Đang tải...
Tìm thấy 196 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Oleander Daughter

  Bông Tai GLAMIRA Oleander Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  14.178.611,00 ₫
  7.295.059  - 86.292.039  7.295.059 ₫ - 86.292.039 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Kalanchoe Daughter

  Bông Tai GLAMIRA Kalanchoe Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  11.525.039,00 ₫
  5.635.444  - 76.216.617  5.635.444 ₫ - 76.216.617 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Oleander Mother

  Bông tai nữ Oleander Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  18.055.101,00 ₫
  8.815.995  - 112.117.385  8.815.995 ₫ - 112.117.385 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Cereus Mother

  Vòng tay GLAMIRA Cereus Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  18.956.230,00 ₫
  9.363.634  - 26.089.686  9.363.634 ₫ - 26.089.686 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Laelia Mother

  Dây chuyền nữ Laelia Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  12.973.804,00 ₫
  5.670.538  - 66.976.090  5.670.538 ₫ - 66.976.090 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Encyclia Mother

  Vòng tay nữ Encyclia Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  7.277.512,00 ₫
  4.172.810  - 41.914.895  4.172.810 ₫ - 41.914.895 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Etlingara Mother

  Nhẫn GLAMIRA Etlingara Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  14.907.664,00 ₫
  7.514.115  - 103.216.488  7.514.115 ₫ - 103.216.488 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Indreni Daughter

  Nhẫn GLAMIRA Indreni Daughter

  Vàng 14K
  8.416.091,00 ₫
  4.882.617  - 48.183.727  4.882.617 ₫ - 48.183.727 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Gippeum Mother

  Mặt dây chuyền nữ Gippeum Mother

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  10.715.891,00 ₫
  3.721.114  - 44.815.822  3.721.114 ₫ - 44.815.822 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Maxilaria Daughter

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maxilaria Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  8.619.014,00 ₫
  2.882.249  - 33.707.380  2.882.249 ₫ - 33.707.380 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Catasetum Mother

  Nhẫn GLAMIRA Catasetum Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  19.095.758,00 ₫
  10.143.347  - 109.980.607  10.143.347 ₫ - 109.980.607 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Heliconia Daughter

  Vòng Tay GLAMIRA Heliconia Daughter

  Vàng 14K
  8.267.789,00 ₫
  4.796.580  - 47.334.675  4.796.580 ₫ - 47.334.675 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Sinloe Daughter

  Dây Chuyền GLAMIRA Sinloe Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  13.876.064,00 ₫
  6.702.986  - 69.240.229  6.702.986 ₫ - 69.240.229 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  10.588.532,00 ₫
  4.796.580  - 72.070.406  4.796.580 ₫ - 72.070.406 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Gwyrth Mother

  Bông tai nữ Gwyrth Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  17.195.577,00 ₫
  8.281.092  - 106.952.318  8.281.092 ₫ - 106.952.318 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Misneachd Mother

  Bông tai nữ Misneachd Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  13.673.707,00 ₫
  6.240.536  - 106.669.303  6.240.536 ₫ - 106.669.303 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Laelia Daughter

  Dây Chuyền GLAMIRA Laelia Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.914.584,00 ₫
  3.605.642  - 29.674.382  3.605.642 ₫ - 29.674.382 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Maxilaria Mother

  Mặt dây chuyền nữ Maxilaria Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.204 crt - AAA

  12.104.092,00 ₫
  4.839.599  - 71.320.410  4.839.599 ₫ - 71.320.410 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Calathea Mother

  Dây chuyền nữ Calathea Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  13.079.086,00 ₫
  5.928.650  - 65.844.020  5.928.650 ₫ - 65.844.020 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Kumpiyansa Daughter

  Dây Chuyền GLAMIRA Kumpiyansa Daughter

  Vàng 14K
  8.135.055,00 ₫
  3.799.226  - 30.282.872  3.799.226 ₫ - 30.282.872 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Murna Daughter

  Bông Tai GLAMIRA Murna Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  8.467.883,00 ₫
  4.732.052  - 49.980.890  4.732.052 ₫ - 49.980.890 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Nampikkai Daughter

  Dây Chuyền GLAMIRA Nampikkai Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.298 crt - AAA

  13.572.103,00 ₫
  5.541.482  - 74.872.282  5.541.482 ₫ - 74.872.282 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Ishonch Daughter

  Vòng tay GLAMIRA Ishonch Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.125 crt - AAA

  19.321.321,00 ₫
  9.179.673  - 36.317.939  9.179.673 ₫ - 36.317.939 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Misneachd Daughter

  Bông Tai GLAMIRA Misneachd Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  12.228.619,00 ₫
  5.764.500  - 93.339.174  5.764.500 ₫ - 93.339.174 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Nampikkai Mother

  Dây chuyền nữ Nampikkai Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.362 crt - AAA

  14.823.041,00 ₫
  5.971.669  - 85.004.310  5.971.669 ₫ - 85.004.310 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Daughter

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  45.609.122,00 ₫
  17.115.767  - 85.892.421  17.115.767 ₫ - 85.892.421 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Merekara Mother

  Bông tai nữ Merekara Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  16.678.504,00 ₫
  8.171.281  - 105.721.190  8.171.281 ₫ - 105.721.190 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Encyclia Daughter

  Vòng Tay GLAMIRA Encyclia Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.536.005,00 ₫
  3.742.623  - 37.669.625  3.742.623 ₫ - 37.669.625 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Kumpiyansa Mother

  Dây Chuyền GLAMIRA Kumpiyansa Mother

  Vàng 14K
  10.989.853,00 ₫
  5.455.445  - 46.627.135  5.455.445 ₫ - 46.627.135 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  10.642.590,00 ₫
  6.028.272  - 61.584.607  6.028.272 ₫ - 61.584.607 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Stanhopea Mother

  Mặt dây chuyền nữ Stanhopea Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  12.080.885,00 ₫
  4.430.922  - 57.990.289  4.430.922 ₫ - 57.990.289 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Aerides Daughter

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aerides Daughter

  Vàng 14K
  9.766.368,00 ₫
  3.613.567  - 39.622.450  3.613.567 ₫ - 39.622.450 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Igbekele Mother

  Nhẫn GLAMIRA Igbekele Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  16.376.241,00 ₫
  7.917.414  - 107.872.124  7.917.414 ₫ - 107.872.124 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Senecio Daughter

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Senecio Daughter

  Vàng 14K
  8.542.883,00 ₫
  2.903.759  - 32.617.765  2.903.759 ₫ - 32.617.765 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ylber Mother

  Nhẫn GLAMIRA Ylber Mother

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.058 crt - AAA

  12.774.561,00 ₫
  6.941.004  - 72.381.731  6.941.004 ₫ - 72.381.731 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Arzuw Mother

  Vòng tay nữ Arzuw Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  10.810.985,00 ₫
  4.925.636  - 73.343.988  4.925.636 ₫ - 73.343.988 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Cosmopink Daughter

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cosmopink Daughter

  Vàng 14K
  8.987.786,00 ₫
  3.161.871  - 35.164.922  3.161.871 ₫ - 35.164.922 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Farxad Daughter

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Farxad Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  9.719.670,00 ₫
  3.290.927  - 40.117.732  3.290.927 ₫ - 40.117.732 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Gleoi Mother

  Bông tai nữ Gleoi Mother

  Vàng 14K
  15.200.870,00 ₫
  8.122.602  - 87.027.885  8.122.602 ₫ - 87.027.885 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Pangarap Mother

  Vòng tay nữ Pangarap Mother

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  9.143.163,00 ₫
  4.797.147  - 52.103.525  4.797.147 ₫ - 52.103.525 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Ariocarpus Daughter

  Dây Chuyền GLAMIRA Ariocarpus Daughter

  Vàng 14K
  9.061.937,00 ₫
  4.336.960  - 35.589.452  4.336.960 ₫ - 35.589.452 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Ariocarpus Mother

  Dây chuyền nữ Ariocarpus Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  14.270.591,00 ₫
  6.143.744  - 76.966.613  6.143.744 ₫ - 76.966.613 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Mother

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  16.009.168,00 ₫
  7.865.622  - 100.159.898  7.865.622 ₫ - 100.159.898 ₫
 45. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Betrouwen Daughter

  Bông Tai GLAMIRA Betrouwen Daughter

  Vàng 14K
  9.083.446,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Betrouwen Mother

  Bông tai nữ Betrouwen Mother

  Vàng 14K
  10.455.233,00 ₫
  5.985.820  - 59.858.205  5.985.820 ₫ - 59.858.205 ₫
 47. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Dovera Daughter

  Vòng Tay GLAMIRA Dovera Daughter

  Vàng 14K
  18.760.098,00 ₫
  9.308.445  - 25.204.407  9.308.445 ₫ - 25.204.407 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Dovera Mother

  Vòng Tay GLAMIRA Dovera Mother

  Vàng 14K
  20.020.659,00 ₫
  9.933.914  - 26.897.984  9.933.914 ₫ - 26.897.984 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Epidendrum Daughter

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Epidendrum Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  10.041.743,00 ₫
  3.247.908  - 46.315.812  3.247.908 ₫ - 46.315.812 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Epidendrum Mother

  Mặt dây chuyền nữ Epidendrum Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  12.026.262,00 ₫
  4.366.393  - 58.089.340  4.366.393 ₫ - 58.089.340 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  20.801.220,00 ₫
  10.265.045  - 119.744.707  10.265.045 ₫ - 119.744.707 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Euphorbia Mother

  Vòng tay nữ Euphorbia Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  19.744.716,00 ₫
  9.474.011  - 115.881.521  9.474.011 ₫ - 115.881.521 ₫
 53. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Geraniumas Daughter

  Nhẫn GLAMIRA Geraniumas Daughter

  Vàng 14K
  8.490.242,00 ₫
  4.860.825  - 48.608.257  4.860.825 ₫ - 48.608.257 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Geraniumas Mother

  Nhẫn GLAMIRA Geraniumas Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  16.090.111,00 ₫
  8.320.715  - 100.867.445  8.320.715 ₫ - 100.867.445 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  18.873.305,00 ₫
  9.308.445  - 26.506.287  9.308.445 ₫ - 26.506.287 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Mother

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  23.741.207,00 ₫
  10.805.043  - 44.732.617  10.805.043 ₫ - 44.732.617 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Indobya Daughter

  Bông Tai GLAMIRA Indobya Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  17.200.672,00 ₫
  8.069.395  - 112.074.939  8.069.395 ₫ - 112.074.939 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Indobya Mother

  Bông tai nữ Indobya Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  19.758.866,00 ₫
  9.212.219  - 126.721.089  9.212.219 ₫ - 126.721.089 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Jacaranda Daughter

  Dây Chuyền GLAMIRA Jacaranda Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  8.062.885,00 ₫
  3.691.680  - 30.523.435  3.691.680 ₫ - 30.523.435 ₫
 60. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Jacaranda Mother

  Dây chuyền nữ Jacaranda Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  12.745.410,00 ₫
  5.735.067  - 63.933.657  5.735.067 ₫ - 63.933.657 ₫
 61. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Kalanchoe Mother

  Bông tai nữ Kalanchoe Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  14.713.513,00 ₫
  7.386.756  - 94.471.242  7.386.756 ₫ - 94.471.242 ₫

You’ve viewed 60 of 196 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng