Đang tải...
Tìm thấy 577 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Maxilaria Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maxilaria Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.950.319,00 ₫
  Mới

 2. Bông tai trẻ em Fuga Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fuga

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  8.296.385,00 ₫
  Mới

 3. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Cereus Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Cereus Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  16.089.895,00 ₫
  Mới

 4. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Encyclia Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Encyclia Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.456.289,00 ₫
  Mới

 5. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Oleander Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Oleander Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  15.831.157,00 ₫
  Mới

 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Catasetum Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Catasetum Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  16.294.020,00 ₫
  Mới

 7. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Gippeum Mother Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gippeum Mother

  Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  9.776.356,00 ₫
  Mới

 8. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Establish - P Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Establish - P

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  10.097.008,00 ₫
  Mới

 9. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Functionally - A Vàng 585

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Functionally - A

  Vàng 585
  7.877.591,00 ₫
  Mới

 10. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Ishonch Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Ishonch Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.125 crt - AAA

  16.509.500,00 ₫
  Mới

 11. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Misneachd Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Misneachd Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  11.115.199,00 ₫
  Mới

 12. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Laelia Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Laelia Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  11.897.902,00 ₫
  Mới

 13. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Gwyrth Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Gwyrth Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  15.045.480,00 ₫
  Mới

 14. Nhẫn trẻ em Blendung Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  6.836.691,00 ₫
  Mới

 15. Vòng tay trẻ em Fetu Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  5.274.528,00 ₫
  Mới

 16. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Merekara Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Merekara Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  14.693.196,00 ₫
  Mới

 17. Bông tai trẻ em Flors Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Flors

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  12.122.304,00 ₫
  Mới

 18. Bông tai trẻ em Gulho Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Gulho

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  6.201.877,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 577 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...