Đang tải...
Tìm thấy 30 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA True Love

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  20.892.099,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 2. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Flamboyant

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Flamboyant

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.001 crt - AAA

  39.430.410,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 3. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Swanky

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Swanky

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.94 crt - AAA

  49.613.668,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 4. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Marvelous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Marvelous

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.45 crt - AAA

  47.005.736,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 5. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.755 crt - AAA

  24.167.828,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 6. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.07 crt - AAA

  32.685.102,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 7. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Clover

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Clover

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Đá Sapphire Trắng

  1.534 crt - VS

  243.056.882,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 8. Bảo hành trọn đời
 9. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Elegance

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.51 crt - VS

  90.662.750,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 10. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA One Only

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AAA

  28.458.232,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 11. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Grande

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Grande

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Đá Sapphire Trắng

  1.876 crt - VS

  214.975.534,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 12. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Perfect Match

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  25.164.660,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 13. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.935 crt - AAA

  30.112.590,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 14. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  1.212 crt - AAA

  32.641.033,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 15. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Soulmates

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  0.338 crt - VS

  37.563.549,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 16. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Heavenly Vows

  Vàng Hồng 585 & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  30.017.421,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 17. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Blooming

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Blooming

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.23 crt - AAA

  39.493.676,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 18. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.23 crt - AAA

  42.347.908,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 19. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Cuddly

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Cuddly

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Đá Sapphire Trắng

  2.038 crt - VS

  332.368.625,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 20. Nhẫn đính hôn
 21. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Snazy

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Snazy

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  73.940.742,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 22. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Splendiferous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Splendiferous

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.934 crt - AAA

  57.371.761,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 23. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.288 crt - AAA

  43.242.272,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 24. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Keyser

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Keyser

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.135 crt - AAA

  16.769.590,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 25. Nhẫn GLAMIRA Consecratedness SET

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness SET

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.824 crt - AA

  19.348.591,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)

You’ve viewed 60 of 30 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng