x
 
   
CHỨNG NHẬN QUÀ TẶNG

CHỨNG NHẬN
QUÀ TẶNG

ĐẶT HÀNG NGAY, QUÀ TẶNG TRƯỚC KHI GIAO HÀNG!

Bạn đã đặt hàng và đang chờ bưu kiện của mình chưa? Trong khi chờ đợi, bạn có thể ngay lập tức tạo chứng nhận quà tặng từ đơn đặt hàng và tặng quà ngay hôm nay.

CHỨNG NHẬN QUÀ TẶNG
CHỨNG NHẬN QUÀ TẶNG

Giấy chứng nhận quà tặng là gì?

Giấy chứng nhận quà tặng là một chỉ báo của một món quà sắp tới. Bằng cách tạo chứng nhận quà tặng sau khi đặt hàng, bạn có thể cho người thân biết rằng một món đồ trang sức cụ thể đang được sản xuất cho họ. Ngay lập tức và bạn có thể gửi chứng nhận qua email hoặc tải xuống và in nó như bạn muốn.

Làm thế nào để tạo một phiếu quà tặng?

1.

Tùy chỉnh sản phẩm và đặt hàng:

Tùy chỉnh sản phẩm và đặt hàng

1.

Tùy chỉnh sản phẩm và đặt hàng:

Bắt đầu bằng cách tìm thiết kế hoàn hảo cho người thân yêu và tùy chỉnh nó theo ý muốn. Sau khi tùy chỉnh của bạn hoàn tất, hãy thêm nó vào túi mua sắm của bạn và tiến hành kiểm tra.

Bắt đầu bằng cách tìm thiết kế hoàn hảo cho người thân yêu và tùy chỉnh nó theo ý muốn. Sau khi tùy chỉnh của bạn hoàn tất, hãy thêm nó vào túi mua sắm của bạn và tiến hành kiểm tra.

2.

Kiểm tra email của bạn để biết Liên kết chứng nhận quà tặng:

Kiểm tra email của bạn để biết Liên kết chứng nhận quà tặng

2.

Kiểm tra email của bạn để biết Liên kết chứng nhận quà tặng:

Khi bạn đã đặt hàng, bạn sẽ nhận được email xác nhận đơn hàng bao gồm liên kết để tạo chứng nhận quà tặng cho sản phẩm cụ thể đó.

Khi bạn đã đặt hàng, bạn sẽ nhận được email xác nhận đơn hàng bao gồm liên kết để tạo chứng nhận quà tặng cho sản phẩm cụ thể đó.

3.

Tạo chứng nhận quà tặng của bạn:

Tạo chứng nhận quà tặng của bạn

3.

Tạo chứng nhận quà tặng của bạn:

Chọn thiết kế phiếu quà tặng và thêm ghi chú cá nhân vào đó.

Chọn thiết kế phiếu quà tặng và thêm ghi chú cá nhân vào đó.

4.

Tặng quà của bạn:

Tặng quà của bạn

4.

Tặng quà của bạn:

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tặng quà ngay cả trước khi bạn nhận được bưu kiện của mình. Bạn có thể gửi chứng nhận quà tặng của mình qua email hoặc tải xuống ở định dạng PDF và in.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tặng quà ngay cả trước khi bạn nhận được bưu kiện của mình. Bạn có thể gửi chứng nhận quà tặng của mình qua email hoặc tải xuống ở định dạng PDF và in.