Đang tải...
Tìm thấy 471 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Mystic Swirl 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Mystic Swirl 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.762.351,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.699.964  - 195.263.840  7.699.964 ₫ - 195.263.840 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Mystic Swirl 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Mystic Swirl 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  30.780.929,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.462.043  - 189.290.550  7.462.043 ₫ - 189.290.550 ₫
 3. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Infinite Choice 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Infinite Choice 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  35.018.883,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.489.426  - 235.037.137  8.489.426 ₫ - 235.037.137 ₫
 4. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Infinite Choice 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Infinite Choice 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  39.970.599,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.689.842  - 265.986.173  9.689.842 ₫ - 265.986.173 ₫
 5. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Mystic Unity 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Mystic Unity 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  26.587.585,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.445.475  - 166.282.714  6.445.475 ₫ - 166.282.714 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Dreamy Feeling 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Dreamy Feeling 5 mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  38.453.857,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.487.415  - 239.880.368  10.487.415 ₫ - 239.880.368 ₫
 7. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pretty Meeting 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Pretty Meeting 6 mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  44.966.925,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.263.706  - 318.457.321  12.263.706 ₫ - 318.457.321 ₫
 8. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Dreamy Feeling 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Dreamy Feeling 6 mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  45.903.735,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.519.200  - 283.902.378  12.519.200 ₫ - 283.902.378 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn cưới Pretty Path Pair Vintage

  Nhẫn cưới Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3.95 mm
  30.459.197,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.648.316  - 217.372.581  14.648.316 ₫ - 217.372.581 ₫
 11. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Noble Choice 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Noble Choice 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  31.965.326,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.655.169  - 247.540.524  6.655.169 ₫ - 247.540.524 ₫
 12. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Mystic Unity 8 mm Vintage

  Nhẫn cưới Mystic Unity 8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  37.026.336,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.976.081  - 229.816.751  8.976.081 ₫ - 229.816.751 ₫
 13. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Mystic Unity 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Mystic Unity 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.055 crt

  29.308.798,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.105.163  - 182.845.007  7.105.163 ₫ - 182.845.007 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  37.650.876,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.127.485  - 251.867.492  9.127.485 ₫ - 251.867.492 ₫
 15. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Exotic Shine 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Exotic Shine 6 mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  41.621.170,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.585.481  - 259.404.767  9.585.481 ₫ - 259.404.767 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Mystic Cycle 8 mm Vintage

  Nhẫn cưới Mystic Cycle 8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương
  8.0 mm
  45.705.016,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.158.451  - 263.456.779  7.158.451 ₫ - 263.456.779 ₫
 17. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Infinite Choice 8 mm Vintage

  Nhẫn cưới Infinite Choice 8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  47.777.357,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.582.389  - 313.500.936  11.582.389 ₫ - 313.500.936 ₫
 18. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Peaceful Lonin 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Peaceful Lonin 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  32.966.821,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.990.951  - 236.984.973  8.990.951 ₫ - 236.984.973 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Butterfly 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Ornate Butterfly 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  49.026.884,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.423.565  - 293.435.342  8.423.565 ₫ - 293.435.342 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Treasure 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Ornate Treasure 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  37.204.775,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.568.372  - 259.318.044  8.568.372 ₫ - 259.318.044 ₫
 22. Nhẫn cưới Exotic Garden Vintage

  Nhẫn cưới Exotic Garden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  6,0 mm
  48.876.386,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.646.584  - 204.395.110  9.646.584 ₫ - 204.395.110 ₫
 23. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Magic Road 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Magic Road 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  39.792.159,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.646.584  - 251.922.648  9.646.584 ₫ - 251.922.648 ₫
 24. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Mystic Swirl 8 mm Vintage

  Nhẫn cưới Mystic Swirl 8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  46.216.005,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.203.880  - 283.234.031  11.203.880 ₫ - 283.234.031 ₫
 25. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 8 mm Vintage

  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 8 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  47.777.357,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.582.389  - 313.500.936  11.582.389 ₫ - 313.500.936 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Magic Road 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Magic Road 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  35.643.425,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.640.830  - 226.671.948  8.640.830 ₫ - 226.671.948 ₫
 28. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Peaceful Lonis 6.0 mm Vintage

  Nhẫn cưới Peaceful Lonis 6.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  36.424.100,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.638.126  - 194.017.865  8.638.126 ₫ - 194.017.865 ₫
 29. Nhẫn cưới Ornate Beauty Basic Vintage

  Nhẫn cưới Ornate Beauty Basic

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6,0 mm
  38.810.739,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.584.747  - 197.500.834  10.584.747 ₫ - 197.500.834 ₫
 30. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Strong Light 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Strong Light 6 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  34.215.903,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.294.764  - 209.494.099  8.294.764 ₫ - 209.494.099 ₫
 31. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pretty Meeting 8 mm Vintage

  Nhẫn cưới Pretty Meeting 8 mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  57.011.636,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.548.628  - 391.765.813  15.548.628 ₫ - 391.765.813 ₫
 32. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Universe Jupiter 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Universe Jupiter 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  39.776.546,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.281.462  - 322.127.308  8.281.462 ₫ - 322.127.308 ₫
 33. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Hard 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Ornate Hard 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  65.255.572,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.790.914  - 364.019.585  9.790.914 ₫ - 364.019.585 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pretty Way 8 mm Vintage

  Nhẫn cưới Pretty Way 8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  57.591.567,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.961.592  - 357.823.043  13.961.592 ₫ - 357.823.043 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Passion 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Ornate Passion 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.510.304,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.560.434  - 228.871.623  6.560.434 ₫ - 228.871.623 ₫
 36. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Treasure 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Ornate Treasure 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  32.832.991,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.561.537  - 226.545.481  7.561.537 ₫ - 226.545.481 ₫
 37. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Life 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Ornate Life 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  38.096.977,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.079.110  - 235.116.420  7.079.110 ₫ - 235.116.420 ₫
 38. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pretty Flow 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Pretty Flow 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  41.175.070,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.229.564  - 273.317.017  11.229.564 ₫ - 273.317.017 ₫
 39. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Splendid Symphony 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Splendid Symphony 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  37.918.537,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.192.372  - 232.083.754  9.192.372 ₫ - 232.083.754 ₫
 40. Nhẫn cưới Ornate Life Basic Vintage

  Nhẫn cưới Ornate Life Basic

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5,5 mm
  34.920.743,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.246.445  - 165.760.110  9.246.445 ₫ - 165.760.110 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Noble Choice 8 mm Vintage

  Nhẫn cưới Noble Choice 8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  53.427.219,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.123.527  - 401.216.854  11.123.527 ₫ - 401.216.854 ₫
 42. Nhẫn cưới Spectacular Harmony Vintage

  Nhẫn cưới Spectacular Harmony

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zirconia
  6,0 mm
  43.940.894,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.983.880  - 58.973.127  11.983.880 ₫ - 58.973.127 ₫
 43. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 44. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Peaceful Flomar 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Peaceful Flomar 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.048.591,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.467.797  - 190.541.125  8.467.797 ₫ - 190.541.125 ₫
 45. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Exotic Desire 8 mm Vintage

  Nhẫn cưới Exotic Desire 8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  46.617.496,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.301.211  - 288.705.728  11.301.211 ₫ - 288.705.728 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Magic Road 8 mm Vintage

  Nhẫn cưới Magic Road 8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  48.357.287,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.722.978  - 304.053.135  11.722.978 ₫ - 304.053.135 ₫
 47. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Peaceful Lonis 5.0 mm Vintage

  Nhẫn cưới Peaceful Lonis 5.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  34.525.944,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.187.970  - 183.971.890  8.187.970 ₫ - 183.971.890 ₫
 48. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Golden Sign 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Golden Sign 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.182.421,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.559.374  - 223.528.967  7.559.374 ₫ - 223.528.967 ₫
 49. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Captivating Blaze 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Captivating Blaze 6 mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  52.416.802,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.707.103  - 338.953.537  12.707.103 ₫ - 338.953.537 ₫
 50. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Peaceful Lonin 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Peaceful Lonin 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  41.978.050,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.448.559  - 291.830.590  11.448.559 ₫ - 291.830.590 ₫
 51. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Cute Dawn 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Cute Dawn 5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  46.171.394,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.949.737  - 246.470.488  10.949.737 ₫ - 246.470.488 ₫
 52. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Golden Cover 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Golden Cover 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  32.074.622,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.775.666  - 204.356.113  7.775.666 ₫ - 204.356.113 ₫
 53. Nhẫn cưới Ornate Dense Vintage

  Nhẫn cưới Ornate Dense

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  43.673.232,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.910.881  - 232.580.547  11.910.881 ₫ - 232.580.547 ₫
 54. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pretty Ventro 8 mm Vintage

  Nhẫn cưới Pretty Ventro 8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  59.688.238,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.469.876  - 365.960.926  14.469.876 ₫ - 365.960.926 ₫
 55. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Adore Queen 6mm Vintage

  Nhẫn cưới Adore Queen 6mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  42.279.168,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.022.570  - 303.953.572  9.022.570 ₫ - 303.953.572 ₫
 56. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Infinity Line 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Infinity Line 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  37.338.607,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.051.783  - 249.966.909  9.051.783 ₫ - 249.966.909 ₫
 57. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Noble Leaf 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Noble Leaf 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  33.546.752,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.132.546  - 226.888.300  8.132.546 ₫ - 226.888.300 ₫
 58. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Noble Life 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Noble Life 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.851.571,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.721.593  - 198.780.871  7.721.593 ₫ - 198.780.871 ₫
 59. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Passion 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Ornate Passion 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  45.995.186,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.576.180  - 332.589.578  9.576.180 ₫ - 332.589.578 ₫
 60. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Mystic Bond 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Mystic Bond 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  35.777.255,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.673.274  - 218.997.056  8.673.274 ₫ - 218.997.056 ₫
 61. Nhẫn cưới Mystic Rain Basic Vintage

  Nhẫn cưới Mystic Rain Basic

  Vàng Hồng 14K & Đá Zirconia
  7,5 mm
  39.435.278,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.755.076  - 61.432.085  10.755.076 ₫ - 61.432.085 ₫
 62. Nhẫn cưới Ornate Chic Vintage

  Nhẫn cưới Ornate Chic

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  6,0 mm
  41.175.070,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.229.564  - 226.091.812  11.229.564 ₫ - 226.091.812 ₫
 63. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Peaceful Luns 8.0 mm Vintage

  Nhẫn cưới Peaceful Luns 8.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  59.108.308,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.329.286  - 366.784.116  14.329.286 ₫ - 366.784.116 ₫
 64. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Exotic Desire 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Exotic Desire 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.940.790,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.743.222  - 196.998.759  7.743.222 ₫ - 196.998.759 ₫

You’ve viewed 60 of 471 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng