Đang tải...
Tìm thấy 1262 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Babirye

  Vàng Trắng 14K
  24.024.790,00 ₫
  11.920.697  - 137.546.512  11.920.697 ₫ - 137.546.512 ₫
 2. Khuy măng sét Xoana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  27.767.697,00 ₫
  14.323.516  - 156.749.255  14.323.516 ₫ - 156.749.255 ₫
 3. Khuy măng sét Tahlia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.327.747,00 ₫
  7.429.209  - 92.277.862  7.429.209 ₫ - 92.277.862 ₫
 4. Khuy măng sét Werne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  19.278.303,00 ₫
  10.044.291  - 109.428.722  10.044.291 ₫ - 109.428.722 ₫
 5. Khuy măng sét Dorete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.286.497,00 ₫
  11.213.154  - 125.348.462  11.213.154 ₫ - 125.348.462 ₫
 6. Khuy măng sét Artsel

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.47 crt - VS

  174.476.059,00 ₫
  13.521.162  - 3.294.394.762  13.521.162 ₫ - 3.294.394.762 ₫
 7. Khuy măng sét Sobble

  Vàng 14K
  19.501.604,00 ₫
  8.336.563  - 111.650.407  8.336.563 ₫ - 111.650.407 ₫
 8. Khuy măng sét Febinasin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.008.376,00 ₫
  11.232.965  - 136.329.541  11.232.965 ₫ - 136.329.541 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Euston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  30.486.080,00 ₫
  14.092.008  - 170.744.469  14.092.008 ₫ - 170.744.469 ₫
 11. Khuy măng sét Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  54.758.230,00 ₫
  17.660.293  - 258.281.793  17.660.293 ₫ - 258.281.793 ₫
 12. Khuy măng sét Corrado

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  23.950.640,00 ₫
  13.712.199  - 137.121.990  13.712.199 ₫ - 137.121.990 ₫
 13. Khuy măng sét Reform

  Vàng 14K
  33.701.443,00 ₫
  18.522.930  - 192.947.197  18.522.930 ₫ - 192.947.197 ₫
 14. Khuy măng sét Maat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  31.720.037,00 ₫
  17.076.144  - 180.819.892  17.076.144 ₫ - 180.819.892 ₫
 15. Khuy Măng Sét Radburt

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  33.323.332,00 ₫
  24.141.395  - 206.532.039  24.141.395 ₫ - 206.532.039 ₫
 16. Khuy măng sét Gransee

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  35.760.395,00 ₫
  18.503.685  - 221.234.793  18.503.685 ₫ - 221.234.793 ₫
 17. Khuy Măng Sét Feodras

  Vàng Trắng 14K
  32.700.409,00 ₫
  14.977.287  - 187.216.087  14.977.287 ₫ - 187.216.087 ₫
 18. Khuy măng sét Liossey

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.32 crt - AAA

  32.745.693,00 ₫
  14.279.932  - 186.933.072  14.279.932 ₫ - 186.933.072 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.58 crt - VS

  75.407.187,00 ₫
  16.482.940  - 2.327.988.960  16.482.940 ₫ - 2.327.988.960 ₫
 21. Khuy măng sét Stairs

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.238 crt - VS

  20.982.918,00 ₫
  10.698.062  - 126.112.606  10.698.062 ₫ - 126.112.606 ₫
 22. Khuy măng sét Dingle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  22.224.799,00 ₫
  10.816.929  - 134.999.355  10.816.929 ₫ - 134.999.355 ₫
 23. Khuy măng sét Crisp

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  24.178.186,00 ₫
  11.232.965  - 152.461.540  11.232.965 ₫ - 152.461.540 ₫
 24. Khuy măng sét Nacheline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  32.391.636,00 ₫
  16.729.731  - 181.513.283  16.729.731 ₫ - 181.513.283 ₫
 25. Khuy măng sét Volbety

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  26.519.024,00 ₫
  11.963.999  - 148.032.317  11.963.999 ₫ - 148.032.317 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Yaupon
  Mới

  Khuy măng sét Yaupon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  33.334.369,00 ₫
  12.873.334  - 177.876.511  12.873.334 ₫ - 177.876.511 ₫
 28. Khuy măng sét Mirandus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  58.903.303,00 ₫
  23.979.508  - 310.102.297  23.979.508 ₫ - 310.102.297 ₫
 29. Khuy măng sét Stefied

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  24.992.710,00 ₫
  11.252.776  - 133.697.475  11.252.776 ₫ - 133.697.475 ₫
 30. Khuy măng sét Velsa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  33.903.517,00 ₫
  16.100.583  - 223.201.767  16.100.583 ₫ - 223.201.767 ₫
 31. Khuy măng sét Servaos

  Vàng 14K
  20.317.261,00 ₫
  10.081.084  - 116.320.200  10.081.084 ₫ - 116.320.200 ₫
 32. Khuy măng sét Arachne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  19.535.000,00 ₫
  9.271.653  - 109.584.383  9.271.653 ₫ - 109.584.383 ₫
 33. Khuy măng sét Seppo

  Vàng Trắng 14K
  27.546.944,00 ₫
  13.668.331  - 157.711.515  13.668.331 ₫ - 157.711.515 ₫
 34. Khuy măng sét Latias

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.45 crt - AAA

  23.961.961,00 ₫
  12.438.620  - 163.442.620  12.438.620 ₫ - 163.442.620 ₫
 35. Khuy măng sét Considerare

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  15.64 crt - AAAAA

  69.367.878,00 ₫
  34.419.176  - 519.577.724  34.419.176 ₫ - 519.577.724 ₫
 36. Khuy măng sét Wombat

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.56 crt - VS

  35.104.077,00 ₫
  15.779.642  - 226.513.075  15.779.642 ₫ - 226.513.075 ₫
 37. Khuy măng sét Orbeetle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  34.282.195,00 ₫
  16.064.923  - 214.682.943  16.064.923 ₫ - 214.682.943 ₫
 38. Khuy măng sét Papilion

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  19.188.587,00 ₫
  9.198.069  - 108.735.331  9.198.069 ₫ - 108.735.331 ₫
 39. Khuy Măng Sét Admiel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  33.293.614,00 ₫
  15.248.983  - 190.612.297  15.248.983 ₫ - 190.612.297 ₫
 40. Khuy măng sét Elvire

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  36.546.901,00 ₫
  14.945.589  - 233.277.190  14.945.589 ₫ - 233.277.190 ₫
 41. Khuy măng sét Alisky

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.26 crt - AAA

  25.906.008,00 ₫
  12.213.621  - 169.796.359  12.213.621 ₫ - 169.796.359 ₫
 42. Khuy măng sét Arjuna

  Vàng 14K
  34.554.175,00 ₫
  17.145.201  - 197.829.247  17.145.201 ₫ - 197.829.247 ₫
 43. Khuy măng sét Parable

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  26.551.004,00 ₫
  12.374.092  - 165.423.741  12.374.092 ₫ - 165.423.741 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Shaymin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.57 crt - VS

  39.025.285,00 ₫
  15.690.491  - 259.611.975  15.690.491 ₫ - 259.611.975 ₫
 46. Khuy măng sét Seedot

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.396 crt - VS

  28.307.410,00 ₫
  13.245.219  - 201.395.264  13.245.219 ₫ - 201.395.264 ₫
 47. Khuy măng sét Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  25.537.802,00 ₫
  13.032.957  - 137.574.818  13.032.957 ₫ - 137.574.818 ₫
 48. Khuy măng sét Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  60.650.654,00 ₫
  20.235.752  - 2.669.025.078  20.235.752 ₫ - 2.669.025.078 ₫
 49. Khuy măng sét Leuna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  41.328.764,00 ₫
  18.998.966  - 217.541.415  18.998.966 ₫ - 217.541.415 ₫
 50. Khuy măng sét Sette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  22.953.852,00 ₫
  10.743.344  - 128.546.555  10.743.344 ₫ - 128.546.555 ₫
 51. Khuy măng sét Ahmad

  Vàng Trắng 14K
  24.692.146,00 ₫
  11.874.849  - 141.367.252  11.874.849 ₫ - 141.367.252 ₫
 52. Khuy măng sét Ludacris

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  24 crt - AAA

  200.096.503,00 ₫
  17.453.690  - 423.380.068  17.453.690 ₫ - 423.380.068 ₫
 53. Khuy măng sét Astarte

  Vàng Trắng 14K
  21.466.595,00 ₫
  10.651.364  - 122.900.355  10.651.364 ₫ - 122.900.355 ₫
 54. Khuy măng sét Perennis

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  20.489.336,00 ₫
  9.492.407  - 112.131.541  9.492.407 ₫ - 112.131.541 ₫
 55. Khuy măng sét Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  34.746.060,00 ₫
  16.344.261  - 198.253.771  16.344.261 ₫ - 198.253.771 ₫
 56. Khuy măng sét Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  36.819.447,00 ₫
  12.932.768  - 2.228.366.796  12.932.768 ₫ - 2.228.366.796 ₫
 57. Khuy măng sét Expos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.52 crt - VS

  30.077.403,00 ₫
  13.443.898  - 202.725.450  13.443.898 ₫ - 202.725.450 ₫
 58. Khuy măng sét Senatia

  Vàng 14K
  18.871.325,00 ₫
  9.363.634  - 108.041.940  9.363.634 ₫ - 108.041.940 ₫
 59. Khuy măng sét Occulter

  Vàng Trắng 14K
  18.797.174,00 ₫
  10.044.291  - 107.617.410  10.044.291 ₫ - 107.617.410 ₫
 60. Khuy măng sét Tanesha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  32.142.581,00 ₫
  16.661.241  - 192.494.362  16.661.241 ₫ - 192.494.362 ₫
 61. Khuy măng sét Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  35.266.812,00 ₫
  17.193.314  - 192.763.231  17.193.314 ₫ - 192.763.231 ₫
 62. Khuy măng sét Myles

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  65.480.631,00 ₫
  16.298.978  - 231.395.123  16.298.978 ₫ - 231.395.123 ₫
 63. Khuy măng sét Daxton

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  49.652.594,00 ₫
  20.971.598  - 268.470.425  20.971.598 ₫ - 268.470.425 ₫
 64. Khuy măng sét Ezhel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  23.882.716,00 ₫
  11.662.586  - 165.423.743  11.662.586 ₫ - 165.423.743 ₫

You’ve viewed 60 of 1262 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng