Đang tải...
Tìm thấy 2339 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cặp Pretty Spark Pair

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  3.5 mm
  179.786.880,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.581.529  - 184.456.669  15.581.529 ₫ - 184.456.669 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Choice 3 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Classic Choice 3 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  3.0 mm
  125.056.950,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.827.896  - 161.849.228  5.827.896 ₫ - 161.849.228 ₫
 3. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pure Love 3 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Pure Love 3 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  3.0 mm
  91.059.822,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  3.442.001  - 140.909.464  3.442.001 ₫ - 140.909.464 ₫
 4. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pure Love 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Pure Love 4 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  119.306.956,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.509.725  - 184.110.963  4.509.725 ₫ - 184.110.963 ₫
 5. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Heavenly Blaze 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Heavenly Blaze 4 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  100.165.805,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.186.578  - 154.836.262  5.186.578 ₫ - 154.836.262 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Alluring Balance 3 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Alluring Balance 3 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  3.0 mm
  135.965.155,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.359.785  - 161.112.606  5.359.785 ₫ - 161.112.606 ₫
 7. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Strong Strip 6 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Strong Strip 6 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  169.385.985,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.033.919  - 227.656.885  9.033.919 ₫ - 227.656.885 ₫
 8. Nhẫn cưới Smart Ease

  Palladium 950 & Kim Cương
  4,0 mm
  145.032.326,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.673.071  - 150.047.396  8.673.071 ₫ - 150.047.396 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn cưới Immortal Luck

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  3,60 mm
  134.362.567,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.061.754  - 135.664.447  8.061.754 ₫ - 135.664.447 ₫
 11. Nhẫn cặp Pretty Guns Pair

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  157.286.985,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.631.538  - 209.362.209  13.631.538 ₫ - 209.362.209 ₫
 12. Nhẫn cưới Smart Queen

  Palladium 950 & Kim Cương
  4,0 mm
  144.862.516,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.673.071  - 149.707.775  8.673.071 ₫ - 149.707.775 ₫
 13. Nhẫn cưới Unique Elegance

  Palladium 950 & Kim Cương
  6,0 mm
  211.513.141,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.672.109  - 212.503.702  12.672.109 ₫ - 212.503.702 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Nature 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Bright Nature 4 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  150.070.042,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.203.828  - 224.660.788  8.203.828 ₫ - 224.660.788 ₫
 15. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Passion 5 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Ornate Passion 5 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  167.433.165,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.669.095  - 267.152.690  7.669.095 ₫ - 267.152.690 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Gleam 6 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Bright Gleam 6 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  186.765.561,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.305.431  - 288.584.829  8.305.431 ₫ - 288.584.829 ₫
 17. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Choice 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Classic Choice 4 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  152.617.200,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.325.625  - 193.987.994  7.325.625 ₫ - 193.987.994 ₫
 18. Nhẫn cưới Bright Jewel

  Palladium 950 & Kim Cương
  4,0 mm
  175.499.166,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.392.403  - 182.319.889  10.392.403 ₫ - 182.319.889 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Mystic Spring 6 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Mystic Spring 6 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  308.842.875,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.648.039  - 432.644.292  15.648.039 ₫ - 432.644.292 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Classic Inspiration 4mm Palladium trắng

  Nhẫn cặp Classic Inspiration 4mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  4.0 mm
  183.236.008,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.414.645  - 228.339.489  5.414.645 ₫ - 228.339.489 ₫
 22. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Alluring Balance 2 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Alluring Balance 2 mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  2.0 mm
  99.794.275,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  3.800.924  - 113.908.536  3.800.924 ₫ - 113.908.536 ₫
 23. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Sense Muse 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Sense Muse 4 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  129.713.792,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.556.143  - 240.045.979  7.556.143 ₫ - 240.045.979 ₫
 24. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Brilliant Vision Palladium trắng

  Nhẫn cưới Brilliant Vision

  Palladium 950 & Kim Cương
  4.0 mm
  225.168.739,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.935.797  - 233.519.170  10.935.797 ₫ - 233.519.170 ₫
 25. Nhẫn cưới Immortal Life

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  148.584.195,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.915.051  - 149.489.851  8.915.051 ₫ - 149.489.851 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Heavenly Sparkle Palladium trắng

  Nhẫn cưới Heavenly Sparkle

  Palladium 950 & Kim Cương
  4.0 mm
  185.999.111,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.125.686  - 249.682.155  8.125.686 ₫ - 249.682.155 ₫
 28. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Alluring Balance 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Alluring Balance 4 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  150.070.042,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.003.735  - 204.566.409  8.003.735 ₫ - 204.566.409 ₫
 29. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Alluring Duty 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Alluring Duty 4 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  121.722.823,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.412.992  - 187.805.819  5.412.992 ₫ - 187.805.819 ₫
 30. Nhẫn cưới Bright Life Basic

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  219.267.825,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.156.069  - 229.456.455  13.156.069 ₫ - 229.456.455 ₫
 31. Nhẫn cưới Immortal Charm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4,5 mm
  160.895.460,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.653.727  - 162.536.961  9.653.727 ₫ - 162.536.961 ₫
 32. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Classic Destiny 4mm Palladium trắng

  Nhẫn cặp Classic Destiny 4mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  4.0 mm
  154.299.736,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.221.265  - 221.937.201  5.221.265 ₫ - 221.937.201 ₫
 33. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Natural Sensation 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Natural Sensation 4 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  150.070.042,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.667.444  - 202.585.286  5.667.444 ₫ - 202.585.286 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Charming Flirt 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Charming Flirt 4 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  127.855.425,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.620.345  - 198.656.784  6.620.345 ₫ - 198.656.784 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Morning 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Bright Morning 4 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  128.227.101,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.702.236  - 197.753.539  5.702.236 ₫ - 197.753.539 ₫
 36. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Embrace Night 5 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Embrace Night 5 mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  5.0 mm
  193.293.178,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.818.881  - 272.878.199  7.818.881 ₫ - 272.878.199 ₫
 37. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Choice 2.5 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Classic Choice 2.5 mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  2.5 mm
  116.643.549,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.022.995  - 130.709.520  5.022.995 ₫ - 130.709.520 ₫
 38. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Essential Luxry 5 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Essential Luxry 5 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  175.117.087,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.339.578  - 258.255.250  9.339.578 ₫ - 258.255.250 ₫
 39. Nhẫn cưới Smart View

  Palladium 950 & Kim Cương
  5,0 mm
  181.117.061,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.838.155  - 187.094.391  10.838.155 ₫ - 187.094.391 ₫
 40. Nhẫn cưới White Loom

  Palladium 950 & Kim Cương
  6,0 mm
  249.564.850,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.442.384  - 273.310.021  14.442.384 ₫ - 273.310.021 ₫
 41. Nhẫn cưới Ornate Chic

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  222.451.770,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.347.106  - 263.206.293  13.347.106 ₫ - 263.206.293 ₫
 42. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Expression 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Classic Expression 4 mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  4.0 mm
  159.377.780,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.284.871  - 167.358.874  7.284.871 ₫ - 167.358.874 ₫
 43. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 44. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Step 4mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Classic Step 4mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  4.0 mm
  153.268.134,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.206.389  - 219.755.315  5.206.389 ₫ - 219.755.315 ₫
 45. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Search 5mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Classic Search 5mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  5.0 mm
  185.620.574,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.201.847  - 210.582.720  8.201.847 ₫ - 210.582.720 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Heavenly Tender 5mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Heavenly Tender 5mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  5.0 mm
  195.473.127,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.653.763  - 311.592.244  8.653.763 ₫ - 311.592.244 ₫
 47. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới White Innocence 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới White Innocence 4 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  109.952.302,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.864.122  - 151.244.980  5.864.122 ₫ - 151.244.980 ₫
 48. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Wondrous Valley 6 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Wondrous Valley 6 mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  6.0 mm
  223.022.085,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.083.498  - 336.852.332  9.083.498 ₫ - 336.852.332 ₫
 49. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pure Charm 5 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Pure Charm 5 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  167.475.615,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.932.032  - 241.712.028  8.932.032 ₫ - 241.712.028 ₫
 50. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Silent Mirror Palladium trắng

  Nhẫn cưới Silent Mirror

  Palladium 950 & Kim Cương
  4.0 mm
  140.967.490,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.983.216  - 259.936.383  5.983.216 ₫ - 259.936.383 ₫
 51. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Amazing Dimension Palladium trắng

  Nhẫn cưới Amazing Dimension

  Palladium 950 & Kim Cương
  4.0 mm
  196.683.027,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.979.197  - 265.401.096  9.979.197 ₫ - 265.401.096 ₫
 52. Nhẫn cưới Brilliant Dawn

  Palladium 950 & Kim Cương
  3.0 mm
  156.621.895,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.348.068  - 158.603.018  9.348.068 ₫ - 158.603.018 ₫
 53. Nhẫn cưới Immortal Beauty Basic

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  213.112.192,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.786.731  - 214.810.297  12.786.731 ₫ - 214.810.297 ₫
 54. Nhẫn cưới Immortal Light Basic

  Palladium 950 & Đá Zirconia

  0.02 crt

  170.235.037,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.214.102  - 172.046.349  10.214.102 ₫ - 172.046.349 ₫
 55. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Step 5mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Classic Step 5mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  5.0 mm
  230.171.078,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.227.834  - 295.414.782  6.227.834 ₫ - 295.414.782 ₫
 56. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Choice 5 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Classic Choice 5 mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  5.0 mm
  185.422.462,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.290.531  - 209.846.875  7.290.531 ₫ - 209.846.875 ₫
 57. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Meaning 4mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Classic Meaning 4mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  174.777.465,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.325.393  - 248.134.841  5.325.393 ₫ - 248.134.841 ₫
 58. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Charming Summer Palladium trắng

  Nhẫn cưới Charming Summer

  Palladium 950 & Kim Cương
  4.0 mm
  158.652.543,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.222.833  - 252.314.218  7.222.833 ₫ - 252.314.218 ₫
 59. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Smart Charm 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Smart Charm 4 mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  4.0 mm
  154.739.830,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.041.023  - 245.834.961  7.041.023 ₫ - 245.834.961 ₫
 60. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Heart 5 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Bright Heart 5 mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  5.0 mm
  185.167.747,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.242.830  - 292.964.944  8.242.830 ₫ - 292.964.944 ₫
 61. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Alluring Behaviour 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Alluring Behaviour 4 mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  4.0 mm
  154.711.529,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.094.301  - 206.160.930  8.094.301 ₫ - 206.160.930 ₫
 62. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Natural Sensation 5 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Natural Sensation 5 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  198.041.512,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.479.103  - 266.819.085  7.479.103 ₫ - 266.819.085 ₫
 63. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pure Hands 5 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Pure Hands 5 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  178.184.293,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.735.250  - 233.281.081  6.735.250 ₫ - 233.281.081 ₫
 64. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Shining Moon 4 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Shining Moon 4 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  146.482.794,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.584.869  - 193.229.505  7.584.869 ₫ - 193.229.505 ₫

You’ve viewed 60 of 2339 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng