Đang tải...
Tìm thấy 3148 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Nữ Infinite Anticipation

  Nhẫn Nữ Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.18 crt

  13.784.502,00 ₫
  3.341.697  - 97.053.875  3.341.697 ₫ - 97.053.875 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Choice 3 mm

  Nhẫn Nữ Classic Choice 3 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3.0 mm
  12.084.413,00 ₫
  2.559.805  - 90.076.461  2.559.805 ₫ - 90.076.461 ₫
 3. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Sense Muse 4 mm

  Nhẫn Nữ Sense Muse 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  11.912.107,00 ₫
  3.154.132  - 122.609.015  3.154.132 ₫ - 122.609.015 ₫
 4. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Romantic Trust 4 mm

  Nhẫn Nữ Romantic Trust 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  12.000.101,00 ₫
  2.909.115  - 76.146.166  2.909.115 ₫ - 76.146.166 ₫
 5. Nhẫn Nữ Winsome Aura

  Nhẫn Nữ Winsome Aura

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  9.066.923,00 ₫
  3.114.592  - 76.512.985  3.114.592 ₫ - 76.512.985 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Pure Love 3 mm

  Nhẫn Nữ Pure Love 3 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3.0 mm
  8.436.115,00 ₫
  1.449.452  - 60.214.903  1.449.452 ₫ - 60.214.903 ₫
 7. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Choice 2.5 mm

  Nhẫn Nữ Classic Choice 2.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  2.5 mm
  18.984.559,00 ₫
  2.228.879  - 69.727.522  2.228.879 ₫ - 69.727.522 ₫
 8. Nhẫn Soderman

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  27.853.700,00 ₫
  4.724.609  - 114.161.159  4.724.609 ₫ - 114.161.159 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Balance 2 mm

  Nhẫn Nữ Alluring Balance 2 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  2.0 mm
  9.918.081,00 ₫
  1.645.434  - 50.168.918  1.645.434 ₫ - 50.168.918 ₫
 11. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Confident Couple 5 mm

  Nhẫn Nữ Confident Couple 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  14.855.144,00 ₫
  4.051.403  - 21.686.684  4.051.403 ₫ - 21.686.684 ₫
 12. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Search 4mm

  Nhẫn Nữ Classic Search 4mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  13.462.864,00 ₫
  2.851.798  - 94.233.307  2.851.798 ₫ - 94.233.307 ₫
 13. Nhẫn Vontasia

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Choice 5 mm

  Nhẫn Nữ Classic Choice 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  24.487.708,00 ₫
  2.915.604  - 102.720.029  2.915.604 ₫ - 102.720.029 ₫
 15. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Passionate Waiting 4 mm

  Nhẫn Nữ Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  13.159.962,00 ₫
  3.190.294  - 98.372.917  3.190.294 ₫ - 98.372.917 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Peaceful Twinkle 5 mm

  Nhẫn Nữ Peaceful Twinkle 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.896.079,00 ₫
  4.823.292  - 64.825.937  4.823.292 ₫ - 64.825.937 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.619.352,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 18. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  30.065.816,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Mystic Swirl 5 mm

  Nhẫn Nữ Mystic Swirl 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  12.803.082,00 ₫
  3.103.777  - 79.870.835  3.103.777 ₫ - 79.870.835 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Heavenly Blaze 4 mm

  Nhẫn Nữ Heavenly Blaze 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  9.021.956,00 ₫
  1.804.922  - 64.287.599  1.804.922 ₫ - 64.287.599 ₫
 22. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Choice 4 mm

  Nhẫn Nữ Classic Choice 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  14.632.094,00 ₫
  3.192.456  - 103.652.113  3.192.456 ₫ - 103.652.113 ₫
 23. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Meeting

  Nhẫn Nữ Alluring Meeting

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  11.299.723,00 ₫
  2.176.153  - 91.531.696  2.176.153 ₫ - 91.531.696 ₫
 24. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  24.433.866,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 25. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Passionate Waiting 5 mm

  Nhẫn Nữ Passionate Waiting 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  16.015.005,00 ₫
  3.882.425  - 115.749.747  3.882.425 ₫ - 115.749.747 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Pure Love 4 mm

  Nhẫn Nữ Pure Love 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  10.857.592,00 ₫
  1.865.499  - 77.048.704  1.865.499 ₫ - 77.048.704 ₫
 28. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Nature 2 mm

  Nhẫn Nữ Bright Nature 2 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  2.0 mm
  8.029.807,00 ₫
  1.995.285  - 50.440.437  1.995.285 ₫ - 50.440.437 ₫
 29. Nhẫn Nữ Celtic Way

  Nhẫn Nữ Celtic Way

  Vàng Trắng 14K
  7,0 mm
  30.780.929,00 ₫
  2.838.821  - 38.242.973  2.838.821 ₫ - 38.242.973 ₫
 30. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Romantic Trust 5 mm

  Nhẫn Nữ Romantic Trust 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  14.810.533,00 ₫
  3.590.432  - 93.251.476  3.590.432 ₫ - 93.251.476 ₫
 31. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Set 5 mm

  Nhẫn Nữ Bright Set 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  11.955.490,00 ₫
  2.898.300  - 73.468.410  2.898.300 ₫ - 73.468.410 ₫
 32. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Universe Adore 5 mm

  Nhẫn Nữ Universe Adore 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  15.033.583,00 ₫
  3.644.505  - 93.122.040  3.644.505 ₫ - 93.122.040 ₫
 33. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Meeting 5mm

  Nhẫn Nữ Alluring Meeting 5mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  13.157.731,00 ₫
  2.533.976  - 107.692.696  2.533.976 ₫ - 107.692.696 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.349.681,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 35. Nhẫn Nữ Charming View

  Nhẫn Nữ Charming View

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.106 crt

  16.461.106,00 ₫
  3.990.571  - 84.177.801  3.990.571 ₫ - 84.177.801 ₫
 36. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn B

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  10.276.800,00 ₫
  4.558.335  - 67.955.961  4.558.335 ₫ - 67.955.961 ₫
 37. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Mystic Swirl 6 mm

  Nhẫn Nữ Mystic Swirl 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  14.364.433,00 ₫
  3.482.286  - 89.373.781  3.482.286 ₫ - 89.373.781 ₫
 38. Nhẫn Nữ White Jewel

  Nhẫn Nữ White Jewel

  Vàng 14K & Kim Cương
  4,0 mm
  27.185.089,00 ₫
  4.014.903  - 112.768.778  4.014.903 ₫ - 112.768.778 ₫
 39. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ White Innocence 4 mm

  Nhẫn Nữ White Innocence 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  9.635.769,00 ₫
  2.335.944  - 62.485.960  2.335.944 ₫ - 62.485.960 ₫
 40. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Nature 3 mm

  Nhẫn Nữ Bright Nature 3 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3.0 mm
  10.884.850,00 ₫
  2.704.720  - 68.925.757  2.704.720 ₫ - 68.925.757 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Shining Energy 4 mm

  Nhẫn Nữ Shining Energy 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  12.312.370,00 ₫
  2.984.817  - 79.155.241  2.984.817 ₫ - 79.155.241 ₫
 42. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Sense Muse 5 mm

  Nhẫn Nữ Sense Muse 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  26.784.950,00 ₫
  3.702.227  - 136.999.194  3.702.227 ₫ - 136.999.194 ₫
 43. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Fantastic Spell 5 mm

  Nhẫn Nữ Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  15.033.583,00 ₫
  3.644.505  - 93.230.186  3.644.505 ₫ - 93.230.186 ₫
 44. Bộ Nhẫn Cưới True Love Nhẫn B

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA True Love Nhẫn B

  Vàng 14K
  9.314.846,00 ₫
  4.621.870  - 53.329.275  4.621.870 ₫ - 53.329.275 ₫
 45. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty-Nhẫn B

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  21.407.412,00 ₫
  6.677.988  - 125.556.995  6.677.988 ₫ - 125.556.995 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn Nữ Celtic Claddagh

  Nhẫn Nữ Celtic Claddagh

  Vàng Trắng 14K
  4,5 mm
  21.725.091,00 ₫
  2.433.275  - 26.991.780  2.433.275 ₫ - 26.991.780 ₫
 48. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Peaceful Twinkle 6 mm

  Nhẫn Nữ Peaceful Twinkle 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  23.420.273,00 ₫
  5.677.642  - 69.335.837  5.677.642 ₫ - 69.335.837 ₫
 49. Nhẫn Nữ Exotic Balance

  Nhẫn Nữ Exotic Balance

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  7.8 mm
  19.851.468,00 ₫
  4.812.477  - 109.267.566  4.812.477 ₫ - 109.267.566 ₫
 50. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Choice

  Nhẫn Nữ Classic Choice

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  17.353.307,00 ₫
  3.155.146  - 119.312.268  3.155.146 ₫ - 119.312.268 ₫
 51. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Search 5mm

  Nhẫn Nữ Classic Search 5mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  24.676.962,00 ₫
  3.280.054  - 103.422.975  3.280.054 ₫ - 103.422.975 ₫
 52. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Balance 3 mm

  Nhẫn Nữ Alluring Balance 3 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3.0 mm
  12.517.577,00 ₫
  2.242.938  - 68.925.757  2.242.938 ₫ - 68.925.757 ₫
 53. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Morning 4 mm

  Nhẫn Nữ Bright Morning 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  11.443.434,00 ₫
  2.313.124  - 81.121.399  2.313.124 ₫ - 81.121.399 ₫
 54. Nhẫn Marguerita

  Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.213.646,00 ₫
  6.637.974  - 81.582.306  6.637.974 ₫ - 81.582.306 ₫
 55. Nhẫn Malika

  Nhẫn GLAMIRA Malika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.084.066,00 ₫
  5.898.258  - 67.847.819  5.898.258 ₫ - 67.847.819 ₫
 56. Nhẫn Does

  Nhẫn GLAMIRA Does

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  16.135.587,00 ₫
  7.117.329  - 83.617.067  7.117.329 ₫ - 83.617.067 ₫
 57. Nhẫn Edera

  Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  18.536.689,00 ₫
  6.368.692  - 88.003.451  6.368.692 ₫ - 88.003.451 ₫
 58. Nhẫn Nữ Gracious favor

  Nhẫn Nữ Gracious favor

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  5,0 mm
  15.390.464,00 ₫
  4.197.399  - 28.962.731  4.197.399 ₫ - 28.962.731 ₫
 59. Nhẫn Harriet

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  13.426.810,00 ₫
  4.150.626  - 64.752.148  4.150.626 ₫ - 64.752.148 ₫
 60. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  11.612.939,00 ₫
  5.404.033  - 68.091.144  5.404.033 ₫ - 68.091.144 ₫
 61. Nhẫn Botello

  Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  15.924.972,00 ₫
  4.972.532  - 72.673.813  4.972.532 ₫ - 72.673.813 ₫
 62. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Golden Aura 5 mm

  Nhẫn Nữ Golden Aura 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  14.542.873,00 ₫
  3.525.545  - 89.810.964  3.525.545 ₫ - 89.810.964 ₫
 63. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Confident Couple 6 mm

  Nhẫn Nữ Confident Couple 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  16.059.615,00 ₫
  4.379.895  - 23.228.042  4.379.895 ₫ - 23.228.042 ₫
 64. Nhẫn Nữ Immortal Luck

  Nhẫn Nữ Immortal Luck

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  3,60 mm
  11.375.560,00 ₫
  3.102.425  - 52.950.765  3.102.425 ₫ - 52.950.765 ₫

You’ve viewed 60 of 3148 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng