Đang tải...
Tìm thấy 11438 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Oak

  Bông Tai GLAMIRA Oak

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.88 crt - AAA

  11.241.189,00 ₫
  4.825.995  - 1.538.613.967  4.825.995 ₫ - 1.538.613.967 ₫
 2. Bông Tai Granseey

  Bông Tai GLAMIRA Granseey

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.228 crt - AAA

  18.876.536,00 ₫
  8.497.537  - 117.756.996  8.497.537 ₫ - 117.756.996 ₫
 3. Bông Tai Peyton

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  13.772.066,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 4. Bông Tai Louisa

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  14.731.046,00 ₫
  4.996.323  - 95.411.419  4.996.323 ₫ - 95.411.419 ₫
 5. Bông Tai Marguerite

  Bông Tai GLAMIRA Marguerite

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  17.829.417,00 ₫
  8.819.270  - 111.768.438  8.819.270 ₫ - 111.768.438 ₫
 6. Bông Tai Ecateri

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  13.802.618,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 7. Bông Tai Questo

  Bông Tai GLAMIRA Questo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  8.862.527,00 ₫
  3.698.578  - 46.448.516  3.698.578 ₫ - 46.448.516 ₫
 8. Bông Tai Hartwick

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  10.224.620,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Nigella

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.79 crt - VS

  240.273.755,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 11. Bông Tai Sirene

  Bông Tai GLAMIRA Sirene

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  43.843.291,00 ₫
  6.696.372  - 378.347.249  6.696.372 ₫ - 378.347.249 ₫
 12. Bông Tai Minuscolo

  Bông Tai GLAMIRA Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  5.090.951,00 ₫
  2.671.194  - 39.716.452  2.671.194 ₫ - 39.716.452 ₫
 13. Bông Tai Lobelia

  Bông Tai GLAMIRA Lobelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.36 crt - AAA

  30.709.283,00 ₫
  12.532.718  - 248.261.657  12.532.718 ₫ - 248.261.657 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah

  Bông Tai GLAMIRA Leah

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.304.344,00 ₫
  3.368.733  - 36.093.577  3.368.733 ₫ - 36.093.577 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny

  Bông Tai GLAMIRA Ginny

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  9.915.325,00 ₫
  4.807.070  - 57.452.327  4.807.070 ₫ - 57.452.327 ₫
 16. Bông Tai Lundi

  Bông Tai GLAMIRA Lundi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  17.446.850,00 ₫
  3.804.019  - 66.495.997  3.804.019 ₫ - 66.495.997 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina

  Bông Tai GLAMIRA Stelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.063.830,00 ₫
  4.958.473  - 57.722.690  4.958.473 ₫ - 57.722.690 ₫
 18. Bông Tai Blama

  Bông Tai GLAMIRA Blama

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.188 crt - VS

  14.804.585,00 ₫
  4.125.753  - 63.184.043  4.125.753 ₫ - 63.184.043 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Lamarria

  Bông Tai GLAMIRA Lamarria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  6.278.659,00 ₫
  2.517.087  - 35.133.781  2.517.087 ₫ - 35.133.781 ₫
 21. Bông Tai Megrez

  Bông Tai GLAMIRA Megrez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  8.933.363,00 ₫
  3.739.673  - 45.394.098  3.739.673 ₫ - 45.394.098 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedasri

  Bông Tai GLAMIRA Vedasri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.6 crt - VS

  44.966.112,00 ₫
  4.477.225  - 355.109.469  4.477.225 ₫ - 355.109.469 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedra

  Bông Tai GLAMIRA Vedra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  13.379.767,00 ₫
  3.281.135  - 38.148.340  3.281.135 ₫ - 38.148.340 ₫
 24. Bông Tai Alice

  Bông Tai GLAMIRA Alice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.226 crt - VS

  36.643.771,00 ₫
  8.327.208  - 287.815.894  8.327.208 ₫ - 287.815.894 ₫
 25. Bông Tai Faiga

  Bông Tai GLAMIRA Faiga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - SI

  56.300.578,00 ₫
  5.515.423  - 142.049.190  5.515.423 ₫ - 142.049.190 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Eargle

  Bông Tai GLAMIRA Eargle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.177.459,00 ₫
  4.335.555  - 56.249.207  4.335.555 ₫ - 56.249.207 ₫
 28. Bông Tai Sachsa

  Bông Tai GLAMIRA Sachsa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  1.52 crt - VS

  30.207.486,00 ₫
  11.046.528  - 1.665.752.590  11.046.528 ₫ - 1.665.752.590 ₫
 29. Bông Tai Anna

  Bông Tai GLAMIRA Anna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  19.972.862,00 ₫
  5.493.794  - 115.039.840  5.493.794 ₫ - 115.039.840 ₫
 30. Bông Tai Magali

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  50.586.437,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 31. Bông Tai Tansy

  Bông Tai GLAMIRA Tansy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  12.101.215,00 ₫
  6.467.103  - 71.957.347  6.467.103 ₫ - 71.957.347 ₫
 32. Bông Tai Siu

  Bông Tai GLAMIRA Siu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  29.878.185,00 ₫
  9.103.152  - 132.735.160  9.103.152 ₫ - 132.735.160 ₫
 33. Bông Tai Hadassah

  Bông Tai GLAMIRA Hadassah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.065.300,00 ₫
  4.974.695  - 49.773.988  4.974.695 ₫ - 49.773.988 ₫
 34. Bông Tai Planta

  Bông Tai GLAMIRA Planta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  10.502.554,00 ₫
  5.034.175  - 449.101.481  5.034.175 ₫ - 449.101.481 ₫
 35. Bông Tai Anatola

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  46.698.875,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 36. Bông Tai Siria

  Bông Tai GLAMIRA Siria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.54 crt - AAA

  15.555.657,00 ₫
  6.544.969  - 120.366.010  6.544.969 ₫ - 120.366.010 ₫
 37. Bông Tai Elda

  Bông Tai GLAMIRA Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  13.922.658,00 ₫
  4.671.888  - 199.041.906  4.671.888 ₫ - 199.041.906 ₫
 38. Bông Tai Ersatz

  Bông Tai GLAMIRA Ersatz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.476.253,00 ₫
  5.069.322  - 53.180.574  5.069.322 ₫ - 53.180.574 ₫
 39. Bông Tai Albergo

  Bông Tai GLAMIRA Albergo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  9.910.188,00 ₫
  3.879.722  - 59.466.540  3.879.722 ₫ - 59.466.540 ₫
 40. Bông Tai Carlita

  Bông Tai GLAMIRA Carlita

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.137.175,00 ₫
  5.531.644  - 61.102.238  5.531.644 ₫ - 61.102.238 ₫
 41. Bông Tai Rolie

  Bông Tai GLAMIRA Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.56 crt - AA

  15.957.958,00 ₫
  5.753.343  - 462.160.059  5.753.343 ₫ - 462.160.059 ₫
 42. Bông Tai Cretiger

  Bông Tai GLAMIRA Cretiger

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.142 crt - AAA

  10.409.008,00 ₫
  6.094.001  - 79.676.235  6.094.001 ₫ - 79.676.235 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vaunita

  Bông Tai GLAMIRA Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  24.620.958,00 ₫
  4.023.014  - 192.958.716  4.023.014 ₫ - 192.958.716 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Laisha

  Bông Tai GLAMIRA Laisha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  9.526.000,00 ₫
  4.628.629  - 50.422.863  4.628.629 ₫ - 50.422.863 ₫
 46. Bông Tai Brezza

  Bông Tai GLAMIRA Brezza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  5.226.943,00 ₫
  2.938.314  - 30.564.632  2.938.314 ₫ - 30.564.632 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Ø4 mm

  Bông Tai GLAMIRA Stelina Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.026 crt - VS

  8.392.365,00 ₫
  3.993.274  - 43.704.322  3.993.274 ₫ - 43.704.322 ₫
 48. Bông Tai Laconic

  Bông Tai GLAMIRA Laconic

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.268 crt - VS

  14.920.571,00 ₫
  3.636.935  - 60.493.922  3.636.935 ₫ - 60.493.922 ₫
 49. Bông Tai Nald

  Bông Tai GLAMIRA Nald

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  8.185.535,00 ₫
  4.027.340  - 44.123.385  4.027.340 ₫ - 44.123.385 ₫
 50. Bông Tai Flyesans

  Bông Tai GLAMIRA Flyesans

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  8.220.954,00 ₫
  3.728.318  - 53.302.244  3.728.318 ₫ - 53.302.244 ₫
 51. Bông Tai Melinda

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  12.441.604,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫
 52. Bông Tai Nutpila

  Bông Tai GLAMIRA Nutpila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.645.535,00 ₫
  6.453.586  - 74.498.772  6.453.586 ₫ - 74.498.772 ₫
 53. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dajana

  Bông Tai GLAMIRA Dajana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.78 crt - VS

  203.524.002,00 ₫
  8.289.357  - 3.390.768.959  8.289.357 ₫ - 3.390.768.959 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Ø6 mm

  Bông Tai GLAMIRA Leah Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  5.348.068,00 ₫
  2.857.746  - 33.430.496  2.857.746 ₫ - 33.430.496 ₫
 55. Bông Tai Loralty

  Bông Tai GLAMIRA Loralty

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  20.138.053,00 ₫
  6.340.033  - 2.031.203.485  6.340.033 ₫ - 2.031.203.485 ₫
 56. Bông Tai Toliara

  Bông Tai GLAMIRA Toliara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  8.741.134,00 ₫
  3.804.019  - 43.650.248  3.804.019 ₫ - 43.650.248 ₫
 57. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Laduke 13 mm

  Bông Tai GLAMIRA Laduke 13 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  15.976.342,00 ₫
  6.462.778  - 82.893.568  6.462.778 ₫ - 82.893.568 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø8 mm

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  10.457.945,00 ₫
  4.750.293  - 56.249.210  4.750.293 ₫ - 56.249.210 ₫
 59. Bông Tai Ainsley

  Bông Tai GLAMIRA Ainsley

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  19.963.128,00 ₫
  6.445.475  - 94.167.745  6.445.475 ₫ - 94.167.745 ₫
 60. Bông Tai Levis

  Bông Tai GLAMIRA Levis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  9.586.831,00 ₫
  3.883.506  - 57.952.496  3.883.506 ₫ - 57.952.496 ₫
 61. Conch Ear Cuff Suilup

  GLAMIRA Conch Ear Cuff Suilup

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  8.716.261,00 ₫
  3.472.554  - 51.842.279  3.472.554 ₫ - 51.842.279 ₫
 62. Bông Tai Chikondi

  Bông Tai GLAMIRA Chikondi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  8.290.978,00 ₫
  3.821.863  - 44.718.185  3.821.863 ₫ - 44.718.185 ₫
 63. Bông Tai Stykkeear

  Bông Tai GLAMIRA Stykkeear

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  6.029.114,00 ₫
  4.232.816  - 231.512.611  4.232.816 ₫ - 231.512.611 ₫
 64. Bông Tai Dianas

  Bông Tai GLAMIRA Dianas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  7.194.652,00 ₫
  3.719.125  - 39.513.679  3.719.125 ₫ - 39.513.679 ₫

You’ve viewed 60 of 11438 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng