Đang tải...
Tìm thấy 518 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Hoa tai nam Kmetov

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  7.399.492,00 ₫
  2.231.592  - 226.994.203  2.231.592 ₫ - 226.994.203 ₫
 2. Hoa tai nam Donatien

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  15.504.830,00 ₫
  3.481.115  - 1.062.391.187  3.481.115 ₫ - 1.062.391.187 ₫
 3. Hoa tai nam Yorath

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  5.162.521,00 ₫
  2.576.025  - 32.929.085  2.576.025 ₫ - 32.929.085 ₫
 4. Hoa tai nam Torreon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.854.301,00 ₫
  4.347.148  - 43.471.488  4.347.148 ₫ - 43.471.488 ₫
 5. Hoa tai nam Albertus

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  5.153.465,00 ₫
  3.147.154  - 29.504.572  3.147.154 ₫ - 29.504.572 ₫
 6. Hoa tai nam Justus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  8.536.655,00 ₫
  3.427.342  - 44.730.917  3.427.342 ₫ - 44.730.917 ₫
 7. Hoa tai nam Otmara

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.881.655,00 ₫
  4.775.071  - 49.726.178  4.775.071 ₫ - 49.726.178 ₫
 8. Hoa tai nam Domitus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.344.968,00 ₫
  3.162.720  - 34.429.080  3.162.720 ₫ - 34.429.080 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Hoa tai nam Razzil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  13.061.823,00 ₫
  6.198.083  - 70.075.133  6.198.083 ₫ - 70.075.133 ₫
 11. Hoa tai nam Rochell

  Vàng 14K
  6.784.778,00 ₫
  3.884.415  - 38.844.150  3.884.415 ₫ - 38.844.150 ₫
 12. Hoa tai nam Clumpish

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  4.635.543,00 ₫
  2.344.517  - 27.551.755  2.344.517 ₫ - 27.551.755 ₫
 13. Hoa tai nam Lakendra

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.09 crt - VS

  7.269.020,00 ₫
  3.527.530  - 44.745.067  3.527.530 ₫ - 44.745.067 ₫
 14. Hoa tai nam Lupus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  10.083.346,00 ₫
  3.724.510  - 47.971.466  3.724.510 ₫ - 47.971.466 ₫
 15. Hoa tai nam Erlot

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  4.699.787,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 16. Hoa tai nam Saltillo

  Vàng 14K
  5.894.971,00 ₫
  2.969.985  - 33.749.835  2.969.985 ₫ - 33.749.835 ₫
 17. Hoa tai nam Alector

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  4.701.768,00 ₫
  2.784.892  - 26.532.888  2.784.892 ₫ - 26.532.888 ₫
 18. Hoa tai nam Hewey

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.058 crt - VS

  33.271.821,00 ₫
  4.968.655  - 2.569.020.836  4.968.655 ₫ - 2.569.020.836 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Hoa tai nam Cosmog

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.112 crt - AAA

  9.291.747,00 ₫
  4.323.375  - 50.249.759  4.323.375 ₫ - 50.249.759 ₫
 21. Hoa tai nam Dux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  5.796.480,00 ₫
  3.205.173  - 32.787.575  3.205.173 ₫ - 32.787.575 ₫
 22. Hoa tai nam Cassus

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  10.222.591,00 ₫
  4.358.469  - 74.801.527  4.358.469 ₫ - 74.801.527 ₫
 23. Hoa tai nam Donphan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  6.927.418,00 ₫
  3.592.057  - 44.815.820  3.592.057 ₫ - 44.815.820 ₫
 24. Hoa tai nam Veltal

  Vàng Trắng 14K
  8.749.769,00 ₫
  5.009.409  - 11.755.414  5.009.409 ₫ - 11.755.414 ₫
 25. Hoa tai nam Hermenegildo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  6.525.251,00 ₫
  3.885.264  - 37.358.310  3.885.264 ₫ - 37.358.310 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Hoa tai nam Radana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  22.294.420,00 ₫
  5.463.370  - 77.037.368  5.463.370 ₫ - 77.037.368 ₫
 28. Hoa tai nam Kovvola
  Mới

  Hoa tai nam Kovvola

  Vàng Trắng 14K
  8.379.016,00 ₫
  4.797.147  - 47.971.470  4.797.147 ₫ - 47.971.470 ₫
 29. Hoa tai nam Staryu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  6.864.022,00 ₫
  3.506.020  - 37.542.269  3.506.020 ₫ - 37.542.269 ₫
 30. Hoa tai nam Kitzsteinhorn
  Mới

  Hoa tai nam Kitzsteinhorn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.196 crt - VS

  13.691.254,00 ₫
  6.282.988  - 82.641.111  6.282.988 ₫ - 82.641.111 ₫
 31. Hoa tai nam Carbine

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.204 crt - AAA

  8.963.730,00 ₫
  4.559.977  - 67.131.752  4.559.977 ₫ - 67.131.752 ₫
 32. Hoa tai nam Scarron

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  8.094.300,00 ₫
  4.245.262  - 47.660.147  4.245.262 ₫ - 47.660.147 ₫
 33. Hoa tai nam Edamon

  Vàng Trắng 14K
  9.009.295,00 ₫
  4.470.261  - 51.579.937  4.470.261 ₫ - 51.579.937 ₫
 34. Hoa tai nam Ivan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.62 crt - AA

  12.772.863,00 ₫
  2.086.688  - 1.580.865.148  2.086.688 ₫ - 1.580.865.148 ₫
 35. Hoa tai nam Yehudit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.257.967,00 ₫
  4.194.319  - 49.259.193  4.194.319 ₫ - 49.259.193 ₫
 36. Hoa tai nam Metan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  5.872.612,00 ₫
  3.226.399  - 33.141.345  3.226.399 ₫ - 33.141.345 ₫
 37. Hoa tai nam Flapple

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.175 crt - VS

  15.336.718,00 ₫
  6.155.631  - 77.603.403  6.155.631 ₫ - 77.603.403 ₫
 38. Hoa tai nam Cryogonal

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  5.340.823,00 ₫
  3.032.815  - 32.532.863  3.032.815 ₫ - 32.532.863 ₫
 39. Hoa tai nam Blaesus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  6.196.667,00 ₫
  3.077.815  - 37.768.687  3.077.815 ₫ - 37.768.687 ₫
 40. Hoa tai nam Marsilio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  8.943.635,00 ₫
  3.387.719  - 43.089.412  3.387.719 ₫ - 43.089.412 ₫
 41. Hoa tai nam Tspered

  Vàng Trắng 14K
  4.115.357,00 ₫
  2.387.535  - 23.561.205  2.387.535 ₫ - 23.561.205 ₫
 42. Hoa tai nam Quo

  Vàng 14K
  4.486.110,00 ₫
  2.602.629  - 25.683.840  2.602.629 ₫ - 25.683.840 ₫
 43. Hoa tai nam Leonid

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  5.301.766,00 ₫
  3.156.777  - 30.353.625  3.156.777 ₫ - 30.353.625 ₫
 44. Hoa tai nam Locatif

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  10.379.667,00 ₫
  4.839.599  - 62.476.116  4.839.599 ₫ - 62.476.116 ₫
 45. Hoa tai nam Ratlike

  Vàng Trắng 14K
  5.042.239,00 ₫
  2.925.268  - 28.867.785  2.925.268 ₫ - 28.867.785 ₫
 46. Hoa tai nam Janus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.975.247,00 ₫
  3.523.567  - 38.037.548  3.523.567 ₫ - 38.037.548 ₫
 47. Hoa tai nam Pavla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  6.453.081,00 ₫
  3.678.095  - 37.598.872  3.678.095 ₫ - 37.598.872 ₫
 48. Hoa tai nam Lain

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  9.255.521,00 ₫
  4.581.487  - 1.072.792.082  4.581.487 ₫ - 1.072.792.082 ₫
 49. Hoa tai nam Flaaffy

  Vàng 14K
  6.821.853,00 ₫
  3.957.716  - 39.056.415  3.957.716 ₫ - 39.056.415 ₫
 50. Hoa tai nam Parlantes

  Vàng Trắng 14K
  11.604.566,00 ₫
  6.378.082  - 66.438.360  6.378.082 ₫ - 66.438.360 ₫
 51. Hoa tai nam Nevadev
  Mới

  Hoa tai nam Nevadev

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  10.723.249,00 ₫
  4.710.543  - 67.315.711  4.710.543 ₫ - 67.315.711 ₫
 52. Nhẫn Nam
 53. Hoa tai nam Caden

  Vàng Trắng 14K
  6.006.196,00 ₫
  3.484.511  - 34.386.622  3.484.511 ₫ - 34.386.622 ₫
 54. Hoa tai nam Joinder
  Mới

  Hoa tai nam Joinder

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  10.270.987,00 ₫
  5.540.067  - 59.815.750  5.540.067 ₫ - 59.815.750 ₫
 55. Hoa tai nam Biggel

  Vàng 14K
  9.268.823,00 ₫
  5.306.578  - 53.065.785  5.306.578 ₫ - 53.065.785 ₫
 56. Hoa tai nam Asciutto

  Vàng Trắng 14K
  8.045.338,00 ₫
  4.667.524  - 46.061.100  4.667.524 ₫ - 46.061.100 ₫
 57. Hoa tai nam Inskren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  7.917.413,00 ₫
  2.971.683  - 55.740.299  2.971.683 ₫ - 55.740.299 ₫
 58. Hoa tai nam Zasobny
  Mới

  Hoa tai nam Zasobny

  Vàng Trắng 14K
  8.416.091,00 ₫
  4.818.372  - 48.183.727  4.818.372 ₫ - 48.183.727 ₫
 59. Hoa tai nam Braidon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  6.498.362,00 ₫
  2.966.023  - 42.410.170  2.966.023 ₫ - 42.410.170 ₫
 60. Hoa tai nam Bardoul

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  6.832.041,00 ₫
  3.169.796  - 44.433.748  3.169.796 ₫ - 44.433.748 ₫
 61. Hoa tai nam Pogretta

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.005 crt - VS

  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 26.532.888  2.645.647 ₫ - 26.532.888 ₫
 62. Hoa tai nam Dirderh

  Vàng 14K
  4.671.486,00 ₫
  2.710.175  - 26.745.150  2.710.175 ₫ - 26.745.150 ₫
 63. Hoa tai nam Skrelp

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  7.346.001,00 ₫
  3.785.642  - 44.348.842  3.785.642 ₫ - 44.348.842 ₫
 64. Hoa tai nam Adeo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  6.984.871,00 ₫
  3.820.736  - 39.509.242  3.820.736 ₫ - 39.509.242 ₫

You’ve viewed 60 of 518 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng