CHỨNG NHẬN QUÀ TẶNG

CHỨNG NHẬN
QUÀ TẶNG

Tại sao có chứng nhận quà tặng?

Đơn đặt hàng của bạn đang được xử lý. Vì trang sức của bạn được sản xuất riêng, nên nó sẽ mất một chút thời gian để sẵn sàng.

Trong khi đó, bạn có thể cho người đeo tương lai biết một món quà rất đặc biệt đang trên đường bằng cách gửi giấy chứng nhận quà tặng.

Cách thức hoạt động?

Tiến hành đặt hàng

1. Tiến hành đặt hàng

Nhấp vào

2. Nhấp vào "Tạo Giấy Chứng Nhận Quà Tặng" ở trang chi tiết đơn hàng hoặc trong thư xác nhận đơn hàng.

Chọn thiết kế thiệp và viết ghi chú.

3. Chọn thiết kế thiệp và viết ghi chú.

In hoặc gửi dưới dạng email.

4. In hoặc gửi dưới dạng email.

THIẾT KẾ CHỨNG NHẬN QUÀ TẶNG

THIẾT KẾ CHỨNG NHẬN QUÀ TẶNG