Đang tải...

Nguồn cung ứng

GLAMIRA, mạnh mẽ gắn liền với đạo đức, tôn trọng nhân quyền, tự do dân sự phổ biến và tự do cơ bản vượt khỏi những thói quen địa phương và cam kết đảm bảo tính toàn vẹn của các nguồn của chúng tôi và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về trách nhiệm xã hội và môi trường.

GLAMIRA chỉ dùng kim cương từ những quốc gia tham gia đầy đủ vào Quy trình Chứng nhận Kimberley (KPCS). Đây là một hệ thống giám sát hợp tác quốc tế được tạo ra để thảo luận về cách để loại bỏ việc "tranh giành kim cương " trong việc nhập khẩu và xuất khẩu kim cương thô. Quy trình Kimberley yêu cầu các thành viên phải kiểm soát chặt chẽ việc mua bán kim cương không gây bạo lực bởi các phong trào nổi dậy.

Về Quy Trình Kimberley:

Quy trình Kimberley bắt đầu khi các nhà sản xuất kim cương Nam Phi gặp nhau tại Kimberley, Nam Phi vào tháng 5 năm 2000 và có hiệu lực từ năm 2003. Nó mở cửa cho tất cả các nước và đến năm 2013, có 54 người tham gia, đại diện cho 81 quốc gia thế giới từ Liên minh châu Âu đến Hoa Kỳ. Đây là một sáng kiến của xã hội dân sự và thực hiện các yêu cầu để ngăn chặn việc tranh giành kim cương đến từ các vùng xung đột, được định nghĩa như vậy bởi Liên Hợp Quốc.

Quy trình Chứng nhận Quy Kimberley (KPCS) đảm bảo rằng mỗi viên kim cương thô vượt qua biên giới quốc tế giữa hai nước ký kết đều "không có xung đột".

GLAMIRA xác nhận rằng tất cả các viên kim cương của mình được mua trên cơ sở bảo đảm bằng văn bản do nhà cung cấp sản xuất phù hợp với Quy trình Kimberley.

Tìm hiểu thêm về quy trình Kimberley:
http://www.kimberleyprocess.com/home/index_en.html/

Nguồn cung ứng của Palladium and Bạch kim

Glamira yêu cầu các nhà cung cấp palladium và bạch kim cho GLAMIRA phải tuân thủ các nguyên tắc là tìm nguồn cung cấp có giấy phép hoạt động. Tất cả các nhà cung cấp cho Glamira phải tuân theo các quy tắc về tiêu chuẩn về sức khoẻ và an toàn, các tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh và điều kiện làm việc. Chỉ có palladium và bạch kim có chứng nhận mới được sử dụng để sản xuất các sản phẩm GLAMIRA.

Nếu bạn muốn thảo luận thêm về giấy chứng nhận nguồn cung ứng, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.