Đang tải...
Tìm thấy 12806 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Maria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.226.892,00 ₫
  3.416.020  - 115.357.936  3.416.020 ₫ - 115.357.936 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Zoya

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  10.062.120,00 ₫
  3.459.888  - 40.202.633  3.459.888 ₫ - 40.202.633 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  17.161.899,00 ₫
  6.918.079  - 64.711.953  6.918.079 ₫ - 64.711.953 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Ming

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.299.515,00 ₫
  5.252.804  - 251.828.990  5.252.804 ₫ - 251.828.990 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Yoshie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  17.515.105,00 ₫
  4.007.528  - 337.003.117  4.007.528 ₫ - 337.003.117 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Carica

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.868.735,00 ₫
  2.430.554  - 28.372.506  2.430.554 ₫ - 28.372.506 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  9.596.274,00 ₫
  2.058.952  - 231.380.978  2.058.952 ₫ - 231.380.978 ₫
 8. Dây chuyền nữ Liezel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  12.825.786,00 ₫
  5.414.124  - 51.395.973  5.414.124 ₫ - 51.395.973 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Clovis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  15.484.171,00 ₫
  3.893.188  - 63.211.961  3.893.188 ₫ - 63.211.961 ₫
 11. Dây chuyền nữ Alastriona

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  31.957.772,00 ₫
  15.523.511  - 160.895.461  15.523.511 ₫ - 160.895.461 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Assad

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  25.447.802,00 ₫
  9.254.673  - 410.460.317  9.254.673 ₫ - 410.460.317 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Rufina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  13.897.007,00 ₫
  4.581.487  - 56.900.670  4.581.487 ₫ - 56.900.670 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.485.387,00 ₫
  2.589.609  - 1.057.438.377  2.589.609 ₫ - 1.057.438.377 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  8.526.468,00 ₫
  2.814.609  - 30.495.137  2.814.609 ₫ - 30.495.137 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Abtei

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  30.383.910,00 ₫
  11.610.793  - 143.617.238  11.610.793 ₫ - 143.617.238 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Zenitha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.094 crt - VS

  12.547.013,00 ₫
  3.075.834  - 42.919.601  3.075.834 ₫ - 42.919.601 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Admissive

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.35 crt - AAA

  22.063.762,00 ₫
  10.379.667  - 323.956.010  10.379.667 ₫ - 323.956.010 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  99.291.320,00 ₫
  2.429.705  - 242.022.436  2.429.705 ₫ - 242.022.436 ₫
 21. Dây chuyền nữ Galaviz

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.248 crt - AAA

  19.408.209,00 ₫
  9.313.540  - 110.829.662  9.313.540 ₫ - 110.829.662 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlecia

  Mặt dây chuyền nữ Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.193.907,00 ₫
  1.952.820  - 32.858.332  1.952.820 ₫ - 32.858.332 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Zykadial

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.792.009,00 ₫
  3.650.925  - 247.300.710  3.650.925 ₫ - 247.300.710 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Maillec

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.05 crt - AAA

  9.293.444,00 ₫
  2.731.684  - 46.683.736  2.731.684 ₫ - 46.683.736 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Winona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.034 crt - VS

  12.566.826,00 ₫
  4.581.487  - 51.127.112  4.581.487 ₫ - 51.127.112 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.745 crt - VS

  655.024.818,00 ₫
  5.388.653  - 1.010.485.770  5.388.653 ₫ - 1.010.485.770 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Vignale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  13.546.066,00 ₫
  3.721.114  - 55.004.453  3.721.114 ₫ - 55.004.453 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Eiarfro

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  20.856.126,00 ₫
  9.169.767  - 120.706.973  9.169.767 ₫ - 120.706.973 ₫
 30. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.13 crt - VS

  36.487.466,00 ₫
  4.747.901  - 2.242.503.519  4.747.901 ₫ - 2.242.503.519 ₫
 31. Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  16.745.297,00 ₫
  4.509.035  - 62.504.418  4.509.035 ₫ - 62.504.418 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Tinatin

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.334 crt - AAA

  26.290.345,00 ₫
  6.826.382  - 349.087.960  6.826.382 ₫ - 349.087.960 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  10.334.666,00 ₫
  2.886.778  - 1.756.406.766  2.886.778 ₫ - 1.756.406.766 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø6 mm

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  7.970.338,00 ₫
  2.453.761  - 28.782.876  2.453.761 ₫ - 28.782.876 ₫
 35. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  11.350.416,00 ₫
  3.290.078  - 50.108.247  3.290.078 ₫ - 50.108.247 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Lena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  9.531.462,00 ₫
  3.489.604  - 40.641.309  3.489.604 ₫ - 40.641.309 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Levite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  18.129.818,00 ₫
  6.543.364  - 93.381.628  6.543.364 ₫ - 93.381.628 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Burier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  9.966.461,00 ₫
  3.549.039  - 40.287.542  3.549.039 ₫ - 40.287.542 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Tranto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.01 crt - VS

  10.462.023,00 ₫
  4.000.735  - 44.292.234  4.000.735 ₫ - 44.292.234 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnardia

  Mặt dây chuyền nữ Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  13.478.707,00 ₫
  3.714.604  - 3.013.047.035  3.714.604 ₫ - 3.013.047.035 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Ahishar

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.11 crt - AAA

  19.320.190,00 ₫
  8.808.920  - 97.372.176  8.808.920 ₫ - 97.372.176 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Croce

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  14.590.401,00 ₫
  3.690.548  - 72.183.614  3.690.548 ₫ - 72.183.614 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Jolandi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.449.726,00 ₫
  6.249.026  - 75.792.087  6.249.026 ₫ - 75.792.087 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây chuyền nữ Harvey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - VS

  22.408.194,00 ₫
  5.015.070  - 286.894.861  5.015.070 ₫ - 286.894.861 ₫
 46. Dây chuyền nữ Lamyra

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  11.152.870,00 ₫
  5.480.917  - 49.061.085  5.480.917 ₫ - 49.061.085 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Amtsgericht

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.096 crt - AAA

  21.012.068,00 ₫
  9.615.519  - 110.532.486  9.615.519 ₫ - 110.532.486 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Kyuso

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  46.007.044,00 ₫
  6.134.404  - 142.202.151  6.134.404 ₫ - 142.202.151 ₫
 49. Dây chuyền nữ Kinsey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.186 crt - SI

  144.049.126,00 ₫
  4.715.071  - 291.989.176  4.715.071 ₫ - 291.989.176 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Trami

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.006 crt - VS

  9.099.012,00 ₫
  3.226.399  - 36.537.555  3.226.399 ₫ - 36.537.555 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Danny

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.408.534,00 ₫
  2.632.062  - 43.655.447  2.632.062 ₫ - 43.655.447 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Agatane

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.442 crt - AAA

  23.039.890,00 ₫
  10.596.176  - 143.603.090  10.596.176 ₫ - 143.603.090 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Plevna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  9.944.951,00 ₫
  3.635.076  - 42.636.588  3.635.076 ₫ - 42.636.588 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Quax

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.720.121,00 ₫
  2.929.230  - 132.565.402  2.929.230 ₫ - 132.565.402 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Monissa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.975 crt - VS

  135.039.830,00 ₫
  5.441.860  - 1.180.367.042  5.441.860 ₫ - 1.180.367.042 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Zoila

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  16.104.544,00 ₫
  6.378.082  - 74.306.246  6.378.082 ₫ - 74.306.246 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Dyta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.306 crt - SI

  22.717.249,00 ₫
  3.079.230  - 64.811.010  3.079.230 ₫ - 64.811.010 ₫
 58. Dây chuyền nữ Armita

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - AAA

  9.800.895,00 ₫
  3.928.282  - 19.805.563  3.928.282 ₫ - 19.805.563 ₫
 59. Dây chuyền nữ Balloch

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  28.628.636,00 ₫
  14.830.118  - 181.060.459  14.830.118 ₫ - 181.060.459 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Wolf

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.234 crt - VS

  15.075.210,00 ₫
  5.504.124  - 93.367.479  5.504.124 ₫ - 93.367.479 ₫
 61. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Neta

  Dây chuyền nữ Neta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.895 crt - VS

  112.882.952,00 ₫
  7.174.493  - 1.800.515.045  7.174.493 ₫ - 1.800.515.045 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Kesha

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AAA

  23.779.414,00 ₫
  11.116.928  - 155.022.845  11.116.928 ₫ - 155.022.845 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Dây chuyền nữ Tollefson

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.244 crt - AAAAA

  18.219.536,00 ₫
  8.977.315  - 106.244.778  8.977.315 ₫ - 106.244.778 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Cupide

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.111.932,00 ₫
  3.419.983  - 47.079.960  3.419.983 ₫ - 47.079.960 ₫

You’ve viewed 60 of 12806 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng

Bộ Sưu Tập Hoàn Hảo Của Dây Chuyền Tại GLAMIRA

Dây chuyền luôn là một món trang sức vượt thời gian và là phụ kiện hoàn hảo để hoàn thiện bất kỳ diện mạo nào. Tại GLAMIRA, chúng tôi cung cấp một bộ sưu tập rộng lớn những dây chuyền đẹp và độc đáo nhất có sẵn trên thị trường hiện nay. Từ kim cương đến đá quý, ngọc trai và vàng, chúng tôi có dây chuyền hoàn hảo cho mọi phong cách và sở thích.

Dây Chuyền Kim Cương

Nếu bạn đang tìm kiếm một món trang sức tinh xảo và truyền thống, một dây chuyền kim cương là một lựa chọn xuất sắc. GLAMIRA cung cấp một loạt rộng lớn các dây chuyền kim cương, bao gồm cả những mẫu đơn giản và thiết kế phức tạp. Những dây chuyền này có các hình dáng khác nhau, chẳng hạn như tròn, công chúacushion cuts, và có thể thêm một chút ánh sáng cho bất kỳ trang phục nào. Với nhiều kiểu dáng dây chuyền và cài đặt khác nhau để lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một dây chuyền kim cương phù hợp với sở thích và nhu cầu phong cách của mình.

Thêm một dây chuyền kim cương vào bộ sưu tập trang sức của bạn là một động thái vượt thời gian và thanh lịch. Cho dù bạn đang mua quà tặng cho người đặc biệt hoặc tự thưởng cho mình một món trang sức đáng chú ý, một dây chuyền kim cương từ GLAMIRA là lựa chọn lý tưởng. Bộ sưu tập các viên kim cương tuyệt đẹp và chất lượng cao của chúng tôi đảm bảo bạn có thể tìm thấy một dây chuyền kim cương sẽ thể hiện phong cách và tính cách độc đáo của bạn.

Dây Chuyền Đá Quý

Đối với một diện mạo đầy màu sắc và độc đáo hơn, hãy xem xét một trong những dây chuyền đá quý của chúng tôi, với các viên đá tuyệt đẹp và sặc sỡ như dây chuyền sa pha, dây chuyền ngọc lục, dây chuyền ruby, và dây chuyền amethyst. Các viên đá quý của chúng tôi có đa dạng màu sắc, cắt và kích thước, và được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo chất lượng cao nhất. Bạn cũng có thể lựa chọn từ nhiều kiểu dáng, bao gồm dây chuyền solitaire, dây chuyền halo, và dây chuyền đa đá quý.

Ngoài vẻ đẹp và sự thanh lịch, dây chuyền đá quý cung cấp một cách độc đáo để thể hiện phong cách cá nhân của bạn và tạo nên một tuyên bố mạnh mẽ. Cho dù bạn chọn một dây chuyền với một viên đá đơn giản hoặc thiết kế đa đá quý phức tạp, một dây chuyền đá quý từ GLAMIRA chắc chắn sẽ trở thành một phần quý giá trong bộ sưu tập trang sức của bạn. Với nhiều tùy chọn để lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một dây chuyền đá quý phù hợp với gu thẩm mỹ và phong cách của bạn.

Dây Chuyền Ngọc Trải

Ngọc trai là một điển hình vượt thời gian, và chúng tôi cung cấp một loạt các dây chuyền ngọc trai tuyệt đẹp trong màu ngọc trai trắng, ngọc trai hồngngọc trai đen. Lựa chọn từ nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, bao gồm tròn, hình oval, và cushion, và thêm một chút sự thanh lịch và tinh tế vào bất kỳ trang phục nào. Các dây chuyền ngọc trai của chúng tôi có sẵn trong các kiểu dáng khác nhau, từ những thiết kế đơn giản với kim cương và các đá quý quý giá khác.

Dây Chuyền Vàng

Đối với một diện mạo ấm áp và rạng rỡ, hãy xem xét một trong những dây chuyền vàng của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp nhiều kiểu dáng và thiết kế trong vàng vàng, vàng trắngvàng hồng, từ những dây chuyền đơn giản đến những tác phẩm phức tạp và tinh xảo hơn. Lựa chọn từ nhiều pendant vàng, bao gồm dây chuyền hình trái tim, dây chuyền vô tận, và dây chuyền thiết kế chữ cái, để cá nhân hóa dây chuyền của bạn và làm cho nó thực sự thuộc về bạn.

Dây Chuyền Bạch Kim

Đối với một diện mạo trơn tru và hiện đại, hãy xem xét một trong những dây chuyền bạch kim của chúng tôi. Bạch kim là một kim loại hiếm và quý báu, nổi tiếng về độ bền và ánh sáng. Dây chuyền bạch kim của chúng tôi có sẵn trong nhiều kiểu dáng và thiết kế, từ những dây chuyền đơn giản đến những tác phẩm phức tạp hơn với kim cương và các đá quý quý báu khác. Hãy chọn một dây chuyền bạch kim để thêm một chút sang trọng vào bất kỳ trang phục nào.

Để kết luận, tại GLAMIRA, chúng tôi có bộ sưu tập dây chuyền tuyệt vời để phù hợp với mọi phong cách, sở thích và ngân sách. Cho dù bạn thích kim cương, đá quý, ngọc trai, vàng hay bạch kim, chúng tôi có dây chuyền hoàn hảo cho bạn. Dạo chơi qua bộ sưu tập của chúng tôi hôm nay và tìm một món trang sức hoàn hảo cho bạn.