Đang tải...
Tìm thấy 335 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Vontasia Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 2. Nhẫn Soderman Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  27.853.700,00 ₫
  4.724.609  - 114.161.159  4.724.609 ₫ - 114.161.159 ₫
 3. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Eternity

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  24.433.866,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 4. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Eternity

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  30.065.816,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.673.078,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 6. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty-Nhẫn B Eternity

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.585 crt - AAA

  16.513.826,00 ₫
  6.677.988  - 125.556.995  6.677.988 ₫ - 125.556.995 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.349.681,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 8. Nhẫn Stella Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  14.362.541,00 ₫
  6.842.369  - 77.040.194  6.842.369 ₫ - 77.040.194 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Zangoose Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  32.323.625,00 ₫
  7.319.291  - 112.417.305  7.319.291 ₫ - 112.417.305 ₫
 11. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn B Eternity

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  15.951.470,00 ₫
  5.839.860  - 81.974.334  5.839.860 ₫ - 81.974.334 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  10.612.592,00 ₫
  5.404.033  - 68.091.144  5.404.033 ₫ - 68.091.144 ₫
 13. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn B Eternity

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  10.276.800,00 ₫
  4.558.335  - 67.955.961  4.558.335 ₫ - 67.955.961 ₫
 14. Nhẫn Does Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Does

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  16.135.587,00 ₫
  7.117.329  - 83.617.067  7.117.329 ₫ - 83.617.067 ₫
 15. Nhẫn Marileno Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2 crt - AAA

  18.127.629,00 ₫
  7.172.754  - 170.937.580  7.172.754 ₫ - 170.937.580 ₫
 16. Nhẫn Malika Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Malika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.084.066,00 ₫
  5.898.258  - 67.847.819  5.898.258 ₫ - 67.847.819 ₫
 17. Nhẫn Botello Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  15.924.972,00 ₫
  4.972.532  - 72.673.813  4.972.532 ₫ - 72.673.813 ₫
 18. Nhẫn Marguerita Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.213.646,00 ₫
  6.637.974  - 81.582.306  6.637.974 ₫ - 81.582.306 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Edera Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  18.536.689,00 ₫
  6.368.692  - 88.003.451  6.368.692 ₫ - 88.003.451 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Geraldine Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Geraldine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  23.483.267,00 ₫
  6.534.154  - 112.985.075  6.534.154 ₫ - 112.985.075 ₫
 22. Nhẫn Bavegels - D Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  33.135.799,00 ₫
  7.007.832  - 142.589.920  7.007.832 ₫ - 142.589.920 ₫
 23. Nhẫn Harriet Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  13.426.810,00 ₫
  4.150.626  - 64.752.148  4.150.626 ₫ - 64.752.148 ₫
 24. Nhẫn Holz Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  22.727.058,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 25. Nhẫn Vind - A Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  29.438.032,00 ₫
  7.650.216  - 109.456.823  7.650.216 ₫ - 109.456.823 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn Masha Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  10.548.246,00 ₫
  5.373.482  - 57.952.498  5.373.482 ₫ - 57.952.498 ₫
 28. Nhẫn Yldrost Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.9 crt - AAAAA

  10.554.465,00 ₫
  6.042.633  - 140.724.410  6.042.633 ₫ - 140.724.410 ₫
 29. Nhẫn Mannas - B Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.666 crt - AAA

  17.784.536,00 ₫
  7.397.156  - 135.073.804  7.397.156 ₫ - 135.073.804 ₫
 30. Nhẫn Travis Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.19 crt - AAA

  53.758.346,00 ₫
  8.542.958  - 234.364.947  8.542.958 ₫ - 234.364.947 ₫
 31. Nhẫn Gaal Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Gaal

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  12.886.083,00 ₫
  6.123.742  - 69.943.142  6.123.742 ₫ - 69.943.142 ₫
 32. Nhẫn Roosevelt Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  14.297.653,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.349.681,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 34. Nhẫn Noelia Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Noelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.9 crt - AAA

  51.039.027,00 ₫
  15.591.345  - 1.305.654.902  15.591.345 ₫ - 1.305.654.902 ₫
 35. Nhẫn Golben Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Golben

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  13.395.989,00 ₫
  6.245.406  - 90.571.906  6.245.406 ₫ - 90.571.906 ₫
 36. Nhẫn Angelina Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.566.242,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫
 37. Nhẫn Resaixa Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Resaixa

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.225 crt - AAAAA

  9.031.505,00 ₫
  5.239.652  - 70.362.201  5.239.652 ₫ - 70.362.201 ₫
  Mới

 38. Nhẫn Kathrine Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Kathrine

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  18.701.611,00 ₫
  7.797.295  - 98.304.316  7.797.295 ₫ - 98.304.316 ₫
 39. Nhẫn Sifnas Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  98.384.614,00 ₫
  7.847.312  - 259.752.122  7.847.312 ₫ - 259.752.122 ₫
 40. Nhẫn Ariassna Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Ariassna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.022.076,00 ₫
  6.813.170  - 71.335.515  6.813.170 ₫ - 71.335.515 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Patricia Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Patricia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.75 crt - AAA

  22.637.027,00 ₫
  10.490.119  - 245.625.605  10.490.119 ₫ - 245.625.605 ₫
 42. Nhẫn Fiona Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Fiona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.716 crt - VS

  41.083.416,00 ₫
  13.524.684  - 199.474.489  13.524.684 ₫ - 199.474.489 ₫
 43. Nhẫn Kalundra Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  13.476.556,00 ₫
  5.465.676  - 70.105.352  5.465.676 ₫ - 70.105.352 ₫
 44. Nhẫn Clemita Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Clemita

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.496.218,00 ₫
  6.921.316  - 69.213.159  6.921.316 ₫ - 69.213.159 ₫
 45. Nhẫn Norene Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Norene

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  1.1 crt - AAA

  37.133.130,00 ₫
  9.368.109  - 151.336.193  9.368.109 ₫ - 151.336.193 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn Kambelle Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Kambelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  24.045.894,00 ₫
  7.382.556  - 112.295.646  7.382.556 ₫ - 112.295.646 ₫
 48. Nhẫn Ad Hoc Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Ad Hoc

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.26 crt - AAA

  33.766.559,00 ₫
  6.144.019  - 151.985.068  6.144.019 ₫ - 151.985.068 ₫
 49. Nhẫn Aldatu Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Aldatu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  16.471.920,00 ₫
  7.603.984  - 94.046.081  7.603.984 ₫ - 94.046.081 ₫
 50. Nhẫn Hassie Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Hassie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.65 crt - AAA

  44.972.330,00 ₫
  8.565.127  - 165.651.959  8.565.127 ₫ - 165.651.959 ₫
 51. Nhẫn Promij Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Promij

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  15.118.208,00 ₫
  7.358.223  - 96.330.654  7.358.223 ₫ - 96.330.654 ₫
 52. Nhẫn Mila Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Mila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  16.790.948,00 ₫
  7.102.459  - 86.097.381  7.102.459 ₫ - 86.097.381 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Barbara Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Barbara

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.04 crt - AAA

  44.680.068,00 ₫
  11.147.103  - 268.403.768  11.147.103 ₫ - 268.403.768 ₫
 54. Nhẫn Kalonnie Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Kalonnie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  17.792.916,00 ₫
  5.925.835  - 83.745.213  5.925.835 ₫ - 83.745.213 ₫
 55. Bộ Nhẫn Cưới Elegance-Nhẫn B Eternity

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Elegance-Nhẫn B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  22.501.845,00 ₫
  7.343.083  - 113.498.763  7.343.083 ₫ - 113.498.763 ₫
 56. Nhẫn Lecta Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Lecta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  27.433.552,00 ₫
  6.062.910  - 81.257.865  6.062.910 ₫ - 81.257.865 ₫
 57. Nhẫn Edrie Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Edrie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  13.476.557,00 ₫
  5.465.676  - 70.105.353  5.465.676 ₫ - 70.105.353 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Donna Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Donna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.504 crt - VS

  23.260.758,00 ₫
  6.164.296  - 110.024.589  6.164.296 ₫ - 110.024.589 ₫
 59. Nhẫn Oshrat Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Oshrat

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  1.43 crt - AAA

  23.200.195,00 ₫
  5.697.918  - 123.218.344  5.697.918 ₫ - 123.218.344 ₫
 60. Nhẫn Tamriel Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  37.569.767,00 ₫
  7.299.825  - 133.100.146  7.299.825 ₫ - 133.100.146 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kendra Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Kendra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.784 crt - VS

  37.466.489,00 ₫
  11.193.065  - 163.759.417  11.193.065 ₫ - 163.759.417 ₫
 62. Nhẫn Akane Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Akane

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.292 crt - VS

  87.378.909,00 ₫
  11.485.058  - 210.991.989  11.485.058 ₫ - 210.991.989 ₫
 63. Nhẫn Tortilla Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Tortilla

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  23.220.202,00 ₫
  5.273.447  - 73.903.967  5.273.447 ₫ - 73.903.967 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Rachel Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Rachel

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.54 crt - AAA

  18.324.183,00 ₫
  6.402.216  - 206.936.530  6.402.216 ₫ - 206.936.530 ₫

You’ve viewed 60 of 335 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng