Đang tải...
Tìm thấy 924 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Montalto

  Vòng tay GLAMIRA Montalto

  Vàng Hồng 14K
  16.869.259,00 ₫
  8.370.243  - 22.664.042  8.370.243 ₫ - 22.664.042 ₫
 2. Vòng Tay Tonya

  Vòng Tay GLAMIRA Tonya

  Vàng Trắng 14K
  8.860.994,00 ₫
  4.531.959  - 50.730.885  4.531.959 ₫ - 50.730.885 ₫
 3. Vòng Tay Sevit

  Vòng Tay GLAMIRA Sevit

  Vàng Trắng 14K
  7.748.736,00 ₫
  4.436.299  - 44.362.995  4.436.299 ₫ - 44.362.995 ₫
 4. Vòng tay paperclip Quintet

  Vòng tay paperclip GLAMIRA Quintet

  Vàng 14K
  17.907.367,00 ₫
  17.907.367  - 24.058.752  17.907.367 ₫ - 24.058.752 ₫
 5. Vòng Tay Gardiner

  Vòng Tay GLAMIRA Gardiner

  Vàng Hồng 14K
  20.206.036,00 ₫
  9.717.406  - 115.683.412  9.717.406 ₫ - 115.683.412 ₫
 6. Vòng Tay Cyprus

  Vòng Tay GLAMIRA Cyprus

  Vàng Trắng 14K
  6.636.477,00 ₫
  3.850.169  - 37.995.097  3.850.169 ₫ - 37.995.097 ₫
 7. Vòng Tay Lwell

  Vòng Tay GLAMIRA Lwell

  Vàng 14K
  8.935.145,00 ₫
  5.115.541  - 51.155.415  5.115.541 ₫ - 51.155.415 ₫
 8. Bảo hành trọn đời
 9. Vòng Tay Gatling

  Vòng Tay GLAMIRA Gatling

  Vàng 14K
  19.724.056,00 ₫
  9.786.745  - 26.499.496  9.786.745 ₫ - 26.499.496 ₫
 10. Vòng Tay Ralph

  Vòng Tay GLAMIRA Ralph

  Vàng Hồng 14K
  17.091.710,00 ₫
  8.480.619  - 97.853.302  8.480.619 ₫ - 97.853.302 ₫
 11. Vòng Tay Ruocco

  Vòng Tay GLAMIRA Ruocco

  Vàng Hồng 14K
  20.725.089,00 ₫
  9.967.027  - 118.655.092  9.967.027 ₫ - 118.655.092 ₫
 12. Vòng Tay Namid

  Vòng Tay GLAMIRA Namid

  Vàng 14K
  5.783.745,00 ₫
  3.355.455  - 33.113.047  3.355.455 ₫ - 33.113.047 ₫
 13. Vòng Tay Ansaldo

  Vòng Tay GLAMIRA Ansaldo

  Vàng 14K
  6.784.778,00 ₫
  3.936.207  - 38.844.150  3.936.207 ₫ - 38.844.150 ₫
 14. Vòng Tay Fesc

  Vòng Tay GLAMIRA Fesc

  Vàng 14K
  10.269.856,00 ₫
  5.644.501  - 58.796.887  5.644.501 ₫ - 58.796.887 ₫
 15. Vòng Tay Marakeil

  Vòng Tay GLAMIRA Marakeil

  Vàng Trắng 14K
  9.676.651,00 ₫
  5.540.067  - 55.400.677  5.540.067 ₫ - 55.400.677 ₫
 16. Vòng Tay Leann

  Vòng Tay GLAMIRA Leann

  Vàng Trắng 14K
  20.650.939,00 ₫
  8.197.319  - 27.744.773  8.197.319 ₫ - 27.744.773 ₫
 17. Thiết kế mới nhất
 18. Vòng Tay Pade

  Vòng Tay GLAMIRA Pade

  Vàng 14K
  7.711.660,00 ₫
  4.415.073  - 44.150.730  4.415.073 ₫ - 44.150.730 ₫
 19. Vòng Tay Achaia

  Vòng Tay GLAMIRA Achaia

  Vàng Trắng 14K
  11.159.663,00 ₫
  6.133.555  - 63.891.202  6.133.555 ₫ - 63.891.202 ₫
 20. Vòng Tay Kline

  Vòng Tay GLAMIRA Kline

  Vàng 14K
  8.416.091,00 ₫
  4.818.372  - 11.307.114  4.818.372 ₫ - 11.307.114 ₫
 21. Vòng Tay Askella

  Vòng Tay GLAMIRA Askella

  Vàng Hồng 14K
  9.009.295,00 ₫
  5.157.993  - 51.579.937  5.157.993 ₫ - 51.579.937 ₫
 22. Vòng Tay Maila

  Vòng Tay GLAMIRA Maila

  Vàng Hồng-Trắng 14K
  10.306.931,00 ₫
  5.664.878  - 59.009.152  5.664.878 ₫ - 59.009.152 ₫
 23. Vòng Tay Erra

  Vòng Tay GLAMIRA Erra

  Vàng Trắng 14K
  31.625.227,00 ₫
  13.519.181  - 42.488.855  13.519.181 ₫ - 42.488.855 ₫
 24. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 25. Vòng Tay Sretno

  Vòng Tay GLAMIRA Sretno

  Vàng Hồng-Trắng 14K
  9.676.651,00 ₫
  5.687.802  - 55.400.677  5.687.802 ₫ - 55.400.677 ₫
 26. Vòng Tay Alizesses

  Vòng Tay GLAMIRA Alizesses

  Vàng 14K
  24.543.845,00 ₫
  11.803.528  - 140.518.200  11.803.528 ₫ - 140.518.200 ₫
 27. Vòng Tay Obeh

  Vòng Tay GLAMIRA Obeh

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.119.488,00 ₫
  4.648.562  - 46.485.622  4.648.562 ₫ - 46.485.622 ₫
 28. Vòng Tay Ortamonit

  Vòng Tay GLAMIRA Ortamonit

  Vàng Trắng 14K
  9.528.350,00 ₫
  5.455.162  - 54.551.625  5.455.162 ₫ - 54.551.625 ₫
 29. Vòng Tay Nikolet

  Vòng Tay GLAMIRA Nikolet

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  10.306.931,00 ₫
  6.136.951  - 59.009.152  6.136.951 ₫ - 59.009.152 ₫
 30. Vòng Tay Regulus

  Vòng Tay GLAMIRA Regulus

  Vàng 14K
  7.563.359,00 ₫
  4.387.903  - 43.301.677  4.387.903 ₫ - 43.301.677 ₫
 31. Vòng Tay Aspoid

  Vòng Tay GLAMIRA Aspoid

  Vàng 14K
  7.489.209,00 ₫
  4.287.715  - 42.877.155  4.287.715 ₫ - 42.877.155 ₫
 32. Vòng Tay Honrie

  Vòng Tay GLAMIRA Honrie

  Vàng 14K
  13.347.105,00 ₫
  7.132.041  - 61.131.780  7.132.041 ₫ - 61.131.780 ₫
 33. Vòng Tay Rosa

  Vòng Tay GLAMIRA Rosa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  9.676.651,00 ₫
  5.540.067  - 55.400.677  5.540.067 ₫ - 55.400.677 ₫
 34. Vòng Tay Ansedd

  Vòng Tay GLAMIRA Ansedd

  Vàng 14K
  10.751.835,00 ₫
  5.909.405  - 61.556.310  5.909.405 ₫ - 61.556.310 ₫
 35. Vòng Tay Voyan Women

  Vòng Tay GLAMIRA Voyan Women

  Vàng Trắng 14K
  17.091.710,00 ₫
  8.480.619  - 97.853.302  8.480.619 ₫ - 97.853.302 ₫
 36. Vòng Tay Weisa Women

  Vòng Tay GLAMIRA Weisa Women

  Vàng Trắng 14K
  22.282.252,00 ₫
  10.715.892  - 127.570.147  10.715.892 ₫ - 127.570.147 ₫
 37. Vòng tay Vigue

  Vòng tay GLAMIRA Vigue

  Vàng Hồng 14K
  58.986.795,00 ₫
  20.262.639  - 79.249.434  20.262.639 ₫ - 79.249.434 ₫
 38. Vòng Tay Connaitres

  Vòng Tay GLAMIRA Connaitres

  Vàng 14K
  42.154.610,00 ₫
  16.733.127  - 56.635.201  16.733.127 ₫ - 56.635.201 ₫
 39. Vòng Tay Alishian

  Vòng Tay GLAMIRA Alishian

  Vàng Trắng 14K
  9.157.596,00 ₫
  5.242.899  - 12.303.336  5.242.899 ₫ - 12.303.336 ₫
 40. Vòng Tay Clarseach

  Vòng Tay GLAMIRA Clarseach

  Vàng Trắng 14K
  10.381.081,00 ₫
  5.705.632  - 47.546.940  5.705.632 ₫ - 47.546.940 ₫
 41. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 42. Vòng Tay Asilane

  Vòng Tay GLAMIRA Asilane

  Vàng Trắng 14K
  11.678.718,00 ₫
  6.418.837  - 53.490.312  6.418.837 ₫ - 53.490.312 ₫
 43. Vòng Tay Brecr

  Vòng Tay GLAMIRA Brecr

  Vàng 14K
  11.196.738,00 ₫
  6.153.932  - 64.103.467  6.153.932 ₫ - 64.103.467 ₫
 44. Vòng tay Aleemah

  Vòng tay GLAMIRA Aleemah

  Vàng Hồng 14K
  17.017.560,00 ₫
  8.443.827  - 22.863.287  8.443.827 ₫ - 22.863.287 ₫
 45. Vòng Tay Santander

  Vòng Tay GLAMIRA Santander

  Vàng Trắng 14K
  12.679.750,00 ₫
  6.485.063  - 72.593.992  6.485.063 ₫ - 72.593.992 ₫
 46. Vòng Tay Everlasting

  Vòng Tay GLAMIRA Everlasting

  Vàng Trắng 14K
  8.860.994,00 ₫
  5.073.088  - 50.730.885  5.073.088 ₫ - 50.730.885 ₫
 47. Vòng Tay Icom

  Vòng Tay GLAMIRA Icom

  Vàng 14K
  12.346.072,00 ₫
  6.785.627  - 70.683.622  6.785.627 ₫ - 70.683.622 ₫
 48. Vòng Tay Tegmine

  Vòng Tay GLAMIRA Tegmine

  Vàng 14K
  27.806.471,00 ₫
  11.886.735  - 37.358.312  11.886.735 ₫ - 37.358.312 ₫
 49. Vòng Tay Dearg

  Vòng Tay GLAMIRA Dearg

  Vàng Trắng 14K
  20.391.411,00 ₫
  9.806.556  - 116.744.722  9.806.556 ₫ - 116.744.722 ₫
 50. Vòng Tay Embardeen

  Vòng Tay GLAMIRA Embardeen

  Vàng Trắng 14K
  13.124.654,00 ₫
  7.013.174  - 60.112.920  7.013.174 ₫ - 60.112.920 ₫
 51. Vòng Tay Sahre

  Vòng Tay GLAMIRA Sahre

  Vàng 14K
  9.194.672,00 ₫
  5.474.690  - 52.641.255  5.474.690 ₫ - 52.641.255 ₫
 52. Vòng Tay Saclatij

  Vòng Tay GLAMIRA Saclatij

  Vàng 14K
  9.491.274,00 ₫
  5.433.936  - 54.339.360  5.433.936 ₫ - 54.339.360 ₫
 53. Vòng Tay Polaire

  Vòng Tay GLAMIRA Polaire

  Vàng Trắng 14K
  13.124.654,00 ₫
  7.013.174  - 60.112.920  7.013.174 ₫ - 60.112.920 ₫
 54. Vòng Tay Alunassin

  Vòng Tay GLAMIRA Alunassin

  Vàng Trắng 14K
  37.853.876,00 ₫
  15.025.966  - 173.376.534  15.025.966 ₫ - 173.376.534 ₫
 55. Vòng Tay Madore

  Vòng Tay GLAMIRA Madore

  Vàng Hồng 14K
  24.469.694,00 ₫
  11.767.868  - 140.093.670  11.767.868 ₫ - 140.093.670 ₫
 56. Vòng Tay Norase

  Vòng Tay GLAMIRA Norase

  Vàng Hồng 14K
  19.724.056,00 ₫
  9.786.745  - 112.923.990  9.786.745 ₫ - 112.923.990 ₫
 57. Vòng Tay Shiela

  Vòng Tay GLAMIRA Shiela

  Vàng Trắng 14K
  26.620.061,00 ₫
  12.802.014  - 35.764.358  12.802.014 ₫ - 35.764.358 ₫
 58. Vòng Tay Pinot

  Vòng Tay GLAMIRA Pinot

  Vàng 14K
  12.383.148,00 ₫
  6.616.949  - 70.895.887  6.616.949 ₫ - 70.895.887 ₫
 59. Vòng Tay Nefas

  Vòng Tay GLAMIRA Nefas

  Vàng Hồng 14K
  10.603.534,00 ₫
  5.827.896  - 60.707.257  5.827.896 ₫ - 60.707.257 ₫
 60. Vòng Tay Aine

  Vòng Tay GLAMIRA Aine

  Vàng Hồng 14K
  26.620.061,00 ₫
  13.208.427  - 35.764.358  13.208.427 ₫ - 35.764.358 ₫
 61. Vòng Tay Svecha

  Vòng Tay GLAMIRA Svecha

  Vàng Trắng 14K
  10.566.458,00 ₫
  5.807.519  - 60.494.992  5.807.519 ₫ - 60.494.992 ₫
 62. Vòng Tay Bisatimoyuc

  Vòng Tay GLAMIRA Bisatimoyuc

  Vàng Trắng 14K
  9.231.748,00 ₫
  5.285.352  - 52.853.520  5.285.352 ₫ - 52.853.520 ₫

You’ve viewed 60 of 924 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng