Đang tải...
Tìm thấy 100 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Quera

  Nhẫn nam GLAMIRA Quera

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - VS

  25.596.160,00 ₫
  13.849.390  - 147.199.622  13.849.390 ₫ - 147.199.622 ₫
 2. Nhẫn nam Ernesto

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  24.830.490,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 3. Nhẫn nam Hector

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - VS

  36.450.190,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 4. Nhẫn nam Rodas

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - VS

  62.566.263,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 5. Nhẫn nam Marius

  Nhẫn nam GLAMIRA Marius

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  1.32 crt - VS

  25.954.934,00 ₫
  11.355.283  - 182.820.071  11.355.283 ₫ - 182.820.071 ₫
 6. Nhẫn nam Claudiu

  Nhẫn nam GLAMIRA Claudiu

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  28.084.590,00 ₫
  12.027.408  - 175.425.615  12.027.408 ₫ - 175.425.615 ₫
 7. Nhẫn nam Charles

  Nhẫn nam GLAMIRA Charles

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  21.569.362,00 ₫
  10.537.703  - 123.488.715  10.537.703 ₫ - 123.488.715 ₫
 8. Nhẫn nam Cacedl

  Nhẫn nam GLAMIRA Cacedl

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - VS

  40.824.947,00 ₫
  20.818.020  - 230.512.260  20.818.020 ₫ - 230.512.260 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Evarado

  Nhẫn nam GLAMIRA Evarado

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  36.835.729,00 ₫
  13.450.604  - 212.141.034  13.450.604 ₫ - 212.141.034 ₫
 11. Nhẫn nam Mantine

  Nhẫn nam GLAMIRA Mantine

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  32.123.016,00 ₫
  13.535.498  - 191.012.097  13.535.498 ₫ - 191.012.097 ₫
 12. Nhẫn nam Valdimar

  Nhẫn nam GLAMIRA Valdimar

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.396 crt - VS

  36.827.348,00 ₫
  14.018.909  - 227.673.443  14.018.909 ₫ - 227.673.443 ₫
 13. Nhẫn nam Ansgar

  Nhẫn nam GLAMIRA Ansgar

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - VS

  20.030.720,00 ₫
  10.371.159  - 120.068.610  10.371.159 ₫ - 120.068.610 ₫
 14. Nhẫn nam Lauden

  Nhẫn nam GLAMIRA Lauden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.21 crt - VS

  34.837.740,00 ₫
  17.127.553  - 203.543.462  17.127.553 ₫ - 203.543.462 ₫
 15. Nhẫn nam Pedro

  Nhẫn nam GLAMIRA Pedro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - VS

  37.277.775,00 ₫
  15.102.527  - 221.914.695  15.102.527 ₫ - 221.914.695 ₫
 16. Nhẫn nam Thiago

  Nhẫn nam GLAMIRA Thiago

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - VS

  34.870.723,00 ₫
  15.686.513  - 209.924.049  15.686.513 ₫ - 209.924.049 ₫
 17. Nhẫn nam Elumelm

  Nhẫn nam GLAMIRA Elumelm

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  25.092.744,00 ₫
  11.967.658  - 154.147.981  11.967.658 ₫ - 154.147.981 ₫
 18. Nhẫn nam Robert

  Nhẫn nam GLAMIRA Robert

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  23.021.486,00 ₫
  10.544.192  - 131.802.405  10.544.192 ₫ - 131.802.405 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Armin

  Nhẫn nam GLAMIRA Armin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.072 crt - VS

  23.221.014,00 ₫
  11.562.923  - 139.832.210  11.562.923 ₫ - 139.832.210 ₫
 21. Nhẫn nam Aladino

  Nhẫn nam GLAMIRA Aladino

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  21.392.273,00 ₫
  10.451.187  - 122.474.850  10.451.187 ₫ - 122.474.850 ₫
 22. Nhẫn nam Alex

  Nhẫn nam GLAMIRA Alex

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  16.610.887,00 ₫
  8.876.046  - 95.100.502  8.876.046 ₫ - 95.100.502 ₫
 23. Nhẫn nam Nicolas

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicolas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - VS

  37.016.332,00 ₫
  13.829.113  - 210.113.304  13.829.113 ₫ - 210.113.304 ₫
 24. Nhẫn nam Vantrell

  Nhẫn nam GLAMIRA Vantrell

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.408 crt - VS

  53.352.532,00 ₫
  20.163.740  - 322.760.434  20.163.740 ₫ - 322.760.434 ₫
 25. Nhẫn nam Jordan

  Nhẫn nam GLAMIRA Jordan

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS1

  39.535.853,00 ₫
  14.145.439  - 196.716.773  14.145.439 ₫ - 196.716.773 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Altavius

  Nhẫn nam GLAMIRA Altavius

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.032 crt - VS

  24.581.756,00 ₫
  11.582.930  - 142.927.879  11.582.930 ₫ - 142.927.879 ₫
 28. Nhẫn nam Ajax

  Nhẫn nam GLAMIRA Ajax

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - VS

  30.988.298,00 ₫
  15.272.856  - 179.318.858  15.272.856 ₫ - 179.318.858 ₫
 29. Nhẫn nam Senon

  Nhẫn nam GLAMIRA Senon

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - VS

  39.415.271,00 ₫
  14.353.079  - 225.834.970  14.353.079 ₫ - 225.834.970 ₫
 30. Nhẫn nam Theunis

  Nhẫn nam GLAMIRA Theunis

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  39.313.614,00 ₫
  15.605.404  - 225.077.947  15.605.404 ₫ - 225.077.947 ₫
 31. Nhẫn nam Arkian

  Nhẫn nam GLAMIRA Arkian

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  44.838.771,00 ₫
  17.798.596  - 256.710.525  17.798.596 ₫ - 256.710.525 ₫
 32. Nhẫn nam Rafael

  Nhẫn nam GLAMIRA Rafael

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - VS

  42.791.306,00 ₫
  16.104.226  - 227.119.198  16.104.226 ₫ - 227.119.198 ₫
 33. Nhẫn nam Bertlan

  Nhẫn nam GLAMIRA Bertlan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - VS

  47.815.477,00 ₫
  18.974.138  - 275.608.962  18.974.138 ₫ - 275.608.962 ₫
 34. Nhẫn nam Warren

  Nhẫn nam GLAMIRA Warren

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - VS

  35.775.903,00 ₫
  15.816.288  - 215.601.697  15.816.288 ₫ - 215.601.697 ₫
 35. Nhẫn nam Boston

  Nhẫn nam GLAMIRA Boston

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  15.867.116,00 ₫
  7.994.119  - 90.842.272  7.994.119 ₫ - 90.842.272 ₫
 36. Nhẫn nam Trebian

  Nhẫn nam GLAMIRA Trebian

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - VS

  32.662.933,00 ₫
  13.091.561  - 198.163.224  13.091.561 ₫ - 198.163.224 ₫
 37. Nhẫn nam Grande

  Nhẫn nam GLAMIRA Grande

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.4 crt - VS

  45.596.061,00 ₫
  18.444.225  - 240.880.721  18.444.225 ₫ - 240.880.721 ₫
 38. Nhẫn nam Antanas

  Nhẫn nam GLAMIRA Antanas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.204 crt - VS

  35.835.924,00 ₫
  15.199.858  - 213.898.404  15.199.858 ₫ - 213.898.404 ₫
 39. Nhẫn nam Dima

  Nhẫn nam GLAMIRA Dima

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.128 crt - VS

  42.846.190,00 ₫
  19.401.313  - 253.763.560  19.401.313 ₫ - 253.763.560 ₫
 40. Nhẫn nam Fransisco

  Nhẫn nam GLAMIRA Fransisco

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  27.488.978,00 ₫
  11.211.990  - 158.081.772  11.211.990 ₫ - 158.081.772 ₫
 41. Nhẫn nam Conrad

  Nhẫn nam GLAMIRA Conrad

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  33.469.699,00 ₫
  15.329.633  - 191.620.417  15.329.633 ₫ - 191.620.417 ₫
 42. Nhẫn nam Barrett

  Nhẫn nam GLAMIRA Barrett

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  28.121.631,00 ₫
  12.450.798  - 161.001.705  12.450.798 ₫ - 161.001.705 ₫
 43. Nhẫn nam Ephore

  Nhẫn nam GLAMIRA Ephore

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.336 crt - VS

  49.065.099,00 ₫
  23.075.559  - 265.578.461  23.075.559 ₫ - 265.578.461 ₫
 44. Nhẫn nam Allius

  Nhẫn nam GLAMIRA Allius

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  28.759.149,00 ₫
  12.733.058  - 164.651.617  12.733.058 ₫ - 164.651.617 ₫
 45. Nhẫn nam Navarro

  Nhẫn nam GLAMIRA Navarro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  38.503.875,00 ₫
  14.684.815  - 221.306.375  14.684.815 ₫ - 221.306.375 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Roman

  Nhẫn nam GLAMIRA Roman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  45.625.530,00 ₫
  14.307.657  - 252.573.958  14.307.657 ₫ - 252.573.958 ₫
 48. Nhẫn nam Edmondo

  Nhẫn nam GLAMIRA Edmondo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - VS

  39.219.798,00 ₫
  20.307.032  - 225.037.395  20.307.032 ₫ - 225.037.395 ₫
 49. Nhẫn nam Maximo

  Nhẫn nam GLAMIRA Maximo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS1

  47.672.726,00 ₫
  14.404.989  - 208.180.208  14.404.989 ₫ - 208.180.208 ₫
 50. Nhẫn nam Forte

  Nhẫn nam GLAMIRA Forte

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  33.329.380,00 ₫
  16.957.224  - 192.390.955  16.957.224 ₫ - 192.390.955 ₫
 51. Nhẫn nam Talon

  Nhẫn nam GLAMIRA Talon

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  20.967.261,00 ₫
  10.563.658  - 120.041.572  10.563.658 ₫ - 120.041.572 ₫
 52. Nhẫn nam Blasius

  Nhẫn nam GLAMIRA Blasius

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.216 crt - VS

  49.785.350,00 ₫
  20.550.360  - 305.538.251  20.550.360 ₫ - 305.538.251 ₫
 53. Nhẫn nam Vinicius

  Nhẫn nam GLAMIRA Vinicius

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - VS

  41.021.773,00 ₫
  15.296.108  - 243.111.224  15.296.108 ₫ - 243.111.224 ₫
 54. Nhẫn nam Lisandro

  Nhẫn nam GLAMIRA Lisandro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  37.264.256,00 ₫
  13.088.316  - 214.047.102  13.088.316 ₫ - 214.047.102 ₫
 55. Nhẫn nam Maschille

  Nhẫn nam GLAMIRA Maschille

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.154 crt - VS

  39.944.644,00 ₫
  27.685.264  - 211.316.429  27.685.264 ₫ - 211.316.429 ₫
 56. Nhẫn nam Kyros

  Nhẫn nam GLAMIRA Kyros

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.57 crt - VS

  43.994.695,00 ₫
  19.001.175  - 218.940.690  19.001.175 ₫ - 218.940.690 ₫
 57. Nhẫn nam Gunnar

  Nhẫn nam GLAMIRA Gunnar

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.61 crt - VS

  27.667.419,00 ₫
  12.354.549  - 194.256.467  12.354.549 ₫ - 194.256.467 ₫
 58. Nhẫn nam Urbain

  Nhẫn nam GLAMIRA Urbain

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  40.411.562,00 ₫
  16.966.686  - 231.363.907  16.966.686 ₫ - 231.363.907 ₫
 59. Nhẫn nam Cappi

  Nhẫn nam GLAMIRA Cappi

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - VS

  33.010.351,00 ₫
  17.335.733  - 187.848.843  17.335.733 ₫ - 187.848.843 ₫
 60. Nhẫn nam Blayton

  Nhẫn nam GLAMIRA Blayton

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.336 crt - VS

  57.223.061,00 ₫
  23.396.211  - 341.902.197  23.396.211 ₫ - 341.902.197 ₫
 61. Nhẫn nam Ames

  Nhẫn nam GLAMIRA Ames

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - VS

  27.481.409,00 ₫
  12.840.122  - 201.718.508  12.840.122 ₫ - 201.718.508 ₫
 62. Nhẫn nam Brava

  Nhẫn nam GLAMIRA Brava

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.072 crt - VS

  32.714.301,00 ₫
  16.484.087  - 184.077.263  16.484.087 ₫ - 184.077.263 ₫
 63. Nhẫn nam Gliscor

  Nhẫn nam GLAMIRA Gliscor

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  38.392.755,00 ₫
  15.239.872  - 219.805.852  15.239.872 ₫ - 219.805.852 ₫
 64. Nhẫn nam Davian

  Nhẫn nam GLAMIRA Davian

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.25 crt - VS

  25.382.843,00 ₫
  11.489.384  - 332.223.166  11.489.384 ₫ - 332.223.166 ₫

You’ve viewed 60 of 100 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng