Đang tải...
Tìm thấy 131 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Theora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.981.857,00 ₫
  3.620.359  - 33.848.892  3.620.359 ₫ - 33.848.892 ₫
 2. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Bomwu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  11.221.643,00 ₫
  5.377.332  - 65.575.159  5.377.332 ₫ - 65.575.159 ₫
 3. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Marette

  Vàng Trắng 14K
  9.120.522,00 ₫
  5.569.784  - 52.216.732  5.569.784 ₫ - 52.216.732 ₫
 4. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Camillayn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.02 crt - VS

  9.449.387,00 ₫
  5.334.313  - 53.716.721  5.334.313 ₫ - 53.716.721 ₫
 5. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Karissa

  Vàng Hồng 14K
  6.228.649,00 ₫
  4.041.489  - 35.660.205  4.041.489 ₫ - 35.660.205 ₫
 6. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Jarina

  Vàng Trắng 14K
  7.340.908,00 ₫
  4.595.072  - 42.028.102  4.595.072 ₫ - 42.028.102 ₫
 7. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Azuria

  Vàng 14K
  10.195.705,00 ₫
  5.915.065  - 58.372.357  5.915.065 ₫ - 58.372.357 ₫
 8. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Sotiria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.101.277,00 ₫
  5.059.221  - 49.952.592  5.059.221 ₫ - 49.952.592 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Adria

  Vàng Hồng-Trắng 14K
  12.494.373,00 ₫
  6.199.498  - 71.532.675  6.199.498 ₫ - 71.532.675 ₫
 11. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Onesown

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  20.721.976,00 ₫
  7.702.604  - 199.244.334  7.702.604 ₫ - 199.244.334 ₫
 12. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Nellis

  Vàng Hồng 14K
  9.120.522,00 ₫
  5.569.784  - 52.216.732  5.569.784 ₫ - 52.216.732 ₫
 13. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Velius

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  12.154.469,00 ₫
  6.173.178  - 61.782.724  6.173.178 ₫ - 61.782.724 ₫
 14. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Awilda

  Vàng Trắng 14K
  8.749.769,00 ₫
  5.343.370  - 50.094.097  5.343.370 ₫ - 50.094.097 ₫
 15. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Auzrial

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  10.497.401,00 ₫
  5.909.405  - 60.494.992  5.909.405 ₫ - 60.494.992 ₫
 16. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Agafia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  18.691.041,00 ₫
  9.003.353  - 107.405.145  9.003.353 ₫ - 107.405.145 ₫
 17. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Andrena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  9.553.820,00 ₫
  5.592.425  - 54.976.147  5.592.425 ₫ - 54.976.147 ₫
 18. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Marise

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  33.126.917,00 ₫
  9.218.446  - 192.239.650  9.218.446 ₫ - 192.239.650 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Vitalis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.11 crt - AAA

  10.824.570,00 ₫
  5.500.162  - 55.627.091  5.500.162 ₫ - 55.627.091 ₫
 21. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Gavrila

  Vàng Hồng 14K
  8.304.865,00 ₫
  5.071.673  - 47.546.940  5.071.673 ₫ - 47.546.940 ₫
 22. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Azolla

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  12.069.282,00 ₫
  6.512.233  - 65.589.311  6.512.233 ₫ - 65.589.311 ₫
 23. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Aleffra

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  10.930.135,00 ₫
  4.981.108  - 165.706.756  4.981.108 ₫ - 165.706.756 ₫
 24. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Obelia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.004 crt - AAA

  10.660.137,00 ₫
  6.475.440  - 61.131.783  6.475.440 ₫ - 61.131.783 ₫
 25. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Anthia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.018 crt - VS

  10.829.948,00 ₫
  6.475.440  - 62.348.758  6.475.440 ₫ - 62.348.758 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Doralia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  8.379.016,00 ₫
  5.116.956  - 47.971.470  5.116.956 ₫ - 47.971.470 ₫
 28. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Agethie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.268 crt - VS

  37.666.801,00 ₫
  13.853.707  - 217.357.453  13.853.707 ₫ - 217.357.453 ₫
 29. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Briseis

  Vàng Trắng 14K
  8.156.564,00 ₫
  4.981.108  - 46.697.887  4.981.108 ₫ - 46.697.887 ₫
 30. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Argie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.015 crt - VS

  9.429.860,00 ₫
  5.637.708  - 54.155.400  5.637.708 ₫ - 54.155.400 ₫
 31. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Ardelis

  Vàng 14K
  7.303.832,00 ₫
  4.460.356  - 41.815.837  4.460.356 ₫ - 41.815.837 ₫
 32. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Adelisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  9.952.876,00 ₫
  5.818.840  - 57.155.386  5.818.840 ₫ - 57.155.386 ₫
 33. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Cleora

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  10.345.987,00 ₫
  6.249.026  - 59.433.674  6.249.026 ₫ - 59.433.674 ₫
 34. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Amarens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  17.227.558,00 ₫
  7.334.681  - 84.268.463  7.334.681 ₫ - 84.268.463 ₫
 35. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Docila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  11.287.587,00 ₫
  6.633.930  - 64.740.254  6.633.930 ₫ - 64.740.254 ₫
 36. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Angeliki

  Vàng Trắng 14K
  8.749.769,00 ₫
  5.343.370  - 50.094.097  5.343.370 ₫ - 50.094.097 ₫
 37. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Arvilla

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  10.055.328,00 ₫
  7.330.153  - 57.919.529  7.330.153 ₫ - 57.919.529 ₫
 38. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Genisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  10.715.891,00 ₫
  6.026.574  - 59.334.620  6.026.574 ₫ - 59.334.620 ₫
 39. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Mirielle

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.125 crt - VS

  16.567.279,00 ₫
  7.884.867  - 89.122.214  7.884.867 ₫ - 89.122.214 ₫
 40. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Odile

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  13.129.747,00 ₫
  7.235.059  - 76.075.104  7.235.059 ₫ - 76.075.104 ₫
 41. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Aretina

  Vàng Trắng 14K
  13.421.256,00 ₫
  6.966.759  - 76.839.255  6.966.759 ₫ - 76.839.255 ₫
 42. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Abeil

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  11.820.509,00 ₫
  6.232.611  - 66.027.986  6.232.611 ₫ - 66.027.986 ₫
 43. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 44. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Artois

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  11.958.904,00 ₫
  6.560.345  - 66.438.360  6.560.345 ₫ - 66.438.360 ₫
 45. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Carmit

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  8.045.338,00 ₫
  4.913.184  - 46.061.100  4.913.184 ₫ - 46.061.100 ₫
 46. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Gelasia

  Vàng 14K
  12.346.072,00 ₫
  6.597.138  - 70.683.622  6.597.138 ₫ - 70.683.622 ₫
 47. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Tertia

  Vàng Trắng 14K
  9.120.522,00 ₫
  5.569.784  - 52.216.732  5.569.784 ₫ - 52.216.732 ₫
 48. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Chruse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.028 crt - AAA

  6.688.269,00 ₫
  3.894.320  - 37.358.309  3.894.320 ₫ - 37.358.309 ₫
 49. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Mintha

  Vàng 14K
  16.646.806,00 ₫
  8.132.791  - 95.306.145  8.132.791 ₫ - 95.306.145 ₫
 50. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Rohais

  Vàng Trắng 14K
  12.346.072,00 ₫
  7.068.362  - 70.683.622  7.068.362 ₫ - 70.683.622 ₫
 51. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Thisbe

  Vàng 14K
  7.674.585,00 ₫
  4.803.938  - 43.938.465  4.803.938 ₫ - 43.938.465 ₫
 52. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Bellanita

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  11.546.265,00 ₫
  6.498.082  - 64.315.732  6.498.082 ₫ - 64.315.732 ₫
 53. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Anusia

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  9.824.952,00 ₫
  5.999.971  - 56.249.730  5.999.971 ₫ - 56.249.730 ₫
 54. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Arissa

  Vàng Trắng 14K
  9.824.952,00 ₫
  5.849.971  - 56.249.730  5.849.971 ₫ - 56.249.730 ₫
 55. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Eritha

  Vàng Trắng 14K
  11.270.888,00 ₫
  6.452.799  - 64.527.990  6.452.799 ₫ - 64.527.990 ₫
 56. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Akadia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.37 crt - VS

  32.935.031,00 ₫
  12.582.958  - 188.701.930  12.582.958 ₫ - 188.701.930 ₫
 57. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Jeanice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  36.141.053,00 ₫
  6.983.457  - 93.777.852  6.983.457 ₫ - 93.777.852 ₫
 58. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Thira

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.4 crt - AAA

  10.269.006,00 ₫
  5.977.329  - 79.669.428  5.977.329 ₫ - 79.669.428 ₫
 59. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Asariel

  Vàng Hồng-Trắng 14K
  8.823.920,00 ₫
  5.388.653  - 50.518.627  5.388.653 ₫ - 50.518.627 ₫
 60. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Arletta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.015 crt - VS

  9.615.236,00 ₫
  5.750.916  - 55.216.717  5.750.916 ₫ - 55.216.717 ₫
 61. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Chayse

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  9.751.932,00 ₫
  5.592.425  - 54.636.526  5.592.425 ₫ - 54.636.526 ₫
 62. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Servela

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  13.864.743,00 ₫
  4.958.466  - 71.532.673  4.958.466 ₫ - 71.532.673 ₫
 63. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Ivria

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  9.120.522,00 ₫
  5.569.784  - 52.216.732  5.569.784 ₫ - 52.216.732 ₫
 64. Nhẫn khớp tay GLAMIRA Cerelia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.288 crt - VS

  21.186.690,00 ₫
  9.113.164  - 124.131.485  9.113.164 ₫ - 124.131.485 ₫

You’ve viewed 60 of 131 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng