Đang tải...
Tìm thấy 174 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Lunette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  3.7 crt - AAA

  23.483.094,00 ₫
  11.315.040  - 171.876.535  11.315.040 ₫ - 171.876.535 ₫
 2. Bông tai nữ Nachiket

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.67 crt - AAA

  27.954.205,00 ₫
  12.973.522  - 186.678.355  12.973.522 ₫ - 186.678.355 ₫
 3. Bông tai nữ Masselin

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  3.4 crt - AAA

  9.963.630,00 ₫
  5.391.483  - 79.711.879  5.391.483 ₫ - 79.711.879 ₫
 4. Bông tai nữ Charela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  26.121.384,00 ₫
  9.412.030  - 199.244.336  9.412.030 ₫ - 199.244.336 ₫
 5. Bông tai nữ Tarkus

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - AAA

  13.017.955,00 ₫
  6.091.952  - 65.334.594  6.091.952 ₫ - 65.334.594 ₫
 6. Bông tai nữ Ferdinande

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.63 crt - AAA

  32.491.260,00 ₫
  10.212.404  - 154.287.002  10.212.404 ₫ - 154.287.002 ₫
 7. Bông tai nữ Alvertia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  24.743.655,00 ₫
  13.290.502  - 255.055.389  13.290.502 ₫ - 255.055.389 ₫
 8. Bông tai nữ Kristy

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.894 crt - AAA

  19.426.887,00 ₫
  8.416.940  - 932.769.158  8.416.940 ₫ - 932.769.158 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Kennedy

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  5.936 crt - AAA

  18.466.609,00 ₫
  7.651.378  - 162.862.432  7.651.378 ₫ - 162.862.432 ₫
 11. Bông tai nữ Rillia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  3.76 crt - AAA

  22.868.380,00 ₫
  10.770.514  - 189.480.226  10.770.514 ₫ - 189.480.226 ₫
 12. Bông tai nữ Abbisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  19.813.207,00 ₫
  11.398.530  - 172.485.030  11.398.530 ₫ - 172.485.030 ₫
 13. Bông tai nữ Caitryn

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  6.706 crt - AAA

  24.945.163,00 ₫
  11.547.114  - 169.952.021  11.547.114 ₫ - 169.952.021 ₫
 14. Bông tai nữ Alurea

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  24.16 crt - AAA

  20.868.579,00 ₫
  11.637.680  - 347.885.141  11.637.680 ₫ - 347.885.141 ₫
 15. Bông tai nữ Mieszany

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - AAA

  17.466.991,00 ₫
  8.293.545  - 90.806.169  8.293.545 ₫ - 90.806.169 ₫
 16. Bông tai nữ Claireta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  28.23 crt - AAA

  45.528.178,00 ₫
  16.298.978  - 342.521.957  16.298.978 ₫ - 342.521.957 ₫
 17. Bông tai nữ Ribera

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  14.972.758,00 ₫
  8.164.489  - 518.488.107  8.164.489 ₫ - 518.488.107 ₫
 18. Bông tai nữ Livorno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - AAA

  18.235.100,00 ₫
  8.171.281  - 104.645.723  8.171.281 ₫ - 104.645.723 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Unelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  30.27 crt - AAA

  48.075.054,00 ₫
  17.043.314  - 455.601.611  17.043.314 ₫ - 455.601.611 ₫
 21. Bông tai nữ Loyce

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.544 crt - AAA

  13.329.841,00 ₫
  6.857.514  - 113.079.647  6.857.514 ₫ - 113.079.647 ₫
 22. Bông tai nữ Mahina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  6.6 crt - AAA

  28.282.222,00 ₫
  14.736.721  - 199.343.390  14.736.721 ₫ - 199.343.390 ₫
 23. Bông tai nữ Kristle

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.07 crt - AAA

  21.085.087,00 ₫
  9.840.518  - 136.258.783  9.840.518 ₫ - 136.258.783 ₫
 24. Bông tai nữ Dorbeta

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.652 crt - AAA

  15.046.341,00 ₫
  7.154.682  - 127.386.180  7.154.682 ₫ - 127.386.180 ₫
 25. Bông tai nữ Arunika

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.38 crt - AAA

  20.279.335,00 ₫
  11.221.078  - 158.744.523  11.221.078 ₫ - 158.744.523 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai nữ Carmesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  31.918.998,00 ₫
  12.075.791  - 224.277.232  12.075.791 ₫ - 224.277.232 ₫
 28. Bông tai nữ Alviss

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.2 crt - AAA

  37.605.386,00 ₫
  11.757.113  - 225.579.114  11.757.113 ₫ - 225.579.114 ₫
 29. Bông tai nữ Casiphia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  23.325.737,00 ₫
  13.429.180  - 305.290.999  13.429.180 ₫ - 305.290.999 ₫
 30. Bông tai nữ Cambaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  34.055.498,00 ₫
  14.122.573  - 253.159.175  14.122.573 ₫ - 253.159.175 ₫
 31. Bông tai nữ Adairyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  5.98 crt - AAA

  24.066.959,00 ₫
  13.100.880  - 196.937.738  13.100.880 ₫ - 196.937.738 ₫
 32. Bông tai nữ Loirane

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.66 crt - AAA

  21.812.442,00 ₫
  7.434.869  - 119.192.825  7.434.869 ₫ - 119.192.825 ₫
 33. Bông tai nữ Zavia

  Vàng 14K & Đá Garnet

  6.6 crt - AAA

  21.634.708,00 ₫
  11.804.660  - 167.928.447  11.804.660 ₫ - 167.928.447 ₫
 34. Bông tai nữ Meklorka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  24.208 crt - AAA

  42.065.742,00 ₫
  15.342.379  - 384.465.151  15.342.379 ₫ - 384.465.151 ₫
 35. Bông tai nữ Abdely

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  16.629.542,00 ₫
  9.958.253  - 153.989.831  9.958.253 ₫ - 153.989.831 ₫
 36. Bông tai nữ Kostenka

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  3.2 crt - AAA

  13.335.501,00 ₫
  7.253.738  - 97.400.476  7.253.738 ₫ - 97.400.476 ₫
 37. Bông tai nữ Melisandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.24 crt - AAA

  19.960.942,00 ₫
  9.432.973  - 201.466.022  9.432.973 ₫ - 201.466.022 ₫
 38. Bông tai nữ Carialis

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.102 crt - AAA

  32.232.865,00 ₫
  13.494.275  - 235.498.882  13.494.275 ₫ - 235.498.882 ₫
 39. Bông tai nữ Eisner

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  9.784 crt - AAA

  16.360.392,00 ₫
  8.938.824  - 1.743.656.823  8.938.824 ₫ - 1.743.656.823 ₫
 40. Bông tai nữ Lacrasha

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAA

  20.162.450,00 ₫
  8.651.845  - 131.900.315  8.651.845 ₫ - 131.900.315 ₫
 41. Bông tai nữ Lidoine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  5.2 crt - AAA

  18.864.248,00 ₫
  8.937.693  - 235.272.464  8.937.693 ₫ - 235.272.464 ₫
 42. Bông tai nữ Boriska

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.92 crt - AAA

  20.718.013,00 ₫
  9.654.293  - 185.150.063  9.654.293 ₫ - 185.150.063 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Bông tai nữ Alberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.28 crt - AAA

  36.947.370,00 ₫
  13.494.275  - 279.338.291  13.494.275 ₫ - 279.338.291 ₫
 45. Bông tai nữ Amarilla

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.358 crt - AAA

  36.662.938,00 ₫
  14.208.610  - 284.871.286  14.208.610 ₫ - 284.871.286 ₫
 46. Bông tai nữ Jabilo

  Vàng 14K & Đá Garnet

  28 crt - AAA

  20.798.673,00 ₫
  11.583.906  - 278.050.566  11.583.906 ₫ - 278.050.566 ₫
 47. Bông tai nữ Didrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.64 crt - AAA

  18.530.570,00 ₫
  8.518.826  - 161.702.056  8.518.826 ₫ - 161.702.056 ₫
 48. Bông tai nữ Holde

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.36 crt - AAA

  31.020.983,00 ₫
  7.630.151  - 115.018.315  7.630.151 ₫ - 115.018.315 ₫
 49. Bông tai nữ Segss

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.256 crt - AAA

  15.306.718,00 ₫
  7.726.377  - 79.075.089  7.726.377 ₫ - 79.075.089 ₫
 50. Bông tai nữ Alorna

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  33.653.330,00 ₫
  9.285.238  - 125.334.307  9.285.238 ₫ - 125.334.307 ₫
 51. Bông tai nữ Korbenis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  30.262 crt - AAA

  61.533.386,00 ₫
  24.234.789  - 523.285.251  24.234.789 ₫ - 523.285.251 ₫
 52. Bông tai nữ Ynes

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.41 crt - AAA

  16.380.204,00 ₫
  7.402.606  - 119.051.320  7.402.606 ₫ - 119.051.320 ₫
 53. Bông tai nữ Asodelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  22.807.815,00 ₫
  13.118.427  - 243.112.051  13.118.427 ₫ - 243.112.051 ₫
 54. Bông tai nữ Alizya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.976 crt - AAA

  22.624.420,00 ₫
  11.801.830  - 210.848.053  11.801.830 ₫ - 210.848.053 ₫
 55. Bông tai nữ Lucita

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.704 crt - AAA

  26.078.365,00 ₫
  12.348.620  - 175.216.144  12.348.620 ₫ - 175.216.144 ₫
 56. Bông tai nữ Matsimela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  30.296 crt - AAA

  43.774.320,00 ₫
  14.745.212  - 438.762.070  14.745.212 ₫ - 438.762.070 ₫
 57. Bông tai nữ Tziyona

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  30.234 crt - AAA

  53.302.671,00 ₫
  19.836.697  - 477.521.316  19.836.697 ₫ - 477.521.316 ₫
 58. Bông tai nữ Chalise

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  33.585.689,00 ₫
  12.611.260  - 231.932.861  12.611.260 ₫ - 231.932.861 ₫
 59. Bông tai nữ Carilynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.16 crt - AAA

  19.791.131,00 ₫
  9.432.973  - 203.475.447  9.432.973 ₫ - 203.475.447 ₫
 60. Bông tai nữ Francisca

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.536 crt - AAA

  15.548.981,00 ₫
  7.075.437  - 106.499.487  7.075.437 ₫ - 106.499.487 ₫
 61. Bông tai nữ Carlonda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.66 crt - AAA

  29.842.781,00 ₫
  11.558.435  - 634.539.439  11.558.435 ₫ - 634.539.439 ₫
 62. Bông tai nữ Jonita

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  7.402 crt - AAA

  20.928.861,00 ₫
  10.338.629  - 1.097.669.321  10.338.629 ₫ - 1.097.669.321 ₫
 63. Bông tai nữ Chamisa

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.87 crt - AAA

  24.420.449,00 ₫
  13.132.578  - 287.489.201  13.132.578 ₫ - 287.489.201 ₫
 64. Bông tai nữ Asthore

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  3.2 crt - AAA

  26.859.494,00 ₫
  7.947.132  - 104.829.691  7.947.132 ₫ - 104.829.691 ₫

You’ve viewed 60 of 174 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng