Đang tải...
Tìm thấy 700 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Lắc chân nữ Drobin

  Lắc chân nữ Drobin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.134.205,00 ₫
  4.538.468  - 45.636.569  4.538.468 ₫ - 45.636.569 ₫
 2. Lắc chân nữ Afraima

  Lắc chân nữ Afraima

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.286.511,00 ₫
  4.291.111  - 137.716.326  4.291.111 ₫ - 137.716.326 ₫
 3. Lắc chân nữ Vonya

  Lắc chân nữ Vonya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.14 crt - AAA

  8.970.522,00 ₫
  4.646.015  - 59.829.900  4.646.015 ₫ - 59.829.900 ₫
 4. Lắc chân nữ Darphin

  Lắc chân nữ Darphin

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.3 crt - AAA

  10.543.817,00 ₫
  4.409.412  - 341.446.492  4.409.412 ₫ - 341.446.492 ₫
 5. Lắc chân nữ Cortney

  Lắc chân nữ Cortney

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  9.162.691,00 ₫
  4.839.599  - 49.881.836  4.839.599 ₫ - 49.881.836 ₫
 6. Lắc chân nữ Wyong

  Lắc chân nữ Wyong

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.275.134,00 ₫
  5.786.009  - 62.306.304  5.786.009 ₫ - 62.306.304 ₫
 7. Lắc chân nữ Ambosie

  Lắc chân nữ Ambosie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.102.309,00 ₫
  5.269.786  - 55.683.694  5.269.786 ₫ - 55.683.694 ₫
 8. Lắc chân nữ Corvia

  Lắc chân nữ Corvia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  10.739.664,00 ₫
  5.097.711  - 64.287.427  5.097.711 ₫ - 64.287.427 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Lắc chân nữ Avielle

  Lắc chân nữ Avielle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.385.142,00 ₫
  4.837.900  - 51.834.653  4.837.900 ₫ - 51.834.653 ₫
 11. Lắc chân nữ Detlev

  Lắc chân nữ Detlev

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  15.282.944,00 ₫
  6.367.893  - 91.782.577  6.367.893 ₫ - 91.782.577 ₫
 12. Lắc chân nữ Nick

  Lắc chân nữ Nick

  Vàng Trắng 14K
  7.192.607,00 ₫
  3.953.188  - 41.179.050  3.953.188 ₫ - 41.179.050 ₫
 13. Lắc chân nữ Acerbite

  Lắc chân nữ Acerbite

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.156.564,00 ₫
  4.669.788  - 46.697.887  4.669.788 ₫ - 46.697.887 ₫
 14. Lắc chân nữ Ardalion

  Lắc chân nữ Ardalion

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.69 crt - AAA

  18.687.928,00 ₫
  7.944.301  - 148.966.268  7.944.301 ₫ - 148.966.268 ₫
 15. Lắc chân nữ Yakaline

  Lắc chân nữ Yakaline

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.130.681,00 ₫
  5.641.105  - 77.858.118  5.641.105 ₫ - 77.858.118 ₫
 16. Lắc chân nữ Bourg

  Lắc chân nữ Bourg

  Vàng Trắng 14K
  8.712.693,00 ₫
  5.054.692  - 49.881.832  5.054.692 ₫ - 49.881.832 ₫
 17. Lắc chân nữ Annaleize

  Lắc chân nữ Annaleize

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.21 crt - VS

  17.745.198,00 ₫
  7.924.490  - 103.924.034  7.924.490 ₫ - 103.924.034 ₫
 18. Lắc chân nữ Embellie

  Lắc chân nữ Embellie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  10.761.740,00 ₫
  5.915.065  - 63.296.861  5.915.065 ₫ - 63.296.861 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Lắc chân nữ Altaira

  Lắc chân nữ Altaira

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  27.464.020,00 ₫
  8.094.301  - 134.433.323  8.094.301 ₫ - 134.433.323 ₫
 21. Lắc chân nữ Atieno

  Lắc chân nữ Atieno

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  16.523.410,00 ₫
  7.785.811  - 111.523.050  7.785.811 ₫ - 111.523.050 ₫
 22. Lắc chân nữ Deneen

  Lắc chân nữ Deneen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  11.709.283,00 ₫
  6.087.140  - 88.174.110  6.087.140 ₫ - 88.174.110 ₫
 23. Lắc chân nữ Cornell

  Lắc chân nữ Cornell

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.09 crt - AAA

  18.088.780,00 ₫
  8.474.676  - 157.612.455  8.474.676 ₫ - 157.612.455 ₫
 24. Lắc chân nữ Jama

  Lắc chân nữ Jama

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.191.063,00 ₫
  6.065.631  - 70.386.456  6.065.631 ₫ - 70.386.456 ₫
 25. Lắc chân nữ Beats

  Lắc chân nữ Beats

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  15.052.285,00 ₫
  7.205.626  - 122.334.323  7.205.626 ₫ - 122.334.323 ₫
 26. Vòng Tay Thiết Kế
 27. Lắc chân nữ Vogla

  Lắc chân nữ Vogla

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng

  1.76 crt - AAA

  18.303.024,00 ₫
  8.112.696  - 3.213.819.667  8.112.696 ₫ - 3.213.819.667 ₫
 28. Lắc chân nữ Muriel

  Lắc chân nữ Muriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.438.053,00 ₫
  6.624.873  - 69.056.269  6.624.873 ₫ - 69.056.269 ₫
 29. Lắc chân nữ Alarme

  Lắc chân nữ Alarme

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  13.599.556,00 ₫
  6.280.724  - 80.716.592  6.280.724 ₫ - 80.716.592 ₫
 30. Lắc chân nữ Chappelle

  Lắc chân nữ Chappelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.015 crt - VS

  8.947.881,00 ₫
  5.009.409  - 51.395.977  5.009.409 ₫ - 51.395.977 ₫
 31. Lắc chân nữ Sherron

  Lắc chân nữ Sherron

  Vàng Hồng-Trắng 14K
  20.762.165,00 ₫
  8.716.939  - 118.867.357  8.716.939 ₫ - 118.867.357 ₫
 32. Lắc chân nữ Seos

  Lắc chân nữ Seos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - VS

  16.929.541,00 ₫
  7.488.643  - 101.207.063  7.488.643 ₫ - 101.207.063 ₫
 33. Lắc chân nữ Yaivelle

  Lắc chân nữ Yaivelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  16.471.619,00 ₫
  8.037.697  - 91.414.660  8.037.697 ₫ - 91.414.660 ₫
 34. Lắc chân nữ Deloris

  Lắc chân nữ Deloris

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.48 crt - AAA

  14.831.816,00 ₫
  7.012.041  - 114.027.758  7.012.041 ₫ - 114.027.758 ₫
 35. Lắc chân nữ Dictys

  Lắc chân nữ Dictys

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.192 crt - VS

  16.388.977,00 ₫
  7.498.831  - 95.773.123  7.498.831 ₫ - 95.773.123 ₫
 36. Lắc chân nữ Lizette

  Lắc chân nữ Lizette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  15.943.790,00 ₫
  6.755.627  - 91.909.935  6.755.627 ₫ - 91.909.935 ₫
 37. Lắc chân nữ Delisha

  Lắc chân nữ Delisha

  Vàng Trắng 14K
  16.943.409,00 ₫
  7.113.645  - 97.004.250  7.113.645 ₫ - 97.004.250 ₫
 38. Lắc chân nữ Danitza

  Lắc chân nữ Danitza

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  21.926.782,00 ₫
  7.429.210  - 113.900.402  7.429.210 ₫ - 113.900.402 ₫
 39. Lắc chân nữ Zyrielle

  Lắc chân nữ Zyrielle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  16.494.826,00 ₫
  8.121.470  - 102.593.848  8.121.470 ₫ - 102.593.848 ₫
 40. Lắc chân nữ Anderatramo

  Lắc chân nữ Anderatramo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  14.610.778,00 ₫
  5.837.235  - 62.787.430  5.837.235 ₫ - 62.787.430 ₫
 41. Lắc chân nữ Gojko

  Lắc chân nữ Gojko

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  15.532.566,00 ₫
  6.561.478  - 465.592.130  6.561.478 ₫ - 465.592.130 ₫
 42. Lắc chân nữ Empesera

  Lắc chân nữ Empesera

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  10.221.176,00 ₫
  5.624.973  - 61.174.234  5.624.973 ₫ - 61.174.234 ₫
 43. Lắc Tay Kim Cương
 44. Lắc chân nữ Upshot

  Lắc chân nữ Upshot

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  10.660.137,00 ₫
  5.827.896  - 61.980.835  5.827.896 ₫ - 61.980.835 ₫
 45. Lắc chân nữ Bainter

  Lắc chân nữ Bainter

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  15.035.022,00 ₫
  7.432.040  - 87.056.190  7.432.040 ₫ - 87.056.190 ₫
 46. Lắc chân nữ Detlef

  Lắc chân nữ Detlef

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.756 crt - VS

  19.540.660,00 ₫
  7.559.964  - 174.027.475  7.559.964 ₫ - 174.027.475 ₫
 47. Lắc chân nữ Delivrer

  Lắc chân nữ Delivrer

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  11.429.096,00 ₫
  6.302.233  - 75.438.317  6.302.233 ₫ - 75.438.317 ₫
 48. Lắc chân nữ Agenoz

  Lắc chân nữ Agenoz

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  15.128.700,00 ₫
  8.023.546  - 88.683.535  8.023.546 ₫ - 88.683.535 ₫
 49. Lắc chân nữ Petula

  Lắc chân nữ Petula

  Vàng Trắng 14K
  11.196.738,00 ₫
  4.700.920  - 64.103.467  4.700.920 ₫ - 64.103.467 ₫
 50. Lắc chân nữ Amorous

  Lắc chân nữ Amorous

  Vàng Trắng 14K
  15.794.075,00 ₫
  7.475.058  - 90.424.095  7.475.058 ₫ - 90.424.095 ₫
 51. Lắc chân nữ Enchiura

  Lắc chân nữ Enchiura

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  10.175.327,00 ₫
  5.656.953  - 60.749.704  5.656.953 ₫ - 60.749.704 ₫
 52. Lắc chân nữ Serelin

  Lắc chân nữ Serelin

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  11.913.056,00 ₫
  6.174.310  - 68.730.805  6.174.310 ₫ - 68.730.805 ₫
 53. Lắc chân nữ Adiva

  Lắc chân nữ Adiva

  Vàng Trắng 14K
  10.158.630,00 ₫
  3.567.152  - 58.160.100  3.567.152 ₫ - 58.160.100 ₫
 54. Lắc chân nữ Delphina

  Lắc chân nữ Delphina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  14.378.704,00 ₫
  7.635.812  - 79.768.488  7.635.812 ₫ - 79.768.488 ₫
 55. Lắc chân nữ Alarmant

  Lắc chân nữ Alarmant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  16.684.447,00 ₫
  6.280.724  - 100.499.516  6.280.724 ₫ - 100.499.516 ₫
 56. Lắc chân nữ Barcin

  Lắc chân nữ Barcin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  31.180.322,00 ₫
  6.948.645  - 383.333.083  6.948.645 ₫ - 383.333.083 ₫
 57. Lắc chân nữ Govind

  Lắc chân nữ Govind

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  11.053.530,00 ₫
  5.624.123  - 60.707.253  5.624.123 ₫ - 60.707.253 ₫
 58. Lắc chân nữ Bode

  Lắc chân nữ Bode

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  14.004.271,00 ₫
  6.561.478  - 96.452.370  6.561.478 ₫ - 96.452.370 ₫
 59. Lắc chân nữ Abriona

  Lắc chân nữ Abriona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.045 crt - VS

  16.268.412,00 ₫
  7.763.170  - 24.925.917  7.763.170 ₫ - 24.925.917 ₫
 60. Lắc chân nữ Cirea

  Lắc chân nữ Cirea

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.61 crt - AAA

  12.969.843,00 ₫
  6.459.591  - 571.228.419  6.459.591 ₫ - 571.228.419 ₫
 61. Lắc chân nữ Rosense

  Lắc chân nữ Rosense

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.084 crt - AAA

  12.353.997,00 ₫
  6.813.646  - 73.796.815  6.813.646 ₫ - 73.796.815 ₫
 62. Lắc chân nữ Civil

  Lắc chân nữ Civil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.125 crt - VS

  13.990.969,00 ₫
  5.807.519  - 72.127.012  5.807.519 ₫ - 72.127.012 ₫
 63. Lắc chân nữ Lachlan

  Lắc chân nữ Lachlan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  23.119.417,00 ₫
  11.036.833  - 135.636.142  11.036.833 ₫ - 135.636.142 ₫
 64. Lắc chân nữ Deziteop

  Lắc chân nữ Deziteop

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.075 crt - VS

  12.101.262,00 ₫
  6.479.969  - 60.877.067  6.479.969 ₫ - 60.877.067 ₫

You’ve viewed 60 of 700 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng