Đang tải...
Tìm thấy 1447 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai GLAMIRA Haromy

  Vàng 14K
  7.637.510,00 ₫
  4.372.620  - 43.726.207  4.372.620 ₫ - 43.726.207 ₫
 2. Bông Tai GLAMIRA Vian

  Vàng Trắng 14K
  11.530.416,00 ₫
  7.041.476  - 66.013.837  7.041.476 ₫ - 66.013.837 ₫
 3. Bông Tai GLAMIRA Desastrella

  Vàng Trắng 14K
  7.859.962,00 ₫
  4.499.978  - 44.999.782  4.499.978 ₫ - 44.999.782 ₫
 4. Bông Tai GLAMIRA Aulras

  Vàng Trắng 14K
  7.859.962,00 ₫
  4.559.977  - 44.999.782  4.559.977 ₫ - 44.999.782 ₫
 5. Bông Tai GLAMIRA Demarche

  Vàng 14K
  6.821.853,00 ₫
  3.957.716  - 39.056.415  3.957.716 ₫ - 39.056.415 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Manara 18 mm

  Bông Tai GLAMIRA Manara 18 mm

  Vàng Hồng 14K
  12.160.695,00 ₫
  6.962.230  - 69.622.305  6.962.230 ₫ - 69.622.305 ₫
 7. Bông Tai GLAMIRA Alaniz

  Vàng Trắng 14K
  37.668.499,00 ₫
  18.115.385  - 215.659.350  18.115.385 ₫ - 215.659.350 ₫
 8. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Mounira 25 mm

  Bông Tai GLAMIRA Mounira 25 mm

  Vàng Hồng 14K
  16.646.806,00 ₫
  8.005.716  - 95.306.145  8.005.716 ₫ - 95.306.145 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai GLAMIRA Defriser

  Vàng Trắng 14K
  18.760.098,00 ₫
  9.308.445  - 107.405.145  9.308.445 ₫ - 107.405.145 ₫
 11. Bông Tai GLAMIRA Grapploct

  Vàng Hồng 14K
  27.324.492,00 ₫
  13.140.786  - 156.437.932  13.140.786 ₫ - 156.437.932 ₫
 12. Bông Tai GLAMIRA Varena

  Vàng 14K
  13.235.879,00 ₫
  7.577.793  - 75.777.937  7.577.793 ₫ - 75.777.937 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Colotaire

  Vàng 14K
  7.748.736,00 ₫
  4.495.450  - 44.362.995  4.495.450 ₫ - 44.362.995 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Najila 18 mm

  Bông Tai GLAMIRA Najila 18 mm

  Vàng Trắng 14K
  13.643.707,00 ₫
  7.290.530  - 78.112.830  7.290.530 ₫ - 78.112.830 ₫
 15. Bông Tai GLAMIRA Looplab

  Vàng 14K
  9.528.350,00 ₫
  5.236.956  - 54.551.625  5.236.956 ₫ - 54.551.625 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Manara 32 mm

  Bông Tai GLAMIRA Manara 32 mm

  Vàng 14K
  20.539.712,00 ₫
  9.093.918  - 117.593.775  9.093.918 ₫ - 117.593.775 ₫
 17. Bông Tai GLAMIRA Coerci

  Vàng Trắng 14K
  6.414.025,00 ₫
  3.721.114  - 36.721.522  3.721.114 ₫ - 36.721.522 ₫
 18. Bông Tai GLAMIRA Ambr

  Vàng Hồng 14K
  14.199.838,00 ₫
  7.804.491  - 81.296.782  7.804.491 ₫ - 81.296.782 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai GLAMIRA Tona

  Vàng 14K
  18.426.422,00 ₫
  9.142.881  - 105.494.782  9.142.881 ₫ - 105.494.782 ₫
 21. Bông Tai GLAMIRA Voegele

  Vàng 14K
  18.352.270,00 ₫
  9.106.088  - 105.070.252  9.106.088 ₫ - 105.070.252 ₫
 22. Bông Tai GLAMIRA Possibilita

  Vàng Trắng 14K
  18.092.744,00 ₫
  9.391.653  - 103.584.412  9.391.653 ₫ - 103.584.412 ₫
 23. Bông Tai GLAMIRA Sven

  Vàng Hồng 14K
  15.534.548,00 ₫
  8.300.903  - 88.938.255  8.300.903 ₫ - 88.938.255 ₫
 24. Bông Tai GLAMIRA Avalon

  Vàng 14K
  8.193.639,00 ₫
  4.691.015  - 46.910.152  4.691.015 ₫ - 46.910.152 ₫
 25. Bông Tai GLAMIRA Aves

  Vàng 14K
  12.160.695,00 ₫
  6.962.230  - 69.622.305  6.962.230 ₫ - 69.622.305 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông Tai GLAMIRA Besart

  Vàng Hồng 14K
  11.530.416,00 ₫
  6.337.328  - 66.013.837  6.337.328 ₫ - 66.013.837 ₫
 28. Bông Tai GLAMIRA Aerin

  Vàng 14K
  17.833.217,00 ₫
  10.209.857  - 102.098.572  10.209.857 ₫ - 102.098.572 ₫
 29. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Najila 12 mm

  Bông Tai GLAMIRA Najila 12 mm

  Vàng 14K
  10.344.006,00 ₫
  6.080.064  - 59.221.410  6.080.064 ₫ - 59.221.410 ₫
 30. Bông Tai GLAMIRA Viki

  Vàng Hồng 14K
  25.507.802,00 ₫
  12.267.111  - 146.037.037  12.267.111 ₫ - 146.037.037 ₫
 31. Bông Tai GLAMIRA Demarde

  Vàng 14K
  7.600.435,00 ₫
  4.409.412  - 43.513.942  4.409.412 ₫ - 43.513.942 ₫
 32. Bông Tai GLAMIRA Deprimant

  Vàng 14K
  10.344.006,00 ₫
  5.922.141  - 59.221.410  5.922.141 ₫ - 59.221.410 ₫
 33. Bông Tai GLAMIRA Desormais

  Vàng 14K
  12.197.771,00 ₫
  6.704.118  - 69.834.570  6.704.118 ₫ - 69.834.570 ₫
 34. Bông Tai GLAMIRA Simvole

  Vàng Trắng 14K
  8.823.920,00 ₫
  5.388.653  - 50.518.627  5.388.653 ₫ - 50.518.627 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Tameka 18 mm

  Bông Tai GLAMIRA Tameka 18 mm

  Vàng Trắng 14K
  13.643.707,00 ₫
  7.082.229  - 78.112.830  7.082.229 ₫ - 78.112.830 ₫
 36. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Nayely 18 mm

  Bông Tai GLAMIRA Nayely 18 mm

  Vàng Trắng 14K
  14.459.364,00 ₫
  7.284.870  - 82.782.622  7.284.870 ₫ - 82.782.622 ₫
 37. Bông Tai GLAMIRA Strano

  Vàng 14K
  10.677.684,00 ₫
  6.113.178  - 61.131.780  6.113.178 ₫ - 61.131.780 ₫
 38. Bông Tai GLAMIRA Alishi

  Vàng Trắng 14K
  8.564.392,00 ₫
  4.903.278  - 49.032.780  4.903.278 ₫ - 49.032.780 ₫
 39. Bông Tai GLAMIRA Chalmer

  Vàng 14K
  12.716.826,00 ₫
  6.989.400  - 72.806.257  6.989.400 ₫ - 72.806.257 ₫
 40. Bông Tai GLAMIRA Line

  Vàng 14K
  8.712.693,00 ₫
  4.988.183  - 49.881.832  4.988.183 ₫ - 49.881.832 ₫
 41. Bông Tai GLAMIRA Methvin

  Vàng 14K
  13.754.934,00 ₫
  7.559.964  - 78.749.625  7.559.964 ₫ - 78.749.625 ₫
 42. Bông Tai GLAMIRA Depannera

  Vàng Hồng 14K
  9.454.199,00 ₫
  5.412.709  - 54.127.095  5.412.709 ₫ - 54.127.095 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Bông Tai GLAMIRA Ryoto

