PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thẻ Tín Dụng

Thẻ Tín Dụng

Nếu bạn muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng (Visa, Master Card hay American Express) vui lòng lưu ý những điều sau đây: Nếu chúng tôi có sẵn sản phẩm trong kho và bạn đặt hàng trước 13:00 giờ, đơn hàng sẽ được gửi đến bạn trong cùng ngày hôm đó. Thẻ tín dụng của bạn sẽ được ghi nợ sau khi sản phẩm đã được giao tới bạn. Đối với những sản phẩm đặt làm theo yêu cầu và không có sẵn, chúng tôi sẽ không tính phí thẻ tín dụng cho tới khi sản phẩm hoàn thành và có mặt tại kho hàng của chúng tôi.

0.00 VNĐ

CRYPTOCURRENCY

CRYPTOCURRENCY

Bạn có thể sử dụng “tiền điện tử” làm phương thức thanh toán để đặt hàng. Các cryptocurrencies hợp lệ để thực hiện thanh toán của bạn là Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC) và Litecoin (LTC). Các đơn hàng được đặt bằng tiền điện tử không được hoàn lại. "

VND0.00