Đang tải...
Tìm thấy 577 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Hviezda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  6.103.838,00 ₫
  3.376.965  - 34.853.606  3.376.965 ₫ - 34.853.606 ₫
 2. Bông tai trẻ em Tangkal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  13.712.481,00 ₫
  6.541.100  - 88.740.140  6.541.100 ₫ - 88.740.140 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Adjustment

  Vàng 14K
  6.784.778,00 ₫
  3.936.207  - 38.844.150  3.936.207 ₫ - 38.844.150 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Bituon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.093 crt - AAA

  6.323.460,00 ₫
  3.290.927  - 36.636.617  3.290.927 ₫ - 36.636.617 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Oleander Daughter

  Bông Tai GLAMIRA Oleander Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  14.178.611,00 ₫
  7.295.059  - 86.292.039  7.295.059 ₫ - 86.292.039 ₫
 6. Dây chuyền trẻ em Rionnag

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  8.343.922,00 ₫
  4.712.241  - 48.424.297  4.712.241 ₫ - 48.424.297 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Kalanchoe Daughter

  Bông Tai GLAMIRA Kalanchoe Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  11.525.039,00 ₫
  5.635.444  - 76.216.617  5.635.444 ₫ - 76.216.617 ₫
 8. Dây chuyền trẻ em Stjerne

  Vàng 14K
  9.009.295,00 ₫
  5.157.993  - 51.579.937  5.157.993 ₫ - 51.579.937 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Oleander Mother

  Bông tai nữ Oleander Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  18.055.101,00 ₫
  8.815.995  - 112.117.385  8.815.995 ₫ - 112.117.385 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Cereus Mother

  Vòng tay GLAMIRA Cereus Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  18.956.230,00 ₫
  9.363.634  - 26.089.686  9.363.634 ₫ - 26.089.686 ₫
 11. Dây chuyền trẻ em Enforceable

  Vàng 14K
  9.061.937,00 ₫
  4.336.960  - 35.589.452  4.336.960 ₫ - 35.589.452 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Naledi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.163 crt - AAA

  11.310.227,00 ₫
  5.794.783  - 72.919.461  5.794.783 ₫ - 72.919.461 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Laelia Mother

  Dây chuyền nữ Laelia Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  12.973.804,00 ₫
  5.670.538  - 66.976.090  5.670.538 ₫ - 66.976.090 ₫
 14. Bông tai trẻ em Nadenje

  Vàng 14K
  12.197.771,00 ₫
  6.704.118  - 69.834.570  6.704.118 ₫ - 69.834.570 ₫
 15. Bông tai trẻ em Distribution

  Vàng 14K
  11.122.587,00 ₫
  6.113.178  - 63.678.937  6.113.178 ₫ - 63.678.937 ₫
 16. Bông tai trẻ em Ziedi

  Vàng 14K
  11.382.115,00 ₫
  6.255.819  - 65.164.785  6.255.819 ₫ - 65.164.785 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Encyclia Mother

  Vòng tay nữ Encyclia Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  7.277.512,00 ₫
  4.172.810  - 41.914.895  4.172.810 ₫ - 41.914.895 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  9.419.105,00 ₫
  5.327.804  - 54.579.922  5.327.804 ₫ - 54.579.922 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Leikurinn

  Vàng 14K
  7.266.757,00 ₫
  4.215.828  - 41.603.572  4.215.828 ₫ - 41.603.572 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Etlingara Mother

  Nhẫn GLAMIRA Etlingara Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  14.907.664,00 ₫
  7.514.115  - 103.216.488  7.514.115 ₫ - 103.216.488 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Taht

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  9.787.877,00 ₫
  5.603.746  - 58.839.338  5.603.746 ₫ - 58.839.338 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Indreni Daughter

  Nhẫn GLAMIRA Indreni Daughter

  Vàng 14K
  8.416.091,00 ₫
  4.882.617  - 48.183.727  4.882.617 ₫ - 48.183.727 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Gippeum Mother

  Mặt dây chuyền nữ Gippeum Mother

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  10.715.891,00 ₫
  3.721.114  - 44.815.822  3.721.114 ₫ - 44.815.822 ₫
 25. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Kepolosan - H

  Mặt dây chuyền trẻ em Kepolosan - H

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  10.190.893,00 ₫
  3.613.567  - 43.471.487  3.613.567 ₫ - 43.471.487 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Maxilaria Daughter

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maxilaria Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  8.619.014,00 ₫
  2.882.249  - 33.707.380  2.882.249 ₫ - 33.707.380 ₫
 27. Dây chuyền trẻ em Estimation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.234 crt - AAA

  13.207.010,00 ₫
  5.756.575  - 64.796.855  5.756.575 ₫ - 64.796.855 ₫
 28. Bông tai trẻ em Puvvulu

  Vàng 14K
  11.678.718,00 ₫
  6.418.837  - 66.862.890  6.418.837 ₫ - 66.862.890 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Catasetum Mother

  Nhẫn GLAMIRA Catasetum Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  19.095.758,00 ₫
  10.143.347  - 109.980.607  10.143.347 ₫ - 109.980.607 ₫
 30. Bông tai trẻ em Igra

  Vàng 14K
  7.711.660,00 ₫
  4.473.940  - 44.150.730  4.473.940 ₫ - 44.150.730 ₫
 31. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Establish - E

  Mặt dây chuyền trẻ em Establish - E

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  10.347.119,00 ₫
  3.441.492  - 43.160.169  3.441.492 ₫ - 43.160.169 ₫
 32. Bông tai trẻ em Lilled

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  8.160.527,00 ₫
  4.542.431  - 48.028.073  4.542.431 ₫ - 48.028.073 ₫
 33. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Kepolosan - B

  Mặt dây chuyền trẻ em Kepolosan - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  10.598.721,00 ₫
  3.850.169  - 45.806.379  3.850.169 ₫ - 45.806.379 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Noflik

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  12.144.281,00 ₫
  4.516.959  - 54.424.269  4.516.959 ₫ - 54.424.269 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Heliconia Daughter

  Vòng Tay GLAMIRA Heliconia Daughter

  Vàng 14K
  8.267.789,00 ₫
  4.796.580  - 47.334.675  4.796.580 ₫ - 47.334.675 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Sinloe Daughter

  Dây Chuyền GLAMIRA Sinloe Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  13.876.064,00 ₫
  6.702.986  - 69.240.229  6.702.986 ₫ - 69.240.229 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  10.588.532,00 ₫
  4.796.580  - 72.070.406  4.796.580 ₫ - 72.070.406 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Lintang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  5.452.049,00 ₫
  3.097.343  - 31.867.770  3.097.343 ₫ - 31.867.770 ₫
 39. Bông tai trẻ em Peli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  10.410.798,00 ₫
  4.988.183  - 69.013.816  4.988.183 ₫ - 69.013.816 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Fjuri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  9.377.217,00 ₫
  5.157.993  - 55.485.578  5.157.993 ₫ - 55.485.578 ₫
 41. Bông tai trẻ em Identifiable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  9.736.368,00 ₫
  5.136.768  - 60.197.826  5.136.768 ₫ - 60.197.826 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Gwyrth Mother

  Bông tai nữ Gwyrth Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  17.195.577,00 ₫
  8.281.092  - 106.952.318  8.281.092 ₫ - 106.952.318 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Misneachd Mother

  Bông tai nữ Misneachd Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  13.673.707,00 ₫
  6.240.536  - 106.669.303  6.240.536 ₫ - 106.669.303 ₫
 44. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Kepolosan - I

  Mặt dây chuyền trẻ em Kepolosan - I

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  9.301.086,00 ₫
  3.097.343  - 38.377.172  3.097.343 ₫ - 38.377.172 ₫
 45. Dây chuyền trẻ em Imprecisely

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  11.768.999,00 ₫
  4.659.600  - 65.037.423  4.659.600 ₫ - 65.037.423 ₫
 46. Dây chuyền trẻ em Indicate

  Vàng 14K
  9.840.518,00 ₫
  4.788.655  - 40.046.972  4.788.655 ₫ - 40.046.972 ₫
 47. GLAMIRA Kids Cord Bracelet Natcattiram

  Vàng 14K
  8.453.166,00 ₫
  4.839.599  - 48.395.992  4.839.599 ₫ - 48.395.992 ₫
 48. Bông tai trẻ em Fuga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  9.277.879,00 ₫
  4.775.071  - 58.895.946  4.775.071 ₫ - 58.895.946 ₫
 49. Bông tai trẻ em Accariyam

  Vàng 14K
  10.529.383,00 ₫
  6.028.272  - 60.282.727  6.028.272 ₫ - 60.282.727 ₫
 50. Bông tai trẻ em Kushamisika

  Vàng 14K
  9.713.727,00 ₫
  5.561.294  - 55.612.942  5.561.294 ₫ - 55.612.942 ₫
 51. Bông tai trẻ em Consistently

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  16.076.243,00 ₫
  8.182.036  - 96.494.818  8.182.036 ₫ - 96.494.818 ₫
 52. Bông tai trẻ em Umdlalo

  Vàng 14K
  7.859.962,00 ₫
  4.559.977  - 44.999.782  4.559.977 ₫ - 44.999.782 ₫
 53. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Laelia Daughter

  Dây Chuyền GLAMIRA Laelia Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.914.584,00 ₫
  3.605.642  - 29.674.382  3.605.642 ₫ - 29.674.382 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Maxilaria Mother

  Mặt dây chuyền nữ Maxilaria Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.204 crt - AAA

  12.104.092,00 ₫
  4.839.599  - 71.320.410  4.839.599 ₫ - 71.320.410 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Alterable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  7.714.773,00 ₫
  4.065.263  - 44.164.882  4.065.263 ₫ - 44.164.882 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Alteration

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  7.976.281,00 ₫
  4.151.300  - 47.193.170  4.151.300 ₫ - 47.193.170 ₫
 57. Bông tai trẻ em Consistency

  Vàng 14K
  14.385.214,00 ₫
  7.686.756  - 82.358.100  7.686.756 ₫ - 82.358.100 ₫
 58. Bông tai trẻ em Evidential

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  12.431.259,00 ₫
  6.452.799  - 76.301.518  6.452.799 ₫ - 76.301.518 ₫
 59. Bông tai trẻ em Reuwas

  Vàng 14K
  9.602.500,00 ₫
  5.497.614  - 54.976.147  5.497.614 ₫ - 54.976.147 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Zakopane

  Vàng 14K
  7.044.306,00 ₫
  4.086.773  - 40.329.997  4.086.773 ₫ - 40.329.997 ₫
 61. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Calathea Mother

  Dây chuyền nữ Calathea Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  13.079.086,00 ₫
  5.928.650  - 65.844.020  5.928.650 ₫ - 65.844.020 ₫

You’ve viewed 60 of 577 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng