Đang tải...
Tìm thấy 238 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Hoa tai nam Yorath Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Yorath

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  4.648.365,00 ₫
  2.283.493  - 29.834.655  2.283.493 ₫ - 29.834.655 ₫
 2. Hoa tai nam Razzil Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Razzil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.066 crt - AAA

  10.617.189,00 ₫
  5.474.868  - 62.481.094  5.474.868 ₫ - 62.481.094 ₫
 3. Hoa tai nam Otmara Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Otmara

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  7.547.747,00 ₫
  4.253.364  - 44.461.337  4.253.364 ₫ - 44.461.337 ₫
 4. Hoa tai nam Justus Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Justus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.09 crt - AAA

  7.303.879,00 ₫
  3.122.702  - 41.108.827  3.122.702 ₫ - 41.108.827 ₫
 5. Hoa tai nam Donatien Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Donatien

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  10.942.708,00 ₫
  3.122.703  - 1.012.864.310  3.122.703 ₫ - 1.012.864.310 ₫
 6. Hoa tai nam Clumpish Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Clumpish

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  4.251.201,00 ₫
  2.136.955  - 25.306.056  2.136.955 ₫ - 25.306.056 ₫
 7. Hoa tai nam Torreon Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Torreon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  6.397.619,00 ₫
  3.741.836  - 37.675.205  3.741.836 ₫ - 37.675.205 ₫
 8. Hoa tai nam Kmetov Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Kmetov

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.25 crt - AAA

  7.532.066,00 ₫
  1.997.177  - 215.628.729  1.997.177 ₫ - 215.628.729 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Hoa tai nam Pavla Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Pavla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  5.845.807,00 ₫
  3.328.720  - 34.092.885  3.328.720 ₫ - 34.092.885 ₫
 11. Hoa tai nam Felisones Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Felisones

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.018 crt - AAA

  4.581.044,00 ₫
  2.547.909  - 26.711.950  2.547.909 ₫ - 26.711.950 ₫
 12. Hoa tai nam Metan Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Metan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  5.243.706,00 ₫
  2.979.409  - 30.645.743  2.979.409 ₫ - 30.645.743 ₫
 13. Hoa tai nam Skrelp Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Skrelp

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  6.663.387,00 ₫
  3.410.910  - 40.338.288  3.410.910 ₫ - 40.338.288 ₫
 14. Hoa tai nam Mashid Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Mashid

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.02 crt - AAA

  5.447.830,00 ₫
  3.082.148  - 42.014.546  3.082.148 ₫ - 42.014.546 ₫
 15. Hoa tai nam Barkana Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Barkana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  7.356.330,00 ₫
  2.931.285  - 45.759.089  2.931.285 ₫ - 45.759.089 ₫
 16. Hoa tai nam Blaesus Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Blaesus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  5.671.692,00 ₫
  2.798.265  - 34.660.645  2.798.265 ₫ - 34.660.645 ₫
 17. Hoa tai nam Yehudit Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Yehudit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.09 crt - AAA

  8.615.414,00 ₫
  3.821.863  - 45.231.876  3.821.863 ₫ - 45.231.876 ₫
 18. Hoa tai nam Elliot Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Elliot

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.02 crt - AAA

  5.518.666,00 ₫
  3.123.243  - 42.420.093  3.123.243 ₫ - 42.420.093 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Hoa tai nam Domitus Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Domitus

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  5.245.599,00 ₫
  2.879.375  - 31.470.354  2.879.375 ₫ - 31.470.354 ₫
 21. Hoa tai nam Carbine Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Carbine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.204 crt - AAA

  9.092.607,00 ₫
  4.130.078  - 61.899.812  4.130.078 ₫ - 61.899.812 ₫
 22. Hoa tai nam Dux Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Dux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.006 crt - AAA

  5.181.253,00 ₫
  2.919.930  - 29.902.246  2.919.930 ₫ - 29.902.246 ₫
 23. Hoa tai nam Marsilio Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Marsilio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  6.916.990,00 ₫
  3.103.777  - 39.743.493  3.103.777 ₫ - 39.743.493 ₫
 24. Hoa tai nam Inskren Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Inskren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.08 crt - AAA

  5.973.959,00 ₫
  2.634.425  - 51.423.212  2.634.425 ₫ - 51.423.212 ₫
 25. Hoa tai nam Botulf Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Botulf

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.01 crt - AAA

  3.233.280,00 ₫
  2.045.302  - 18.911.949  2.045.302 ₫ - 18.911.949 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Hoa tai nam Apolonio Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Apolonio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  8.800.615,00 ₫
  4.182.529  - 51.842.276  4.182.529 ₫ - 51.842.276 ₫
 28. Hoa tai nam Balendin Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Balendin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.05 crt - AAA

  6.840.475,00 ₫
  3.467.416  - 49.733.434  3.467.416 ₫ - 49.733.434 ₫
 29. Hoa tai nam Locatif Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Locatif

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  9.490.583,00 ₫
  4.376.650  - 57.249.555  4.376.650 ₫ - 57.249.555 ₫
 30. Hoa tai nam Wulfric Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Wulfric

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.1 crt - AAA

  6.419.518,00 ₫
  2.749.059  - 64.644.007  2.749.059 ₫ - 64.644.007 ₫
 31. Hoa tai nam Plamen Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Plamen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  8.104.427,00 ₫
  2.206.169  - 133.154.220  2.206.169 ₫ - 133.154.220 ₫
 32. Hoa tai nam Donphan Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Donphan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  6.631.755,00 ₫
  3.267.077  - 41.189.940  3.267.077 ₫ - 41.189.940 ₫
 33. Hoa tai nam Lambourde Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Lambourde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  12.895.816,00 ₫
  6.775.318  - 75.269.304  6.775.318 ₫ - 75.269.304 ₫
 34. Hoa tai nam Rudolf Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Rudolf

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  8.906.867,00 ₫
  4.602.674  - 52.450.593  4.602.674 ₫ - 52.450.593 ₫
 35. Hoa tai nam Ivan Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Ivan

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.62 crt - AAA

  17.072.128,00 ₫
  1.874.973  - 1.508.968.564  1.874.973 ₫ - 1.508.968.564 ₫
 36. Hoa tai nam Anthony Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Anthony

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  8.298.278,00 ₫
  3.841.870  - 47.651.635  3.841.870 ₫ - 47.651.635 ₫
 37. Hoa tai nam Profittie Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Profittie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  6.553.350,00 ₫
  3.472.554  - 38.486.301  3.472.554 ₫ - 38.486.301 ₫
 38. Hoa tai nam Alekto Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Alekto

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.074 crt - AAA

  10.761.564,00 ₫
  5.758.751  - 61.210.388  5.758.751 ₫ - 61.210.388 ₫
 39. Hoa tai nam Diez Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Diez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.125 crt - AAA

  8.010.340,00 ₫
  3.862.959  - 49.071.045  3.862.959 ₫ - 49.071.045 ₫
 40. Hoa tai nam Cryogonal Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Cryogonal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  5.068.511,00 ₫
  2.815.028  - 30.267.234  2.815.028 ₫ - 30.267.234 ₫
 41. Hoa tai nam Metang Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Metang

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.072 crt - AAA

  11.773.806,00 ₫
  6.245.406  - 68.780.575  6.245.406 ₫ - 68.780.575 ₫
 42. Hoa tai nam Erlot Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Erlot

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  4.295.811,00 ₫
  2.445.170  - 24.832.921  2.445.170 ₫ - 24.832.921 ₫
 43. Hoa tai nam Copperajah Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Copperajah

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  4.818.694,00 ₫
  2.732.837  - 28.212.465  2.732.837 ₫ - 28.212.465 ₫
 44. Hoa tai nam Marcius Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Marcius

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.18 crt - AAA

  12.843.905,00 ₫
  4.154.952  - 60.426.330  4.154.952 ₫ - 60.426.330 ₫
 45. Hoa tai nam Croconaw Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Croconaw

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  8.395.879,00 ₫
  4.744.886  - 48.692.535  4.744.886 ₫ - 48.692.535 ₫
 46. Hoa tai nam Janus Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Janus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  5.741.446,00 ₫
  3.163.257  - 34.309.172  3.163.257 ₫ - 34.309.172 ₫
 47. Hoa tai nam Staryu Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Staryu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  5.903.664,00 ₫
  3.205.433  - 34.444.354  3.205.433 ₫ - 34.444.354 ₫
 48. Hoa tai nam Mosto Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Mosto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  7.767.013,00 ₫
  3.862.959  - 44.610.040  3.862.959 ₫ - 44.610.040 ₫
 49. Hoa tai nam Toyqu Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Toyqu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAA

  13.006.936,00 ₫
  6.599.041  - 84.610.380  6.599.041 ₫ - 84.610.380 ₫
 50. Hoa tai nam Corsola Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Corsola

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  6.533.884,00 ₫
  3.183.534  - 38.864.808  3.183.534 ₫ - 38.864.808 ₫
 51. Hoa tai nam Cosa Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Cosa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.012 crt - AAA

  5.456.213,00 ₫
  3.102.696  - 31.862.385  3.102.696 ₫ - 31.862.385 ₫
 52. Men's Rings
 53. Hoa tai nam Braidon Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Braidon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.04 crt - AAA

  5.240.191,00 ₫
  2.638.751  - 38.689.069  2.638.751 ₫ - 38.689.069 ₫
 54. Hoa tai nam Alector Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Alector

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.005 crt - AAA

  4.127.103,00 ₫
  2.487.347  - 23.724.425  2.487.347 ₫ - 23.724.425 ₫
 55. Hoa tai nam Tazel Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Tazel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.138 crt - AAA

  11.523.449,00 ₫
  5.312.650  - 69.294.266  5.312.650 ₫ - 69.294.266 ₫
 56. Hoa tai nam Bardoul Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Bardoul

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  6.586.334,00 ₫
  2.833.413  - 40.622.175  2.833.413 ₫ - 40.622.175 ₫
 57. Hoa tai nam Animate Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Animate

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  3.799.964,00 ₫
  2.157.503  - 21.994.103  2.157.503 ₫ - 21.994.103 ₫
 58. Hoa tai nam Emperor Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Emperor

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  24.168.639,00 ₫
  2.283.493  - 1.007.686.840  2.283.493 ₫ - 1.007.686.840 ₫
 59. Hoa tai nam Kingler Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Kingler

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  6.172.948,00 ₫
  3.534.196  - 35.579.888  3.534.196 ₫ - 35.579.888 ₫
 60. Hoa tai nam Gnole Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Gnole

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.09 crt - AAA

  6.440.608,00 ₫
  3.328.720  - 40.311.255  3.328.720 ₫ - 40.311.255 ₫
 61. Hoa tai nam Ione Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Ione

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.003 crt - AAA

  12.308.586,00 ₫
  7.015.943  - 70.564.977  7.015.943 ₫ - 70.564.977 ₫
 62. Hoa tai nam Flapple Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Flapple

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.175 crt - AAA

  11.411.518,00 ₫
  5.434.314  - 69.672.773  5.434.314 ₫ - 69.672.773 ₫
 63. Hoa tai nam Foxen Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Foxen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  5.281.016,00 ₫
  2.938.314  - 31.673.124  2.938.314 ₫ - 31.673.124 ₫
 64. Hoa tai nam Lupus Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Lupus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.095 crt - AAA

  7.629.127,00 ₫
  3.368.733  - 43.798.948  3.368.733 ₫ - 43.798.948 ₫

You’ve viewed 60 of 238 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng