Hướng dẫn đo kích thước vòng tay

Kích thước vòng tay

Kích thước cổ tay là rất quan trọng để chọn đúng kích cỡ vòng tay. Trước hết, hãy khép ngón tay lại gần nhau như thể bạn đang đeo một chiếc vòng. Bạn có thể sử dụng thước dây và quấn quanh cổ tay. Sau đó, kiểm tra số tại điểm mà cuộn băng gặp số 0. Nếu bạn muốn chắc chắn về sự thoải mái, bạn có thể thêm 1cm hoặc thêm 2cm với số mà bạn đã thu được để vòng tay thoải mái hơn.