cài.

Vòng cổ tay tennis là một lựa chọn cổ điển với một dãy kim cương hoặc đá quý được đặt trên dải kim loại và được đặt tên theo tay vợt tennis Chris Evert đã mặc vòng cổ tay kim cương trong một trận đấu. Vòng cổ tay bản là các vòng tròn được trượt qua cổ tay và có thể là đơn giản hoặc được trang trí với kim cương, đá quý hoặc các trang trí khác. Vòng cổ tay bolo là các vòng cổ tay có thể điều chỉnh, có cơ chế trượt để điều chỉnh độ dài, làm cho chúng trở thành một lựa chọn linh hoạt cho những người có kích thước cổ tay khác nhau. Vòng cổ tay da được làm từ da thật và có nhiều màu sắc, làm cho chúng trở thành một lựa chọn tốt cho những người muốn có vẻ ngoại hình thường ngày và thư giãn hơn. Vòng cổ tay cài là các vòng cổ tay rộng nằm ở phía trên cổ tay và thường được làm bằng kim loại hoặc các vật liệu khác. Chúng có thể đơn giản và tinh tế hoặc được trang trí với những thiết kế phức tạp, làm cho chúng trở thành lựa chọn phổ biến cho những người muốn tạo nên một tuyên ngôn táo bạo.

Thêm vào đó, GLAMIRA cũng cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh, cho phép bạn tạo nên vòng cổ tay thực sự độc đáo và cá nhân. Chọn từ nhiều thiết kế, kim loại và kiểu dáng và biến nó thành của bạn với các tùy chọn tùy chỉnh của chúng tôi. Từ tinh tế và nhỏ nhắn đến nổi bật và đẳng cấp, GLAMIRA cung cấp một loạt rộng lớn các vòng cổ tay hoàn hảo cho mọi dịp. Vì vậy, cho dù bạn đang tìm kiếm một món quà đặc biệt cho người bạn yêu hoặc chỉ đơn giản là tự thưởng cho mình với một phụ kiện mới, vòng cổ tay của GLAMIRA là lựa chọn hoàn hảo. Dạo chơi trong bộ sưu tập của chúng tôi ngay hôm nay và khám phá vòng cổ tay hoàn hảo phù hợp với phong cách và nhu cầu của bạn.