Đang tải...
Tìm thấy 59 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Bông tai nữ Oak

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.88 crt - AAA

  12.508.808,00 ₫
  5.476.389  - 1.614.869.703  5.476.389 ₫ - 1.614.869.703 ₫
 2. Bông tai nữ Lieser

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.256 crt - AAA

  15.081.152,00 ₫
  5.958.084  - 88.740.140  5.958.084 ₫ - 88.740.140 ₫
 3. Bông tai nữ Hiroko

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.766.126,00 ₫
  8.994.296  - 106.556.092  8.994.296 ₫ - 106.556.092 ₫
 4. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Deviera O

  Bông tai nữ Deviera O

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  18.825.758,00 ₫
  5.979.594  - 111.084.376  5.979.594 ₫ - 111.084.376 ₫
 5. Bông tai nữ Zonia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  29.807.121,00 ₫
  11.571.737  - 158.079.435  11.571.737 ₫ - 158.079.435 ₫
 6. Bông tai nữ Ametsa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.624 crt - AAA

  20.545.373,00 ₫
  9.390.521  - 168.310.517  9.390.521 ₫ - 168.310.517 ₫
 7. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Elmolt - S

  Bông tai nữ Elmolt - S

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.47 crt - VS

  31.726.546,00 ₫
  12.343.809  - 183.466.110  12.343.809 ₫ - 183.466.110 ₫
 8. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Deviera D

  Bông tai nữ Deviera D

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  9.922.876,00 ₫
  4.968.655  - 64.655.347  4.968.655 ₫ - 64.655.347 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Mindi M

  Bông tai nữ Mindi M

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  21.151.596,00 ₫
  9.292.031  - 107.829.675  9.292.031 ₫ - 107.829.675 ₫
 11. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Barbra S

  Bông tai nữ Barbra S

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  12.747.390,00 ₫
  4.657.901  - 62.447.810  4.657.901 ₫ - 62.447.810 ₫
 12. Bông tai nữ Mahsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.96 crt - AAA

  62.966.304,00 ₫
  24.147.055  - 390.139.657  24.147.055 ₫ - 390.139.657 ₫
 13. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Camara M

  Bông tai nữ Camara M

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.304 crt - VS

  33.956.441,00 ₫
  10.669.760  - 155.376.618  10.669.760 ₫ - 155.376.618 ₫
 14. Bông tai nữ Gertude

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.82 crt - VS

  71.345.603,00 ₫
  8.538.072  - 530.162.578  8.538.072 ₫ - 530.162.578 ₫
 15. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Vanita N

  Bông tai nữ Vanita N

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.056 crt - VS

  9.402.690,00 ₫
  4.945.731  - 52.485.597  4.945.731 ₫ - 52.485.597 ₫
 16. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Barbra E

  Bông tai nữ Barbra E

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.176 crt - AAA

  8.697.411,00 ₫
  4.437.148  - 58.853.492  4.437.148 ₫ - 58.853.492 ₫
 17. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Aundrea R

  Bông tai nữ Aundrea R

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  10.904.380,00 ₫
  5.277.710  - 468.634.563  5.277.710 ₫ - 468.634.563 ₫
 18. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Noss C

  Bông tai nữ Noss C

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.096 crt - VS

  33.300.972,00 ₫
  7.301.851  - 2.138.367.216  7.301.851 ₫ - 2.138.367.216 ₫
 19. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Barbra D

  Bông tai nữ Barbra D

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  13.493.991,00 ₫
  4.613.751  - 64.966.670  4.613.751 ₫ - 64.966.670 ₫
 20. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Vanita B

  Bông tai nữ Vanita B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  10.188.347,00 ₫
  4.860.825  - 51.636.544  4.860.825 ₫ - 51.636.544 ₫
 21. Chữ viết tắt
  Bông Tai Lashay I

  Bông Tai GLAMIRA Lashay I

  Vàng Trắng 14K
  6.599.401,00 ₫
  3.778.283  - 37.782.832  3.778.283 ₫ - 37.782.832 ₫
 22. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Medraut E

  Bông tai nữ Medraut E

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.176 crt - VS

  15.500.585,00 ₫
  8.130.527  - 100.881.594  8.130.527 ₫ - 100.881.594 ₫
 23. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Aundrea K

  Bông tai nữ Aundrea K

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  13.425.217,00 ₫
  5.216.578  - 467.997.776  5.216.578 ₫ - 467.997.776 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Bông Tai Lashay L

  Bông Tai GLAMIRA Lashay L

  Vàng Trắng 14K
  7.118.456,00 ₫
  4.075.452  - 40.754.520  4.075.452 ₫ - 40.754.520 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Deviera P

  Bông tai nữ Deviera P

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  9.226.087,00 ₫
  4.925.636  - 64.230.824  4.925.636 ₫ - 64.230.824 ₫
 27. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Miori S

  Bông tai nữ Miori S

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  14.419.742,00 ₫
  7.429.209  - 106.669.302  7.429.209 ₫ - 106.669.302 ₫
 28. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Noss F

  Bông tai nữ Noss F

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.072 crt - VS

  21.062.446,00 ₫
  8.299.488  - 2.145.796.431  8.299.488 ₫ - 2.145.796.431 ₫
 29. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Vanita U

  Bông tai nữ Vanita U

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  10.225.422,00 ₫
  4.882.052  - 51.848.809  4.882.052 ₫ - 51.848.809 ₫
 30. Bông tai nữ Fiorini

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  25.300.068,00 ₫
  12.017.490  - 149.291.742  12.017.490 ₫ - 149.291.742 ₫
 31. Bông tai nữ Colerea

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.592 crt - VS

  28.061.751,00 ₫
  12.730.127  - 201.338.662  12.730.127 ₫ - 201.338.662 ₫
 32. Bông tai nữ Scolaire

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  22.154.610,00 ₫
  10.669.760  - 137.829.531  10.669.760 ₫ - 137.829.531 ₫
 33. Bông tai nữ Artiese

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  24.441.391,00 ₫
  10.301.837  - 177.225.570  10.301.837 ₫ - 177.225.570 ₫
 34. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Camara E

  Bông tai nữ Camara E

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  19.130.852,00 ₫
  10.222.592  - 128.206.936  10.222.592 ₫ - 128.206.936 ₫
 35. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Camara L

  Bông tai nữ Camara L

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  18.018.592,00 ₫
  9.628.255  - 115.046.618  9.628.255 ₫ - 115.046.618 ₫
 36. Bông tai nữ Agamy

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.53 crt - VS

  32.960.503,00 ₫
  14.816.816  - 207.267.882  14.816.816 ₫ - 207.267.882 ₫
 37. Bông tai nữ Abdiax

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.312 crt - AAAAA

  16.498.505,00 ₫
  9.067.880  - 127.570.142  9.067.880 ₫ - 127.570.142 ₫
 38. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Vingtieme - C

  Bông tai nữ Vingtieme - C

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  20.968.201,00 ₫
  10.081.084  - 131.037.111  10.081.084 ₫ - 131.037.111 ₫
 39. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Vingtieme - J

  Bông tai nữ Vingtieme - J

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  21.005.277,00 ₫
  10.099.480  - 131.249.376  10.099.480 ₫ - 131.249.376 ₫
 40. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Vingtieme - T

  Bông tai nữ Vingtieme - T

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  20.931.125,00 ₫
  10.062.687  - 130.824.846  10.062.687 ₫ - 130.824.846 ₫
 41. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Elmolt - A

  Bông tai nữ Elmolt - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.47 crt - VS

  26.625.439,00 ₫
  12.270.224  - 182.617.057  12.270.224 ₫ - 182.617.057 ₫
 42. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 43. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Elmolt - H

  Bông tai nữ Elmolt - H

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.47 crt - VS

  26.773.740,00 ₫
  12.343.809  - 183.466.110  12.343.809 ₫ - 183.466.110 ₫
 44. Chữ viết tắt
  Bông Tai Lashay W

  Bông Tai GLAMIRA Lashay W

  Vàng Trắng 14K
  10.158.630,00 ₫
  5.816.010  - 58.160.100  5.816.010 ₫ - 58.160.100 ₫
 45. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Aundrea Z

  Bông tai nữ Aundrea Z

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  13.313.992,00 ₫
  5.155.446  - 467.360.988  5.155.446 ₫ - 467.360.988 ₫
 46. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Mindi A

  Bông tai nữ Mindi A

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.13 crt - VS

  16.785.485,00 ₫
  8.945.617  - 104.221.200  8.945.617 ₫ - 104.221.200 ₫
 47. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Mindi X

  Bông tai nữ Mindi X

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.13 crt - VS

  16.785.485,00 ₫
  8.945.617  - 104.221.200  8.945.617 ₫ - 104.221.200 ₫
 48. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Girandole A

  Bông tai nữ Girandole A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  21.095.843,00 ₫
  10.467.403  - 130.117.305  10.467.403 ₫ - 130.117.305 ₫
 49. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Girandole D

  Bông tai nữ Girandole D

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.088 crt - AAA

  21.670.651,00 ₫
  10.485.799  - 130.329.570  10.485.799 ₫ - 130.329.570 ₫
 50. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Girandole F

  Bông tai nữ Girandole F

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  20.873.390,00 ₫
  10.357.025  - 127.145.618  10.357.025 ₫ - 127.145.618 ₫
 51. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Arteila Q

  Bông tai nữ Arteila Q

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.452 crt - VS

  15.679.170,00 ₫
  8.150.904  - 119.914.524  8.150.904 ₫ - 119.914.524 ₫
 52. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Arteila X

  Bông tai nữ Arteila X

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.42 crt - VS

  15.753.320,00 ₫
  8.191.658  - 117.848.493  8.191.658 ₫ - 117.848.493 ₫
 53. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Arteila Z

  Bông tai nữ Arteila Z

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.42 crt - VS

  15.790.395,00 ₫
  8.212.036  - 118.060.758  8.212.036 ₫ - 118.060.758 ₫
 54. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Medraut B

  Bông tai nữ Medraut B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.272 crt - VS

  17.565.199,00 ₫
  9.047.504  - 119.263.584  9.047.504 ₫ - 119.263.584 ₫
 55. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Medraut H

  Bông tai nữ Medraut H

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.208 crt - VS

  17.013.880,00 ₫
  8.884.486  - 111.678.714  8.884.486 ₫ - 111.678.714 ₫
 56. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Miori U

  Bông tai nữ Miori U

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  14.530.967,00 ₫
  7.492.888  - 107.306.090  7.492.888 ₫ - 107.306.090 ₫
 57. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Miori Y

  Bông tai nữ Miori Y

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  13.468.520,00 ₫
  6.771.194  - 104.504.220  6.771.194 ₫ - 104.504.220 ₫
 58. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Noss T

  Bông tai nữ Noss T

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.072 crt - VS

  19.171.605,00 ₫
  7.216.946  - 2.134.971.006  7.216.946 ₫ - 2.134.971.006 ₫
 59. Chữ viết tắt
  Bông Tai SYLVIE Riyo - M

  Bông Tai SYLVIE Riyo - M

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  4.8 crt - AAA

  108.915.047,00 ₫
  17.439.539  - 852.661.046  17.439.539 ₫ - 852.661.046 ₫
 60. Chữ viết tắt
  Bông Tai SYLVIE Riyo - S

  Bông Tai SYLVIE Riyo - S

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  4.8 crt - AAA

  109.063.348,00 ₫
  17.498.407  - 853.510.098  17.498.407 ₫ - 853.510.098 ₫
 61. Chữ viết tắt
  Bông Tai SYLVIE Sereba - M

  Bông Tai SYLVIE Sereba - M

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  2.52 crt - AAA

  32.835.975,00 ₫
  12.320.601  - 398.333.016  12.320.601 ₫ - 398.333.016 ₫
 62. Chữ viết tắt
  Bông Tai SYLVIE Sereba - S

  Bông Tai SYLVIE Sereba - S

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  2.52 crt - AAA

  31.649.566,00 ₫
  11.750.038  - 391.540.596  11.750.038 ₫ - 391.540.596 ₫

You’ve viewed 59 of 59 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng