Đang tải...
Tìm thấy 47 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Corrado

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  23.950.640,00 ₫
  13.712.199  - 137.121.990  13.712.199 ₫ - 137.121.990 ₫
 2. Khuy măng sét Black Magic

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  20.206.036,00 ₫
  11.568.341  - 115.683.412  11.568.341 ₫ - 115.683.412 ₫
 3. Khuy măng sét Flavio

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  22.133.951,00 ₫
  12.672.109  - 126.721.095  12.672.109 ₫ - 126.721.095 ₫
 4. Khuy măng sét Laktena

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - VS

  36.199.922,00 ₫
  17.262.936  - 256.060.106  17.262.936 ₫ - 256.060.106 ₫
 5. Khuy măng sét Parox

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  32.626.260,00 ₫
  18.679.156  - 186.791.565  18.679.156 ₫ - 186.791.565 ₫
 6. Khuy măng sét Primerio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  1.08 crt - VS

  42.144.280,00 ₫
  18.403.214  - 256.258.214  18.403.214 ₫ - 256.258.214 ₫
 7. Khuy măng sét Algonquin

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  25.433.652,00 ₫
  14.561.251  - 145.612.515  14.561.251 ₫ - 145.612.515 ₫
 8. Khuy măng sét Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - VS

  28.010.809,00 ₫
  12.990.504  - 149.037.024  12.990.504 ₫ - 149.037.024 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Kabuto

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.576 crt - VS

  34.678.702,00 ₫
  13.820.311  - 247.583.729  13.820.311 ₫ - 247.583.729 ₫
 11. Khuy măng sét Dark Style

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  21.318.294,00 ₫
  12.205.130  - 122.051.302  12.205.130 ₫ - 122.051.302 ₫
 12. Khuy măng sét Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - VS

  44.539.315,00 ₫
  18.742.835  - 234.296.054  18.742.835 ₫ - 234.296.054 ₫
 13. Khuy măng sét Edgardo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  21.318.294,00 ₫
  12.205.130  - 122.051.302  12.205.130 ₫ - 122.051.302 ₫
 14. Khuy măng sét Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  35.266.812,00 ₫
  17.193.314  - 192.763.231  17.193.314 ₫ - 192.763.231 ₫
 15. Khuy măng sét Oswald

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  29.808.537,00 ₫
  17.065.956  - 170.659.567  17.065.956 ₫ - 170.659.567 ₫
 16. Khuy măng sét Bartolomeo

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - VS

  38.771.984,00 ₫
  15.813.603  - 187.003.824  15.813.603 ₫ - 187.003.824 ₫
 17. Khuy măng sét Archibaldo

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  32.820.126,00 ₫
  17.299.446  - 183.409.504  17.299.446 ₫ - 183.409.504 ₫
 18. Khuy Măng Sét Elston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - VS

  53.861.630,00 ₫
  19.562.171  - 333.055.024  19.562.171 ₫ - 333.055.024 ₫
 19. Khuy măng sét Renzo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - VS

  71.688.621,00 ₫
  18.488.119  - 319.371.123  18.488.119 ₫ - 319.371.123 ₫
 20. Khuy măng sét Khontkar

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  26.175.158,00 ₫
  14.985.777  - 149.857.777  14.985.777 ₫ - 149.857.777 ₫
 21. Khuy măng sét Bradley

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  45.936.291,00 ₫
  26.299.403  - 262.994.032  26.299.403 ₫ - 262.994.032 ₫
 22. Khuy măng sét Humberto

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  45.042.237,00 ₫
  24.410.261  - 283.328.841  24.410.261 ₫ - 283.328.841 ₫
 23. Khuy măng sét Wilfredo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - VS

  44.676.579,00 ₫
  17.363.124  - 225.140.436  17.363.124 ₫ - 225.140.436 ₫
 24. Khuy Măng Sét Thole

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  37.149.446,00 ₫
  17.015.013  - 212.687.670  17.015.013 ₫ - 212.687.670 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy Măng Sét Urian

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  30.792.306,00 ₫
  13.584.841  - 184.527.426  13.584.841 ₫ - 184.527.426 ₫
 27. Khuy măng sét Well Buckle

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  29.993.913,00 ₫
  17.172.087  - 171.720.877  17.172.087 ₫ - 171.720.877 ₫
 28. Khuy măng sét Mieva

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  41.517.821,00 ₫
  17.227.842  - 256.201.614  17.227.842 ₫ - 256.201.614 ₫
 29. Khuy măng sét Glossy Energy

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  33.256.540,00 ₫
  19.040.004  - 190.400.040  19.040.004 ₫ - 190.400.040 ₫
 30. Khuy Măng Sét Rojelio

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  35.666.434,00 ₫
  16.335.771  - 204.197.145  16.335.771 ₫ - 204.197.145 ₫
 31. Khuy măng sét Pitch-black

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  29.549.009,00 ₫
  16.917.372  - 169.173.720  16.917.372 ₫ - 169.173.720 ₫
 32. Khuy măng sét Rudy

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  37.483.123,00 ₫
  21.459.803  - 214.598.032  21.459.803 ₫ - 214.598.032 ₫
 33. Khuy măng sét Niquel

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  27.213.266,00 ₫
  15.580.114  - 155.801.145  15.580.114 ₫ - 155.801.145 ₫
 34. Khuy măng sét Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  27.359.868,00 ₫
  15.113.135  - 171.961.441  15.113.135 ₫ - 171.961.441 ₫
 35. Khuy măng sét Ubaldo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  21.837.348,00 ₫
  12.502.299  - 125.022.990  12.502.299 ₫ - 125.022.990 ₫
 36. Khuy măng sét Alcander

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  24.061.866,00 ₫
  13.775.877  - 137.758.777  13.775.877 ₫ - 137.758.777 ₫
 37. Khuy măng sét Deep Black

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  24.543.845,00 ₫
  14.051.820  - 140.518.200  14.051.820 ₫ - 140.518.200 ₫
 38. Khuy Măng Sét Elemer

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  31.183.152,00 ₫
  12.752.769  - 181.145.366  12.752.769 ₫ - 181.145.366 ₫
 39. Khuy măng sét Octagonal

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  27.064.965,00 ₫
  15.495.209  - 154.952.092  15.495.209 ₫ - 154.952.092 ₫
 40. Khuy măng sét Lawrence

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  26.694.211,00 ₫
  15.282.945  - 152.829.457  15.282.945 ₫ - 152.829.457 ₫
 41. Khuy măng sét Rickey

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  23.691.112,00 ₫
  13.563.614  - 135.636.142  13.563.614 ₫ - 135.636.142 ₫
 42. Khuy Măng Sét Andreis

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  48.466.749,00 ₫
  19.457.454  - 273.847.752  19.457.454 ₫ - 273.847.752 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuy Măng Sét Aggelos

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.312 crt - VS

  42.284.515,00 ₫
  17.422.558  - 256.045.954  17.422.558 ₫ - 256.045.954 ₫
 45. Khuy Măng Sét Euclid

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  39.559.340,00 ₫
  18.118.782  - 226.484.775  18.118.782 ₫ - 226.484.775 ₫
 46. Khuy măng sét Roldan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  26.249.308,00 ₫
  15.028.230  - 150.282.300  15.028.230 ₫ - 150.282.300 ₫
 47. Khuy Măng Sét Abraxus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - VS

  42.639.986,00 ₫
  17.015.013  - 248.008.257  17.015.013 ₫ - 248.008.257 ₫
 48. Khuy măng sét Nova

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  27.027.889,00 ₫
  15.473.982  - 154.739.827  15.473.982 ₫ - 154.739.827 ₫
 49. Khuy măng sét Roger

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  26.286.384,00 ₫
  12.641.543  - 150.494.565  12.641.543 ₫ - 150.494.565 ₫
 50. Khuy măng sét Callan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.8 crt - VS

  35.627.377,00 ₫
  13.693.519  - 435.620.574  13.693.519 ₫ - 435.620.574 ₫

You’ve viewed 47 of 47 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng