Đang tải...
Tìm thấy 47 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Flavio

  Khuy măng sét GLAMIRA Flavio

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  18.806.783,00 ₫
  10.767.242  - 107.672.422  10.767.242 ₫ - 107.672.422 ₫
 2. Khuy măng sét Corrado

  Khuy măng sét GLAMIRA Corrado

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  20.258.907,00 ₫
  11.598.611  - 115.986.112  11.598.611 ₫ - 115.986.112 ₫
 3. Khuy măng sét Primerio

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - VS

  47.848.192,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 4. Khuy măng sét Parfaid

  Khuy măng sét GLAMIRA Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - VS

  38.864.539,00 ₫
  15.796.011  - 202.732.373  15.796.011 ₫ - 202.732.373 ₫
 5. Khuy Măng Sét Rojelio

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Rojelio

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  29.892.514,00 ₫
  13.691.227  - 171.140.347  13.691.227 ₫ - 171.140.347 ₫
 6. Khuy măng sét Laktena

  Khuy măng sét GLAMIRA Laktena

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - AAAAA

  28.298.719,00 ₫
  14.689.411  - 224.739.996  14.689.411 ₫ - 224.739.996 ₫
 7. Khuy măng sét Parox

  Khuy măng sét GLAMIRA Parox

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  27.413.277,00 ₫
  15.694.624  - 156.946.245  15.694.624 ₫ - 156.946.245 ₫
 8. Khuy măng sét Adelhard

  Khuy măng sét GLAMIRA Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - VS

  24.314.636,00 ₫
  11.010.570  - 128.382.300  11.010.570 ₫ - 128.382.300 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Kabuto

  Khuy măng sét GLAMIRA Kabuto

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.576 crt - AAAAA

  27.484.113,00 ₫
  11.748.933  - 217.048.143  11.748.933 ₫ - 217.048.143 ₫
 11. Khuy măng sét Black Magic

  Khuy măng sét GLAMIRA Black Magic

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  17.071.317,00 ₫
  9.773.655  - 97.736.550  9.773.655 ₫ - 97.736.550 ₫
 12. Khuy măng sét Algonquin

  Khuy măng sét GLAMIRA Algonquin

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  21.427.690,00 ₫
  12.267.762  - 122.677.620  12.267.762 ₫ - 122.677.620 ₫
 13. Khuy măng sét Dark Style

  Khuy măng sét GLAMIRA Dark Style

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  17.992.176,00 ₫
  10.300.864  - 103.008.645  10.300.864 ₫ - 103.008.645 ₫
 14. Khuy măng sét Edgardo

  Khuy măng sét GLAMIRA Edgardo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  17.992.176,00 ₫
  10.300.864  - 103.008.645  10.300.864 ₫ - 103.008.645 ₫
 15. Khuy măng sét Bartolomeo

  Khuy măng sét GLAMIRA Bartolomeo

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - VS

  34.205.088,00 ₫
  13.484.399  - 162.421.110  13.484.399 ₫ - 162.421.110 ₫
 16. Khuy măng sét Oswald

  Khuy măng sét GLAMIRA Oswald

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  25.111.129,00 ₫
  14.376.600  - 143.766.007  14.376.600 ₫ - 143.766.007 ₫
 17. Khuy măng sét Archibaldo

  Khuy măng sét GLAMIRA Archibaldo

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  27.881.817,00 ₫
  14.538.819  - 155.337.581  14.538.819 ₫ - 155.337.581 ₫
 18. Khuy măng sét Khontkar

  Khuy măng sét GLAMIRA Khontkar

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  22.136.044,00 ₫
  12.673.308  - 126.733.080  12.673.308 ₫ - 126.733.080 ₫
 19. Khuy Măng Sét Elston

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Elston

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - AAA

  41.133.435,00 ₫
  16.400.274  - 289.573.262  16.400.274 ₫ - 289.573.262 ₫
 20. Khuy măng sét Renzo

  Khuy măng sét GLAMIRA Renzo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - VS

  64.941.680,00 ₫
  15.633.792  - 284.814.856  15.633.792 ₫ - 284.814.856 ₫
 21. Khuy măng sét Wilfredo

  Khuy măng sét GLAMIRA Wilfredo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - VS

  39.562.350,00 ₫
  14.802.423  - 197.230.468  14.802.423 ₫ - 197.230.468 ₫
 22. Khuy măng sét Baldwin

  Khuy măng sét GLAMIRA Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  30.325.366,00 ₫
  14.498.264  - 164.881.425  14.498.264 ₫ - 164.881.425 ₫
 23. Khuy măng sét Bradley

  Khuy măng sét GLAMIRA Bradley

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  38.321.919,00 ₫
  21.940.030  - 219.400.305  21.940.030 ₫ - 219.400.305 ₫
 24. Khuy măng sét Humberto

  Khuy măng sét GLAMIRA Humberto

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  37.963.687,00 ₫
  20.419.233  - 241.664.774  20.419.233 ₫ - 241.664.774 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy Măng Sét Thole

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Thole

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  31.096.715,00 ₫
  14.242.770  - 178.034.632  14.242.770 ₫ - 178.034.632 ₫
 27. Khuy măng sét Glossy Energy

  Khuy măng sét GLAMIRA Glossy Energy

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  27.838.289,00 ₫
  15.937.952  - 159.379.522  15.937.952 ₫ - 159.379.522 ₫
 28. Khuy Măng Sét Urian

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Urian

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  26.015.495,00 ₫
  11.420.171  - 156.811.065  11.420.171 ₫ - 156.811.065 ₫
 29. Khuy măng sét Well Buckle

  Khuy măng sét GLAMIRA Well Buckle

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  25.146.546,00 ₫
  14.396.877  - 143.968.777  14.396.877 ₫ - 143.968.777 ₫
 30. Khuy măng sét Niquel

  Khuy măng sét GLAMIRA Niquel

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  22.879.815,00 ₫
  13.099.131  - 130.991.310  13.099.131 ₫ - 130.991.310 ₫
 31. Khuy măng sét Pitch-black

  Khuy măng sét GLAMIRA Pitch-black

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  24.827.788,00 ₫
  14.214.382  - 142.143.825  14.214.382 ₫ - 142.143.825 ₫
 32. Khuy măng sét Rudy

  Khuy măng sét GLAMIRA Rudy

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  31.380.057,00 ₫
  17.965.681  - 179.656.815  17.965.681 ₫ - 179.656.815 ₫
 33. Khuy măng sét Ramiro

  Khuy măng sét GLAMIRA Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  23.232.370,00 ₫
  12.774.694  - 147.645.728  12.774.694 ₫ - 147.645.728 ₫
 34. Khuy măng sét Ubaldo

  Khuy măng sét GLAMIRA Ubaldo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  18.452.606,00 ₫
  10.564.469  - 105.644.692  10.564.469 ₫ - 105.644.692 ₫
 35. Khuy Măng Sét Elemer

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Elemer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  25.312.007,00 ₫
  10.738.854  - 154.999.623  10.738.854 ₫ - 154.999.623 ₫
 36. Khuy măng sét Alcander

  Khuy măng sét GLAMIRA Alcander

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  20.258.907,00 ₫
  11.598.611  - 115.986.112  11.598.611 ₫ - 115.986.112 ₫
 37. Khuy măng sét Deep Black

  Khuy măng sét GLAMIRA Deep Black

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  20.683.920,00 ₫
  11.841.939  - 118.419.390  11.841.939 ₫ - 118.419.390 ₫
 38. Khuy măng sét Octagonal

  Khuy măng sét GLAMIRA Octagonal

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  22.844.398,00 ₫
  13.078.854  - 130.788.540  13.078.854 ₫ - 130.788.540 ₫
 39. Khuy măng sét Lawrence

  Khuy măng sét GLAMIRA Lawrence

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  22.490.221,00 ₫
  12.876.081  - 128.760.810  12.876.081 ₫ - 128.760.810 ₫
 40. Khuy măng sét Rickey

  Khuy măng sét GLAMIRA Rickey

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  20.081.819,00 ₫
  11.497.224  - 114.972.247  11.497.224 ₫ - 114.972.247 ₫
 41. Khuy Măng Sét Euclid

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euclid

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  33.115.522,00 ₫
  15.167.415  - 189.592.687  15.167.415 ₫ - 189.592.687 ₫
 42. Khuy Măng Sét Andreis

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Andreis

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  40.845.497,00 ₫
  16.297.536  - 230.377.083  16.297.536 ₫ - 230.377.083 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuy Măng Sét Aggelos

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aggelos

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.312 crt - AAA

  35.084.852,00 ₫
  14.583.429  - 218.846.062  14.583.429 ₫ - 218.846.062 ₫
 45. Khuy măng sét Roldan

  Khuy măng sét GLAMIRA Roldan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  22.136.044,00 ₫
  12.673.308  - 126.733.080  12.673.308 ₫ - 126.733.080 ₫
 46. Khuy Măng Sét Abraxus

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abraxus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - AAA

  34.097.754,00 ₫
  14.242.770  - 211.776.047  14.242.770 ₫ - 211.776.047 ₫
 47. Khuy măng sét Nova

  Khuy măng sét GLAMIRA Nova

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  22.808.979,00 ₫
  13.058.576  - 130.585.762  13.058.576 ₫ - 130.585.762 ₫
 48. Khuy măng sét Mieva

  Khuy măng sét GLAMIRA Mieva

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - AAAAA

  34.071.800,00 ₫
  14.565.044  - 219.400.311  14.565.044 ₫ - 219.400.311 ₫
 49. Khuy măng sét Roger

  Khuy măng sét GLAMIRA Roger

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  22.136.044,00 ₫
  10.645.578  - 126.733.080  10.645.578 ₫ - 126.733.080 ₫
 50. Khuy măng sét Callan

  Khuy măng sét GLAMIRA Callan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.8 crt - AAAAA

  27.023.683,00 ₫
  11.552.108  - 395.664.060  11.552.108 ₫ - 395.664.060 ₫

You’ve viewed 47 of 47 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng