Tìm thấy 128 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nam Saruhania

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  22.212.345,00 ₫
  6.568.269  - 99.905.178  6.568.269 ₫ - 99.905.178 ₫
 2. Mặt dây chuyền nam Receding

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  18.338.685,00 ₫
  5.242.899  - 88.060.902  5.242.899 ₫ - 88.060.902 ₫
 3. Nhẫn nam Aquata

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen

  1.76 crt - AAA

  42.820.833,00 ₫
  10.504.195  - 206.560.336  10.504.195 ₫ - 206.560.336 ₫
 4. Mặt dây chuyền nam Paksira

  Vàng 14K
  15.070.682,00 ₫
  4.457.525  - 58.867.644  4.457.525 ₫ - 58.867.644 ₫
 5. Vòng tay nam Aedrody

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  1.95 crt - AAA

  80.368.484,00 ₫
  21.268.766  - 497.120.277  21.268.766 ₫ - 497.120.277 ₫
 6. Mặt dây chuyền nam Diffuse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.126 crt - AAA

  17.090.578,00 ₫
  5.030.635  - 76.089.257  5.030.635 ₫ - 76.089.257 ₫
 7. Mặt dây chuyền nam Genova

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  1.264 crt - AAA

  42.649.041,00 ₫
  11.549.944  - 320.092.818  11.549.944 ₫ - 320.092.818 ₫
 8. lifetime warranty
 9. Mặt dây chuyền nam Fringed

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.342 crt - AAA

  25.399.688,00 ₫
  7.723.547  - 135.905.010  7.723.547 ₫ - 135.905.010 ₫
 10. Hoa tai nam Alesta

  Vàng 14K
  7.192.607,00 ₫
  4.172.810  - 41.179.050  4.172.810 ₫ - 41.179.050 ₫
 11. Vòng tay nam Nannis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.176 crt - AAA

  80.346.693,00 ₫
  25.509.784  - 160.082.635  25.509.784 ₫ - 160.082.635 ₫
 12. Mặt dây chuyền nam Overcast

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.552 crt - AAA

  20.120.564,00 ₫
  5.582.520  - 98.108.024  5.582.520 ₫ - 98.108.024 ₫
 13. Mặt dây chuyền nam Pruva

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  1.856 crt - AAA

  51.692.017,00 ₫
  12.876.164  - 381.592.523  12.876.164 ₫ - 381.592.523 ₫
 14. Mặt dây chuyền nam Aganta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.768 crt - AAA

  34.320.968,00 ₫
  10.703.722  - 222.423.468  10.703.722 ₫ - 222.423.468 ₫
 15. Nhẫn nam Ardetta - B

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen

  0.232 crt - AAA

  17.583.877,00 ₫
  8.518.827  - 112.612.668  8.518.827 ₫ - 112.612.668 ₫
 16. lifetime warranty
 17. Nhẫn nam Ardetta - A

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen

  0.072 crt - AAA

  19.049.060,00 ₫
  9.142.881  - 112.117.392  9.142.881 ₫ - 112.117.392 ₫
 18. Vòng tay nam Muoti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.875 crt - AAA

  64.215.543,00 ₫
  20.581.034  - 423.252.708  20.581.034 ₫ - 423.252.708 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Contemporary

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.632 crt - AAA

  34.546.815,00 ₫
  14.014.461  - 226.017.791  14.014.461 ₫ - 226.017.791 ₫
 21. Mặt dây chuyền nam Fasan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  4.058 crt - AA

  71.402.206,00 ₫
  13.716.160  - 2.525.238.026  13.716.160 ₫ - 2.525.238.026 ₫
 22. Mặt dây chuyền nam Junts

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.806 crt - AAA

  38.671.796,00 ₫
  11.828.150  - 512.615.493  11.828.150 ₫ - 512.615.493 ₫
 23. Mặt dây chuyền nam Istinga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.398 crt - AAA

  34.849.644,00 ₫
  10.847.494  - 175.414.256  10.847.494 ₫ - 175.414.256 ₫
 24. Hoa tai nam Hewey

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  1.058 crt - AAA

  25.856.762,00 ₫
  4.968.655  - 2.569.020.836  4.968.655 ₫ - 2.569.020.836 ₫
 25. lifetime warranty
 26. Hoa tai nam Terav

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  13.642.010,00 ₫
  5.136.768  - 1.262.144.960  5.136.768 ₫ - 1.262.144.960 ₫
 27. Vòng tay nam Velena

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AAA

  57.884.723,00 ₫
  19.320.191  - 344.927.604  19.320.191 ₫ - 344.927.604 ₫
 28. Vòng tay nam Mahait

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.4 crt - AA

  91.606.262,00 ₫
  25.051.296  - 4.941.087.524  25.051.296 ₫ - 4.941.087.524 ₫
 29. Dây chuyền nam Stremalin

  14K Vàng và Rhodium Đen
  26.138.082,00 ₫
  12.570.223  - 149.645.512  12.570.223 ₫ - 149.645.512 ₫
 30. Mặt dây chuyền nam Semirana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.398 crt - AAA

  33.919.931,00 ₫
  5.692.047  - 1.289.923.126  5.692.047 ₫ - 1.289.923.126 ₫
 31. Vòng tay nam Patrisa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.65 crt - AAA

  68.431.938,00 ₫
  22.593.289  - 436.158.308  22.593.289 ₫ - 436.158.308 ₫
 32. Vòng tay nam Scharf

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.672 crt - AAA

  64.861.388,00 ₫
  20.861.221  - 409.498.052  20.861.221 ₫ - 409.498.052 ₫
 33. Nhẫn nam Timely

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  21.501.689,00 ₫
  8.885.334  - 340.540.834  8.885.334 ₫ - 340.540.834 ₫
 34. Nhẫn nam Pantun

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  2.298 crt - AAA

  58.507.646,00 ₫
  15.833.132  - 2.845.118.587  15.833.132 ₫ - 2.845.118.587 ₫
 35. lifetime warranty
 36. Mặt dây chuyền nam Oaken

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire Đen

  0.654 crt - AAA

  41.682.253,00 ₫
  12.432.393  - 243.621.480  12.432.393 ₫ - 243.621.480 ₫
 37. Mặt dây chuyền nam Miniog

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.4 crt - AA

  49.988.817,00 ₫
  11.418.058  - 4.994.948.018  11.418.058 ₫ - 4.994.948.018 ₫
 38. Mặt dây chuyền nam Mada

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.55 crt - AAA

  41.110.275,00 ₫
  12.470.034  - 306.493.827  12.470.034 ₫ - 306.493.827 ₫
 39. Mặt dây chuyền nam Marvi

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen

  0.256 crt - AAA

  30.493.438,00 ₫
  10.276.931  - 161.801.114  10.276.931 ₫ - 161.801.114 ₫
 40. Nhẫn nam Moade

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  1.124 crt - AAA

  32.769.466,00 ₫
  11.148.060  - 1.734.020.082  11.148.060 ₫ - 1.734.020.082 ₫
 41. Khuy măng sét Mintina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.672 crt - AAA

  38.834.531,00 ₫
  14.834.646  - 260.489.327  14.834.646 ₫ - 260.489.327 ₫
 42. Khuy măng sét Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen

  4.8 crt - AAA

  140.618.105,00 ₫
  17.115.767  - 1.655.610.075  17.115.767 ₫ - 1.655.610.075 ₫
 43. Hoa tai nam Palundi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.35 crt - AAA

  25.078.747,00 ₫
  5.349.030  - 1.264.267.587  5.349.030 ₫ - 1.264.267.587 ₫
 44. Hoa tai nam Mtindo

  Vàng 14K
  7.489.209,00 ₫
  4.344.885  - 42.877.155  4.344.885 ₫ - 42.877.155 ₫
 45. Vòng tay nam Monorona

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen

  0.544 crt - AAA

  48.089.487,00 ₫
  17.080.107  - 306.239.110  17.080.107 ₫ - 306.239.110 ₫
 46. Vòng tay nam Einzigartig

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.9 crt - AAA

  44.653.089,00 ₫
  17.830.103  - 321.323.942  17.830.103 ₫ - 321.323.942 ₫
 47. Mặt dây chuyền nam Flattened

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.93 crt - AAA

  35.208.794,00 ₫
  6.384.874  - 2.589.369.801  6.384.874 ₫ - 2.589.369.801 ₫
 48. Mặt dây chuyền nam Burinita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.608 crt - AAA

  44.404.033,00 ₫
  12.434.374  - 338.389.899  12.434.374 ₫ - 338.389.899 ₫
 49. Mặt dây chuyền nam Apprehensive

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  24.787.806,00 ₫
  8.343.356  - 132.933.329  8.343.356 ₫ - 132.933.329 ₫
 50. Mặt dây chuyền nam Anxious

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.084 crt - AAA

  39.684.999,00 ₫
  11.471.548  - 204.041.484  11.471.548 ₫ - 204.041.484 ₫
 51. Nhẫn nam Alarga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.4 crt - AAA

  41.665.273,00 ₫
  15.500.303  - 637.978.106  15.500.303 ₫ - 637.978.106 ₫
 52. Nhẫn nam Flok

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.425 crt - AAA

  39.615.376,00 ₫
  13.075.409  - 809.132.949  13.075.409 ₫ - 809.132.949 ₫
 53. Nhẫn nam Uptodate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  20.061.130,00 ₫
  9.069.296  - 223.654.599  9.069.296 ₫ - 223.654.599 ₫
 54. Vòng tay nam Teuga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  6.51 crt - AAA

  182.630.642,00 ₫
  23.663.095  - 17.650.050.687  23.663.095 ₫ - 17.650.050.687 ₫
 55. Vòng tay nam Tramola

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  2.144 crt - AAA

  96.930.670,00 ₫
  27.891.377  - 654.449.725  27.891.377 ₫ - 654.449.725 ₫
 56. Vòng tay nam Gabya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.432 crt - AAA

  32.863.994,00 ₫
  12.996.164  - 213.451.816  12.996.164 ₫ - 213.451.816 ₫
 57. Nhẫn nam Mariseran

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen

  0.7 crt - AAA

  32.621.447,00 ₫
  13.782.670  - 199.626.406  13.782.670 ₫ - 199.626.406 ₫
 58. Nhẫn nam Tranchant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  31.444.094,00 ₫
  12.885.221  - 187.286.841  12.885.221 ₫ - 187.286.841 ₫
 59. Nhẫn nam Skarp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  16.063.790,00 ₫
  7.926.754  - 100.966.496  7.926.754 ₫ - 100.966.496 ₫
 60. Mặt dây chuyền nam Kwinta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  1.584 crt - AAA

  58.485.287,00 ₫
  12.106.640  - 537.436.131  12.106.640 ₫ - 537.436.131 ₫
 61. Mặt dây chuyền nam Pabbie

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  2.8 crt - AAA

  67.442.226,00 ₫
  11.400.228  - 325.682.417  11.400.228 ₫ - 325.682.417 ₫
 62. Mặt dây chuyền nam Unico

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  43.833.470,00 ₫
  13.557.671  - 247.314.863  13.557.671 ₫ - 247.314.863 ₫
 63. Hoa tai nam Mearing

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen

  0.04 crt - AAA

  7.346.851,00 ₫
  4.065.263  - 43.796.959  4.065.263 ₫ - 43.796.959 ₫
 64. Mặt dây chuyền nam Course

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  37.733.593,00 ₫
  12.559.184  - 192.367.006  12.559.184 ₫ - 192.367.006 ₫
 65. Mặt dây chuyền nam Busana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.068 crt - AAA

  29.453.915,00 ₫
  8.137.318  - 215.277.274  8.137.318 ₫ - 215.277.274 ₫

You’ve viewed 60 of 128 products

Đang tải...