Đang tải...
Tìm thấy 14 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Haffner

  Nhẫn GLAMIRA Haffner

  Vàng Trắng 14K
  9.739.859,00 ₫
  5.204.504  - 55.762.552  5.204.504 ₫ - 55.762.552 ₫
 2. Nhẫn Griffis

  Nhẫn GLAMIRA Griffis

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.075 crt - AAA

  9.878.014,00 ₫
  5.190.987  - 58.128.239  5.190.987 ₫ - 58.128.239 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Echevarria

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Echevarria

  Vàng 14K
  27.392.729,00 ₫
  11.365.017  - 141.265.141  11.365.017 ₫ - 141.265.141 ₫
 4. lifetime warranty
 5. Bông Tai Fryday

  Bông Tai GLAMIRA Fryday

  Vàng 14K
  10.873.225,00 ₫
  5.976.123  - 62.251.290  5.976.123 ₫ - 62.251.290 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Goose

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Goose

  Vàng Hồng 14K
  17.227.856,00 ₫
  6.977.010  - 83.069.304  6.977.010 ₫ - 83.069.304 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Merci

  Nhẫn đính hôn Merci

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  24.703.959,00 ₫
  11.821.661  - 127.165.657  11.821.661 ₫ - 127.165.657 ₫
 8. Bông Tai Joleen

  Bông Tai GLAMIRA Joleen

  Vàng 14K
  17.815.088,00 ₫
  8.703.554  - 101.994.780  8.703.554 ₫ - 101.994.780 ₫
 9. Mặt Dây Chuyền Nakia

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nakia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  19.767.114,00 ₫
  7.662.383  - 119.406.216  7.662.383 ₫ - 119.406.216 ₫
 10. Bông Tai Collison

  Bông Tai GLAMIRA Collison

  Vàng Hồng 14K
  6.835.610,00 ₫
  3.913.517  - 39.135.172  3.913.517 ₫ - 39.135.172 ₫
 11. Bông Tai Milnes

  Bông Tai GLAMIRA Milnes

  Vàng 14K
  25.925.735,00 ₫
  11.874.382  - 148.429.785  11.874.382 ₫ - 148.429.785 ₫
 12. lifetime warranty
 13. Bông Tai Arriaga

  Bông Tai GLAMIRA Arriaga

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  30.140.438,00 ₫
  13.344.621  - 172.559.760  13.344.621 ₫ - 172.559.760 ₫
 14. Vòng Tay Cowans

  Vòng Tay GLAMIRA Cowans

  Vàng Trắng 14K
  48.451.374,00 ₫
  14.794.312  - 65.094.976  14.794.312 ₫ - 65.094.976 ₫

You’ve viewed 14 of 14 products