Đang tải...

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thẻ Tín Dụng

Thẻ Tín Dụng

Nếu bạn muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng (Visa, Master Card hay American Express) vui lòng lưu ý những điều sau đây: Nếu chúng tôi có sẵn sản phẩm trong kho và bạn đặt hàng trước 13:00 giờ, đơn hàng sẽ được gửi đến bạn trong cùng ngày hôm đó. Thẻ tín dụng của bạn sẽ được ghi nợ sau khi sản phẩm đã được giao tới bạn. Đối với những sản phẩm đặt làm theo yêu cầu và không có sẵn, chúng tôi sẽ không tính phí thẻ tín dụng cho tới khi sản phẩm hoàn thành và có mặt tại kho hàng của chúng tôi.

0.00 VNĐ