  Vàng Trắng 14K
  6.970.154,00 ₫
  3.990.546  - 39.905.467  3.990.546 ₫ - 39.905.467 ₫
 45. Bông Tai GLAMIRA Ailine

  Vàng Trắng 14K
  4.189.508,00 ₫
  2.430.554  - 23.985.735  2.430.554 ₫ - 23.985.735 ₫
 46. Bông Tai GLAMIRA Scillonian

  Vàng 14K
  30.068.064,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 47. Bông Tai GLAMIRA Mutansit

  Vàng Hồng 14K
  11.085.513,00 ₫
  6.346.668  - 63.466.680  6.346.668 ₫ - 63.466.680 ₫
 48. Bông Tai GLAMIRA Sahrens

  Vàng 14K
  9.046.371,00 ₫
  5.179.220  - 51.792.202  5.179.220 ₫ - 51.792.202 ₫
 49. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Mishel 12 mm

  Bông Tai GLAMIRA Mishel 12 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  13.866.160,00 ₫
  7.197.701  - 79.386.412  7.197.701 ₫ - 79.386.412 ₫
 50. Bông Tai GLAMIRA Cusco

  Vàng Trắng 14K
  7.526.284,00 ₫
  4.308.941  - 43.089.412  4.308.941 ₫ - 43.089.412 ₫
 51. Bông Tai GLAMIRA Jarrod

  Vàng Hồng 14K
  6.710.628,00 ₫
  3.893.188  - 38.419.627  3.893.188 ₫ - 38.419.627 ₫
 52. Bông Tai GLAMIRA Moudy

  Vàng 14K
  12.308.997,00 ₫
  7.047.135  - 70.471.357  7.047.135 ₫ - 70.471.357 ₫
 53. Bông Tai GLAMIRA Tin

  Vàng 14K
  9.973.254,00 ₫
  5.709.878  - 57.098.782  5.709.878 ₫ - 57.098.782 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Fearlessly

  Bông Tai GLAMIRA Fearlessly

  Vàng Trắng 14K
  14.162.762,00 ₫
  7.567.888  - 81.084.517  7.567.888 ₫ - 81.084.517 ₫
 55. Bông Tai GLAMIRA Tilsted

  Vàng Trắng 14K
  15.719.925,00 ₫
  8.639.958  - 89.999.572  8.639.958 ₫ - 89.999.572 ₫
 56. Bông Tai GLAMIRA Collo

  Vàng Trắng 14K
  6.673.552,00 ₫
  3.871.679  - 38.207.362  3.871.679 ₫ - 38.207.362 ₫
 57. Bông Tai GLAMIRA Rukh

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  9.973.254,00 ₫
  5.709.878  - 57.098.782  5.709.878 ₫ - 57.098.782 ₫
 58. Bông Tai GLAMIRA Duvida

  Vàng Hồng 14K
  25.433.652,00 ₫
  12.619.751  - 145.612.515  12.619.751 ₫ - 145.612.515 ₫
 59. Bông Tai GLAMIRA Update

  Vàng 14K
  9.342.973,00 ₫
  5.349.030  - 53.490.307  5.349.030 ₫ - 53.490.307 ₫
 60. Bông Tai GLAMIRA Bonny

  Vàng 14K
  21.318.294,00 ₫
  11.391.454  - 122.051.302  11.391.454 ₫ - 122.051.302 ₫
 61. Bông Tai GLAMIRA Pontia

  Vàng Trắng 14K
  6.414.025,00 ₫
  3.721.114  - 36.721.522  3.721.114 ₫ - 36.721.522 ₫
 62. Bông Tai GLAMIRA Dovie

  Vàng 14K
  26.026.857,00 ₫
  13.112.767  - 149.008.725  13.112.767 ₫ - 149.008.725 ₫
 63. Bông Tai GLAMIRA Hama

  Vàng Trắng 14K
  10.047.403,00 ₫
  5.752.330  - 57.523.305  5.752.330 ₫ - 57.523.305 ₫
 64. Bông Tai GLAMIRA Enknes

  Vàng Hồng 14K
  14.755.967,00 ₫
  7.884.867  - 84.480.727  7.884.867 ₫ - 84.480.727 ₫

You’ve viewed 60 of 1447 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng