Đang tải...
Tìm thấy 50 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Chang

  Nhẫn GLAMIRA Chang

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  1.38 crt - AAA

  18.892.218,00 ₫
  11.190.361  - 97.047.121  11.190.361 ₫ - 97.047.121 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Clarine

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Clarine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  1.436 crt - AAA

  16.959.114,00 ₫
  8.351.540  - 75.336.895  8.351.540 ₫ - 75.336.895 ₫
 3. Nhẫn Manie

  Nhẫn GLAMIRA Manie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  1.836 crt - AAA

  14.357.944,00 ₫
  8.805.210  - 83.515.407  8.805.210 ₫ - 83.515.407 ₫
 4. Nhẫn Brynn

  Nhẫn GLAMIRA Brynn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  1.84 crt - AAA

  14.270.346,00 ₫
  8.785.744  - 68.158.734  8.785.744 ₫ - 68.158.734 ₫
 5. Vòng Tay Lilly

  Vòng Tay GLAMIRA Lilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  0.96 crt - AAA

  12.324.807,00 ₫
  7.278.195  - 63.535.513  7.278.195 ₫ - 63.535.513 ₫
 6. Nhẫn Deloras

  Nhẫn GLAMIRA Deloras

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  0.78 crt - AAA

  13.145.092,00 ₫
  7.608.040  - 66.698.775  7.608.040 ₫ - 66.698.775 ₫
 7. Nhẫn Aurea

  Nhẫn GLAMIRA Aurea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  2.4 crt - AAA

  20.474.386,00 ₫
  12.904.468  - 97.290.448  12.904.468 ₫ - 97.290.448 ₫
 8. Nhẫn Emely

  Nhẫn GLAMIRA Emely

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  4.56 crt - AAA

  22.810.871,00 ₫
  15.299.351  - 96.614.539  15.299.351 ₫ - 96.614.539 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Bettie

  Vòng Tay GLAMIRA Bettie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  5.618 crt - AAA

  42.053.212,00 ₫
  23.759.580  - 201.542.772  23.759.580 ₫ - 201.542.772 ₫
 11. Nhẫn Brett

  Nhẫn GLAMIRA Brett

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  3.303 crt - AAA

  28.620.451,00 ₫
  15.394.519  - 195.027.001  15.394.519 ₫ - 195.027.001 ₫
 12. Vòng Tay Alpha

  Vòng Tay GLAMIRA Alpha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  5.76 crt - AAA

  46.408.503,00 ₫
  26.829.831  - 212.424.916  26.829.831 ₫ - 212.424.916 ₫
 13. Vòng Cổ Tess

  GLAMIRA Vòng Cổ Tess

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  8.96 crt - AAA

  101.663.587,00 ₫
  46.441.759  - 499.132.327  46.441.759 ₫ - 499.132.327 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Leandro

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Leandro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  1.656 crt - AAA

  23.545.990,00 ₫
  11.820.309  - 105.955.610  11.820.309 ₫ - 105.955.610 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Clair

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Clair

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  1.092 crt - AAA

  12.560.565,00 ₫
  5.585.718  - 49.449.556  5.585.718 ₫ - 49.449.556 ₫
 16. Vòng Tay Francine

  Vòng Tay GLAMIRA Francine

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  1.53 crt - AAA

  17.042.117,00 ₫
  10.214.347  - 86.327.189  10.214.347 ₫ - 86.327.189 ₫
 17. Nhẫn Dalya

  Nhẫn GLAMIRA Dalya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  2.484 crt - AAA

  24.157.825,00 ₫
  14.111.643  - 118.378.836  14.111.643 ₫ - 118.378.836 ₫
 18. Nhẫn Khety

  Nhẫn GLAMIRA Khety

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  7.08 crt - AAA

  47.048.456,00 ₫
  27.479.246  - 321.232.877  27.479.246 ₫ - 321.232.877 ₫
 19. Vòng Tay Myrl

  Vòng Tay GLAMIRA Myrl

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  6.58 crt - AAA

  50.769.474,00 ₫
  28.018.351  - 238.542.072  28.018.351 ₫ - 238.542.072 ₫
 20. Mặt Dây Chuyền Bette

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bette

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  0.78 crt - AAA

  18.543.447,00 ₫
  8.436.705  - 82.041.924  8.436.705 ₫ - 82.041.924 ₫
 21. Nhẫn Augusta

  Nhẫn GLAMIRA Augusta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  0.84 crt - AAA

  26.180.417,00 ₫
  13.246.749  - 165.138.273  13.246.749 ₫ - 165.138.273 ₫
 22. Vòng Tay Glory

  Vòng Tay GLAMIRA Glory

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  2.768 crt - AAA

  30.742.808,00 ₫
  18.155.476  - 174.100.832  18.155.476 ₫ - 174.100.832 ₫
 23. Nhẫn Lavon

  Nhẫn GLAMIRA Lavon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  1.92 crt - AAA

  29.482.102,00 ₫
  15.606.486  - 102.066.700  15.606.486 ₫ - 102.066.700 ₫
 24. Vòng Tay Shayna

  Vòng Tay GLAMIRA Shayna

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  4.042 crt - AAA

  20.489.797,00 ₫
  12.915.823  - 115.256.128  12.915.823 ₫ - 115.256.128 ₫
 25. Cocktail Rings
 26. Vòng Tay Otelia

  Vòng Tay GLAMIRA Otelia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  7.31 crt - AAA

  45.136.713,00 ₫
  25.787.309  - 213.830.815  25.787.309 ₫ - 213.830.815 ₫
 27. Vòng Tay Bertie

  Vòng Tay GLAMIRA Bertie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  5.6 crt - AAA

  39.017.025,00 ₫
  23.218.851  - 176.750.399  23.218.851 ₫ - 176.750.399 ₫
 28. Vòng Tay Sanass

  Vòng Tay GLAMIRA Sanass

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  4.56 crt - AAA

  38.978.093,00 ₫
  20.748.807  - 189.430.469  20.748.807 ₫ - 189.430.469 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Armanda

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  1.42 crt - AAA

  15.411.822,00 ₫
  7.732.407  - 81.190.279  7.732.407 ₫ - 81.190.279 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Autumn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Autumn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  2.4 crt - AAA

  21.126.774,00 ₫
  11.447.206  - 85.462.027  11.447.206 ₫ - 85.462.027 ₫
 31. Vòng Tay Britni

  Vòng Tay GLAMIRA Britni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  3.3 crt - AAA

  38.115.361,00 ₫
  20.109.666  - 195.094.591  20.109.666 ₫ - 195.094.591 ₫
 32. Nhẫn Bernadette

  Nhẫn GLAMIRA Bernadette

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  0.68 crt - AAA

  21.203.558,00 ₫
  11.608.343  - 112.579.527  11.608.343 ₫ - 112.579.527 ₫
 33. Nhẫn Mitena

  Nhẫn GLAMIRA Mitena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Kim Cương

  5.558 crt - AAA

  58.547.843,00 ₫
  23.896.924  - 237.190.251  23.896.924 ₫ - 237.190.251 ₫
 34. Nhẫn Makuhita

  Nhẫn GLAMIRA Makuhita

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  3.23 crt - AAA

  37.141.240,00 ₫
  20.385.438  - 307.930.968  20.385.438 ₫ - 307.930.968 ₫
 35. Vòng Tay Edra

  Vòng Tay GLAMIRA Edra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  1.432 crt - AAA

  20.160.495,00 ₫
  10.738.854  - 136.101.188  10.738.854 ₫ - 136.101.188 ₫
 36. Vòng Tay Celena

  Vòng Tay GLAMIRA Celena

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  5.244 crt - AAA

  42.391.707,00 ₫
  23.740.653  - 200.542.425  23.740.653 ₫ - 200.542.425 ₫
 37. Vòng Tay Ferrea

  Vòng Tay GLAMIRA Ferrea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  4.848 crt - AAA

  51.216.926,00 ₫
  28.990.580  - 360.597.858  28.990.580 ₫ - 360.597.858 ₫
 38. Vòng Tay Blanche

  Vòng Tay GLAMIRA Blanche

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  5.72 crt - AAA

  52.545.764,00 ₫
  29.664.327  - 252.033.228  29.664.327 ₫ - 252.033.228 ₫
 39. Vòng Tay Aubrey

  Vòng Tay GLAMIRA Aubrey

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  8.25 crt - AAA

  61.101.431,00 ₫
  35.700.472  - 276.487.650  35.700.472 ₫ - 276.487.650 ₫
 40. Vòng Tay Elisa

  Vòng Tay GLAMIRA Elisa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  8.6 crt - AAA

  56.605.819,00 ₫
  32.941.678  - 257.264.772  32.941.678 ₫ - 257.264.772 ₫
 41. Vòng Tay Kizzy

  Vòng Tay GLAMIRA Kizzy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  3.68 crt - AAA

  35.744.810,00 ₫
  17.784.536  - 239.380.198  17.784.536 ₫ - 239.380.198 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Leisa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Leisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  0.96 crt - AAA

  16.448.126,00 ₫
  7.675.630  - 71.578.837  7.675.630 ₫ - 71.578.837 ₫
 43. Vòng Tay Audie

  Vòng Tay GLAMIRA Audie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  14.79 crt - AAA

  64.608.861,00 ₫
  42.149.732  - 260.414.513  42.149.732 ₫ - 260.414.513 ₫
 44. Vòng Tay Esta

  Vòng Tay GLAMIRA Esta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  6.4 crt - AAA

  49.445.231,00 ₫
  28.157.859  - 227.511.222  28.157.859 ₫ - 227.511.222 ₫
 45. Vòng Tay Jame

  Vòng Tay GLAMIRA Jame

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  8.47 crt - AAA

  43.352.041,00 ₫
  28.416.598  - 183.428.392  28.416.598 ₫ - 183.428.392 ₫
 46. Vòng Tay Carita

  Vòng Tay GLAMIRA Carita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  15.744 crt - AAA

  96.464.219,00 ₫
  60.491.220  - 410.087.973  60.491.220 ₫ - 410.087.973 ₫
 47. Vòng Tay Carlie

  Vòng Tay GLAMIRA Carlie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  17.388 crt - AAA

  97.643.546,00 ₫
  59.712.571  - 428.337.537  59.712.571 ₫ - 428.337.537 ₫
 48. Vòng Tay Carmelina

  Vòng Tay GLAMIRA Carmelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  6.6 crt - AAA

  43.408.006,00 ₫
  24.974.054  - 199.717.818  24.974.054 ₫ - 199.717.818 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Deana

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Deana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  1.15 crt - AAA

  19.458.629,00 ₫
  8.727.346  - 105.252.667  8.727.346 ₫ - 105.252.667 ₫
 50. Vòng Tay Joni

  Vòng Tay GLAMIRA Joni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  11.752 crt - AAA

  102.713.951,00 ₫
  60.291.150  - 472.569.069  60.291.150 ₫ - 472.569.069 ₫
 51. Vòng Tay Jovan

  Vòng Tay GLAMIRA Jovan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  5.18 crt - AAA

  42.644.227,00 ₫
  25.013.256  - 203.137.916  25.013.256 ₫ - 203.137.916 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Kellie

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kellie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu & Đá Swarovski

  7.477 crt - AAA

  47.906.319,00 ₫
  26.166.899  - 198.338.960  26.166.899 ₫ - 198.338.960 ₫

You’ve viewed 50 of 50 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng