Đang tải...
Tìm thấy 2501 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.62 crt - VS

  20.549.278,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.356 crt - VS

  186.796.856,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Aldea

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  1.176 crt - VS

  33.053.878,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Gratia

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  13.184.295,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Averasa

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  8.018.452,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Breadth

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.663.836,00 ₫
  6.103.464  - 1.042.671.927  6.103.464 ₫ - 1.042.671.927 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Angelika

  Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  8.053.869,00 ₫
  4.499.936  - 45.650.940  4.499.936 ₫ - 45.650.940 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Efrata

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  61.709.208,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Lugh

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.78 crt - VS

  18.530.471,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Wulden

  Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.7 crt - VS

  23.216.147,00 ₫
  5.474.868  - 1.551.483.285  5.474.868 ₫ - 1.551.483.285 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.46 crt - AAA

  11.179.546,00 ₫
  5.136.913  - 90.625.975  5.136.913 ₫ - 90.625.975 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  20.621.465,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.982.596,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Manana

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.08 crt - VS

  29.903.058,00 ₫
  6.346.792  - 1.731.937.678  6.346.792 ₫ - 1.731.937.678 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Empire

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  15.650.823,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Alfreda

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.270.406,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.87 crt - VS

  25.933.574,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Gisu

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.744 crt - VS

  99.773.472,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.487.060,00 ₫
  6.642.841  - 80.122.342  6.642.841 ₫ - 80.122.342 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Joanna

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.922.262,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.12 crt - VS

  35.998.412,00 ₫
  6.411.950  - 2.758.225.558  6.411.950 ₫ - 2.758.225.558 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Villeparis

  Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.976 crt - VS

  30.821.484,00 ₫
  6.083.187  - 1.722.812.896  6.083.187 ₫ - 1.722.812.896 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  32.599.668,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Adlonn

  Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.628.198,00 ₫
  5.178.009  - 145.969.470  5.178.009 ₫ - 145.969.470 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.697.369,00 ₫
  5.013.628  - 58.425.637  5.013.628 ₫ - 58.425.637 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.981.750,00 ₫
  5.178.009  - 64.265.497  5.178.009 ₫ - 64.265.497 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Lillian

  Nhẫn đính hôn Lillian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.558 crt - SI

  219.261.073,00 ₫
  8.232.581  - 441.977.399  8.232.581 ₫ - 441.977.399 ₫
 34. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  1.09 crt - VS

  43.083.569,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  35.431.730,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Ayoova

  Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.73 crt - VS

  26.771.703,00 ₫
  5.900.691  - 1.542.628.866  5.900.691 ₫ - 1.542.628.866 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Vitaly

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.002.111,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  11.282.554,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Iodine

  Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  14.027.559,00 ₫
  5.353.205  - 64.968.444  5.353.205 ₫ - 64.968.444 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.870.553,00 ₫
  6.472.511  - 76.026.325  6.472.511 ₫ - 76.026.325 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Acker

  Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  2.82 crt - VS

  29.378.012,00 ₫
  8.389.932  - 1.798.149.798  8.389.932 ₫ - 1.798.149.798 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.576 crt - VS

  23.524.363,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Bagu

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  14.873.799,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Enero

  Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.903.766,00 ₫
  7.716.996  - 88.233.255  7.716.996 ₫ - 88.233.255 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Allison

  Nhẫn đính hôn Allison

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  1.92 crt - VS

  56.935.122,00 ₫
  7.746.466  - 3.803.006.328  7.746.466 ₫ - 3.803.006.328 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Daniele

  Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  21.600.992,00 ₫
  8.097.939  - 100.602.405  8.097.939 ₫ - 100.602.405 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.739.318,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Odelyn

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.78 crt - VS

  26.382.109,00 ₫
  5.147.728  - 1.544.670.115  5.147.728 ₫ - 1.544.670.115 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  70.075.619,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty-Nhẫn A

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn A

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  13.661.216,00 ₫
  6.308.941  - 104.563.239  6.308.941 ₫ - 104.563.239 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Starila

  Nhẫn đính hôn Starila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.45 crt - AA

  13.275.676,00 ₫
  6.769.912  - 371.493.526  6.769.912 ₫ - 371.493.526 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Rokh

  Nhẫn đính hôn Rokh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.876 crt - VS

  101.913.944,00 ₫
  6.509.010  - 1.565.420.545  6.509.010 ₫ - 1.565.420.545 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Consecratedness A

  Nhẫn đính hôn Consecratedness A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.68 crt - VS

  19.167.989,00 ₫
  5.819.583  - 1.060.921.494  5.819.583 ₫ - 1.060.921.494 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Menba

  Nhẫn đính hôn Menba

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.62 crt - AAA

  14.555.850,00 ₫
  6.042.633  - 1.550.131.467  6.042.633 ₫ - 1.550.131.467 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Despiteously

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  53.150.569,00 ₫
  4.440.726  - 1.026.044.547  4.440.726 ₫ - 1.026.044.547 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.001.403,00 ₫
  7.937.884  - 1.056.054.942  7.937.884 ₫ - 1.056.054.942 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Leare

  Nhẫn đính hôn Leare

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.47 crt - AA

  12.097.431,00 ₫
  5.583.014  - 368.357.304  5.583.014 ₫ - 368.357.304 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.476 crt - VS

  224.427.725,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Pavon

  Nhẫn đính hôn Pavon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  79.369.380,00 ₫
  6.387.347  - 1.337.963.392  6.387.347 ₫ - 1.337.963.392 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.74 crt - VS

  25.366.081,00 ₫
  9.992.649  - 1.095.217.153  9.992.649 ₫ - 1.095.217.153 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Roenou

  Nhẫn đính hôn Roenou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.526 crt - VS

  44.349.413,00 ₫
  7.218.716  - 387.566.661  7.218.716 ₫ - 387.566.661 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.72 crt - VS

  51.384.823,00 ₫
  6.620.130  - 3.105.237.635  6.620.130 ₫ - 3.105.237.635 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.18 crt - VS

  40.177.697,00 ₫
  8.638.126  - 2.786.694.876  8.638.126 ₫ - 2.786.694.876 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Arthalia

  Nhẫn đính hôn Arthalia

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  153.217.930,00 ₫
  7.981.142  - 1.819.143.557  7.981.142 ₫ - 1.819.143.557 ₫

You’ve viewed 60 of 2501 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng