Đang tải...
Tìm thấy 2770 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Infinite Anticipation Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Infinite Anticipation

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  0.18 crt

  14.248.177,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 2. Xem thêm kích cỡ
  Classic Choice 3 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Classic Choice 3 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  3.0 mm
  14.313.605,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 3. Xem thêm kích cỡ
  Mystic Swirl 6 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Mystic Swirl 6 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  18.655.109,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 4. Xem thêm kích cỡ
  Fantastic Spell 6 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Fantastic Spell 6 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  21.656.149,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 5. Xem thêm kích cỡ
  Classic Step Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  Classic Step

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương
  6.0 mm
  27.256.196,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 6. Xem thêm kích cỡ
  Heavenly Blaze 4 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Heavenly Blaze 4 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  11.409.113,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 7. Xem thêm kích cỡ
  Sense Muse 5 mm Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  Sense Muse 5 mm

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương
  5.0 mm
  30.956.667,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 8. Xem thêm kích cỡ
  Classic Flower 4 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Classic Flower 4 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  20.240.793,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem thêm kích cỡ
  Sense Muse 4 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Sense Muse 4 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  14.841.315,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 11. Xem thêm kích cỡ
  Mystic Unity 5 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Mystic Unity 5 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  16.113.688,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 12. Xem thêm kích cỡ
  Mystic Swirl 5 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Mystic Swirl 5 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.249.910,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 13. Xem thêm kích cỡ
  Peaceful Twinkle 5 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Peaceful Twinkle 5 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  25.441.243,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 14. Xem thêm kích cỡ
  Dynamic Structure Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Dynamic Structure

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  22.138.747,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 15. Xem thêm kích cỡ
  Passionate Waiting 4 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  15.870.361,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 16. Xem thêm kích cỡ
  Confident Couple 5 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Confident Couple 5 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  17.816.981,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 17. Xem thêm kích cỡ
  Confident Earth 6 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Confident Earth 6 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  25.873.826,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 18. Xem thêm kích cỡ
  Fantastic Spell 5 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.006.582,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem thêm kích cỡ
  Alluring Balance 2 mm Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  Alluring Balance 2 mm

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương
  2.0 mm
  11.860.376,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 21. Xem thêm kích cỡ
  Strong Love 5 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Strong Love 5 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  0.3 crt

  23.656.842,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 22. Xem thêm kích cỡ
  Classic Step 4mm Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  Classic Step 4mm

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương
  4.0 mm
  17.426.034,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 23. Xem thêm kích cỡ
  Universe Adore 6 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Universe Adore 6 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  21.683.185,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 24. Celtic Passage Vàng Hồng 375

  Celtic Passage

  Vàng Hồng 375
  4,1 mm
  19.466.201,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 25. Nhẫn Pretty Day Pair Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Day Pair

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.524.431,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Normalize Pair Vàng Hồng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Normalize Pair

  Vàng Hồng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  14.329.286,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 28. Nontraditional Pair Vàng Hồng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Nontraditional Pair

  Vàng Hồng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  14.329.286,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 29. Xem thêm kích cỡ
  Natural Sensation 4 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Natural Sensation 4 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  16.897.744,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 30. Xem thêm kích cỡ
  Classic Choice 2.5 mm Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  Classic Choice 2.5 mm

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương
  2.5 mm
  20.882.366,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 31. Xem thêm kích cỡ
  Glamour Wish 5 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Glamour Wish 5 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.817.674,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 32. Xem thêm kích cỡ
  Mystic Unity 6 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Mystic Unity 6 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  0.055 crt

  17.762.908,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 33. Xem thêm kích cỡ
  Alluring Balance 3 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Alluring Balance 3 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  3.0 mm
  15.421.556,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 34. Gracious favor Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Gracious favor

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  20.439.511,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 35. Xem thêm kích cỡ
  Romantic Touch 4 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Romantic Touch 4 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  15.275.560,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 36. Xem thêm kích cỡ
  Infinite Fame 6 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Infinite Fame 6 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  29.037.083,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 37. Xem thêm kích cỡ
  Shining Energy 4 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Shining Energy 4 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  15.275.560,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 38. Xem thêm kích cỡ
  Mystic Unity 8 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Mystic Unity 8 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  8.0 mm
  22.440.204,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 39. Xem thêm kích cỡ
  Confident Logic 6 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Confident Logic 6 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  31.767.759,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 40. Xem thêm kích cỡ
  Winsome Cover 6 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Winsome Cover 6 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  18.655.109,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 41. Ornate Chic Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Ornate Chic

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  24.954.588,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 42. Smart Ease Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  Smart Ease

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương
  4,0 mm
  16.870.707,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 43. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 44. Xem thêm kích cỡ
  Gorgeous Triumph 4 mm Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  Gorgeous Triumph 4 mm

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương
  4.0 mm
  24.261.104,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 45. Xem thêm kích cỡ
  Confident Joy 8 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Confident Joy 8 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  8.0 mm
  34.309.180,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 46. Xem thêm kích cỡ
  Pure Love 3 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Pure Love 3 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  3.0 mm
  10.391.287,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 47. Xem thêm kích cỡ
  Peaceful Twinkle 6 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Peaceful Twinkle 6 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  27.739.337,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 48. Xem thêm kích cỡ
  Classic Search 4mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Classic Search 4mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  17.126.201,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 49. Nhẫn Pretty Guns Pair Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Guns Pair

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  18.060.309,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 50. Exotic Balance Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Exotic Balance

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  24.927.552,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 51. Charming View Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Charming View

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  0.106 crt

  20.790.984,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 52. Xem thêm kích cỡ
  Classic Choice 5 mm Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  Classic Choice 5 mm

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương
  5.0 mm
  28.914.067,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 53. Xem thêm kích cỡ
  Sense Mira 5 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Sense Mira 5 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  18.790.291,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 54. Winsome Aura Vàng Hồng 375 & Đá Swarovski

  Winsome Aura

  Vàng Hồng 375 & Đá Swarovski
  3.4 mm
  13.220.795,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 55. Nhẫn Pretty One Pair Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pretty One Pair

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6.10 mm
  32.308.487,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 56. Xem thêm kích cỡ
  Noble Choice 6 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Noble Choice 6 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  19.372.925,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 57. Smart Queen Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  Smart Queen

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương
  4,0 mm
  16.708.489,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 58. Xem thêm kích cỡ
  Noble Life 5 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Noble Life 5 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.303.983,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 59. Xem thêm kích cỡ
  Romantic Line 5 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Romantic Line 5 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  20.520.620,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 60. Xem thêm kích cỡ
  Bright Set 6 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Bright Set 6 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  16.897.744,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 61. Hot Glow Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Hot Glow

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  0.705 crt

  25.900.862,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 62. Xem thêm kích cỡ
  Exotic Shine 6 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Exotic Shine 6 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  25.224.952,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 63. Xem thêm kích cỡ
  Confident Wind 6 mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Confident Wind 6 mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  23.332.405,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 64. Xem thêm kích cỡ
  Classic Tour 4mm Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia

  Classic Tour 4mm

  Vàng Hồng 375 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  19.618.956,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)

You’ve viewed 60 of 2770 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...