Đang tải...
Tìm thấy 158 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Sapphire Trắng

  1.16 crt - AAA

  17.170.539,00 ₫
  6.874.002  - 1.963.828.802  6.874.002 ₫ - 1.963.828.802 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Hobnailed

  Nhẫn đính hôn Hobnailed

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  1.32 crt - AAA

  22.999.586,00 ₫
  9.443.811  - 2.018.063.805  9.443.811 ₫ - 2.018.063.805 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Magdalen

  Nhẫn đính hôn Magdalen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.032 crt - AAA

  18.309.311,00 ₫
  7.928.421  - 1.749.159.855  7.928.421 ₫ - 1.749.159.855 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt

  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  3.972 crt - AAA

  31.677.726,00 ₫
  9.637.391  - 4.858.615.171  9.637.391 ₫ - 4.858.615.171 ₫
 5. Nhẫn Massima

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  6.56 crt - AAA

  43.324.463,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Mariko

  Nhẫn đính hôn Mariko

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  4.32 crt - AAA

  93.065.202,00 ₫
  11.454.777  - 1.202.064.967  11.454.777 ₫ - 1.202.064.967 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Navarra

  Nhẫn đính hôn Navarra

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Sapphire Trắng

  2.5 crt - AAA

  21.623.703,00 ₫
  7.191.679  - 2.145.526.866  7.191.679 ₫ - 2.145.526.866 ₫
 8. Nhẫn Jomairys

  Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Sapphire Trắng

  4.68 crt - AAA

  32.512.068,00 ₫
  8.762.493  - 2.579.880.001  8.762.493 ₫ - 2.579.880.001 ₫
 9. Nhẫn Adaliz

  Nhẫn GLAMIRA Adaliz

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  6.69 crt - AAA

  50.419.623,00 ₫
  13.145.093  - 3.897.457.960  13.145.093 ₫ - 3.897.457.960 ₫
 10. Nhẫn Tamanna

  Nhẫn GLAMIRA Tamanna

  Vàng 18K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  7.05 crt - AAA

  72.523.493,00 ₫
  9.541.682  - 5.911.628.522  9.541.682 ₫ - 5.911.628.522 ₫
 11. Nhẫn Florrie

  Nhẫn GLAMIRA Florrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Sapphire Trắng

  6.56 crt - AAA

  129.353.718,00 ₫
  11.828.691  - 3.868.136.995  11.828.691 ₫ - 3.868.136.995 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Purnima

  Nhẫn đính hôn Purnima

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  3.078 crt - AAA

  43.608.345,00 ₫
  10.314.383  - 3.721.491.612  10.314.383 ₫ - 3.721.491.612 ₫
 13. Nhẫn đính hôn Harebrained

  Nhẫn đính hôn Harebrained

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Sapphire Trắng

  2.358 crt - AAA

  33.165.538,00 ₫
  8.894.972  - 2.167.804.851  8.894.972 ₫ - 2.167.804.851 ₫
 14. Nhẫn Josafina

  Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 18K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  4.8 crt - AAA

  39.236.290,00 ₫
  9.867.741  - 2.591.032.517  9.867.741 ₫ - 2.591.032.517 ₫
 15. Nhẫn Cristen

  Nhẫn GLAMIRA Cristen

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng

  7.06 crt - AAA

  62.447.301,00 ₫
  11.760.829  - 3.923.291.231  11.760.829 ₫ - 3.923.291.231 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Maine

  Nhẫn đính hôn Maine

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Sapphire Trắng

  2.23 crt - AAA

  24.459.820,00 ₫
  8.894.972  - 2.156.016.984  8.894.972 ₫ - 2.156.016.984 ₫
 17. Nhẫn Darcie

  Nhẫn GLAMIRA Darcie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  12.842 crt - AAA

  55.788.239,00 ₫
  13.153.203  - 10.757.793.444  13.153.203 ₫ - 10.757.793.444 ₫
 18. Nhẫn Hendrika

  Nhẫn GLAMIRA Hendrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  4.83 crt - AAA

  35.693.171,00 ₫
  9.647.935  - 2.644.361.795  9.647.935 ₫ - 2.644.361.795 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Timerica

  Nhẫn đính hôn Timerica

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  2.87 crt - AAA

  90.065.246,00 ₫
  23.456.772  - 2.361.763.922  23.456.772 ₫ - 2.361.763.922 ₫
 21. Nhẫn Adeshia

  Nhẫn GLAMIRA Adeshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  4.108 crt - AAA

  34.483.293,00 ₫
  9.633.606  - 2.420.513.995  9.633.606 ₫ - 2.420.513.995 ₫
 22. Nhẫn Martoya

  Nhẫn GLAMIRA Martoya

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  4.864 crt - AAA

  39.870.294,00 ₫
  10.526.618  - 2.664.990.564  10.526.618 ₫ - 2.664.990.564 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Cecilia

  Nhẫn đính hôn Cecilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.57 crt - AAA

  24.650.157,00 ₫
  11.383.401  - 966.469.859  11.383.401 ₫ - 966.469.859 ₫
 24. Nhẫn Brigette

  Nhẫn GLAMIRA Brigette

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  13 crt - AAA

  78.444.463,00 ₫
  18.272.274  - 10.848.811.457  18.272.274 ₫ - 10.848.811.457 ₫
 25. Nhẫn Nida

  Nhẫn GLAMIRA Nida

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Sapphire Trắng

  6.62 crt - AAA

  53.707.247,00 ₫
  16.693.348  - 3.928.549.806  16.693.348 ₫ - 3.928.549.806 ₫
 26. Nhẫn Julisha

  Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  4.8 crt - AAA

  35.165.150,00 ₫
  11.090.327  - 2.657.866.476  11.090.327 ₫ - 2.657.866.476 ₫
 27. Nhẫn Eboni

  Nhẫn GLAMIRA Eboni

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Sapphire Trắng

  6.82 crt - AAA

  55.324.023,00 ₫
  16.805.820  - 357.583.303  16.805.820 ₫ - 357.583.303 ₫
 28. Nhẫn Elnora

  Nhẫn GLAMIRA Elnora

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  9.204 crt - AAA

  60.625.320,00 ₫
  10.641.523  - 12.771.991.048  10.641.523 ₫ - 12.771.991.048 ₫
 29. Nhẫn Domela

  Nhẫn GLAMIRA Domela

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  5.3 crt - AAA

  54.902.256,00 ₫
  9.992.649  - 3.338.075.033  9.992.649 ₫ - 3.338.075.033 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Bernie

  Nhẫn đính hôn Bernie

  Vàng 18K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  4.08 crt - AAA

  51.629.772,00 ₫
  9.254.556  - 4.974.006.492  9.254.556 ₫ - 4.974.006.492 ₫
 31. Nhẫn Kitty

  Nhẫn GLAMIRA Kitty

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  12.97 crt - AAA

  62.315.634,00 ₫
  12.133.932  - 10.779.679.404  12.133.932 ₫ - 10.779.679.404 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Maletha

  Nhẫn đính hôn Maletha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  3.204 crt - AAA

  37.008.491,00 ₫
  11.741.363  - 2.952.698.316  11.741.363 ₫ - 2.952.698.316 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Mutinda

  Nhẫn đính hôn Mutinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  3.68 crt - AAA

  44.637.350,00 ₫
  12.698.992  - 6.006.066.640  12.698.992 ₫ - 6.006.066.640 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Sohniel

  Nhẫn đính hôn Sohniel

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  3.928 crt - AAA

  31.612.839,00 ₫
  9.504.913  - 1.632.687.089  9.504.913 ₫ - 1.632.687.089 ₫
 35. Nhẫn Gerlindis

  Nhẫn GLAMIRA Gerlindis

  Vàng Trắng 9K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  12.47 crt - AAA

  49.828.067,00 ₫
  14.111.643  - 16.917.332.157  14.111.643 ₫ - 16.917.332.157 ₫
 36. Nhẫn Anaphiel

  Nhẫn GLAMIRA Anaphiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  14.96 crt - AAA

  175.905.516,00 ₫
  45.015.590  - 13.693.404.765  45.015.590 ₫ - 13.693.404.765 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Marciane

  Nhẫn đính hôn Marciane

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  3.36 crt - AAA

  30.087.446,00 ₫
  9.401.904  - 5.935.231.297  9.401.904 ₫ - 5.935.231.297 ₫
 38. Nhẫn Maharlika

  Nhẫn GLAMIRA Maharlika

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  7.62 crt - AAA

  56.440.086,00 ₫
  10.901.072  - 4.302.084.587  10.901.072 ₫ - 4.302.084.587 ₫
 39. Nhẫn Yovela

  Nhẫn GLAMIRA Yovela

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  11 crt - AAA

  65.670.581,00 ₫
  12.630.320  - 15.854.017.943  12.630.320 ₫ - 15.854.017.943 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Yely

  Nhẫn đính hôn Yely

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Sapphire Trắng

  3.9 crt - AAA

  60.435.523,00 ₫
  9.032.857  - 1.650.950.165  9.032.857 ₫ - 1.650.950.165 ₫
 41. Nhẫn Corine

  Nhẫn GLAMIRA Corine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  13.42 crt - AAA

  65.780.618,00 ₫
  16.730.118  - 10.848.514.054  16.730.118 ₫ - 10.848.514.054 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Beckett

  Nhẫn đính hôn Beckett

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  4.088 crt - AAA

  37.804.442,00 ₫
  9.856.386  - 1.640.973.736  9.856.386 ₫ - 1.640.973.736 ₫
 43. Nhẫn Clare

  Nhẫn GLAMIRA Clare

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  13.706 crt - AAA

  88.857.800,00 ₫
  16.092.059  - 10.865.357.728  16.092.059 ₫ - 10.865.357.728 ₫
 44. Nhẫn Jensine

  Nhẫn GLAMIRA Jensine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  8 crt - AAA

  48.731.741,00 ₫
  15.045.751  - 6.753.866.172  15.045.751 ₫ - 6.753.866.172 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Swerve

  Nhẫn đính hôn Swerve

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Sapphire Trắng

  3.54 crt - AAA

  53.596.939,00 ₫
  15.745.993  - 4.959.988.121  15.745.993 ₫ - 4.959.988.121 ₫
 46. Nhẫn Carli

  Nhẫn GLAMIRA Carli

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  14.44 crt - AAA

  78.983.570,00 ₫
  15.052.780  - 10.961.147.662  15.052.780 ₫ - 10.961.147.662 ₫
 47. Nhẫn Noreen

  Nhẫn GLAMIRA Noreen

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  10.84 crt - AAA

  86.001.135,00 ₫
  16.326.735  - 12.986.254.443  16.326.735 ₫ - 12.986.254.443 ₫
 48. Nhẫn Gwenora

  Nhẫn GLAMIRA Gwenora

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Sapphire Trắng

  7.24 crt - AAA

  45.293.253,00 ₫
  11.343.388  - 6.066.628.156  11.343.388 ₫ - 6.066.628.156 ₫
 49. Nhẫn Alkida

  Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng

  4.82 crt - AAA

  31.655.557,00 ₫
  9.691.194  - 2.604.753.486  9.691.194 ₫ - 2.604.753.486 ₫
 50. Nhẫn Cecila

  Nhẫn GLAMIRA Cecila

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  12.6 crt - AAA

  72.029.810,00 ₫
  14.717.529  - 10.783.410.428  14.717.529 ₫ - 10.783.410.428 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Destinesia

  Nhẫn đính hôn Destinesia

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  0.615 crt - AAA

  18.555.073,00 ₫
  8.370.466  - 1.078.157.194  8.370.466 ₫ - 1.078.157.194 ₫
 52. Nhẫn Amirella

  Nhẫn GLAMIRA Amirella

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  2.934 crt - AAA

  75.057.344,00 ₫
  18.428.004  - 3.730.670.467  18.428.004 ₫ - 3.730.670.467 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Silanna

  Nhẫn đính hôn Silanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  3.43 crt - AAA

  28.164.888,00 ₫
  8.837.655  - 4.835.052.958  8.837.655 ₫ - 4.835.052.958 ₫
 54. Nhẫn Tayna

  Nhẫn GLAMIRA Tayna

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  12.946 crt - AAA

  70.126.448,00 ₫
  14.726.721  - 10.798.604.876  14.726.721 ₫ - 10.798.604.876 ₫
 55. Nhẫn Jaselle

  Nhẫn GLAMIRA Jaselle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  10.18 crt - AAA

  96.844.349,00 ₫
  12.869.321  - 22.525.936.822  12.869.321 ₫ - 22.525.936.822 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Micheyla

  Nhẫn đính hôn Micheyla

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  4.58 crt - AAA

  61.061.686,00 ₫
  14.937.605  - 1.727.922.775  14.937.605 ₫ - 1.727.922.775 ₫
 57. Nhẫn Gillian

  Nhẫn GLAMIRA Gillian

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Sapphire Trắng

  9.2 crt - AAA

  27.331.085,00 ₫
  11.166.029  - 12.750.388.970  11.166.029 ₫ - 12.750.388.970 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Dalinda

  Nhẫn đính hôn Dalinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Sapphire Trắng

  4.1 crt - AAA

  88.689.362,00 ₫
  9.261.315  - 1.713.823.291  9.261.315 ₫ - 1.713.823.291 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Verona

  Nhẫn đính hôn Verona

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Sapphire Trắng

  2.776 crt - AAA

  26.933.650,00 ₫
  9.530.327  - 2.902.356.554  9.530.327 ₫ - 2.902.356.554 ₫
 60. Nhẫn Moneta

  Nhẫn GLAMIRA Moneta

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  7.6 crt - AAA

  54.370.180,00 ₫
  11.030.847  - 4.301.570.894  11.030.847 ₫ - 4.301.570.894 ₫
 61. Nhẫn Barinda

  Nhẫn GLAMIRA Barinda

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Sapphire Trắng

  4.4 crt - AAA

  61.139.551,00 ₫
  9.424.885  - 2.523.063.027  9.424.885 ₫ - 2.523.063.027 ₫

You’ve viewed 60 of 158 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng