Đang tải...
Tìm thấy 284 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Trâm cài Leafy

  Trâm cài GLAMIRA Leafy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  18.003.260,00 ₫
  6.899.686  - 75.823.552  6.899.686 ₫ - 75.823.552 ₫
 2. Trâm cài Solfeggio

  Trâm cài GLAMIRA Solfeggio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.296 crt - VS

  16.680.910,00 ₫
  7.259.270  - 79.946.600  7.259.270 ₫ - 79.946.600 ₫
 3. Trâm cài Yonne

  Trâm cài GLAMIRA Yonne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  14.454.194,00 ₫
  5.715.493  - 86.300.158  5.715.493 ₫ - 86.300.158 ₫
 4. Trâm cài Sprelta

  Trâm cài GLAMIRA Sprelta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  19.011.178,00 ₫
  8.909.842  - 127.949.718  8.909.842 ₫ - 127.949.718 ₫
 5. Trâm cài Funk

  Trâm cài GLAMIRA Funk

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.56 crt - VS

  58.592.723,00 ₫
  8.400.206  - 5.133.696.929  8.400.206 ₫ - 5.133.696.929 ₫
 6. Trâm cài Elica

  Trâm cài GLAMIRA Elica

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.498 crt - VS

  29.013.290,00 ₫
  9.776.358  - 104.657.864  9.776.358 ₫ - 104.657.864 ₫
 7. Trâm cài Malene

  Trâm cài GLAMIRA Malene

  Vàng 14K
  21.463.108,00 ₫
  8.192.026  - 122.880.390  8.192.026 ₫ - 122.880.390 ₫
 8. Trâm cài Aegicu

  Trâm cài GLAMIRA Aegicu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.372 crt - AAA

  17.971.898,00 ₫
  7.455.554  - 98.047.465  7.455.554 ₫ - 98.047.465 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Trâm cài Lazaro

  Trâm cài GLAMIRA Lazaro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.595 crt - VS

  30.802.016,00 ₫
  5.839.860  - 99.629.095  5.839.860 ₫ - 99.629.095 ₫
 11. Trâm cài Callios

  Trâm cài GLAMIRA Callios

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  18.366.088,00 ₫
  8.804.400  - 115.648.155  8.804.400 ₫ - 115.648.155 ₫
 12. Trâm cài Kazellia

  Trâm cài GLAMIRA Kazellia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.705 crt - SI

  63.364.647,00 ₫
  7.094.348  - 262.361.134  7.094.348 ₫ - 262.361.134 ₫
 13. Trâm cài Enkel

  Trâm cài GLAMIRA Enkel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  13.488.183,00 ₫
  6.727.194  - 73.390.277  6.727.194 ₫ - 73.390.277 ₫
 14. Trâm cài Auberta

  Trâm cài GLAMIRA Auberta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.306 crt - VS

  16.087.191,00 ₫
  7.212.227  - 105.198.591  7.212.227 ₫ - 105.198.591 ₫
 15. Trâm cài Engel

  Trâm cài GLAMIRA Engel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.249 crt - AAA

  18.219.282,00 ₫
  8.478.612  - 110.281.436  8.478.612 ₫ - 110.281.436 ₫
 16. Trâm cài Kermina

  Trâm cài GLAMIRA Kermina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.98 crt - VS

  51.535.414,00 ₫
  7.894.625  - 167.503.954  7.894.625 ₫ - 167.503.954 ₫
 17. Trâm cài Luigist

  Trâm cài GLAMIRA Luigist

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.608 crt - AAA

  20.368.674,00 ₫
  7.937.883  - 251.789.902  7.937.883 ₫ - 251.789.902 ₫
 18. Trâm cài Lathem

  Trâm cài GLAMIRA Lathem

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  50.651.864,00 ₫
  10.598.534  - 140.521.633  10.598.534 ₫ - 140.521.633 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Trâm cài Hersker

  Trâm cài GLAMIRA Hersker

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  3.5 crt - AAA

  100.910.624,00 ₫
  14.621.279  - 11.777.322.228  14.621.279 ₫ - 11.777.322.228 ₫
 21. Trâm cài Poland

  Trâm cài GLAMIRA Poland

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.911 crt - VS

  23.082.586,00 ₫
  9.387.034  - 165.408.631  9.387.034 ₫ - 165.408.631 ₫
 22. Trâm cài Balser

  Trâm cài GLAMIRA Balser

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  8.73 crt - AAA

  23.485.429,00 ₫
  8.946.340  - 5.157.786.352  8.946.340 ₫ - 5.157.786.352 ₫
 23. Trâm cài Dalen

  Trâm cài GLAMIRA Dalen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.15 crt - VS

  32.159.785,00 ₫
  9.665.509  - 276.690.416  9.665.509 ₫ - 276.690.416 ₫
 24. Trâm cài Helmut

  Trâm cài GLAMIRA Helmut

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.258 crt - VS

  41.058.542,00 ₫
  9.560.067  - 526.371.488  9.560.067 ₫ - 526.371.488 ₫
 25. Trâm cài Rouse

  Trâm cài GLAMIRA Rouse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  7 crt - VS

  181.742.132,00 ₫
  9.191.020  - 276.595.792  9.191.020 ₫ - 276.595.792 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Trâm cài Hyolin

  Trâm cài GLAMIRA Hyolin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  17.394.131,00 ₫
  6.929.967  - 100.223.899  6.929.967 ₫ - 100.223.899 ₫
 28. Trâm cài Malin

  Trâm cài GLAMIRA Malin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  16.806.629,00 ₫
  7.260.892  - 130.328.914  7.260.892 ₫ - 130.328.914 ₫
 29. Trâm cài Manette

  Trâm cài GLAMIRA Manette

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.67 crt - VS

  51.316.960,00 ₫
  7.513.412  - 121.677.274  7.513.412 ₫ - 121.677.274 ₫
 30. Trâm cài Neon

  Trâm cài GLAMIRA Neon

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1.44 crt - AAA

  12.536.233,00 ₫
  6.384.913  - 4.663.561.134  6.384.913 ₫ - 4.663.561.134 ₫
 31. Trâm cài Tantritaz

  Trâm cài GLAMIRA Tantritaz

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.154.208,00 ₫
  6.184.574  - 79.419.396  6.184.574 ₫ - 79.419.396 ₫
 32. Trâm cài Vinzant

  Trâm cài GLAMIRA Vinzant

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  16.613.591,00 ₫
  7.172.754  - 98.263.761  7.172.754 ₫ - 98.263.761 ₫
 33. Trâm cài Niver

  Trâm cài GLAMIRA Niver

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.809 crt - VS

  18.357.437,00 ₫
  8.350.999  - 123.975.364  8.350.999 ₫ - 123.975.364 ₫
 34. Trâm cài Hektor

  Trâm cài GLAMIRA Hektor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  24.920.521,00 ₫
  7.178.161  - 101.251.280  7.178.161 ₫ - 101.251.280 ₫
 35. Trâm cài Buxembr

  Trâm cài GLAMIRA Buxembr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  14.368.759,00 ₫
  7.124.629  - 116.391.661  7.124.629 ₫ - 116.391.661 ₫
 36. Trâm cài Belfin

  Trâm cài GLAMIRA Belfin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.145 crt - VS

  45.115.623,00 ₫
  11.412.060  - 1.283.525.612  11.412.060 ₫ - 1.283.525.612 ₫
 37. Trâm cài Hibbard

  Trâm cài GLAMIRA Hibbard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.708 crt - VS

  148.209.977,00 ₫
  9.027.450  - 1.632.281.540  9.027.450 ₫ - 1.632.281.540 ₫
 38. Trâm cài Lauritsen

  Trâm cài GLAMIRA Lauritsen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.67 crt - VS

  34.104.782,00 ₫
  8.024.400  - 127.152.139  8.024.400 ₫ - 127.152.139 ₫
 39. Trâm cài Veros

  Trâm cài GLAMIRA Veros

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6 crt - VS

  61.416.675,00 ₫
  13.217.550  - 1.587.320.023  13.217.550 ₫ - 1.587.320.023 ₫
 40. Trâm cài Lumbanil

  Trâm cài GLAMIRA Lumbanil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.89 crt - VS

  465.440.660,00 ₫
  10.790.223  - 8.137.602.181  10.790.223 ₫ - 8.137.602.181 ₫
 41. Trâm cài Slusser

  Trâm cài GLAMIRA Slusser

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.4 crt - VS

  39.219.257,00 ₫
  11.067.616  - 221.522.662  11.067.616 ₫ - 221.522.662 ₫
 42. Trâm cài Wreath

  Trâm cài GLAMIRA Wreath

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.378 crt - AAA

  12.779.560,00 ₫
  6.916.990  - 78.729.968  6.916.990 ₫ - 78.729.968 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Trâm cài Klarissa

  Trâm cài GLAMIRA Klarissa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.489 crt - VS

  21.101.901,00 ₫
  5.407.277  - 78.081.090  5.407.277 ₫ - 78.081.090 ₫
 45. Trâm cài Windrose

  Trâm cài GLAMIRA Windrose

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.195 crt - VS

  51.817.675,00 ₫
  9.254.556  - 165.151.791  9.254.556 ₫ - 165.151.791 ₫
 46. Trâm cài Levoria

  Trâm cài GLAMIRA Levoria

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  19.252.342,00 ₫
  8.901.731  - 115.837.411  8.901.731 ₫ - 115.837.411 ₫
 47. Trâm cài Kenaberly

  Trâm cài GLAMIRA Kenaberly

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.116 crt - VS

  14.294.678,00 ₫
  6.748.282  - 68.402.060  6.748.282 ₫ - 68.402.060 ₫
 48. Trâm cài Loew

  Trâm cài GLAMIRA Loew

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.865 crt - VS

  63.947.821,00 ₫
  10.104.850  - 458.280.337  10.104.850 ₫ - 458.280.337 ₫
 49. Trâm cài Hoja

  Trâm cài GLAMIRA Hoja

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.385 crt - VS

  18.326.346,00 ₫
  7.137.607  - 77.648.512  7.137.607 ₫ - 77.648.512 ₫
 50. Trâm cài Jarad

  Trâm cài GLAMIRA Jarad

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.266 crt - VS

  15.690.297,00 ₫
  7.835.145  - 96.979.527  7.835.145 ₫ - 96.979.527 ₫
 51. Trâm cài Carlen

  Trâm cài GLAMIRA Carlen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.9 crt - VS

  48.575.470,00 ₫
  13.855.068  - 222.604.118  13.855.068 ₫ - 222.604.118 ₫
 52. Trâm cài Libelle

  Trâm cài GLAMIRA Libelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.582 crt - VS

  25.439.349,00 ₫
  6.389.780  - 77.256.482  6.389.780 ₫ - 77.256.482 ₫
 53. Trâm cài Mariposa

  Trâm cài GLAMIRA Mariposa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.831 crt - VS

  29.068.715,00 ₫
  9.595.215  - 129.004.136  9.595.215 ₫ - 129.004.136 ₫
 54. Trâm cài Narses

  Trâm cài GLAMIRA Narses

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.955 crt - VS

  45.857.772,00 ₫
  14.733.481  - 1.686.435.433  14.733.481 ₫ - 1.686.435.433 ₫
 55. Trâm cài Tulip

  Trâm cài GLAMIRA Tulip

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.142 crt - SI

  140.830.395,00 ₫
  8.759.790  - 321.246.389  8.759.790 ₫ - 321.246.389 ₫
 56. Trâm cài Hydrick

  Trâm cài GLAMIRA Hydrick

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.865 crt - AAA

  21.403.357,00 ₫
  9.746.618  - 142.441.222  9.746.618 ₫ - 142.441.222 ₫
 57. Trâm cài Jhin

  Trâm cài GLAMIRA Jhin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  45.542.528,00 ₫
  5.657.364  - 896.107.656  5.657.364 ₫ - 896.107.656 ₫
 58. Trâm cài Ramio

  Trâm cài GLAMIRA Ramio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  40.977.703,00 ₫
  12.178.541  - 183.942.080  12.178.541 ₫ - 183.942.080 ₫
 59. Trâm cài Kelcie

  Trâm cài GLAMIRA Kelcie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.697 crt - VS

  38.395.999,00 ₫
  12.036.600  - 150.511.583  12.036.600 ₫ - 150.511.583 ₫
 60. Trâm cài Laxita

  Trâm cài GLAMIRA Laxita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.971 crt - VS

  43.353.392,00 ₫
  9.577.370  - 163.543.125  9.577.370 ₫ - 163.543.125 ₫
 61. Trâm cài Canavan

  Trâm cài GLAMIRA Canavan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.53 crt - VS

  21.813.498,00 ₫
  8.214.736  - 2.144.256.153  8.214.736 ₫ - 2.144.256.153 ₫
 62. Trâm cài Lawonna

  Trâm cài GLAMIRA Lawonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.888 crt - AAA

  21.009.437,00 ₫
  7.661.031  - 108.902.575  7.661.031 ₫ - 108.902.575 ₫
 63. Trâm cài Kerline

  Trâm cài GLAMIRA Kerline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.174 crt - SI

  112.269.963,00 ₫
  8.431.298  - 322.449.513  8.431.298 ₫ - 322.449.513 ₫
 64. Trâm cài Coquinerie

  Trâm cài GLAMIRA Coquinerie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.904 crt - VS

  22.379.641,00 ₫
  7.494.487  - 137.209.677  7.494.487 ₫ - 137.209.677 ₫

You’ve viewed 60 of 284 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng