Đang tải...
Tìm thấy 11800 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Oak

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.88 crt - AAA

  12.508.808,00 ₫
  5.476.389  - 1.614.869.703  5.476.389 ₫ - 1.614.869.703 ₫
 2. Bông tai nữ Granseey

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.228 crt - AAA

  21.650.839,00 ₫
  9.905.613  - 134.093.701  9.905.613 ₫ - 134.093.701 ₫
 3. Bông tai nữ Louisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  15.902.469,00 ₫
  5.524.501  - 102.636.299  5.524.501 ₫ - 102.636.299 ₫
 4. Bông tai nữ Marguerite

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  20.591.787,00 ₫
  10.262.214  - 128.037.121  10.262.214 ₫ - 128.037.121 ₫
 5. Bông tai nữ Peyton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  15.454.737,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 6. Bông tai nữ Questo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  9.536.840,00 ₫
  4.022.244  - 50.108.246  4.022.244 ₫ - 50.108.246 ₫
 7. Bông tai nữ Sirene

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  47.192.887,00 ₫
  7.722.982  - 403.483.934  7.722.982 ₫ - 403.483.934 ₫
 8. Bông tai nữ Lobelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.36 crt - AAA

  34.556.438,00 ₫
  14.462.194  - 273.677.941  14.462.194 ₫ - 273.677.941 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm

  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.392.302,00 ₫
  5.210.352  - 61.428.947  5.210.352 ₫ - 61.428.947 ₫
 11. Bông tai nữ Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  5.662.896,00 ₫
  2.989.796  - 43.485.637  2.989.796 ₫ - 43.485.637 ₫
 12. Bông tai nữ Anna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  21.723.291,00 ₫
  6.249.026  - 125.093.740  6.249.026 ₫ - 125.093.740 ₫
 13. Bông tai nữ Eargle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.118.143,00 ₫
  4.753.562  - 61.004.424  4.753.562 ₫ - 61.004.424 ₫
 14. Bông tai nữ Sachsa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  1.52 crt - VS

  34.661.437,00 ₫
  13.002.390  - 1.761.119.005  13.002.390 ₫ - 1.761.119.005 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vedra

  Bông tai nữ Vedra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  14.302.572,00 ₫
  3.620.359  - 41.631.874  3.620.359 ₫ - 41.631.874 ₫
 16. Bông tai nữ Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  11.073.908,00 ₫
  4.043.754  - 1.600.011.280  4.043.754 ₫ - 1.600.011.280 ₫
 17. Bông tai nữ Siu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  33.278.613,00 ₫
  10.599.005  - 150.409.658  10.599.005 ₫ - 150.409.658 ₫
 18. Bông tai nữ Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.56 crt - AA

  17.705.858,00 ₫
  6.557.516  - 489.521.263  6.557.516 ₫ - 489.521.263 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vaunita

  Bông tai nữ Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  26.218.177,00 ₫
  4.482.997  - 204.536.765  4.482.997 ₫ - 204.536.765 ₫
 21. Bông tai nữ Golnar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.13 crt - AAA

  9.051.748,00 ₫
  4.533.657  - 52.004.468  4.533.657 ₫ - 52.004.468 ₫
 22. Bông tai nữ Albergo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  10.818.909,00 ₫
  4.299.036  - 64.796.860  4.299.036 ₫ - 64.796.860 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Avalia

  Bông tai nữ Avalia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.5 crt - VS

  70.528.533,00 ₫
  5.136.768  - 710.289.085  5.136.768 ₫ - 710.289.085 ₫
 24. Bông tai nữ Lundi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  18.634.154,00 ₫
  4.180.168  - 71.730.785  4.180.168 ₫ - 71.730.785 ₫
 25. Bông tai nữ Magali

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  53.806.724,00 ₫
  6.294.309  - 481.497.714  6.294.309 ₫ - 481.497.714 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Anatola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  49.218.161,00 ₫
  3.728.755  - 102.806.110  3.728.755 ₫ - 102.806.110 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Dajana

  Bông tai nữ Dajana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.78 crt - VS

  215.717.089,00 ₫
  9.588.633  - 3.559.228.411  9.588.633 ₫ - 3.559.228.411 ₫
 29. Bông tai nữ Nigella

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.79 crt - VS

  253.076.251,00 ₫
  8.763.920  - 2.316.371.090  8.763.920 ₫ - 2.316.371.090 ₫
 30. Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  15.672.094,00 ₫
  5.886.764  - 125.136.194  5.886.764 ₫ - 125.136.194 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Leah

  Bông tai nữ Leah

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.858.929,00 ₫
  3.665.076  - 39.268.680  3.665.076 ₫ - 39.268.680 ₫
 32. Bông tai nữ Atria

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  7.010.626,00 ₫
  3.032.815  - 35.532.849  3.032.815 ₫ - 35.532.849 ₫
 33. Bông tai nữ Loralty

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  22.378.194,00 ₫
  7.330.153  - 2.133.697.431  7.330.153 ₫ - 2.133.697.431 ₫
 34. Bông tai nữ Megrez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  9.944.668,00 ₫
  4.258.847  - 50.914.852  4.258.847 ₫ - 50.914.852 ₫
 35. Bông tai nữ Toliara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  9.812.782,00 ₫
  4.199.979  - 48.028.069  4.199.979 ₫ - 48.028.069 ₫
 36. Bông tai nữ Polly

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.502 crt - SI

  308.862.686,00 ₫
  8.915.052  - 592.723.604  8.915.052 ₫ - 592.723.604 ₫
 37. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Pear

  Bông tai nữ Wayna - Pear

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.66 crt - VS

  32.021.734,00 ₫
  8.399.960  - 1.835.764.883  8.399.960 ₫ - 1.835.764.883 ₫
 38. Bông tai nữ Nutpila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.767.187,00 ₫
  7.548.076  - 86.475.999  7.548.076 ₫ - 86.475.999 ₫
 39. Bông tai nữ Businge

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.129.676,00 ₫
  3.764.132  - 42.749.792  3.764.132 ₫ - 42.749.792 ₫
 40. Bông tai nữ Lamarria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  6.869.117,00 ₫
  2.793.382  - 38.476.231  2.793.382 ₫ - 38.476.231 ₫
 41. Bông tai nữ Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  14.136.158,00 ₫
  6.973.551  - 227.885.705  6.973.551 ₫ - 227.885.705 ₫
 42. Bông tai nữ Pieper

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  21.071.219,00 ₫
  6.198.083  - 98.773.110  6.198.083 ₫ - 98.773.110 ₫
 43. Bông tai nữ Chassepot

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  13.744.744,00 ₫
  4.624.505  - 59.617.635  4.624.505 ₫ - 59.617.635 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Neta

  Bông tai nữ Neta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.78 crt - VS

  215.877.560,00 ₫
  10.717.873  - 3.577.610.400  10.717.873 ₫ - 3.577.610.400 ₫
 46. Bông tai nữ Flyesans

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  9.013.540,00 ₫
  4.120.734  - 58.131.795  4.120.734 ₫ - 58.131.795 ₫
 47. Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  5.842.330,00 ₫
  3.290.927  - 34.117.761  3.290.927 ₫ - 34.117.761 ₫
 48. Bông tai nữ Denise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.768 crt - SI

  66.822.700,00 ₫
  6.219.592  - 271.243.991  6.219.592 ₫ - 271.243.991 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella Ø10 mm

  Bông tai nữ Nella Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  21.867.913,00 ₫
  9.053.730  - 114.664.543  9.053.730 ₫ - 114.664.543 ₫
 50. Bông tai nữ Ainsley

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  21.713.102,00 ₫
  7.245.248  - 103.244.786  7.245.248 ₫ - 103.244.786 ₫
 51. Bông tai nữ Scuola

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  18.638.401,00 ₫
  9.430.143  - 121.697.534  9.430.143 ₫ - 121.697.534 ₫
 52. Bông tai nữ Passaros

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  17.864.631,00 ₫
  8.196.187  - 91.612.769  8.196.187 ₫ - 91.612.769 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Leah Ø6 mm

  Bông tai nữ Leah Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  5.894.971,00 ₫
  3.149.984  - 36.693.217  3.149.984 ₫ - 36.693.217 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta

  Bông tai nữ Philberta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  12.764.088,00 ₫
  5.943.367  - 72.226.066  5.943.367 ₫ - 72.226.066 ₫
 55. Bông Tai SYLVIE Gwerthuso

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.984 crt - VS

  217.512.553,00 ₫
  8.660.336  - 3.575.417.014  8.660.336 ₫ - 3.575.417.014 ₫
 56. Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  15.253.794,00 ₫
  6.091.952  - 77.419.443  6.091.952 ₫ - 77.419.443 ₫
 57. Bông tai nữ Pakirag

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  12.689.938,00 ₫
  6.325.441  - 76.273.221  6.325.441 ₫ - 76.273.221 ₫
 58. Bông tai nữ Carlita

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.372.577,00 ₫
  6.198.083  - 67.782.696  6.198.083 ₫ - 67.782.696 ₫
 59. Bông tai nữ Karlet

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  10.970.040,00 ₫
  4.968.655  - 67.768.540  4.968.655 ₫ - 67.768.540 ₫
 60. Bông tai nữ Glycol

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  10.302.685,00 ₫
  4.581.487  - 63.947.807  4.581.487 ₫ - 63.947.807 ₫
 61. Bông tai nữ Aggie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.6 crt - VS

  40.869.427,00 ₫
  7.842.415  - 340.271.968  7.842.415 ₫ - 340.271.968 ₫
 62. Bông tai nữ Liberalize
  Mới

  Bông tai nữ Liberalize

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  8.197.601,00 ₫
  4.624.505  - 47.108.261  4.624.505 ₫ - 47.108.261 ₫
 63. Bông tai nữ Athar

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  15.791.810,00 ₫
  7.295.059  - 92.178.804  7.295.059 ₫ - 92.178.804 ₫
 64. Bông tai nữ Habriel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  27.062.134,00 ₫
  10.301.837  - 138.338.963  10.301.837 ₫ - 138.338.963 ₫

You’ve viewed 60 of 11800 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng

Khám Phá Vẻ Đẹp và Sự Thanh Lịch của Bộ Sưu Tập Hoàng Gia Earrings tại GLAMIRA

Earrings luôn là phụ kiện vượt thời gian có thể thêm chút thanh lịch và quyến rũ vào bất kỳ trang phục nào. Cho dù bạn đang tìm một cặp hạt bấm cho việc mặc hàng ngày hoặc một cặp Đôi Hoàng Gia Earrings nổi bật cho một dịp đặc biệt, các tùy chọn là không giới hạn. Tại GLAMIRA, chúng tôi cung cấp một loạt rộng lớn các đôi bông tai hoàn hảo cho mọi dịp và phong cách cá nhân.

Đôi Hoàng Gia Earrings

Đôi Hoàng Gia Earrings luôn là một điển hình vượt thời gian không bao giờ lỗi mốt. Chúng là một lựa chọn tốt cho những người đang tìm kiếm một diện mạo thanh lịch và tinh tế. Tại GLAMIRA, chúng tôi cung cấp một loạt các đôi bông tai kim cương, từ hạt bấm đến vòng tai, có sẵn trong nhiều kiểu dáng và cắt khác nhau. Các đôi Hoàng Gia Earrings của chúng tôi được làm từ kim cương chất lượng cao nhất và có sẵn ở các mức giá khác nhau, là một sản phẩm xa xỉ và phù hợp với nhiều người. Đôi Hoàng Gia Earrings từ GLAMIRA hoàn hảo cho những dịp đặc biệt như đám cưới và sự kiện, nhưng chúng cũng có thể được đeo hàng ngày để thêm chút quyến rũ.

Đôi Bông Tai Đá Quý

Đôi Bông Tai Đá Quý luôn là lựa chọn phổ biến với vẻ đẹp tự nhiên và màu sắc độc đáo của chúng. Tại GLAMIRA, chúng tôi cung cấp một loạt rộng lớn các đôi bông tai đá quý, bao gồm Ruby, Emerald, Sapphire, và Kim Cương. Những viên đá quý quý báu này thêm một chút màu sắc vào bất kỳ trang phục nào và có thể tìm thấy trong nhiều kiểu dáng, từ bông tai hạt bấm đến bông tai vòng.

Đôi Bông Tai Ruby từ GLAMIRA là lựa chọn tốt cho những người yêu màu đỏ. Những đôi bông tai này mạnh mẽ, sặc sỡ và sẽ thêm chút sự nổi bật cho bất kỳ diện mạo nào. Đôi Bông Tai Emerald từ GLAMIRA hoàn hảo cho những người yêu màu xanh và muốn có một diện mạo tinh tế hơn. Những đôi bông tai này thường tinh tế hơn, nhưng vẫn thêm chút sự tinh tế vào bất kỳ trang phục nào. Đôi Bông Tai Sapphire từ GLAMIRA là một lựa chọn tốt cho những người yêu màu xanh dương. Những đôi bông tai này thường sáng và bắt mắt, làm cho chúng hoàn hảo cho những dịp đặc biệt.

Đôi Bông Tai Bạch Kim và Vàng

Khi nói đến các kim loại xa xỉ và bền bỉ cho trang sức, cả bạch kim và vàng đều là lựa chọn xuất sắc. Tại GLAMIRA, chúng tôi cung cấp một loạt các đôi bông tai bạch kimđôi bông tai vàng phổ biến với ánh sáng tươi sáng và khả năng chống sự ố vàng.

Đôi Bông Tai Bạch Kim nổi tiếng với ánh sáng trắng sáng và là một lựa chọn tốt cho những người muốn có một diện mạo cổ điển, vượt thời gian. Cho dù bạn thích một đôi hạt bấm đơn giản hay một thiết kế phức tạp hơn, đôi bông tai bạch kim GLAMIRA chắc chắn sẽ kéo dài cả đời và trở thành một phần quý giá trong bộ sưu tập trang sức của bạn.

Đôi Bông Tai Vàng có trong nhiều loại và màu sắc, bao gồm vàng vàng, vàng hồng và vàng trắng. Những đôi bông tai này là lựa chọn ấm áp, truyền thống và phổ biến vì tính linh hoạt của chúng. Cho dù bạn đang tìm kiếm một đôi hạt bấm vàng đơn giản để mặc hàng ngày hay một thiết kế phức tạp cho các dịp đặc biệt, GLAMIRA có nhiều đôi bông tai vàng để phù hợp với gu thẩm mỹ và phong cách cá nhân của bạn.

Đôi Bông Tai Ngọc Trai

Đôi Bông Tai Ngọc Trai luôn là lựa chọn cổ điển không bao giờ lỗi mốt. Những đôi bông tai này tinh tế, tinh tế và thêm chút nét nữ tính vào bất kỳ trang phục nào. Tại GLAMIRA, chúng tôi cung cấp một loạt rộng lớn các đôi bông tai ngọc trai, cho dù bạn thích một dãy ngọc trai truyền thống hay một thiết kế hiện đại hơn. Đôi Bông Tai Ngọc Trai chắc chắn sẽ trở thành một phần quan trọng trong bộ sưu tập trang sức của bạn. Ngọc trai có nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm ngọc trai trắng, ngọc trai đen và ngọc trai hồng, giúp bạn tìm thấy đôi phù hợp với gu thẩm mỹ của bạn.

Bộ Sưu Tập Các Loại Earrings của Chúng Tôi

Tại GLAMIRA, chúng tôi cung cấp một loạt rộng lớn các loại đôi bông tai, bao gồm hạt bấm, vòng tai, kim cương, đá quý và nhiều loại khác. Đôi Bông Tai Hạt Bấm luôn là một điển hình vượt thời gian, hoàn hảo cho việc mặc hàng ngày, trong khi Đôi Bông Tai VòngĐôi Bông Tai Nhún là một lựa chọn trang trọng hơn, hoàn hảo cho các dịp đặc biệt. Chúng tôi cung cấp nhiều kiểu dángkim loại, giúp bạn tìm thấy đôi bông tai hoàn hảo phù hợp với gu thẩm mỹ và phong cách cá nhân của bạn.

Tùy Chỉnh Đôi Bông Tai Của Bạn

Tại GLAMIRA, chúng tôi tin rằng trang sức phải là độc đáo và cá nhân, vì vậy chúng tôi cung cấp một loạt các tùy chọn tùy chỉnh. Lựa chọn từ các chất liệu, kiểu dángđá quý khác nhau để tạo ra một đôi bông tai thực sự duy nhất. Bạn còn có thể thêm kim cương hoặc các đá quý quý báu khác để tạo ra một món trang sức đặc biệt thật sự độc đáo theo phong cách của bạn.

Để kết luận, GLAMIRA cung cấp một loạt đa dạng các đôi bông tai phục vụ mọi phong cách và dịp. Cho dù bạn đang tìm kiếm vẻ đẹp vượt thời gian của đôi bông tai kim cương, sự mạnh mẽ của đôi bông tai đá quý, xa xỉ của đôi bông tai bạch kim hay sự tinh tế của đôi bông tai ngọc trai, GLAMIRA đều có. Vậy tại sao bạn phải chờ đợi? Dạo chơi qua bộ sưu tập của chúng tôi hôm nay và khám phá đôi bông tai hoàn hảo phù hợp với phong cách độc đáo của bạn và thêm chút thanh lịch vào bất kỳ trang phục nào.