Đang tải...
Tìm thấy 2944 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.356 crt - VS

  196.503.311,00 ₫
  7.747.604  - 2.080.957.111  7.747.604 ₫ - 2.080.957.111 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  24.441.391,00 ₫
  7.947.131  - 1.115.202.254  7.947.131 ₫ - 1.115.202.254 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.744 crt - VS

  105.555.346,00 ₫
  7.301.851  - 1.626.699.830  7.301.851 ₫ - 1.626.699.830 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.176 crt - VS

  32.107.205,00 ₫
  6.022.612  - 2.045.395.964  6.022.612 ₫ - 2.045.395.964 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.696.405,00 ₫
  7.025.910  - 1.097.839.135  7.025.910 ₫ - 1.097.839.135 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.976 crt - VS

  34.192.194,00 ₫
  6.856.099  - 1.808.326.333  6.856.099 ₫ - 1.808.326.333 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  15.353.700,00 ₫
  7.726.378  - 78.027.928  7.726.378 ₫ - 78.027.928 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.810.036,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  24.230.260,00 ₫
  6.240.536  - 1.117.947.528  6.240.536 ₫ - 1.117.947.528 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  10.099.478,00 ₫
  5.054.692  - 21.073.483  5.054.692 ₫ - 21.073.483 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  9.061.088,00 ₫
  5.076.201  - 51.395.977  5.076.201 ₫ - 51.395.977 ₫
 13. Nhẫn
 14. Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  26.287.516,00 ₫
  6.219.309  - 1.628.978.123  6.219.309 ₫ - 1.628.978.123 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.46 crt - VS

  16.378.222,00 ₫
  5.807.519  - 99.112.735  5.807.519 ₫ - 99.112.735 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - VS

  29.970.422,00 ₫
  6.707.514  - 1.620.133.824  6.707.514 ₫ - 1.620.133.824 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  65.746.668,00 ₫
  7.473.360  - 851.797.845  7.473.360 ₫ - 851.797.845 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  25.663.461,00 ₫
  8.677.316  - 1.120.551.287  8.677.316 ₫ - 1.120.551.287 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  36.246.335,00 ₫
  7.238.172  - 1.818.939.486  7.238.172 ₫ - 1.818.939.486 ₫
 21. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  38.712.833,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.72 crt - VS

  56.645.956,00 ₫
  7.627.322  - 3.257.361.916  7.627.322 ₫ - 3.257.361.916 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.87 crt - VS

  34.778.607,00 ₫
  9.356.559  - 906.519.284  9.356.559 ₫ - 906.519.284 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  16.186.337,00 ₫
  7.141.097  - 277.300.565  7.141.097 ₫ - 277.300.565 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.104.233,00 ₫
  7.356.191  - 1.100.174.027  7.356.191 ₫ - 1.100.174.027 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  31.604.283,00 ₫
  6.346.668  - 270.295.888  6.346.668 ₫ - 270.295.888 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.82 crt - VS

  34.082.383,00 ₫
  9.679.199  - 1.891.646.690  9.679.199 ₫ - 1.891.646.690 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  35.682.564,00 ₫
  8.102.791  - 293.644.828  8.102.791 ₫ - 293.644.828 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  17.275.389,00 ₫
  8.965.995  - 407.347.124  8.965.995 ₫ - 407.347.124 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.12 crt - VS

  40.502.354,00 ₫
  7.387.606  - 2.893.896.660  7.387.606 ₫ - 2.893.896.660 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.931.550,00 ₫
  5.915.065  - 157.683.207  5.915.065 ₫ - 157.683.207 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  27.528.263,00 ₫
  9.700.425  - 1.129.791.807  9.700.425 ₫ - 1.129.791.807 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  17.124.822,00 ₫
  5.916.197  - 73.895.870  5.916.197 ₫ - 73.895.870 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Sipnyo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.732 crt - VS

  52.909.842,00 ₫
  8.044.773  - 2.688.425.934  8.044.773 ₫ - 2.688.425.934 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  19.031.795,00 ₫
  5.420.351  - 204.197.143  5.420.351 ₫ - 204.197.143 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.217.907,00 ₫
  9.184.484  - 104.419.313  9.184.484 ₫ - 104.419.313 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  24.354.505,00 ₫
  9.434.671  - 115.287.185  9.434.671 ₫ - 115.287.185 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  38.202.270,00 ₫
  6.926.004  - 2.879.420.312  6.926.004 ₫ - 2.879.420.312 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.708 crt - VS

  98.380.569,00 ₫
  4.544.128  - 1.598.865.057  4.544.128 ₫ - 1.598.865.057 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  15.573.886,00 ₫
  6.113.178  - 73.103.421  6.113.178 ₫ - 73.103.421 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Rokh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.876 crt - VS

  107.758.922,00 ₫
  7.429.209  - 1.644.841.257  7.429.209 ₫ - 1.644.841.257 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.010.795,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.521.316,00 ₫
  9.069.862  - 102.551.397  9.069.862 ₫ - 102.551.397 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Pavon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  84.307.522,00 ₫
  7.386.756  - 1.407.587.661  7.386.756 ₫ - 1.407.587.661 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.619.537,00 ₫
  5.936.575  - 72.367.575  5.936.575 ₫ - 72.367.575 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.667.551,00 ₫
  7.706.566  - 91.938.237  7.706.566 ₫ - 91.938.237 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  75.791.807,00 ₫
  9.470.331  - 1.147.904.928  9.470.331 ₫ - 1.147.904.928 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.24 crt - VS

  44.082.525,00 ₫
  8.807.504  - 2.914.472.028  8.807.504 ₫ - 2.914.472.028 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.181.440,00 ₫
  5.764.500  - 66.254.397  5.764.500 ₫ - 66.254.397 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.975.390,00 ₫
  7.528.266  - 87.650.527  7.528.266 ₫ - 87.650.527 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Lillian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.558 crt - SI

  231.117.204,00 ₫
  9.469.765  - 471.790.210  9.469.765 ₫ - 471.790.210 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  56.268.411,00 ₫
  5.009.409  - 1.077.674.132  5.009.409 ₫ - 1.077.674.132 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Menba

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.62 crt - AAA

  16.349.354,00 ₫
  6.962.230  - 1.629.048.876  6.962.230 ₫ - 1.629.048.876 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Roenou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.526 crt - VS

  47.611.470,00 ₫
  8.235.810  - 412.498.044  8.235.810 ₫ - 412.498.044 ₫
 57. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  10.258.252,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Shaed

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  14.852.191,00 ₫
  7.174.494  - 286.215.621  7.174.494 ₫ - 286.215.621 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  120.031.976,00 ₫
  8.057.508  - 1.827.146.993  8.057.508 ₫ - 1.827.146.993 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley

  Nhẫn đính hôn Hayley

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.02 crt - AA

  28.358.071,00 ₫
  8.984.673  - 2.060.862.867  8.984.673 ₫ - 2.060.862.867 ₫
 62. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.09 crt - VS

  48.832.125,00 ₫
  13.771.632  - 311.050.408  13.771.632 ₫ - 311.050.408 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.076 crt - VS

  39.778.393,00 ₫
  8.340.525  - 1.222.508.349  8.340.525 ₫ - 1.222.508.349 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Liogo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  14.632.570,00 ₫
  7.259.399  - 1.275.644.894  7.259.399 ₫ - 1.275.644.894 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Allison

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.92 crt - VS

  58.111.137,00 ₫
  8.969.390  - 3.989.485.802  8.969.390 ₫ - 3.989.485.802 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.168 crt - VS

  232.066.162,00 ₫
  9.235.993  - 2.912.122.982  9.235.993 ₫ - 2.912.122.982 ₫

You’ve viewed 60 of 2944 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng