Đang tải...
Tìm thấy 978 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn xếp chồng Fatint - B

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - B

  Vàng Trắng 14K
  6.154.497,00 ₫
  3.523.567  - 35.235.675  3.523.567 ₫ - 35.235.675 ₫
 2. Nhẫn Ysra

  Nhẫn GLAMIRA Ysra

  Vàng 14K
  9.083.446,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 3. Nhẫn Bavegels - A

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - A

  Vàng 14K
  7.526.284,00 ₫
  4.308.941  - 43.089.412  4.308.941 ₫ - 43.089.412 ₫
 4. Nhẫn Bunche

  Nhẫn GLAMIRA Bunche

  Vàng Trắng 14K
  8.416.091,00 ₫
  4.818.372  - 48.183.727  4.818.372 ₫ - 48.183.727 ₫
 5. Nhẫn Quinze

  Nhẫn GLAMIRA Quinze

  Vàng 14K
  13.754.934,00 ₫
  7.559.964  - 78.749.625  7.559.964 ₫ - 78.749.625 ₫
 6. Nhẫn Lose

  Nhẫn GLAMIRA Lose

  Vàng Trắng 14K
  11.196.738,00 ₫
  6.153.932  - 64.103.467  6.153.932 ₫ - 64.103.467 ₫
 7. Nhẫn Hoban

  Nhẫn GLAMIRA Hoban

  Vàng 14K
  28.214.299,00 ₫
  12.061.074  - 161.532.247  12.061.074 ₫ - 161.532.247 ₫
 8. Nhẫn Atoraw

  Nhẫn GLAMIRA Atoraw

  Vàng Hồng 14K
  9.602.500,00 ₫
  5.497.614  - 54.976.147  5.497.614 ₫ - 54.976.147 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Lutande

  Nhẫn GLAMIRA Lutande

  Vàng 14K
  6.970.154,00 ₫
  4.043.754  - 39.905.467  4.043.754 ₫ - 39.905.467 ₫
  Mới

 11. Nhẫn Veux

  Nhẫn GLAMIRA Veux

  Vàng 14K
  7.674.585,00 ₫
  4.393.846  - 43.938.465  4.393.846 ₫ - 43.938.465 ₫
 12. Nhẫn Ivette

  Nhẫn GLAMIRA Ivette

  Vàng Hồng 14K
  11.975.320,00 ₫
  6.673.270  - 24.681.958  6.673.270 ₫ - 24.681.958 ₫
 13. Nhẫn Burya

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng 14K
  7.897.037,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 14. Nhẫn Robt

  Nhẫn GLAMIRA Robt

  Vàng 14K
  21.726.123,00 ₫
  10.448.441  - 124.386.202  10.448.441 ₫ - 124.386.202 ₫
 15. Nhẫn Mulherin

  Nhẫn GLAMIRA Mulherin

  Vàng 14K
  9.083.446,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 16. Nhẫn Jong

  Nhẫn GLAMIRA Jong

  Vàng 14K
  9.157.596,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 17. Nhẫn Teena

  Nhẫn GLAMIRA Teena

  Vàng 14K
  20.910.466,00 ₫
  9.577.312  - 119.716.410  9.577.312 ₫ - 119.716.410 ₫
 18. Nhẫn Kagera

  Nhẫn GLAMIRA Kagera

  Vàng 14K
  13.458.332,00 ₫
  8.013.358  - 77.051.520  8.013.358 ₫ - 77.051.520 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn xếp chồng Fect - C

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fect - C

  Vàng 14K
  6.488.175,00 ₫
  3.466.964  - 37.146.045  3.466.964 ₫ - 37.146.045 ₫
 21. Nhẫn Molique

  Nhẫn GLAMIRA Molique

  Vàng 14K
  6.896.003,00 ₫
  4.316.582  - 39.480.937  4.316.582 ₫ - 39.480.937 ₫
 22. Nhẫn xếp chồng Sodode - A

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Sodode - A

  Vàng Hồng 14K
  5.561.293,00 ₫
  3.226.399  - 31.839.465  3.226.399 ₫ - 31.839.465 ₫
 23. Nhẫn Pillan

  Nhẫn GLAMIRA Pillan

  Vàng Hồng 14K
  8.898.070,00 ₫
  5.094.315  - 50.943.150  5.094.315 ₫ - 50.943.150 ₫
 24. Nhẫn Mispatch

  Nhẫn GLAMIRA Mispatch

  Vàng Trắng 14K
  10.974.286,00 ₫
  6.366.761  - 62.829.885  6.366.761 ₫ - 62.829.885 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Afin - B

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Afin - B

  Vàng 14K
  8.823.920,00 ₫
  5.051.862  - 50.518.627  5.051.862 ₫ - 50.518.627 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn Kalesino

  Nhẫn GLAMIRA Kalesino

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  7.971.187,00 ₫
  4.989.598  - 45.636.570  4.989.598 ₫ - 45.636.570 ₫
 28. Nhẫn Campbell

  Nhẫn GLAMIRA Campbell

  Vàng 14K
  7.711.660,00 ₫
  4.415.073  - 44.150.730  4.415.073 ₫ - 44.150.730 ₫
 29. Nhẫn Anjali

  Nhẫn GLAMIRA Anjali

  Vàng Trắng 14K
  11.530.416,00 ₫
  6.337.328  - 66.013.837  6.337.328 ₫ - 66.013.837 ₫
 30. Nhẫn Nairn

  Nhẫn GLAMIRA Nairn

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  10.937.212,00 ₫
  5.677.331  - 62.617.627  5.677.331 ₫ - 62.617.627 ₫
 31. Nhẫn Elbras

  Nhẫn GLAMIRA Elbras

  Vàng 14K
  15.126.720,00 ₫
  8.082.980  - 86.603.362  8.082.980 ₫ - 86.603.362 ₫
 32. Nhẫn Fablet

  Nhẫn GLAMIRA Fablet

  Vàng 14K
  12.420.223,00 ₫
  6.826.382  - 71.108.152  6.826.382 ₫ - 71.108.152 ₫
 33. Nhẫn xếp chồng Sallans - B

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Sallans - B

  Vàng Trắng 14K
  6.784.778,00 ₫
  3.884.415  - 38.844.150  3.884.415 ₫ - 38.844.150 ₫
 34. Nhẫn Wesyi

  Nhẫn GLAMIRA Wesyi

  Vàng 14K
  10.825.985,00 ₫
  6.198.083  - 61.980.832  6.198.083 ₫ - 61.980.832 ₫
 35. Nhẫn Pindling

  Nhẫn GLAMIRA Pindling

  Vàng Trắng 14K
  11.715.792,00 ₫
  6.439.214  - 67.075.147  6.439.214 ₫ - 67.075.147 ₫
 36. Nhẫn Belote

  Nhẫn GLAMIRA Belote

  Vàng 14K
  21.132.918,00 ₫
  10.163.159  - 120.989.992  10.163.159 ₫ - 120.989.992 ₫
 37. Nhẫn Nigretta

  Nhẫn GLAMIRA Nigretta

  Vàng 14K
  7.229.681,00 ₫
  4.415.072  - 41.391.307  4.415.072 ₫ - 41.391.307 ₫
 38. Nhẫn Asja

  Nhẫn GLAMIRA Asja

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.712.693,00 ₫
  4.988.183  - 49.881.832  4.988.183 ₫ - 49.881.832 ₫
 39. Nhẫn Crou

  Nhẫn GLAMIRA Crou

  Vàng Hồng 14K
  14.125.686,00 ₫
  7.548.076  - 80.872.252  7.548.076 ₫ - 80.872.252 ₫
 40. Nhẫn Lepore

  Nhẫn GLAMIRA Lepore

  Vàng Hồng 14K
  19.464.530,00 ₫
  9.657.973  - 111.438.150  9.657.973 ₫ - 111.438.150 ₫
 41. Nhẫn Jelisa

  Nhẫn GLAMIRA Jelisa

  Vàng Hồng-Trắng 14K
  9.936.178,00 ₫
  5.840.349  - 56.886.517  5.840.349 ₫ - 56.886.517 ₫
 42. Nhẫn Belaig

  Nhẫn GLAMIRA Belaig

  Vàng 14K
  10.121.555,00 ₫
  5.794.783  - 57.947.835  5.794.783 ₫ - 57.947.835 ₫
 43. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 44. Nhẫn Mallyon

  Nhẫn GLAMIRA Mallyon

  Vàng 14K
  8.045.338,00 ₫
  4.913.184  - 46.061.100  4.913.184 ₫ - 46.061.100 ₫
 45. Nhẫn Lorena

  Nhẫn GLAMIRA Lorena

  Vàng 14K
  6.821.853,00 ₫
  3.957.716  - 39.056.415  3.957.716 ₫ - 39.056.415 ₫
 46. Nhẫn Bello

  Nhẫn GLAMIRA Bello

  Vàng 14K
  7.118.456,00 ₫
  4.129.791  - 40.754.520  4.129.791 ₫ - 40.754.520 ₫
 47. Nhẫn Burbank

  Nhẫn GLAMIRA Burbank

  Vàng 14K
  12.939.277,00 ₫
  6.914.117  - 74.079.832  6.914.117 ₫ - 74.079.832 ₫
 48. Nhẫn Rickie

  Nhẫn GLAMIRA Rickie

  Vàng 14K
  10.492.308,00 ₫
  5.766.765  - 60.070.470  5.766.765 ₫ - 60.070.470 ₫
 49. Nhẫn Kikiresta

  Nhẫn GLAMIRA Kikiresta

  Vàng Trắng 14K
  8.823.920,00 ₫
  5.051.862  - 50.518.627  5.051.862 ₫ - 50.518.627 ₫
 50. Nhẫn Clabo

  Nhẫn GLAMIRA Clabo

  Vàng 14K
  21.911.498,00 ₫
  10.537.591  - 125.447.512  10.537.591 ₫ - 125.447.512 ₫
 51. Nhẫn Elane

  Nhẫn GLAMIRA Elane

  Vàng Hồng 14K
  8.230.715,00 ₫
  4.712.241  - 47.122.417  4.712.241 ₫ - 47.122.417 ₫
 52. Nhẫn Klin

  Nhẫn GLAMIRA Klin

  Vàng 14K
  10.121.555,00 ₫
  5.794.783  - 57.947.835  5.794.783 ₫ - 57.947.835 ₫
 53. Nhẫn Azals

  Nhẫn GLAMIRA Azals

  Vàng 14K
  9.899.102,00 ₫
  5.667.425  - 56.674.252  5.667.425 ₫ - 56.674.252 ₫
 54. Nhẫn Terence

  Nhẫn GLAMIRA Terence

  Vàng Trắng 14K
  8.601.467,00 ₫
  4.924.504  - 49.245.045  4.924.504 ₫ - 49.245.045 ₫
 55. Nhẫn Tillotson

  Nhẫn GLAMIRA Tillotson

  Vàng Trắng 14K
  11.493.341,00 ₫
  6.316.950  - 65.801.572  6.316.950 ₫ - 65.801.572 ₫
 56. Nhẫn Signora

  Nhẫn GLAMIRA Signora

  Vàng 14K
  5.932.046,00 ₫
  3.441.492  - 33.962.100  3.441.492 ₫ - 33.962.100 ₫
 57. Nhẫn Rosalia

  Nhẫn GLAMIRA Rosalia

  Vàng Trắng 14K
  15.126.720,00 ₫
  7.621.095  - 86.603.362  7.621.095 ₫ - 86.603.362 ₫
 58. Nhẫn xếp chồng Wynari - B

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Wynari - B

  Vàng Trắng 14K
  8.267.789,00 ₫
  4.733.467  - 47.334.675  4.733.467 ₫ - 47.334.675 ₫
 59. Nhẫn Russell

  Nhẫn GLAMIRA Russell

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  8.304.865,00 ₫
  5.198.465  - 47.546.940  5.198.465 ₫ - 47.546.940 ₫
 60. Nhẫn Tomila

  Nhẫn GLAMIRA Tomila

  Vàng 14K
  8.638.543,00 ₫
  4.945.731  - 49.457.310  4.945.731 ₫ - 49.457.310 ₫
 61. Nhẫn Bazers

  Nhẫn GLAMIRA Bazers

  Vàng 14K
  11.493.341,00 ₫
  6.316.950  - 65.801.572  6.316.950 ₫ - 65.801.572 ₫
 62. Nhẫn Couvera

  Nhẫn GLAMIRA Couvera

  Vàng Trắng 14K
  13.013.428,00 ₫
  6.953.740  - 74.504.362  6.953.740 ₫ - 74.504.362 ₫
 63. Nhẫn Mosel

  Nhẫn GLAMIRA Mosel

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  11.456.265,00 ₫
  6.296.573  - 65.589.307  6.296.573 ₫ - 65.589.307 ₫
 64. Nhẫn Sucenot

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Vàng 14K
  9.157.596,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫

You’ve viewed 60 of 978 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng