Đang tải...
Tìm thấy 86 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.4 crt - AAA

  15.819.830,00 ₫
  8.214.583  - 1.528.308.792  8.214.583 ₫ - 1.528.308.792 ₫
 2. Nhẫn nam Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.68 crt - AAA

  21.957.914,00 ₫
  8.002.320  - 10.092.334.464  8.002.320 ₫ - 10.092.334.464 ₫
 3. Nhẫn nam Sporty

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  54.038.516,00 ₫
  15.431.530  - 898.170.270  15.431.530 ₫ - 898.170.270 ₫
 4. Nhẫn nam Miesto

  Vàng Trắng 14K
  14.533.515,00 ₫
  7.766.000  - 83.207.152  7.766.000 ₫ - 83.207.152 ₫
 5. Nhẫn nam Vanhoy

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.77 crt - VS

  849.401.255,00 ₫
  8.015.056  - 10.139.230.185  8.015.056 ₫ - 10.139.230.185 ₫
 6. Nhẫn nam No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  35.754.169,00 ₫
  14.807.476  - 266.347.791  14.807.476 ₫ - 266.347.791 ₫
 7. Nhẫn nam Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  21.562.538,00 ₫
  9.770.896  - 1.839.896.936  9.770.896 ₫ - 1.839.896.936 ₫
 8. Nhẫn nam Ford

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.02 crt - AAA

  29.787.593,00 ₫
  11.886.735  - 2.128.999.340  11.886.735 ₫ - 2.128.999.340 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Amir

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  35.209.926,00 ₫
  15.434.360  - 278.559.996  15.434.360 ₫ - 278.559.996 ₫
 11. Nhẫn nam Alake

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.23 crt - VS

  270.298.717,00 ₫
  12.045.225  - 10.253.985.021  12.045.225 ₫ - 10.253.985.021 ₫
 12. Nhẫn nam Chase

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.076 crt - VS

  1.230.516.335,00 ₫
  17.044.730  - 1.811.920.655  17.044.730 ₫ - 1.811.920.655 ₫
 13. Nhẫn nam Silverio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  36.860.200,00 ₫
  11.518.812  - 238.329.051  11.518.812 ₫ - 238.329.051 ₫
 14. Nhẫn nam Banjumoni

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.62 crt - AA

  26.252.987,00 ₫
  9.467.784  - 10.112.711.724  9.467.784 ₫ - 10.112.711.724 ₫
 15. Nhẫn nam Keaton

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.03 crt - VS

  180.481.972,00 ₫
  15.195.210  - 2.715.072.031  15.195.210 ₫ - 2.715.072.031 ₫
 16. Nhẫn nam Denis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  83.468.659,00 ₫
  14.790.495  - 1.220.314.969  14.790.495 ₫ - 1.220.314.969 ₫
 17. Nhẫn nam Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  59.748.112,00 ₫
  14.960.306  - 930.858.795  14.960.306 ₫ - 930.858.795 ₫
 18. Nhẫn nam Filippa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  123.044.982,00 ₫
  13.033.806  - 1.878.741.093  13.033.806 ₫ - 1.878.741.093 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Honoya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  91.653.243,00 ₫
  9.860.047  - 1.681.392.971  9.860.047 ₫ - 1.681.392.971 ₫
 21. Nhẫn nam Cool Breeze

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  36.116.148,00 ₫
  14.960.306  - 516.464.532  14.960.306 ₫ - 516.464.532 ₫
 22. Nhẫn nam Akmal

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.358 crt - VS

  84.064.412,00 ₫
  12.029.376  - 10.275.693.596  12.029.376 ₫ - 10.275.693.596 ₫
 23. Nhẫn nam Shroomish

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.29 crt - VS

  726.316.932,00 ₫
  10.650.515  - 4.435.662.649  10.650.515 ₫ - 4.435.662.649 ₫
 24. Nhẫn nam Terra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  35.563.415,00 ₫
  16.205.583  - 194.461.336  16.205.583 ₫ - 194.461.336 ₫
 25. Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  22.758.003,00 ₫
  8.748.637  - 2.086.971.237  8.748.637 ₫ - 2.086.971.237 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  40.596.032,00 ₫
  17.660.293  - 270.989.275  17.660.293 ₫ - 270.989.275 ₫
 28. Nhẫn nam Vlachou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.612 crt - VS

  28.338.542,00 ₫
  9.749.953  - 168.536.929  9.749.953 ₫ - 168.536.929 ₫
 29. Nhẫn nam Tobias

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  36.271.524,00 ₫
  14.009.367  - 259.102.539  14.009.367 ₫ - 259.102.539 ₫
 30. Nhẫn nam Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  3.7 crt - AAA

  24.902.710,00 ₫
  8.736.750  - 10.104.008.934  8.736.750 ₫ - 10.104.008.934 ₫
 31. Nhẫn nam Lapua

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  25.542.896,00 ₫
  10.555.421  - 148.584.196  10.555.421 ₫ - 148.584.196 ₫
 32. Nhẫn nam Powerful Mind

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  27.667.225,00 ₫
  12.192.394  - 156.650.197  12.192.394 ₫ - 156.650.197 ₫
 33. Nhẫn nam Vlad

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.59 crt - VS

  80.874.237,00 ₫
  16.780.108  - 1.215.178.198  16.780.108 ₫ - 1.215.178.198 ₫
 34. Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  25.411.575,00 ₫
  12.287.488  - 978.816.109  12.287.488 ₫ - 978.816.109 ₫
 35. Nhẫn nam Lavras

