Đang tải...
Tìm thấy 16 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  24.124.412,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 2. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  22.920.739,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Charlott

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  43.662.527,00 ₫
  8.900.900  - 313.795.676  8.900.900 ₫ - 313.795.676 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  15.671.245,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 5. Vòng tay nữ Hofer

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  3.99 crt - AAA

  32.566.826,00 ₫
  11.292.399  - 426.852.693  11.292.399 ₫ - 426.852.693 ₫
 6. lifetime warranty
 7. Nhẫn đính hôn Edmiston

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.229 crt - VS

  233.291.346,00 ₫
  8.264.111  - 2.912.278.647  8.264.111 ₫ - 2.912.278.647 ₫
 8. Dây chuyền nữ Emanuel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.536 crt - VS

  66.303.363,00 ₫
  5.016.485  - 834.632.830  5.016.485 ₫ - 834.632.830 ₫
 9. Nhẫn đính hôn Stidham

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.308 crt - VS

  207.937.503,00 ₫
  8.884.486  - 2.376.554.772  8.884.486 ₫ - 2.376.554.772 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Sokol

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.96 crt - VS

  97.687.176,00 ₫
  7.917.414  - 190.315.129  7.917.414 ₫ - 190.315.129 ₫
 11. Bông tai nữ Beacham

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.072 crt - VS

  121.897.910,00 ₫
  5.688.651  - 1.640.539.388  5.688.651 ₫ - 1.640.539.388 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Emmaunela

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  2.212 crt - AA

  50.636.362,00 ₫
  15.894.264  - 1.333.154.054  15.894.264 ₫ - 1.333.154.054 ₫
 13. Nhẫn đính hôn Chalker

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.97 crt - VS

  39.092.643,00 ₫
  11.649.001  - 1.379.653.834  11.649.001 ₫ - 1.379.653.834 ₫
 14. lifetime warranty
 15. Nhẫn đính hôn Vidrio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.026 crt - VS

  91.650.129,00 ₫
  11.008.249  - 935.033.299  11.008.249 ₫ - 935.033.299 ₫
 16. Vòng tay nữ Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  13.64 crt - VS

  98.370.664,00 ₫
  16.459.166  - 24.228.362.905  16.459.166 ₫ - 24.228.362.905 ₫
 17. Bông tai nữ Farrer

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.632 crt - AAA

  24.667.806,00 ₫
  10.777.307  - 155.687.937  10.777.307 ₫ - 155.687.937 ₫
 18. Vòng tay nữ Byrum

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.354 crt - AAAAA

  45.417.237,00 ₫
  18.721.609  - 82.839.229  18.721.609 ₫ - 82.839.229 ₫

You’ve viewed 16 of 16 products