Đang tải...

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thẻ Tín Dụng

Bạn có thể thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng (MasterCard, Visa, American Express, Diners Club International, JCB) để đặt hàng. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi giao dịch trên trang web của chúng tôi đều được bảo mật và thông tin thẻ tín dụng của bạn không được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi.

MoMo Pay

Bạn có thể chọn MoMo trong số các phương thức thanh toán. Bạn được chuyển hướng đến MoMo và đăng nhập bằng mã PIN hoặc sinh trắc học. Sau đó, bạn sẽ xác nhận thanh toán. Giao dịch mua được thanh toán bằng cách sử dụng số tiền được lưu trữ trong ví MoMoPay của bạn.