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.784 crt - VS

  37.040.199,00 ₫
  12.409.751  - 219.848.007  12.409.751 ₫ - 219.848.007 ₫
 36. Nhẫn nam Todrick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.16 crt - SI

  708.938.525,00 ₫
  20.845.938  - 1.287.786.347  20.845.938 ₫ - 1.287.786.347 ₫
 37. Nhẫn nam Vardock

  Vàng Trắng 14K
  21.614.896,00 ₫
  10.394.950  - 123.749.407  10.394.950 ₫ - 123.749.407 ₫
 38. Nhẫn nam Layton

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  31.619.282,00 ₫
  13.586.539  - 1.372.521.792  13.586.539 ₫ - 1.372.521.792 ₫
 39. Nhẫn nam Enigma

  Vàng Trắng 14K
  32.144.280,00 ₫
  13.741.066  - 184.032.142  13.741.066 ₫ - 184.032.142 ₫
 40. Nhẫn nam Mestni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  23.662.528,00 ₫
  9.271.654  - 139.810.656  9.271.654 ₫ - 139.810.656 ₫
 41. Nhẫn nam Alonzito

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.198 crt - SI

  259.227.637,00 ₫
  18.874.438  - 655.468.587  18.874.438 ₫ - 655.468.587 ₫
 42. Nhẫn nam Bhakta

  Vàng 14K & Kim Cương

  3 crt - VS

  1.372.207.929,00 ₫
  13.645.973  - 10.182.758.566  13.645.973 ₫ - 10.182.758.566 ₫
 43. Nhẫn nam Amaud

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.02 crt - VS

  75.475.113,00 ₫
  15.939.546  - 3.022.485.671  15.939.546 ₫ - 3.022.485.671 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Nhẫn nam Antonie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  2 crt - AA

  53.475.877,00 ₫
  12.490.978  - 10.144.126.674  12.490.978 ₫ - 10.144.126.674 ₫
 46. Nhẫn nam Schinias

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.288 crt - VS

  16.811.805,00 ₫
  7.259.399  - 99.084.432  7.259.399 ₫ - 99.084.432 ₫
 47. Nhẫn nam Absolute Strength

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.47 crt - VS

  100.046.976,00 ₫
  16.671.147  - 291.776.916  16.671.147 ₫ - 291.776.916 ₫
 48. Nhẫn nam Dragos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Thạch Anh Tím

  0.892 crt - VS

  41.229.708,00 ₫
  15.111.437  - 1.218.659.310  15.111.437 ₫ - 1.218.659.310 ₫
 49. Nhẫn nam Nevada

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.73 crt - SI

  211.057.204,00 ₫
  20.787.637  - 650.048.800  20.787.637 ₫ - 650.048.800 ₫
 50. Nhẫn nam Sorennos

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  31.720.036,00 ₫
  11.696.548  - 3.468.379.784  11.696.548 ₫ - 3.468.379.784 ₫
 51. Nhẫn nam Alain

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.399 crt - VS

  36.438.788,00 ₫
  10.896.740  - 154.739.829  10.896.740 ₫ - 154.739.829 ₫
 52. Nhẫn nam Jonah

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.62 crt - AA

  37.746.328,00 ₫
  14.757.099  - 1.737.939.868  14.757.099 ₫ - 1.737.939.868 ₫
 53. Nhẫn nam Abreger

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  63.863.469,00 ₫
  15.722.189  - 2.360.932.202  15.722.189 ₫ - 2.360.932.202 ₫
 54. Nhẫn nam Astrusa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  23.244.227,00 ₫
  9.749.953  - 141.140.833  9.749.953 ₫ - 141.140.833 ₫
 55. Nhẫn nam Adila

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.8 crt - AA

  33.429.180,00 ₫
  12.605.883  - 1.873.646.778  12.605.883 ₫ - 1.873.646.778 ₫
 56. Nhẫn nam Titus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.25 crt - AAA

  53.604.650,00 ₫
  14.010.499  - 3.499.370.204  14.010.499 ₫ - 3.499.370.204 ₫
 57. Nhẫn nam Baynard

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.4 crt - AA

  85.944.496,00 ₫
  16.039.168  - 1.188.050.967  16.039.168 ₫ - 1.188.050.967 ₫
 58. Nhẫn nam Vorian

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2.4 crt - AA

  79.066.605,00 ₫
  19.683.868  - 1.200.362.232  19.683.868 ₫ - 1.200.362.232 ₫
 59. Nhẫn nam Onitsha

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.464 crt - VS1

  34.500.118,00 ₫
  11.963.999  - 185.107.612  11.963.999 ₫ - 185.107.612 ₫
 60. Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  38.206.515,00 ₫
  13.610.312  - 185.645.345  13.610.312 ₫ - 185.645.345 ₫
 61. Nhẫn nam Agamemnonos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  18.730.665,00 ₫
  8.360.337  - 109.442.872  8.360.337 ₫ - 109.442.872 ₫
 62. Nhẫn nam Ostrovba

  Vàng 14K
  23.394.510,00 ₫
  11.250.795  - 133.938.037  11.250.795 ₫ - 133.938.037 ₫
 63. Nhẫn nam Guilt Free

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  39.869.526,00 ₫
  16.692.373  - 289.908.996  16.692.373 ₫ - 289.908.996 ₫
 64. Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  47.558.263,00 ₫
  14.898.042  - 1.923.104.088  14.898.042 ₫ - 1.923.104.088 ₫

You’ve viewed 60 of 86 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng