Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Merideth

  Bông tai nữ Merideth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  17.956.327,00 ₫
  3.570.548  - 47.037.505  3.570.548 ₫ - 47.037.505 ₫
 2. Dây chuyền nữ China

  Dây chuyền nữ China

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.4 crt - AAA

  12.169.185,00 ₫
  4.485.827  - 74.971.335  4.485.827 ₫ - 74.971.335 ₫
 3. Bông tai nữ Wingerter

  Bông tai nữ Wingerter

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  10.925.607,00 ₫
  3.905.641  - 53.773.326  3.905.641 ₫ - 53.773.326 ₫
 4. Vòng tay nữ Effler

  Vòng tay nữ Effler

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  4.7 crt - VS

  59.359.811,00 ₫
  14.146.630  - 478.595.088  14.146.630 ₫ - 478.595.088 ₫
 5. Nhẫn Takisha

  Nhẫn GLAMIRA Takisha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.55 crt - VS

  19.624.999,00 ₫
  5.906.009  - 100.414.615  5.906.009 ₫ - 100.414.615 ₫
 6. lifetime warranty
 7. Bông tai nữ Shawnda

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  10.390.704,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 8. Nhẫn Darla

  Nhẫn GLAMIRA Darla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  13.795.971,00 ₫
  7.250.908  - 80.490.180  7.250.908 ₫ - 80.490.180 ₫
 9. Bông tai nữ Jung

  Bông tai nữ Jung

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.44 crt - AAA

  12.286.073,00 ₫
  3.893.188  - 59.759.148  3.893.188 ₫ - 59.759.148 ₫
 10. Nhẫn Etsuko

  Nhẫn GLAMIRA Etsuko

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.192 crt - AAA

  16.180.110,00 ₫
  7.539.586  - 96.197.653  7.539.586 ₫ - 96.197.653 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Grozdana

  Nhẫn đính hôn Grozdana

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.11 crt - VS

  29.702.405,00 ₫
  12.875.316  - 240.465.841  12.875.316 ₫ - 240.465.841 ₫
 12. Vòng tay Weavile

  Vòng tay GLAMIRA Weavile

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - VS

  66.068.741,00 ₫
  24.181.017  - 147.345.715  24.181.017 ₫ - 147.345.715 ₫
 13. Bông tai nữ Ferber

  Bông tai nữ Ferber

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  29.455.613,00 ₫
  9.251.842  - 130.541.830  9.251.842 ₫ - 130.541.830 ₫
 14. lifetime warranty
 15. Vòng tay nữ Floossie

  Vòng tay nữ Floossie

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  20.216.224,00 ₫
  7.798.547  - 143.136.113  7.798.547 ₫ - 143.136.113 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products