Đang tải...

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Glamira đã tạo ra "Chính Sách Bảo Mật" để thông báo các chính sách và hành động thực tiễn liên quan tới việc sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn được thu thập trên trang web GLAMIRA.vn.

Vui lòng đọc kĩ Chính Sách Bảo Mật này. Glamira có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật theo định kỳ. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của Chính Sách Bảo Mật bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết "Chính Sách Bảo Mật" nằm ở phía cuối trang web GLAMIRA.vn.

Nếu bạn quyết định sử dụng trang web GLAMIRA.vn, và đồng ý với "Các Điều Khoản và Điều Kiện" bạn được coi là đã chấp nhận với các điều khoản được mô tả trong "Chính Sách Bảo Mật".

Danh mục dữ liệu cá nhân mà GLAMIRA xử lý

 • Thông tin liên hệ của bạn - tên, địa chỉ bưu điện, số điện thoại di động hoặc số điện thoại, địa chỉ email
 • Địa chỉ IP của bạn
 • Chi tiết mua hàng bao gồm phương thức thanh toán và số giao dịch
 • Lịch sử đặt hàng của bạn
 • Thông tin dịch vụ khách hàng - tất cả các loại thông tin liên lạc và thư từ giữa bạn và bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
 • Trong những trường hợp đặc biệt, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi các chi tiết bổ sung về thẻ ID của bạn, để xác nhận danh tính của bạn.
 • Trong một số trường hợp giới hạn, chúng tôi có thể mời bạn cung cấp cho chúng tôi ảnh, video hoặc các trường hợp khác trong trường hợp bạn tuyên bố mong muốn tham gia vào một trong các bản vẽ, chiến dịch hoặc sự kiện khác của chúng tôi.
 • GLAMIRA có quyền gửi cho tất cả khách hàng của mình một lời mời tham gia vào các cuộc khảo sát về sự hài lòng. Tham gia luôn luôn là không bắt buộc.
 • GLAMIRA không xử lý hoặc lưu trữ dữ liệu từ thẻ ngân hàng của bạn hoặc các công cụ tài chính khác.

Tính hợp pháp của việc xử lý

 • GLAMIRA xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của bạn.
 • GLAMIRA xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cần thiết để tuân thủ các yêu cầu về luật thuế, tài chính hoặc luật pháp khác trong nước.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Với mục đích chính xác, thực hiện chính xác và giao hàng của bạn.
 • Với mục đích giao tiếp rõ ràng và chính xác với bạn về trạng thái của đơn đặt hàng.
 • Cho mục đích bảo hành trong thời hạn bảo hành của sản phẩm
 • Với mục đích hài lòng của khách hàng và các chương trình khách hàng thân thiết
 • Vì mục đích của các yêu cầu về luật thuế và kế toán - để khai báo và tính doanh thu của chúng tôi.
 • Trong những trường hợp đặc biệt, GLAMIRA có thể xử lý thông tin nhận dạng bổ sung của bạn để tránh gian lận tài chính hoặc trộm cắp danh tính.
 • Ngoại trừ, GLAMIRA có thể xử lý dữ liệu bổ sung như ảnh, video và các phương tiện khác, cho các mục đích của các chiến dịch hoặc xổ số khác nhau, chỉ trong trường hợp khách hàng tham gia vào các sự kiện này.
 • Để có thể gửi bản tin và tài liệu quảng cáo của chúng tôi, chỉ trong trường hợp khách hàng đồng ý cho điều đó.

Khoảng thời gian mà dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ:

GLAMIRA lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã gửi trong khi đăng ký tài khoản trên Trang web của chúng tôi, miễn là tài khoản của bạn vẫn hoạt động.

GLAMIRA lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm cũng như khoảng thời gian được quy định trong Chính sách hoàn trả cho các lợi nhuận có thể và bảo hành sản phẩm, nhưng không lâu hơn 2 năm hoặc lâu hơn thời gian bảo hành.

Trong trường hợp chúng tôi yêu cầu dữ liệu bổ sung để xác minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ lưu trữ những dữ liệu này cho đến khi yêu cầu pháp lý để giữ cho những dữ liệu này không còn tồn tại.

Trong trường hợp thu thập dữ liệu cá nhân cho mục đích của một chiến dịch cụ thể, xổ số và bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác, thời gian xử lý sẽ được quy định trong mọi trường hợp và những người tham gia sẽ được thông báo.

Người có khả năng có dữ liệu của bạn

GLAMIRA không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ khi pháp luật bắt buộc phải làm như vậy hoặc ngoại trừ các nhu yếu phẩm hoạt động được liệt kê dưới đây:

GLAMIRA cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn cho công ty chuyển phát nhanh cung cấp sản phẩm của bạn.

Trong những trường hợp đặc biệt, GLAMIRA có thể xác nhận dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, để ngăn chặn gian lận tài chính hoặc trộm cắp danh tính.

GLAMIRA chuyển dữ liệu cá nhân cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ kế toán cũng như thuế và các cơ quan công quyền khác khi luật pháp cụ thể yêu cầu điều này.

Quyền truy cập dữ liệu - bất cứ lúc nào bạn có quyền:

 • Nhận quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn mà GLAMIRA xử lý, cũng để nhận bản sao của chúng
 • Để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn (quyền bị lãng quên) nếu bạn tin rằng nó không còn cần thiết cho các mục đích mà nó đã được thu thập hoặc xử lý. Xin lưu ý rằng quyền này không thể được thực hiện trong trường hợp luật đặc biệt quy định rõ ràng cho một thời hạn cố định được giữ lại.
 • Yêu cầu cải chính dữ liệu cá nhân không chính xác trong trường hợp chúng không tương ứng với sự thật.
 • Để thực hiện một trong các quyền trên, chỉ cần gửi cho chúng tôi thư điện tử cùng với yêu cầu của bạn trên trang liên hệ của chúng tôi hoặc gửi email tới service@glamira.vn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong một thời gian ngắn.
 • Bất cứ lúc nào bạn lo ngại rằng quyền của mình bị vi phạm, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát, được ghi chú dưới đây.

Các đề xuất của chúng tôi cho bạn về bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Giữ mật khẩu của bạn an toàn và không chia sẻ mật khẩu với bên thứ ba.
 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng (trong thư viện hoặc quán cà phê Internet), hãy đảm bảo bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình trước khi tắt máy tính.
 • GLAMIRA đảm bảo rằng chúng tôi không liên hệ với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài những bên thứ ba được đề cập trong chính sách bảo mật này, liên quan đến đơn đặt hàng của bạn.
 • GLAMIRA đảm bảo rằng chúng tôi không yêu cầu khách hàng tiết lộ mật khẩu của họ cho việc sử dụng trang web. GLAMIRA không yêu cầu khách hàng của chúng tôi tiết lộ dữ liệu từ tài khoản ngân hàng của họ hoặc các công cụ tài chính khác. Bất kỳ yêu cầu nào như vậy được thực hiện cho bạn qua điện thoại, trò chuyện hoặc email phải được bỏ qua.

Nếu ai đó đã giải quyết yêu cầu đó cho bạn, vui lòng liên hệ và thông báo cho GLAMIRA ngay lập tức.

Làm cách nào để chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn?

GLAMIRA đảm bảo rằng chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp hành chính, kỹ thuật và thể chất để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn chống lại sự phá hoại, mất mát, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng trái phép, bất hợp pháp hoặc trái phép.

GLAMIRA đã áp dụng các quy tắc đạo đức nội bộ riêng để xử lý dữ liệu cá nhân và nhân viên của chúng tôi đã trải qua các khóa đào tạo đặc biệt về các nguyên tắc Quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghĩa vụ cơ bản của các công ty liên quan đến GDPR

Chúng tôi bảo mật trang web và các hệ thống khác bằng cách sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức chống lại việc mất mát, tiêu hủy, truy cập, sửa đổi hoặc phân phối dữ liệu của bạn bởi những người không được phép. Mặc dù các kiểm tra thường xuyên, một bảo vệ hoàn toàn chống lại tất cả các mối đe dọa là không thể.

Ai chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn?

Tất cả các pháp nhân trong nhóm GLAMIRA hoạt động như bộ điều khiển chung theo nghĩa của GDPR - (EU) 2016/679 - Điều khoản số 26.

Tất cả các pháp nhân trong nhóm GLAMIRA xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng của chúng tôi theo một thỏa thuận được ký kết đặc biệt giữa chúng tôi. Chúng tôi thu thập cùng một danh mục dữ liệu cá nhân của khách hàng, chúng tôi chỉ xử lý chúng cho các mục đích được quy định trong Chính sách bảo mật này. GLAMIRA đảm bảo rằng tất cả các công ty trong nhóm đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức giống nhau để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chịu trách nhiệm về xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như khách hàng của chúng tôi là:

Quốc gia của bạn

Chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Trang web và liên hệ

Cơ quan đặc biệt mà bạn có thể khiếu nại

Đức
Áo
Hà Lan
Thụy Điển
Bỉ
Ý
Hungary
Tây Ban Nha
Romania
Ba lan
Xlô-va-ki-a
Ireland
Lithuania
Bồ Đào Nha
Croatia
Cộng hòa Séc.
Đan Mạch
Estonia
Phần Lan
Pháp
Latvia
Malta
Slovenia

GLAMIRA GmbH -
Sontraer Straße 19,
60386, Frankfurt, Đức

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/ Thẩm quyền khiếu nại được chia giữa các cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu khác nhau tại Đức. Danh sách được cung cấp tại đây: https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bulgaria
San Marino
Thành phố Vatican
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Peru
Bolivia
Ecuador
Honduras
Cộng hoà Dominica
Guatemala
Costa Rica
Uruguay
Chile
Trung Quốc
Nhật Bản
Moldova
Singapore
New Zealand
Montenegro
Việt Nam
Ấn Độ
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Nam Phi
Honk Kong
Xéc-bi-a
Canada

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A,
1756, Sofia, Bulgaria

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân - https://www.cpdp.bg/

Thụy Sĩ
Liechtenstein

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Thụy Sĩ

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Federal DP and Information Commissioner - https://www.edoeb.admin.ch

Úc

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000, Úc

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australian Information Commissioner - https://www.oaic.gov.au/

Hoa Kỳ
Gronland
Guiana của Pháp
Guadeloupe
Martinique
Quần đảo Virgin thuộc Anh
Turks và Caicos
Saint Pierre và Miquelon
Quần đảo Faroe
Gibraltar
Quần đảo Cook
Kiribati
Quần đảo Marshall
Liên bang Micronesia
Nauru
Palau
Tiếng Pháp Polynesia

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, Hoa Kỳ

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federal Trade Commission (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Thổ Nhĩ Kỳ

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

https://www.glamira.com.tr

Personal Data Protection Authority https://www.kvkk.gov.tr/

Na Uy

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Na Uy

https://www.glamira.no

Vương quốc Anh

GLAMIRA UK LTD
60 Cannon Street, London, EC4N 6NP, Vương quốc Anh

https://www.glamira.co.uk/ 

Lưu Trữ Tự Động

Nếu bạn nhập thông tin vào các file theo yêu cầu của trang web, dữ liệu truy cập sẽ mặc định lưu trữ những thông tin đó.

Tập dữ liệu này bao gồm:

 • Trang được yêu cầu nhập thông tin.
 • Tên của file.
 • Thời gian yêu cầu nhập.
 • Khoảng thời gian lưu giữ.
 • Số lượng dữ liệu được chuyển giao.
 • Trạng thái truy cập (file truyền tin, file không tìm thấy ..v.v.)
 • Mô tả loại và phiên bản của trình duyệt.
 • Hệ điều hành được cài đặt.
 • Độ phân giải màn hình và độ sâu của màu.

Dữ liệu cá nhân bổ sung chỉ được lưu trữ nếu bạn tự nguyện cung cấp, ví dụ : trong quá trình đăng kí hoặc thực hiện hợp đồng, bạn sẽ tìm thấy mục bổ sung thêm thông tin dưới tiêu đề "Tùy Chọn Chi Tiết".

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật của số thẻ, giao dịch, số an sinh xã hội và bất kỳ dạng dữ liệu cá nhân nào khác vì chúng sẽ được truyền tải an toàn giữa bạn với tư cách khách hàng và phạm vi của chúng tôi. Nhờ công nghệ bảo mật SSL cung cấp thông tin giữa khách hàng và máy chủ, không bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào và đảm bảo rằng các chi tiết được chuyển chỉ được sử dụng cho các mục đích mà khách hàng đồng ý duyệt trang web tương ứng.

SSL

Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu của bạn sẽ được xử lý kín và mã hoá bằng phần mềm máy chủ bảo mật SSL (Secure-Socket-Layer). Không thể đọc bất kỳ thông tin mật mã nào về đơn hàng, tên, địa chỉ, thẻ tín dụng hoặc chi tiết ngân hàng của bạn. Điều này được lưu ý bởi một biểu tượng khóa nhỏ cho bất kỳ trang web nào sử dụng SSL và nằm ngay đầu thanh địa chỉ của bạn, ngay trước địa chỉ web.

Tuân thủ PCI

GLAMIRA lưu trữ tất cả dữ liệu an toàn với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tuân thủ PCI (Thẻ Thanh toán Thẻ). Chúng tôi là một công ty có kinh nghiệm rất cao, nhận thức được mức độ an toàn khi mua hàng trực tuyến của khách hàng và chúng tôi thừa nhận rằng bảo mật dữ liệu của họ và đặc biệt là thông tin thẻ tín dụng là điều thiết yếu cho một doanh nghiệp thành công. Tuân thủ PCI phục vụ để tối ưu hóa bảo mật của thẻ bất kỳ, có thể là thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thậm chí thẻ tiền mặt. Đây là một loạt các chính sách được chấp nhận rộng rãi và thực hiện nhằm mục đích bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo sự an toàn của họ trong khi duyệt và thanh toán trực tuyến. Nó cũng bảo vệ khỏi lạm dụng chi tiết cá nhân và thanh toán.

CHÍNH SÁCH COOKIE

Bằng cách tiếp tục truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo chính sách Cookie này. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng các cookie này, hãy tắt chúng để không thể đặt cookie từ trang web này trên thiết bị của bạn.

Cookie không chứa thông tin bí mật như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại hoặc chi tiết thẻ tín dụng của bạn.

Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được trình duyệt của bạn lưu trữ khi bạn truy cập trang web. Cookie cho phép trang web ghi nhớ những thứ như tùy chọn của bạn, nếu bạn đã đăng nhập hoặc những gì có trong túi mua sắm của bạn. Thông tin được thu thập bằng cookie giúp chúng tôi phân tích việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Xin lưu ý rằng các cookie mà chúng tôi lưu trữ trong thiết bị của bạn chỉ chứa dữ liệu chứ không phải mã. Do đó chúng không thể được sử dụng để truy cập thiết bị của bạn, truyền virus hoặc phần mềm gián điệp.

Tại sao chúng ta sử dụng cookie?

Chúng tôi sử dụng cookie cho mục đích chức năng và phân tích, để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie cho phép chúng tôi thu thập thông tin thống kê về khách truy cập vào trang web của chúng tôi, bao gồm cả nhân khẩu học.

Mục đích của chúng tôi là:

 • Cải thiện trang web của chúng tôi theo hướng mong đợi của bạn
 • Nhận dạng thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi
 • Đưa ra đề xuất sản phẩm phù hợp với lựa chọn sản phẩm của bạn
 • Ngăn bạn không phải đăng nhập mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi
 • Thu thập thông tin về tương tác trực tuyến của bạn để hiển thị cho bạn quảng cáo có liên quan

Cookies được sử dụng trên trang web này

Chúng tôi sử dụng session cookies và persistent cookies trên trang web của chúng tôi. Session cookies vẫn còn trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn đóng trình duyệt web. Persistent cookies vẫn còn trên thiết bị của bạn trong một khoảng thời gian được chỉ định. Các cookie mà chúng tôi sử dụng có thể được phân loại như sau:

Strictly Necessary Cookies: Các cookie này cho phép bạn sử dụng các tính năng của trang web của chúng tôi. Họ không thu thập thông tin về bạn. Ví dụ, chúng tôi sử dụng chúng để giữ cho bạn đăng nhập vào tài khoản GLAMIRA của bạn.

Performance /Analytics Cookies: Chúng tôi sử dụng các cookie này để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Các cookie này không thu thập thông tin về bạn hoặc không thể nhận dạng bạn. Chúng giúp chúng tôi có được thông tin để cải thiện trang web của chúng tôi, chẳng hạn như trang nào được truy cập nhiều nhất.

Functionality Cookies: Các cookie này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa hơn. Ví dụ; họ nhớ sở thích của bạn trên trang web của chúng tôi và họ giúp chúng tôi giới thiệu các sản phẩm phù hợp cho bạn trong chuyến thăm của bạn.

Third Party Cookies: Trang web của chúng tôi cho phép một số cookie của bên thứ ba. Ví dụ: nếu bạn sử dụng nút "chia sẻ" để chia sẻ hình ảnh sản phẩm, bạn có thể nhận cookie từ các trang web như Facebook hoặc Instagram. Các cookie này cho phép bạn chia sẻ nội dung trên phương tiện truyền thông xã hội.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để nhận thông tin về khách truy cập của mình giúp chúng tôi có thể cải thiện trang web của mình để có trải nghiệm mua sắm tốt hơn.

Thông tin được thu thập bởi các cookie này được chuyển đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ ở Hoa Kỳ theo các thông lệ bảo mật của nó. Để biết thêm thông tin về các nguyên tắc bảo mật của Google và cách áp dụng điều này cho Google Analytics, vui lòng truy cập: Tổng quan về quyền riêng tư của Google Analytics

Chúng tôi sử dụng Quảng cáo của Google để bật quảng cáo được nhắm mục tiêu cho người dùng trang web của chúng tôi trước đó đã tương tác với trang web của chúng tôi. Để chọn không tham gia các dịch vụ này, vui lòng đọc phần bên dưới để rút lại sự đồng ý của bạn.

Làm cách nào để rút lại sự đồng ý của bạn?

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể chọn có hay không chấp nhận cookie thông qua cài đặt trình duyệt của bạn.

Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bạn có thể dễ dàng từ chối hoặc xóa cookie khỏi thiết bị của mình bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể khiến bạn không thể sử dụng đầy đủ chức năng của trang web của chúng tôi.

Nếu bạn muốn chọn không tham gia cookie của Google Ads và Google Analytics, bạn có thể truy cập vào các trang chọn không tham gia của Google:

Để chọn không tham gia quảng cáo Google được tùy chỉnh, hãy truy cập:

Để chọn không tham gia Google Analytics, hãy truy cập:

Chi Tiết Tùy Chọn

Bạn có thể sử dụng trang web GLAMIRA.vn mà không cần cung cấp bất kì thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải cung cấp một số thông tin nhất định để có thể mua sắm các sản phẩm được cung cấp trên trang web với mục đích thanh toán và xử lý đơn hàng. Những thông tin này sẽ được chúng tôi sử dụng cho các giao dịch đặt hàng nội bộ và chuyển chúng theo yêu cầu cùng mục đích này cho các bên thứ ba. Dữ liệu của bạn sẽ được chuyển cho công ty vận chuyển trong một phạm vi cần thiết để có thể phân phối sản phẩm (tên, địa chỉ và có thể cả số điện thoại để phối hợp trong công tác giao hàng). Đối với việc thanh toán các khoản phí, chi tiết thanh toán của bạn (ví dụ khoản phí hoặc số thẻ tín dụng của bạn) sẽ được chuyển tới ngân hàng của chúng tôi nếu cần. Tuy nhiên, các bên thứ ba này phải có nghĩa vụ xử lý dữ liệu mà họ thu được từ chúng tôi một cách bảo mật và chỉ sử dụng chúng cho mục đích phục vụ và xử lý giao dịch thay mặt cho chúng tôi.

Nếu bạn đăng ký để nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi e-mail tới địa chỉ e-mail bạn đã đăng ký về thông tin công ty của chúng tôi, e-mail này chỉ mang mục đích quảng cáo và gửi tới bạn thông tin về các sản phẩm của chúng tôi.

Việc chuyển dữ liệu của bạn tới bất kì một bên thứ ba nào khác hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo sẽ không được diễn ra. Nếu bạn muốn sử dụng dữ liệu của bạn để phục vụ cho các mục đích quảng cáo của GLAMIRA.vn, bạn luôn có thể đăng kí nhận bản tin của chúng tôi.

Thông tin đăng nhập của khách hàng cho phép bạn xem xét đơn đặt hàng của bạn và thay đổi thông tin khách hàng và mật khẩu của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu Glamira bằng cách gửi e-mail tới cskh@glamira.vn, để xóa thông tin cá nhân của bạn bất kì lúc nào ngay khi đơn đặt hàng của bạn đã được xử lý và phân phối.

Xin lưu ý rằng Glamira có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn ngay cả khi bạn không mua bất kỳ sản phẩm nào trên trang web (xem "Cookie").

Bảo Mật

Chúng tôi đảm vệ trang web của chúng tôi và các hệ thống khác bằng cách sử dụng các biện pháp kĩ thuật và các tổ chức để chống lại sự mất mát, hủy hoại, truy cập, sửa đổi hoặc phân phối dữ liệu của bạn bởi những người không có thẩm quyền. Tuy chúng tôi thực hiện kiểm tra định kì nhưng cũng sẽ không tránh khỏi một số trường hợp không thể bảo vệ hoàn toàn chống lại mọi mối đe dọa. [1]

Hủy / Thông Tin

Bạn có thể hủy bất kì lúc nào sự đồng ý lưu trữ, xử lý dữ liệu của bạn, sửa chữa dữ liệu được lưu trữ hoặc nhận thông tin bởi chúng tôi và yêu cầu xóa dữ liệu. Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp bất cứ lúc nào thông tin đầy đủ và miễn phí về bạn và công ty của bạn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chỉ cần gửi cho chúng tôi một tin nhắn ngắn trên trang liên hệ của chúng tôi hoặc email tới cskh@glamira.vn. Nếu việc xóa có xung đột với nghĩa vụ lưu trữ theo luật định hoặc hợp đồng, chúng tôi sẽ chặn dữ liệu.

Chịu Trách Nhiệm và Xử Lý Dữ Liệu:

GLAMIRA.vn
GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A
1756, Sofia, Bulgaria

Email: cskh@glamira.vn

Bạn có thể tìm thêm chi tiết về cơ quan có trách nhiệm trong mục Giới thiệu.

Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics®, dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cái gọi là "cookie", là các tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn, cho phép phân tích việc sử dụng trang web. Thông tin được tạo ra bởi cookie trên việc sử dụng trang web này (bao gồm cả địa chỉ IP) nằm trong ngữ cảnh sử dụng Google Analytics được trao trên máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, biên soạn các báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà khai thác trang web và cung cấp việc sử dụng khác của trang web và dịch vụ Internet. Google sẽ chuyển thông tin này cho các bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu các bên thứ ba xử lý dữ liệu này thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác của Google. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các cài đặt thích hợp trên trình duyệt của bạn; Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng của trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý xử lý dữ liệu của bạn bởi Google theo cách được mô tả và vì mục đích đã đề cập ở trên.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách và thực tiễn bảo mật của Glamira, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi qua e-mail cskh@glamira.vn