Đang tải...

THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Bán hàng và phân phối: Nhà cung cấp và đối tác của Người mua đặt hàng qua via  www.glamira.vn là  GLMR EOOD - 1756, Sofia, Bulgaria
Chịu trách nhiệm về Quản trị Máy chủ & Máy chủ: GLAMIRA Inc. - Orlando, Florida, 32804 - Mỹ
Chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển: Glamira UK Ltd - London - Vương quốc Anh
Chịu trách nhiệm bảo trì kỹ thuật: GLAMIRA Australia PTY Limited - Barangaroo - Sydney - Úc
Chịu trách nhiệm nội dung: Glamira UK Ltd - London - Vương quốc Anh
Chịu trách nhiệm Marketing sản phẩm: GLAMIRA INTERNET A.S. - Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ

Thông tin về các liên kết trên trang web

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy liên kết đến các trang web khác trên Internet. Chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi không chịu sự ảnh hưởng đối với thiết kế và nội dung của các trang này và không xác nhận nội dung ấy.

Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về các trang web bên ngoài này, nếu chúng tôi biết về họ (ngoại trừ nội dung bất hợp pháp hoặc hình sự) và nếu có thể có khả năng về mặt kỹ thuật để ngăn chặn việc sử dụng chúng.

Liên kết có chức năng chuyển tiếp. Nếu chúng tôi xác định rằng một phiếu mua hàng cụ thể mà chúng tôi đã cung cấp một liên kết sẽ gây ra trách nhiệm theo luật dân sự hoặc trách nhiệm hình sự, chúng tôi sẽ xóa tham chiếu đến phiếu mua hàng này, nếu điều này là khả thi về mặt kỹ thuật và hợp lý.